Скарыстаныя скарачэньні

  А — армія
  АА — аўтаномная акруга
  аар — асобная армейская рота
  абаб — асобны бронеаўтамабільны батальлён
  абмп — асобны батальлён марской пяхоты
  абс — асобны батальлён сувязі
  авб — асобны выведкавы батальлён
  АВК — абласны вайсковы камісарыят
  АВП — армія Войска Польскага
  авп ут — асобны вучэбны полк управы тылу
  адв. — адварот
  АДН — Агенства друку "Навіны"
  адп — артылерыйская дывізія прарыву
  азаб — асобная зянітная артылерыйская батарэя
  азадн — асобны зянітны артылерыйскі дывізіён
  азсб — асобны запасны стралковы батальлён
  азсп — армейскі запасны стралковы полк
  азстдн — асобны зьнішчальны супрацьтанкавы дывізіён
  АК — Армія Краёва
  акб — асобны кулямётны батальлён
  акаб — асобны кулямётна-артылерыйскі батальлён
  алб — асобны лыжны батальлён
  албр — асобная лыжная брыгада
  алэбс — асобны лінейна-эксплуатацыйны батальлён сувязі
  АМСБ — асобны медыка-санітарны батальлён
  ап — артылерыйскі полк
  апарп — асобны партызанскі полк
  апрас — асобны полк рэзерву афіцэрскага складу
  араб — асобны рамонтна-аднаўляльны батальлён
  арк. — аркуш
  арра — асобная рота ранцавых агнямётаў
  арт. — артылерыйскі
  асапб — асобны сапёрны батальлён
  асб — асобны стралковы батальлён
  асбаэ — асобная сярэдне-бамбавальная авіяэскадрыльля
  асбр — асобная стралковая брыгада
  асдн — асобны стралковы дывізіён
  асоб. — асобны (-ая)
  АССР — Аўтаномная Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
  атп — асобны танкавы полк
  атр — аэрадромна-тэхнічная рота
  атр. — атрад
  ашб — асобны штрафны батальлён
  ашісб — асобны штурмавы інжынэрна-сапёрны батальлён
  баа — батальлён аэрадромнага абслугоўваньня
  бат. — батальлён, батарэя
  бел. — беларускі
  бр — брыгада
  б/р — бяз рангу (цывільны)
  БССР — Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
  в. — вёска
  ВМК — Вайскова-Мэдычная Картатэка
  ВК — вайсковы камісарыят
  вобл. — вобласьць
  Воп. — вопіс
  ВП - Войска Польскае (-га)
  ВПП — вайскова-перасыльны пункт
  вул. — вуліца
  г. — год
  г. — горад
  гап — гвардзейскі артылерыйскі полк
  гв. — гвардыі, гвардзейскі
  ГВК — гарадзкі вайсковы камісарыят
  ГЗМ — гаруча-змазачныя матэрыялы
  гкд — гвардзейская кавалерыйская дывізія
  гкп — гвардзейскі кавалерыйскі полк
  гммбр — гвардзейская мінамётная брыгада
  гммдн — гвардзейскі мінамётны дывізіён
  гмсбр — гвардзейская мотастралковая брыгада
  г.п. — гарадзкое паселішча
  гсд — гвардзейская стралковая дывізія
  гск — гвардзейскі стралковы корпус
  гсп — гвардзейскі стралковы полк
  гтк — гвардзейскі танкавы корпус
  гцтпп — гвардзейскі цяжкі танкавы полк прарыву
  д. — дом
  ДАРФ — Дзяржаўны архіў Расейскай Федэрацыі
  дыв. — дывізіён
  зав. — завулак
  зад — зьнішчальная авіяцыйныя дывізія
  зап — зьнішчальны авіяцыйны полк
  запап — запасны авіяцыйны полк
  зах. — захад, заходні
  зкп — запасны кавалерыйскі полк
  зсп — запасны стралковы полк
  зсб — запасны стралковы батальлён
  зсбр — запасная стралковая брыгада
  з/г — зьверагаспадарка
  ім. — імя
  ІнтЎ МВА — інтэнданцкая ўправа Маскоўскай вайсковай акругі
  кам. — камандзір
  кв. — кватэра
  к/г — калгас
  КЛ СС — канцэнтрацыйны лягер СС
  км — кілямэтар
  кмр — кулямётная рота
  КУКС — курсы удасканаленьня каманднага складу РСЧА
  кул. — кулямётны
