Strona zawiera informacje odnoszące się do badań genealogicznych rodu Łyczkowskich jak w Narodowym Archiwum Historycznym Republiki Białoruś (Mińsk), tak i w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym (Wilno). Oprócz źródeł archiwalnych szeroko wykorzystywały się polskie i rosyjskie drukarskie wydania popularnonaukowe. Badaczom rodowodu własnego, amatorom genealogii, które pracują nad stworzeniem rodzinnego drzewa genealogicznego, proponuje się imienny skorowidz nazwisk wymienionych w dokumentach osobistego archiwum autora.

Pożytecznymi dla interesantów będą mapy historyczne podziału administracyjnego i informacje statystyczne poszczególnych powiatów białoruskich w składzie Imperium Rosyjskiego (wieku XIX) i Wielkiego Księstwa Litewskiego (wieku XVIII).

Oddzielnie jest przedstawiony druki małonakładowe do genealogii szlachecką (dworzańską) - herbarze, informatory biograficzni i in. Cały materiał poradniczy powołany zorientować początkujących badaczy białoruskiego pochodzenia rodzinnego w tym obszernym spektrum literatury genealogicznej, która powinnam zażądać się w pierwszej kolejności.

Więcej o projekcie

Badaczom genealogii rodzinnej

Artykuły

Artykuły poświęcone stanowi szlacheckiemu, jego historii i heraldyce

Heraldyka szlachty

Galeria herbów szlacheckich, zrekonstruowanych na podstawie materiałów różnych herbarzów

Herbarze szlachty

Herbarze szlachty białoruskiej i oddzielnych terytorialnych jednostek byłego WKL

Informatory

Rejestr szlachty WKL, indygeni i nobilitanci RP, rodowody szlacheckie

Mapy administracyjne

Mapy powiatów wieku XIX, mapa Wielkiego księstwa Litewskiego w połowie XVIII wieku

Osobiste archiwum

Skorowidz imienny osób, wspomnianych w dokumentach z osobistego archiwum autora

Studium

Prace naukowe dotyczące genealogii, historii i heraldyki szlachty WKL