Przedstawiony waszej uwadze spis szlachty zawiera nazwiska rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego - obywatelej brześciańskiego, inflanckiego, kijowskiego, mińskiego, mścisławskiego, nowogródzkiego, podolskiego, smoleńskiego, trockiego, wileńskiego, witebskiego, wołyńskiego województw i Księstwa Żmudzkiego, a także lennego WKL Księstwa Kurlandii i Semigalii. Jego podstawę sporządziła baza danych "Zjednoczenia szlachty białoruskiej", która była przerobiona odpowiednio do postawionego zadania: do rejestru wniesiony nazwiska tylko tych rodów, które były ogólnie uznane za szlachtą, otrzymały nobilitacją, tytuł albo indygenat do roku 1795.

Co to jest szlachta litewska ? Odpowiedź na to pytanie podaje sama szlachta. Na podstawie archiwnych danych, a mianowicie - samoidentyfikacji pochodzenia rodzin udowadniających swoje szlachectwo w gubernialnych deputacjach dworzańskich, była zrobiona przybliżoną analiza jej etnicznego składu. Najliczniejszą grupę (blisko 40-45%) składa Litwini-Rusini (dzisiejsze Białorusini) i Rusini (jedna z populacji dzisiejszych Ukraińców). Drugą według liczebności grupę stwarzają etniczni Polacy, blisko 25-30%. Dalej idą Niemcy (zazwyczaj pochodzące z Kurlandii i Prus) i Żmudzi (wschodnie Bałtowie - dzisiejsze "lietuviai", analiza przeprowadzała się po etymologii nazwiska 1) - po 10-15% każdą. Nie więcej 5% składają przedstawiciele wszystkich innych etnosów łącznie: Tatarzy, Szwedzi, Holendrzy, Duńczycy, Żydzi, Francuzi, Szkoci, Włosi i t.d.

Uważać rejestr skończonym nie idzie. Spis stale odnawia się.

J. Łyczkowski.


1 Źródło: B.O. Unbegaun "Russian Surnames" Oxford University Press, London, 1972

* Krzyżykiem (†) są oznaczone rody, które zgasły.

Herb WKL

Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego

Nazwiska na literę "A"

Abakanowicz
Abakowski, Baka-
Abielewicz
Abłamowicz
Abrahamowicz
Abrahimowicz
Abramowicz (Abrahamowicz)
Abramowicz, Burczak-
Abramowicz, Łyżyński-
Abramowicz, Mowczan-
Abramowicz, Radlinowicz-
Abramowicz, Siniehub-
Abramowicz, Wołczek-
Abramowicz, Wołczko-
Abramowicz
Abramowski
Abulewicz
Abuniewicz
Achmatowicz
Achramowicz
Achrymowicz
Adamkiewicz
Adamkowicz
Adamowicz, Adam-
Adamowicz, Juchnowicz-
Adamowicz, Lelewicz-
Adamowicz, Lilewicz-
Adamowicz, Miszkiewicz- (Miszkowicz-)
Adamowicz, Tarlecki-
Adamowicz
Adamowski
Adaszewicz
Adaszewski
Adeling, von
Aduckiewicz, Kołodyński-
Adzykicz
Affanasowicz
Ajbrejder
Ajewski
Akszewski
Aksztynowicz
Akulewicz
Albedyll (Lancken-Wakenitz-), baron (†)
Albedyll, von
Albertowicz
Albikowski (Albiekowski)
Albinowski
Albrecht
Alchimowicz, Montowt-
Alchimowicz
Aldziukiewicz
Aleksandrowicz, Aleksiejew-
Aleksandrowicz, Bitowt-
Aleksandrowicz, z Elszewa

Aleksandrowicz, hrabia Witold- (†)
Aleksandrowicz
Aleszewicz
Alkiewicz
Alkimowicz
Altenbokum, von
Ałabusz
Amalewicz (Amulewicz)
Amantow
Ambrok
Ambroszkiewicz
Ambrożewicz, Wężyk-
Ambrożewicz
Ambrożkiewicz
Amforowicz
Ancewicz
Anciuszko
Ancuta
Ancypa
Ancyperowicz
Ancyporowicz
Anczyc
Andracki
Andradzki
Andrekiewicz
Andronowicz
Andronowski, Czechowicz-
Andronowski
Andruchowicz
Andrukowicz
Andrusiewicz
Andruszewicz
Andruszkiewicz
Andrykowski
Andrzejewski, Bielecki-
Andrzejewski, Wysokiński-
Andrzejewski
Andrzejkowicz
Anforowicz (Anporowicz)
Anforowicz
Anglicki
Aniszewski
Ankud
Ankudowicz
Ansilewski
Antochowicz
Antochowski
Antogiński
Antoniewicz, Wojsym-
Antoniewicz, Wojsyn-
Antoniewicz, Wojszym-
Antoniewicz
Antonowicz
Antoszewski

