Герб Помян

Герб Помян
  • Герб Помян

    Іншыя назвы: POMIAN, POMIANOWICZ, PROPORCZYK
    Баявы кліч: ПОМЯН! НОВІНЫ!
    Найранейшае ўзгадваньне: 1306 г.

  • Блазон
  • Легенда
  • Карыстальнікі

Апісаньне герба

Зубра галава чорная, у жоўтым полі, меч бяз крыжавіны празь яе згары надол, ад правага рога нібы ўваткнуты, гэтак, што канец яго добра відаць унізе. Над прылбіцай у кароне рука, ўзброеная аголеным мячом.

Niesiecki K., Herbarz Polski, VII, стар. 371-374

Легенда герба

Гэты герб з Маравы паходзіць і зь Вянявы (Wieniawa) выводзіцца.

Першая легенда мовіць: Падчас ловаў Князь Маравы апынуўся пад пагрозай быць узьнятым зубром на рогі. Адзін зь ягоных спадарожнікаў, рыцар Ластэк (Łastek), схапіў зубра за рогі й адцягнуў яго прэч ад князя, узяў дубец, зрабіў зь яго бугаю кола ў нос i павёў зубра назад да князя перш, чым той пасьпеў усклікнуць па-мараўску “Wien haw” [“Падыдзі адзін”]. Далей, калі зубра перадалі аднаму з прыдворных, бугай вырваўся на волю, пасьля чаго Ластэк забіў яго мячом. Князь узнагародзіў Ластэку нерухомасьцю й дараваў Герб “Wien haw”, які стаў Венявай.

Другая легенда мовіць: Ластэк Гебда (Hebda) з Грабе (Grabie), герба Вянява, забіў свайго брата Яранда (Jarand), дэкана гнезьненскага (Gniezno), у вёсцы Любаня (Lubania), не сьцярпеўшы ягонага непрыстойнага духоўнага ладу жыцьця. Судовым выракам нашчадкам Ластэкі было загадана зьмяніць свой Герб на цяперашні выгляд, які назвалі Помян [ад “Pomni nań” – «Памятай на яго»].

Адны датуюць гэтае братазабойства часамі Ўладыслава Ягайлы (Władysław Jagiełła), іншыя – Уладыслава Выгнаньца (Władysław Wygnaniec).

Kasper Niesiecki "Herbarz Polski" S.J., Lipsk 1839-46.

Карыстальнікі гербам

Абрамовіч, Авядык, Аґаноўскі, Адароўскі, Адроўскі, Альшэўскі, Амента, Амета, Аналінскі, Асецкі, Асінскі, Астравецкі, Астраменцкі, Астрамецкі, Астрамячоўскі, Асухоўскі, Атароўскі, Аўласевіч

Багамолец, Багатка, Баґайка, Баґатка, Баґаткоўскі, Баґацкі, Баржэўскі, Барташэвіч, Басута, Бачкоўскі, Белазор, Беласукня, Бесякерскі, Блаўдзевіч, Блядзевіч, Бляндзевіч, Бляўдзевіч, Бразоўскі, Брайчэўскі, Бранішэўскі, Бранішэўскі, Бранскі, Бранчэўскі, Бранюшыц, Брахоўскі, Броніш, Брудзеўскі, Бруднёўскі, Брудноўскі, Брухоўскі, Брышэўскі, Брышэўскі, Буткевіч, Бычкоўскі, Бярнацкі, Бясерскі

Вайткунскі, Вандзяґольскі, Варжымоўскі, Васінскі, Вашчаровіч, Вендзяґольскі, Весянецкі, Ветрыхоўскі, Вількастоўскі, Віхроўскі, Вішнеўскі, Вольскі, Высоцкі, Вяровіч, Вярхоўскі, Вятрыцкі

Ґайдамовіч, Ґаркоўскі, Ґарчынскі, Ґедвіч, Ґедмін, Ґледзяноўскі, Ґлінскі, Ґнушынскі, Ґобят, Ґобята, Ґорскі, Ґрабенскі, Ґрабінскі, Ґрабоўскі, Ґрабскі, Ґрадэцкі, Ґралеўскі, Ґрахоўскі

Габяты, Ганеўскі, Ганцэвіч, Гарасімовіч, Гарасымовіч, Гатоўскі, Генцлеўскі, Гумэль, Гэбда, Гэйніш, Гэнцэль

Даноўскі, Дзембоўскі, Дзенґел, Дзетковіч, Дзюркоўскі, Длужнеўскі, Доўґірд, Доўґірт, Дэршкоў, Дэршкоф

Жараслаўскі, Ждановіч, Жмуйдэцкі, Жубрыцкі, Жэґждра

Загайкевіч, Загацкі, Заґаеўскі, Закрэўскі, Замбрыцкі, Захновіч, Здановіч, Зданоўскі, Здзяніцкі, Здуноўскі, Здэбскі, Зеляноўскі, Зераслаўскі, Зубоўскі, Зубр, Зубрыцкі, Зэґздра, Зэґрда

