На сторінках цього проєкту Ви знайдете інформацію, що відноситься до генеалогічних досліджень роду Личковських, заснованих на архівних матеріалах як Національного історичного архіву Республіки Білорусь (Мінськ), так і Литовського державного історичного архіву (Вільня), а також інших прізвищ, історія яких так пов'язана з Личковськими. Окрім архівних джерел широко використовувалися польські та російські друковані науково-популярні видання. Для дослідників власного Родовіду, історії прізвища, а також любителям генеалогії, які відновлюють генеалогічне деревосім'ї, автором запропоновано іменний покажчик прізвищ, що згадуються у документах його особистого архіву. Певний інтерес можуть викликати і відомості про судові позови Личковських з представниками різних соціальних груп. У цих процесах часто зустрічаються єврейські прізвища.

Корисними для відвідувачів будуть карти адміністративного поділу окремих білоруських повітів у складі Російської імперії (19 ст.) та статистична інформація про них, а також карта Великого князівства Литовського (18 ст.).

Окремо представлена малотиражна довідкова література з шляхетської (дворянської) генеалогії - гербовники, біографічні довідники та ін. Весь довідковий матеріал покликаний зорієнтувати дослідників-початківців свого білоруського або польського коріння в тому широкому спектрі генеалогічної літератури, яка повинна бути, на мій погляд, затребувана в першу чергу.

Докладніше про проєкт

Дослідникам сімейної генеалогії

Адміністративні карти

Карти повітів ХІХ століття, карта Великого князівства Литовського середини ХVІІІ століття

Геральдика шляхти

Галерея шляхетських гербів, реконструйованих з урахуванням матеріалів гербовників

Гербовники шляхти

Гербовники білоруської шляхти та окремих територіальних одиниць ВКЛ

Довідники

Алфавітні списки шляхти, шляхетська геральдика, родоводи, біографічні довідники та ін.

Дослідження

Роботи, присвячені генеалогії, історії та геральдиці шляхти ВКЛ

Особистий архів

Іменний покажчик осіб, що згадуються у документах з особистого архіву автора

Походження прізвища

Етимологія прізвищ, їх значення, варіанти русифікації, історія появи в Росії та ін.

Статті-переклади

Перекладні статті автора, присвячені шляхетському стану, його історії та геральдиці