Antoszkiewicz
Antusiewicz
Antuszewicz
Anuszewicz
Anuszkiewicz, Jacyna-
Anuszkiewicz
Apsztelor
Aramowicz, Litawor-
Aramowicz
Aramowski
Arasimowicz (Harasimowicz)
Arasimowicz, Broniuszyc-
Arasimowicz
Archimowicz
Arcichowski
Arciechowski
Arcimowicz, Pławski-
Arcimowicz
Arciszewski, Prawdzic-
Arciszewski
Arciszkiewicz
Arciszowicz
d’Aren, z Gligstat
Arestowicz
Arłukiewicz
Arnold
Arpes
Artecki
Artyński
Arwasiewicz
Asch, baron von
Aschberg
Ascheberg, baron von A.-Kettler
Asanowicz
Assanowicz
Atraszkiewicz, Pożohin-
Atraszkiewicz
Audycki
Audziewicz (Audziejewicz)
Augustowicz
Augustowski
Augustynowicz, Żokej-
Augustynowicz
Augutowicz
Austutowicz
Auzbikowicz
Aużbikowicz
Awłasiewicz
Azanczewski
Azarewicz
Azarkiewicz
Azulewicz

Nazwiska na literę "B"

Babicki
Babicz
Babieński
Babin
Babinowski
Babiński
Babutowicz
Bacewicz
Bachałowicz
Bachmatowicz (Biechmatowicz)
Bachowski
Bachra
Baczański
Baczewski
Baczyński
Badan
Badowski, z Jeża
Bagge af Boo, baron
Bagieński
Bagiński (Bagieński)
Bagiński, Korwin-
Bagiński, z Wąsoczu a Bagienic
Bahłaj
Bahrycewicz
Bahrynowski
Bajerski
Bajkow
Bajkowski, Rejwodzki-
Bajkowski
Bajraszawski
Bajraszewski
Bajrulewicz
Bajzukiewicz
Baka
Bakanowski
Bakinowski
Bakium
Bakszczewicz
Bakszewicz
Bakszewski
Bakun
Balcewicz, Totwiło- (Towiło-)
Balczewski
Balecki
Balewicz, Wojszałda-
Balewicz, z Bala
Balewicz
Balicki
Balicz (Bałycz)
Baliński
Balkiewicz
Balukiewicz
Balutowicz
Bałaban
Bałtromiewicz, Prekint-
Bałutowicz
Bałwanowicz (Balwanowicz)
Bancarewicz
Bandyneli
Bandziński
Baniaszewicz
Banielewicz
Baniewicz, Jachimowicz-
Baniewicz, Jawsza-
Baniewicz, Suriat-
Baniewicz
Banikowski
Baniszko
Bankowski
Bańkowski
Baracewicz
Barancewicz
Baraniecki
Barankiewicz
Baranow
Baranowicz, Baran-
Baranowicz, Jałowski-
Baranowicz
Baranowski, Baran-
Baranowski, Grzymała-
Baranowski, Jerzykowski-
Baranowski, Lemke-
Baranowski, Tuhan-
Baranowski
Barański
Barberiusz
Barcewicz
Barcikowski
Barczewski
Bardowski
Bardzki
Barkman
Barowicz, Korewa- (z Korewów)
Barski
Barsoba
Barszczewski