  КЎ — картатэка ўзнагароджаньняў
  лабр — лёгкая артылерыйская брыгада
  лап — лёгкі артылерыйскі полк
  лбамб — лыжны батальлён асаблівай марской брыгады
  ЛФК — лячэбная фізкультура
  л/н — лягерны нумар
  м — мэтар
  м. — мястэчка (населяны пункт)
  маг. — магіла
  мал. — малодшы
  мк — мэханізаваны (мотарызаваны) корпус
  МКС — малодшы кіравальны склад
  ммбр — мінамётная брыгада
  ммп — мінамётны полк
  ммр — мінамётная рота
  МРУ — магутная размаўляльная ўстаноўка
  мсб — мотастралковы батальлён
  мсбр — мотастралковая брыгада
  НАВ — Нарадова Арганізацыя Вайскова
  нам. — намесьнік
  нач. — начальнік
  НКУС — народны камісарыят унутраных спраў
  ням. — нямецкі
  п. — паселішча
  ПА — паветраная армія
  пам. — памочнік
  парбр — партызанцкая брыгада
  пара — партызанцкі атрад
  парп — партызанцкі полк
  паўн.-зах. — паўночны захад, паўночна-заходняя (-і)
  паўд.-усх. — паўднёва-усходні
  ПВ — памежныя войскі
  пд — пяхотная дывізія
  ПКПКС — паскораныя курсы па падрыхтоўцы каманднага складу
  ПНАС — войскі паветранага назіраньня, абвяшчэньня і сувязі
  пол. — польскі (-ая, -ае)
  пп — пяхотны полк
  п/п — палявая пошта
  ппл — пяхотны полк ландвэра
  поўн. / паўн. — поўнач, паўночны
  ВПС ПТАФ — Вайскова-паветраныя сілы паўночна-тыхаакіянскай флятыліі
  ПТРЗ — перасоўны танка-рамонтны завод
  ПЭП — перасоўны эвакуацыйны пункт
  р. — рака
  Р. — разьдзел
  РАБ — раён авіяцыйнага базаваньня
  РВК — раённы вайсковы камісарыят
  РДВА — Расейскі дзяржаўны вайсковы архіў
  РДГА — Расейскі дзяржаўны гістарычны архіў
  РСЧА — Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія
  РСФСР — Расейская Савецкая Федэратыўная Сацыялістычная Рэспубліка
  с. — сяло
  С. — скрыня
  сап — самаходна-артылерыйскі полк
  сбр — стралковая брыгада
  с/г — саўгас
  сд — стралковая дывізія
  ск — стралковы корпус
  Сп. — справа
  сп — стралковы полк
  ср — стралковая рота
  ССР — Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
  ст. — станцыя
  ст. — старшы
  Стар. — старонка
  стдн — супрацьтанковы дывізіён
  стр. — стралковы
  СТР — супрацьтанкавае ружжо
  СЭШ — сартыравальны эвакуяцыйны шпіталь
  тбр — танкавая брыгада
  тп — танкавы полк
  УА — ударная армія
  УВ — унутраныя войскі
  УНДІДАС — Усерасейскі навукова-дасьледчы інстытут дакумэнтазнаўства і архіўнай справы
  УПК — Улікова-паслужная картатэка
  ур. — урочышча
  УССР — Украінская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
  усх. — усходні (-яя, -яе)
  Ф. — фонд
  х. — хутар
  ХФЗ — харчова-фуражнае забеспячэньне
  ХПРШ — хірургічны палявы рухомы шпіталь
  ЦАМА — Цэнтральны архіў Міністэрства абароны Расейскай Федэрацыі
  ЦВМА — Цэнтральны Ваенна-Марскі Архіў Міністэрства абароны Расейскай Федэрацыі
  цгабр — цяжкая гаўбічная артылерыйская брыгада
  ЦГВ — Цэнтральная групоўка войск
  ЧБФ — Чырвонасьцяжны Балтыйскі флёт
  чыг. — чыгуначны (-ая, -ае), чыгунка
  Ш. — шафа
  шап — штурмавы авіяцыйны полк
  шісбр — штурмавая інжынэрна-сапёрная брыгада
  ШЛП — шпіталь лёгкапараненых
  ЭШ — эвакуяцыйны шпіталь
  ЮКЎ — юбілейная картатэка ўзнагароджаньняў

  dz. (пол., dzielnica) — раён
  gm. (пол., gmina) — гміна
  m. (пол., miasto) — горад
  pow. (пол., powiat) — павет
  ul. (пол., ulica) — вуліца
  w. (пол., wieś) — вёска
  woj. (пол., województwo) — ваяводзтва