Прадмова

Даведнік утрымвае біяграфіі ўраднікаў Менскага ваяводзтва XVI-XVIII стагодзьдзяў. Так як ў кожным павеце ваяводзтва (Менскім, Рэчыцкім і Мазырскім) дзеяла свая павятовая сістэма тытулаў і пасад, аналягічная той, якая ў дакумэнтах называлася ваяводзкай, то пасады і тытулы Менскага ваяводзтва фактычна з'яўляліся павятовымі. Большасьць ураднікаў, якія называлі сябе ваяводзкімі тытуламі, ня мелі на гэта аніякіх праўных падстаў. Выданьнем гэтага даведніка робіцца спроба вярнуць з забыцьця імёны нашых продкаў, якія складалі ў мінулым эліту шляхты Менскага павета. Засноўваючыся на захаваных гістарычных крыніцах, перадусім дакумэнтах Нацыянальнага гістарычнага архіва Рэспублікі Беларусь, аўтар апісвае жыцьцё людзей, якія аказалі вялікі ўплыў на разьвіцьцё падзей у павеце і Вялікім княстве Літоўскім, іх маёмасны стан, сямейныя сувязі і стасункі.

Даведнік прызначаны для гісторыкаў, генэолягаў і шырокага кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі.

Выпускі даведніка забяспечаны іменнымі і геаграфічнымі паказальнікамі.

Ю. Лычкоўскі. На падставе анатацый да выданьня.

Сьпіс раздзелаў і выпускаў даведніка
Раздзел Выпуск Статус раздзела
Выданы (год) Рыхтуецца да выданьня Знаходзіцца ў распрацоўцы
1 Ваяводы 9
2 Старосты судебные гродские 9
3 Кашталяны 9
4 Войты 8
5 Падкаморнікі 5 *
6 Харунжыя 5 2018
7 Палкоўнікі 4 * +
8 Судзьдзі земскія 6
9 Падсудкі земскія 6
10 Войскія 5 *
11 Стольнікі 1 2007
12 Падстоліі 1 2007
13 Пісары земскія 6
14 Падстаросты судзебныя гродзкія 7 +
15 Судзьдзі гродзкія 7 +
16 Пісары гродзкія 7 +
17 Падчашыя 4 * +
18 Чашнікі 4 * +
19 Гараднічыя 4 2015
20 Скарбнікі 2 2012
21 Лоўчыя 1 2007
22 Мечныя 4 2015
23 Канюшыя 3 2009
24 Абозныя 3 2009
25 Стражнікі 2 2012
26 Крайчыя 3 2009
27 Мастаўнічыя 3 2009
28 Будаўнічыя 3 2009
29 Струкцасы 1 2007
30 Дырэктары ваяводзкіх соймікаў 9
31 Дэпутаты Галоўнага Трыбунала ВКЛ і Соймаў Рэчы Паспалітай (сьпісы) 9
32 Ротмістары (сьпісы) 2 *
33 Каморнікі (сьпісы) 8
34 Возныя (сьпісы) 5 *
35 Лантвойты (сьпісы) 8
36 Менскі магістрат (сьпісы бурмістраў, пісараў магістрацкіх, радцаў і лаўнікаў) 8
37 Рэгенты земскія (сьпісы) 6
38 Рэгенты гродзкія (сьпісы) 7 +

*) Адсутнічаюць у паказаным выпуску.