Bartkowski
Bartniewski
Bartnikowski, de Rola
Bartnikowski
Bartochowski
Bartodziejski, Dunin-
Bartosiewicz
Bartoszewicz, Lemnicki-
Bartoszewicz, Rogajło-
Bartoszewicz, Stachowski-
Bartoszewicz
Bartoszewski
Baryczka
Baryśnik
Barzakowski
Basiuk
Basowicz
Bastyan
Batory
Batrań
Batraniec
Batulewicz
Baturewicz
Baturzycki, Baur-
Batwiłowski
Bauer
Bauerał
Baum
Baumgarten
Bawor (Bawer)
Bazar
Bazarewicz, Kurnowicz-
Bazarewicz
Bazarewski
Bazylewicz
Bazylewski
Bażeński
Bażewicz (Bajżewicz)
Bażyński
Bądzkiewicz (Bądźkiewicz)
Becker
Bedlewicz
Behr, von
Bek (Beck)
Bekczewicz
Bekiesz
Bekman
Belgard
Belinowicz
Bełdowski
Bełta
Bem
Benczkowski
Benedyktowicz
Benetowt
Benisławski
Benkin
Bennet
Benoe
Ber (Behr)
Berdowski
Berends
Berens
Berent
Bereśniewicz, Kościesza-
Bereśniewicz
Bereźnicki
Berezowski, Dziamidycz-
Berezowski
Berg, von
Berge, von zum
Bergel (Bergiel)
Berger
Bergin
Bergman
Berkman
Berliński
Berło, de
Bernatowicz, Giejsztoff-
Bernatowicz
Bernowicz
Berski
Beryczewski
Berykiewicz
Berz, Bortkiewicz-
Berżański
Berżyński
Berżewicz, baron (†)
Besiekierski, Skemblin- (Skumblin-)
Besiekierski
Besman
Besser, Egon-
Betko
Betterling
Betygolski
Beynacki
Beynar, Beynarowicz-
Beynar
Beynarowicz, Beynar-
Beynarowicz, z Detyofali Beynar-
Beynarowicz
Beynart
Beyszer (Beuscher)
Bębnowski
Będlewski
Będowski
Będziński
Bęklewski
Białgorajski
Białkowski, Bibersztein-
Białkowski
Białobłocki
Białobrzeski
Białocki
Białokoz
Białonowicz
Białopiotrowicz
Białostocki
Białoszewski
Białoszycki
Białowicz
Białowiecki
Białowieski (Białowiecki)
Białowieski
Białowolski
Białozor, Montwid-
Białucki, z Białut
Białuski
Biały
Bibikow
Bibułowicz
Bichniewicz
Bichowski (Biechowski)
Bichowski
Biciutko
Biedrociński
Biedrzycki
Biedrzyński
Biedunkowicz
Bieduński
Biegański
Biejko
Bielacki, Bodzęta-
Bielacki
Bielak
Bielawski
Bielczyński
Bielecki
Bielenkiewicz
Bielewicz, Radziewicz-
Bielewicz
Bielewski
Bielicki, Pierzchała-
Bielicki, Watta-
Bielicki
Bielikiewicz
Bielikowicz
Bielinkiewicz
Bieliński, Junosza-
Bieliński

Bielkiewicz, Dubczek-
Bielkiewicz
Bielkowicz
Bielski
Bielukowicz
Biełynowicz
Bienakowicz
Bieniakoński (Bieniakowski)
Bieniakoński
Bieniasz, Krzywiec-
Bieniasz
Bieniaszewicz
Bieniaszewski
Bienicki
Bieniecki
Bieniekowicz
Bieniewicz
Bieniuszewicz
Bienkiewicz (Bieńkiewicz)
Bienkiewicz
Bieńko, Kieniewicz-
Bieńko
Bierbasz (Birbasz)
Bierbasz, Juchniewicz-
Bierecki, Meitar-
Bierecki
Bieret
Biernacki
Biernadzki
Biernikowicz
Bierutowicz
Bijejko
Bijewicz
Bijewski
Bilderling (Bildring), baron
Bildring von Schyffelberg
Bildzieszewski
Bildziukiewicz
Bilewicz (Billewicz)
Bilimowicz
Biliński
Bilkiewicz
Bilman
Bilmin
Bilterling
Biłgorayski
Biłuński
Biniewicz
Biołt
Birgiałło
Biront
Birula, Białynicki-
Birżyszko
Bistram, baron von
Biszewski
Bitner
Bitowt
Bitowtowicz
Biwil
Biżewicz
Blaurok, Biberstein-
Blendziewicz
Blinstrub, z Towtwiłów
Blinstrub
Bliskowski, Dubkowicz-
Bloduch
Blomberg, baron von
Blum
Blumski
Bławdziewicz
Błażejewicz, Juchniewicz-
Błażejewicz
Błażejewski
Błażewicz
Błażewski
Błażyjewski
Błeszczyński
Błocki
Błoński
Błoszczyński
Błuś
Błyszczakowski
Bobakowski
Bobalicki
Boban
Bobaszyński
Bobiański
Bobiatyński (Pobiatyński)
Bobiecki
Bobiński
Boblewski
Bobola
Bobosz
Bobowski
Bobr
Bobrowicki, Doliwa-
Bobrowicz, Nieronowicz-
Bobrowicz
Bobrownicki
Bobrowski, Ślepcewicz-
Bobrowski
Bobryk
Bobrykiewicz
Bochanowicz
Bochwicz (Bochwic)
Bocianowski
Bociański
Bociarski
Boczarski
Boczkowski, Boczka-
Boczkowski
Bodek
Bodzianowski, Mogiła-
Bodzianowski
Bodziukowski
Bogdaszewski
Bogor
Bogucki
Bogusławski
Boguszewicz
Boguszewski
Bogwiłł (Bogwiłło)
Boharewicz
Bohatko
Bohatkiewicz
Bohatyrewicz
Bohdanowicz, Dworzecki-
Bohdanowicz, z Andruszków
Bohdanowicz
Bohdanowski, Bończ-
Bohdanowski
Bohdański, na Bohdanach Sobor-
Bohdański
Bohdaszewski
Bohdziewicz (Bohudziewicz)
Bohdziewicz
Bohemski
Bohomolec
Bohowicz
Bohumił
Bohusław
Bohuszewicz, Jarosławicz-
Bohuszewicz, Mińkowski-
Bohuszewicz, Szpegajła-
Bohuszewicz
Bohuszewski
Bohuszko (Bohusko)
Bojanowski
Bojarowski
Bojarski, Bojarancewicz-
Bojarski, z Bojarynów
Bojarski
Bojaryn (Bojarzyn)
Bojko
Bojniewicz, Bończa-
Bokiej
Bokij (Boki, Bokiej)
Boksza, Sułuła-
Boksza
Bokszański, Narkiewicz-
Bokszański
Bokszczanin
Bokun
Bolaski
Bolcewicz
Bolesławski
Bolesta
Bolschwing, baron von
Bołądź, Herman-
Bołądź
Bołdysz
Bołotowicz
Bołtuć
Bołwanowicz
Bomblewicz
Bomejko
Bonak (Bónak)
Bonblewski
Boncewicz
Bonczewski
Bonczkowski
Bondzkiewicz
Boner
Boniatowski
Boniecki
Bonieszewski
Bonisławski
Boniszewski
Boniucicz
Boniuszko
Bonkiewicz
Bonwicz
Boraczewski
Boratyński
Borawski
Borch, hrabia
Bordel von Bordelius
Bordzikowski
Bordziłowski, Harbuz-
Bordziłowski
Borecki
Borejka
Boreysza, Olechnowicz-
Boreysza, Sasin-Olechnowicz-
Boreysza, Wysocki-
Boreysza
Borek
Borewicz
Borg (Bork), von
Bork
Borkowski, Dunin-
Borkowski
Bornacki
Bornieszewicz
Borodzicz
Borowiecki
Borowik
Borowski, Skarbek-
Borowski, z Borów
Borowski
Borstejko
Borsuk
Borsuk-Szumiott
Bortkiewicz, na Szaszkiewiczach
Bortkiewicz
Bortnowski, Daszkiewicz-
Bortnowski
Borucki
Borusiewicz
Boryczewski, Tarnawa-
Boryczewski
Borysiewicz, Moskwicin-
Borysiewicz, Prostwiło-
Borysiewicz
Borysowicz (Borysiewicz)
Borysowicz
Borysowski
Borzdyński
Borzechowski
Borzobohaty (Bordzobohaty)
Borzym
Borzymowski
Bosiacki
Boski
Bosko
Bosowski
Botkiewicz
Botowicz
Botwinko, Butwiłowski-
Botwinko
Botwitt
Boufałł
Bouszewicz
Bowblewicz
Bowkiewicz
Bowlikowicz