Іздэбскі, Ізмайловіч

Кабяржыцкі, Казярадзкі, Кайдэцкі, Калкоўскі, Калудзкі, Калуцкі, Калькоўскі, Камарадзкі, Каменскі, Камінскі, Каміроўскі, Камянацкі, Камянецкі, Камярадзкі, Камяроўскі, Канушэвіч, Капчэўскі, Карвоўскі, Касінскі, Каспаровіч, Касьмідар, Касярадзкі, Катоўскі, Качаноўскі, Качкоўскі, Качынскі, Качынскі, Кашынскі, Келчэўскі, Кельц, Кельчэўскі, Кемпальскі, Кенсоўскі, Клабуцкі, Кладзінскі, Клапатоўскі, Клімашэўскі, Клобскі, Контаўт, Красінскі, Красьнеўскі, Крукавецкі, Крушынскі, Крынскі, Кучынскі

Лавецкі, Ласінскі, Ласко, Лаўрыновіч, Лаўскі, Лашко, Ліноўскі, Ліпінскі, Ліпоўскі, Ліпскі, Лісоўскі, Лубенскі, Лукашэвіч, Любаменскі, Любамескі, Любамыскі, Любамысільскі, Любарадзкі, Любінскі, Любомскі, Любонскі, Лявінскі, Лянкоўскі, Ляўскі, Ляшко, Ляшчынскі

Мадлібоґ, Мадлібок, Макавецкі, Макоўскі, Малаўскі, Маляўка, Маляўскі, Матылеўскі, Матылёўскі, Матэйка, Махавецкі, Мікавецкі, Мілевіч, Мілеўскі, Мільлер, Місецкі, Мяліскі, Мяліўскі, Мятліцкі

Нававейскі, Навадворскі, Навіцкі, Наґродзкі, Наркевіч, Насілоўскі, Насілоўскі, Насяґнеўскі, Невеш, Негелевіч, Нежухоўскі, Нежыхоўскі, Нетарбоўскі, Нетухоўскі, Нетычынскі, Нечатоўскі, Ніхелевіч

Паґаеўскі, Пагаеўскі, Падольскі, Пажарскі, Пажэрскі, Паклатэцкі, Паклятэцкі, Пакубяла, Палонскі, Палуян, Памянкоўскі, Памяноўскі, Папакоўскі, Папкоўскі, Паржэнцкі, Паржэцкі, Пароўскі, Парэцкі, Паўліцкі, Паўлоўскі, Пента, Пентка, Петаркоўскі, Петрашкевіч, Петрусевіч, Петрушэвіч, Пізеўскі, Піскоўскі, Пламікоўскі, Пламкавіцкі, Пламкоўскі, Пламыкоўскі, Планкоўскі, Плінкоўскі, Помян, Прабаеўскі, Прадзінскі, Прасінскі, Працлаўскі, Прашынскі, Прыбаеўскі, Прыбраноўскі, Прыстаноўскі, Прэусс, Псарскі, Пужыцкі, Пуклятэцкі, Пуласкі, Пул'ян, Пул'яноўскі, Пуржыцкі, Пуржэцкі, Пушыцкі, Пяжарскі, Пязарскі, Пянткевіч, Пянтковіч, Пянткоўскі, Пянянжак, Пяткевіч, Пятковіч, Пяткоўскі, Пячарскі

Рабчэўскі, Радвіловіч, Радзівіловіч, Радзішэўскі, Радомскі, Радэцкі, Раздзалоўскі, Раздзялкоўскі, Раздзялоўскі, Рамберскі, Рамбескі, Рамбеўскі, Рапчэўскі, Раценскі, Раценцкі, Рацескі, Рачынскі, Рудніцкі, Рухоцкі, Рыла, Рымкевіч, Рынкевіч, Рычынскі, Рюдыґер

Сабячоўскі, Саґайла, Саевіч, Сакалеўскі, Сакалоўскі, Саковіч, Салецкі, Санґайла, Саўлінскі, Сацэвіч, Сач, Сачэвіч, Сволькень, Серадніцкі, Серафімовіч, Серафіновіч, Сіцінскі, Скубарчэўскі, Срадніцкі, Срадніцкі, Старчэўскі, Стахевіч, Стацкевіч, Стральцэвіч, Стынвацкі, Суленскі, Сулеўскі, Суліґастоўскі, Суліґоўскі, Сулінскі, Сулкоўскі, Сускі, Суцінскі, Сыцянка, Сьвяржэўскі, Сьлівінскі, Сярвінскі, Сярпінскі, Сяцінскі

Тардзівіл, Тольцыґ, Тубілевіч, Тубялевіч

Хабельскі, Хабельскі, Халінскі, Харлупскі, Хартлупскі, Хмялеўскі, Хэбда

Ценскі, Цялкевіч, Цялковіч, Цясноўскі, Цясьлінскі

Чапеўскі, Чарткоўскі, Часноўскі, Часткоўскі, Чынскі

Шулецкі, Шчапанскі, Шымановіч

Юрага, Юранда, Юрґевіч, Юр'евіч, Юрэвіч

Яжвінскі, Язьвінскі, Янкавецкі, Яноўскі, Янчоўскі, Янчынскі, Янчэўскі, Яранд, Ярант, Ярунд, Ярунт, Ятаўт, Ятаўтовіч


Паводле: T. Gajl "Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku"