Toponimia Łyczkowskich

Chrościce-Łyczki

wieś drobnej szlachty, powiat ciechanowski, gmina i parafia Sońsk, nad rzeczką Soną położona, 85 mieszkańców, 13 domów, powierzchnia 175 morgów, w tom 120 morgów gruntu ornego; karczma.

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.1, 1880.


Liczki

wspomina wieś t. n. w parafią Miłonice (powiat kutnowski), już 1521 r. opustoszałą [Łaski, Lib. ben. II, 468].

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.5, 1884.


Liczkowce

[ukr. - Личкiвцi ]

wieś w powiacie husiatyńskim, 10 kilometrów na płn. płn. zachód od sądu powiatowego w Husiatynie, 6 kilometrów na płd. wschód od urzędu pocztowego w Horodnicy. Na płn. zachód leży Horodnica, na zachód Samołuskowce, na płd. zachód Niżborg Stary, na południe i płd. wschód Trybuchowce. Część płn. wschodnia przypiera do granicy rossyjskiej...

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.5, 1884.


Łyczki Pogąsty

wieś włościanska nad rzeczką Soną, powiat ciechanowski, gmina i parafia Sońsk, obszaru 197 morgów, 109 mieszkańców, 11 domów mieszkalnych. W 1827 r. 10 domów, 60 mieszkańców.

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.5, 1884.


Łyczkowo

[biał. - Лычкава, Łyčkava ]

1.) folwark należy do Rossudowskiego, powiat lidzki, 4 okrąg administracyjny, od Lidy o wiorst 46, od Wasiliszek wiorst 11, dom 1, mieszkańców prawosławnych 2, katolickich 43, starozakonnych 3.

2.) okolica szlachecka, w tymże okręgu administracyjnym, od Wasiliszek wiorst 12, domów 4, mieszkańców katolickich 29 (1866).

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.5, 1884.


Łyczkowce

[biał. - Лычкоўцы, Łyčkoŭcy ]

1.) wieś rządowa nad rzeczką Niewiszką, powiat lidzki, 3 okrąg administracyjny, o 23 wiorst od Szczuczyna, 160 mieszkańców, 23 domy.

2.) wieś włościanska i folwark prywatny (Dmochowskiej), nad rzeka Klewą, powiat lidzki, 5 okrąg administracyjny, gmina Ostrynie, od Oszmiany o wierst 30, od Dziewieniszek 15;
w folwarku młyn wodny, mieszkańców katolickich 7;
wieś - domów 6, mieszkańców prawosławnych 34, katolickich 11 (1866).

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.5, 1884.


Łyczkowce

[biał. - Лычкоўцы, Łyčkoŭcy ]

2.) Wawulicze alias Łyczkowce, sioło, powiat kobryński, w 4 okręgu policyjnym, gmina Bezdzież, o 60 wiorst od Kobrynia, 434 dziesięcin ziemi włościanskiej, 70½ cerkiewnej, 288 dworskiej (195 roli i pod zabudowaniem i 93 lasu), należącej do Orzeszków. Parafia prawosławna, dekanatu (błagoczynia) Bezdzież, 1329 wiernych.

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.13, 1893.


Łyczkowce

[biał. - Лычкоўцы, Łyčkoŭcy ]

1.) powiat kobryński, ob. Wawulicze-Liczkowce.

2.) powiat oszmiański. Folwark należał do Gąseckich, potem do Dmochowskich, obecnie Antonowicza.

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.15 Cz.2, 1902.


Łyczki

[ukr. - Лички ]

w dok. Łyczków, wieś, powiat łucki, gmina Troscianiec, 30 wiorst od Łucka, 31 dom, 175 mieszkańców. W r. 1583 należy do kn. Marka Sokolskiego. Obecnie Lityńskich.

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.15 Cz.2, 1902.