Bożyczko, Horwat-
Bożyczko
Bożydłowski
Bracewicz
Bracławski
Brajczewski
Bram, Hersz-
Brancewicz
Braniecki
Brański
Brant
Bratkowski, Sas-
Bratkowski
Braun
Brecheys
Brejwiński
Brenner
Bretonière, de la
Brezhun, Sachar-
Brezhun
Brinken, baron von den
Brochocki, Janson-
Brochocki
Brochowicz
Brockhausen, von
Brocki
Brodowicki
Brodowski
Brodzicz
Brodziński
Brodzki
Bronicz (Bronic)
Broniec
Broniewicz
Broniewski, z Biezdzieża
Broniewski
Bronikowski, Opla-
Bronikowski
Bronisz
Broniszewski
Bronowicki (Bronowicz)
Bronowicki
Bronowski
Broński
Brosiewicz
Browczyński
Brożowski
Brueggener (Brüggener), baron von
Brujewicz, Bończ-
Brujewicz
Brühl-Renard, hrabia
Brun
Brunet
Brunnow, baron von (†)
Bruszewski
Brużewicz
Bryczko
Bryczkowski
Brylewicz
Brylewski
Bryling
Bryliński, de Dobra
Bryliński
Bryndza, Nacki-
Bryndza
Brynk
Brytkiewicz
Brytwicz, Bryndza-
Brzeski
Brzezański, Irzykowicz-
Brzezicki
Brzezina
Brzeziński, Brzezia-
Brzeziński, Jerzykowicz-
Brzeziński
Brzoska
Brzostowicz
Brzostowski, hrabia
Brzostowski
Brzozdowski
Brzozowski, z Niewodnicy
Brzozowski, Zasztołtowicz-
Brzozowski
Bubel
Bubel-Jarocki
Bublewicz
Bublewski
Bucewicz, z Mończa
Bucewicz
Buchholtz, baron von
Buchholtz
Bucholc
Buchowiecki
Buczacki
Buczkiewicz
Buczyński (Bucyński)
Buczyński, z Olczyny
Buczyński, z Olszyny
Buda (Bude, Budo)
Budaszewski
Budberg, baron von
Buddenbrock, von
Budkiewicz
Budkowski
Budlewski
Budnicki
Budny
Budrecki, Budrewicz-
Budrecki
Budrewicz
Budryk
Budrys
Budwid
Budwiło
Budzianowski
Budziewicz
Budziłowicz
Budzinowski
Budziński, Dawidowski-
Budziński
Budziski
Budźko
Budźkowski, Budźko-
Bugajło, Leszczewski-
Bugielski
Bugryński
Bujalski, z Bujał Hniewosz-
Bujalski
Bujanowski
Bujewicz, Wyżlaciński-
Bujewicz
Bujko
Bujło
Bujnicki, Nieściuszko- (Nieściesza-)
Bujnicki
Bujniewicz, Bończa-
Bujniewicz
Bujno
Bujnowski
Bujwan
Bujwen, z Bujnego
Bujwen
Buka
Bukanowski
Bukaty
Bukinicz
Bukojemski
Bukomowicz
Bukont
Bukowicz
Bukowski
Bukraba
Bukrej
Büldring, von
Bulewicz
Bulewski
Bulkiewicz
Bulkowski
Bułacki
Bułajski
Bułanowicz
Bułat, Bułyha-
Bułat
Bułatowicz
Buławski
Bułhak
Bułharowski
Bułharyn
Buniewicz
Buraczek
Burba, Chruliński-
Burba
Burbekl
Burdanowski
Burdynowski (Budrynowski)
Burdynowski
Burdzicki, Burło-
Burdzinkiewicz (Burdziński)
Burdzinkiewicz, Burdziński-
Burdzinkiewicz
Burgielski
Burhard
Burkacki
Burnecki
Burnejko
Burnicki
Burniewicz
Burnys
Burski
Bury
Burzeński
Burzymowski
Burzyniecki
Burzyński
Busz
Buszczyński
Buszman
Buszyński
Butarlewicz (Buterlewicz)
Butkiewicz, Strzałka-
Butkiewicz
Butkowski
Butniewicz
Butowicz
Butowiecki
Butowski
Butowt
Butrymowicz
Butt-Hussaim
Buttlar, baron von
Buttlar, hrabia von
Buttler
Buttman
Butulewicz
Butwiłło
Butwiłowicz
Butwiłowski
Butwinowicz
Butyniewicz
Butyński
Buwojń
Buywid, Kukszta-
Buywid, Radwiłowicz-
Buywid, z Dołęgi
Buywid
Buzanowski
Bużycki
Bużyński
Bychowiec
Bychowski
Byczkowski
Byczyński
Bydelski
Byjewicz
Byk
Bykowski, Bekun-
Bykowski, Ryło-
Bykowski, Tysza-
Bykowski, z Jaksów
Bykowski
Bylczyński
Bylewicz
Bylewski
Bylina
Byliński, Tarasowicz-
Byliński
Bynieński
Bystry
Bystrzycki
Byszakowski
Byszewski
Byszkowski
Byszyński
Bzykowski

Nazwiska na litery "C - Ć"

Cadejko
Całkowski
Cebrowski
Cebrzyński
Cedroński
Cedrowski, z Białaczowa
Cedrowski
Cejzik
Celiski
Cellari
Ceraski
Cetis
Chądzyński
Chajewicz, Słobasz-
Chalczycki
Chalecki, na Chalczu
Chalecki
Chalembek
Chalimowicz
Chalkowski
Chamski
Chaniecki
Chaniewski
Charbiński
Charewicz
Charkiewicz, Sysojew-Czerniewski-
Charkiewicz
Charkowski
Charliński
Charmański, Biberstein-
Charmański
Charyton
Charytonowicz
Chaszkowski
Chaustowicz
Chazbijewicz
Chechlewski
Chechłowski
Chęciński
Chełchowski
Chełmiński
Chełmowski, Ścibor-
Chełmowski
Chełstowski
Chibowski
Chilchen
Chilkiewicz
Chlebiński
Chlebowicz
Chlebowski, Wybranowski- (z Wybranowa)
Chlebowski
Chlewicki
Chlewiński
Chłopicki
Chludziński
Chlusewicz
Chłusiewicz
Chłusowicz, z Chłusowa
Chłusowicz, baron (†)
Chmara, Tęczyło-
Chmara
Chmielewski (Chmielowski)
Chmielewski
Chmieliński
Chmielnicki
Chmołowski
Chmorowicz, Dowgiałło-
Chmyzowski
Chocewicz
Chochłowski
Chocianowicz
Chociatowski
Chociński
Chodacki
Chodaczyński
Chodakiewicz
Chodakowski
Chodanowicz, Truchanowicz-
Chodanowicz
Chodasiewicz, Masło-
Chodasiewicz
Chodaszewicz
Chodkiewicz
Chodkowski
Chodolej
Chodorowicz
Chodorowski
Chodosowski, Czerkas-
Chodyka
Chodykiewicz, de Chodycz
Chodykin (Chodakin)
Chodynicki
Chodywicki
Chodziński
Chodźko, Borejko-
Chodźko
Chodźkowski
Chojecki
Chojnacki
Chojnicki
Chojnowski
Choleda, Katarski-
Cholewa
Cholewiński
Chołodowski
Chołościński
Chomątowski
Chomętowski
Chomichowski
Chomicz
Chomiczewski
Chomiński, Chomąt-
(Chomąto-)

Chomiński
Chomski
Chonościej
Choromański
Choromiański
Chorostowicki
Choroszcza
Choroszewski
Chorzelski
Chorzewski
Choszczyc
Chotkowski (Chodkowski)

Chowratowicz
Chrabołowski
Chrapicki
Chrapkowicz
Chrapowicki
Chrapowicz
Chreptowicz, Litawor-, hrabia (†)
Chreptowicz, Litawor-
Chreptowicz
Chrolewski
Chrołowski
Chromański
Chronowski
Chrościcki
Chrucki
Chrul
Chruścikowski
Chruszczewski
Chrycewicz
Chrypcewicz
Chryścinicz
Chrystanowicz
Chrystowski
Chrzanowski, z Chrzanowa
Chrzanowski
Chrząstowski
Chrzczanowicz, Hrabieński-
Chrzczanowicz
Chrzczonowski
Chrzestanowski
Chudolej
Chudoli
Chudziński
Chwastowicz
Chwat
Chwato
Chwedkowicz
Chwiedkiewicz
Chwojnicki
Chylewski
Chyliński
Chymiński
Chyrosz
Cichiński
Cichowski
Ciechan, Jełago-
Ciechan
Ciechanowicz, Chackiewicz-
Ciechanowiecki, hrabia
Ciechanowiecki
Ciechanowski (Cichanowski)
Ciechanowski
Ciechański, Bończa-
Ciechański
Ciechocki
Ciechoński
Ciechowski
Ciecianiec
Ciecierski
Ciędziewicki
Ciekanowski
Ciekawy, Ciepryński-
Ciekawy
Cielewicz
Cielica, Dorsprang-
Cielica, Dorszprung-
Cielica
Cieliński
Ciellic
Ciemierzyński
Ciemnołoński
Ciemochowski
Cieńkiewicz, Kwasiborszcz-
Ciepiński, Słuszka-
Ciereszkiewicz (Ciereszkowicz)
Cierpicki
Cierpiłowski
Cierpiński
Cieskanowski
Cieszanowski
Cieszejowski
Cieszeyko
Cieszkowski
Cieszyński
Cilewicz (Cielewicz)
Cimachowicz
Ciński
Ciołkiewicz (Ciołkowicz)
Ciołkiewicz
Ciołko, Połguin-
Ciółkiewicz
Ciszewski
Ciszeyko (Cieszeyko)
Ciszkiewicz (Ciszkowicz)
Ciszkiewicz
Ciszkowicz
Ciszkowski
Citowicz (Cytowicz)
Citowicz
Ciundziewicki
Ciuński
Ciurla
Ciurma
Cwietowicz
Cwiklicz
Cwiklis
Cwirbut
Cybertowski
Cybowicz
Cybulski, Lasocki-
Cybulski
Cydzik, Zawalczyk-
Cydzik
Cynk
Cyrski
Cytowicz
Cywiński (Tywiński)
Cywiński
Cywuński
Czaczkiewicz
Czaczkowski
Czadaj
Czaiński, Janowicz-
Czajewski
Czajkowski, z Czajków

Czajkowski
Czamocki
Czapiński
Czapkiewicz
Czapkowski, z Murzów
Czapkowski
Czapla
Czaplejewski
Czaplewicz
Czaplic (Czaplica)
Czaplic, Szpanowski-
Czaplic
Czaplin
Czapliński
Czapracki
Czaprecki
Czapski, hrabia von Hutten-
Czapski
Czarnecki
Czarniewicz
Czarnocki
Czarnomski
Czarnorucki, Micic-
Czarnorucki
Czarnoszewicz (Czarnyszewicz)
Czarnowski, Grabie-
Czarnowski
Czarnuszewicz
Czarny
Czarnyszewicz (Czarnuszewicz)
Czarnyszewicz
Czartoryski, książę
Czasławski
Czaśnicki (Czasznicki)
Czaśnicki
Czaszewicz
Czasznicki
Czaszy
Czaszyński
Czawszajewicz
Czebaterowski
Czechowicz, Lachowicki-
Czechowicz, baron (Lachowicki-, Sachnowicki-) (†)
Czechowicz
Czechowski
Czeczerba
Czeczot, z Hromaków Hromak-
Czeczot
Czeczukowicz
Czejłytko
Czekanowski
Czekierski
Czekotowski
Czemiżewski
Czempiński
Czempkowski
Czepeliński
Czepielewski
Czepik
Czepulewicz
Czerechowski
Czerejski
Czerepański
Czerepowicz
Czereszkiewicz
Czerewicz
Czerkas, Olechnowicz-
Czerkas
Czerkaski
Czerkies
Czerkowski
Czerniakowski
Czerniawski, na Czerniawie
Czerniawski
Czernichowski
Czernicki
Czerniewski, z Hołdów Korupka-
Czerniewski
Czernik
Czerski
Czertowicz, Dunaj-
Czertowicz
Czerwiakowski
Czerwiński, Kołowrat-
Czerwiński
Czerynkiewicz
Czeski
Czetwertyński (Światopełk-), książę
Czeużyk
Czewil
Czmelowski
Czołkiewicz
Czoporowicz
Czubicki
Czuchański
Czudowski
Czugaliński
Czuhajewicz
Czujkiewicz
Czulicki
Czum
Czumasz
Czuprynowski
Czurski (Szczurski)
Czuryło
Czyczyn, Ejgird-
Czyczyn
Czygir
Czykiński
Czymbajewicz
Czyrski
Czyrwiński (Czerwiński)
Czyrwiński
Czywil
Czywiński
Czyż, z Woronny (z Woronnej;
z Worony; Mintowt-)

Czyż
Czyżewicz
Czyżewski
Czyżykowski
Ćwieciński
Ćwikalski
Ćwikliński
Ćwirko, Godycki-
Ćwirko

Nazwiska na literę "D"

Dabkowicz
Dackiewicz
Daczewski
Dadziwiłowicz
Daggo
Dajnatowicz
Dajnowski
Dakigijewicz, Pierzchała-
Dakiszewicz, Dauksa- (z Dauksów)
Dakiszewicz
Dakniewicz
Dakowski
Dalecki, Mitkiewicz-
Dalecki
Dalewski
Dalidonowicz
Damecki
Danaszewicz
Danefelt
Danejko
Danejkowicz, Ostrowski-
Danejkowicz
Dangowiecki
Danichowski
Danielecki
Daniewski
Danilecki
Danilewicz
Danilewski
Daniło
Daniłowicz, Gocki-
Daniłowicz
Danisewicz
Daniszewicz
Daniszewski
Dankiewicz
Dańkiewicz
Danowski
Danta
Dapczyński
Dapkiewicz
Darewski, Weryha-
Darewski
Dargałajtis
Darginowicz
Darguż (Dargużewicz)
Darguż
Darkszewicz
Darowski, Weryha-
Darowski
Dasiukiewicz
Daszczyński
Daszkiewicz, Korybut-
Daszkiewicz, Kuniewicz-
Daszkiewicz, na Daszkach
Daszkiewicz, z Daszków
Daszkiewicz
Dawatz
Dawgilewicz (Dawgielewicz)
Dawidowicz, Biszping-
Dawidowicz
Dawidowski, Budzyna-
Dawidson
Dawłowicz
Dawrowski, z Dawrowa
Dąbkowski
Dąbrowa (Dombrowa)
Dąbrowicz (Dombrowicz)
Dąbrowski (Dombrowski)
Dąbrowski, Grzywa-
Dąbrowski, Junosza-
Dąbrowski
Deboj, Bewoj-
Dederko
Degawi (de Gavée)
Degutowicz
Dekiert
Dekszlewicz
Delass
Delawal (De La Vall)
Delpace (Del Pace)
Demczenko
Demianowicz, Jastrzębiec-
Demidowicz, Demidecki-
Demidowicz
Demont
Demontowicz, z Pełka Bortka
Demontowicz
Denhof
Denhoff (Dönhoff), hrabia / książę von
Denisewicz
Denisowicz
Deniza
Deraes (de Raes)
Deramer (Deramier)
Derbut
Deręgowski
Derewiński
Derewojed, Chebda-
Dernałowicz, Doria-
Derschau, baron
Derszkow
Derwiński
Derwojed (Derewojed)
Derwojed, Hleb-
Deskur
Dessau
Deszczyński
Deszkleniewicz
Desztrunk (Destrunk, de Strunk)
Deszyna
Detner (Detmer)
Dewejn
Dewojna
Dewolski
Deynar
Deynarowicz
Dębicki
Dębiński
Dębowski
Dębski
Dinowski
Disterło (Düsterlohe), baron
Dłotowski
Długobarski (Długoborski)
Długokański, Lenartowicz-
Długopolski
Dłuski, z Długowa
Dłuski
Dłużniewski
Dmiszewicz, Szymko-Grzybowski-
Dmitrowski
Dmochowski (Dmuchowski)
Dmochowski, z Dmochów
Dmochowski
Dobkiewicz
Dobkint
Dobkowski
Doborski
Doboszyński
Dobożyński
Dobrogowski
Dobrosielski
Dobroszewski
Dobroszyński
Dobrowlański (Dubrowlański)
Dobrowolski, Dobromyślski-
Dobrowolski, Doliwa-
Dobrowolski, Odyniec-
Dobrowolski, z Szawrowskiego
Dobrowolski
Dobryniewski
Dobrzański
Dobrzycki
Dobrzynecki
Dobrzyniecki
Dobrzyński
Dobszewicz, Eywid-
Dobszewicz, z Eytwida

Dobszewicz
Dobulewicz, Dunin-
Dobużyński, Januszkiewicz-
Dobyszewski
Doch
Doganowski, Ogoń-
Dogiel (Dogil)
Dogil
Dogodzki
Dohring (Döhring), z Derągowskich
Dokalski
Dokszewicz
Dokszyński
Doktorowicz (Dochtorowicz)
Dokurno
Dolaczko
Doliniawski
Doliński
Doliwa
Dolski, książę (†)
Dołągowski
Dołęgowski
Dołmacki, Kozaryn-
Dołmacki
Dołmat
Dołobowski
Dołubowski
Domalewski
Domaniewski
Domanowski
Domański
Domaracki
Domaradzki
Domasławski
Domaszewicz
Domentowicz
Domeyko, Kontrym-
Domeyko
Domieniecki
Dominikowski
Domiszewicz
Domont-Moszeński, książę (†)
Domontowicz
Domozyrski (Demozyrski)
Domski
Domuchowski
Domża
Donat
Dopszewicz
Dorgiewicz, Dargajtis-
Dorgiewicz
Dork
Dorniak
Dorofiewicz
Dorohinicz
Dorohostajski
Doroniewski
Doroszkiewicz, Bohufał-
Doroszkiewicz, Boufał-
Doroszkiewicz
Doroszko
Doroszkowski
Dorożyński
Dorthesen, baron von
Dostojewski
Dougin
Dowbor, Muśnicki-
Dowbor
Dowbor-Muśnicki
Dowdorowicz
Doweyko
Dowgiałło (Dowgiłło, Dowgayło)
Dowgiałło, Zawisza-
Dowgiałło
Dowgiałłowicz
Dowgiełłowicz
Dowgierd
Dowginiewicz
Dowginowicz
Dowgint
Dowgird (Dowgierd)
Dowgird
Dowgirt
Dowgwiło
Dowgwiłowicz
Dowiat
Dowkint
Dowkont
Dowksza (Douksza)
Dowkszewicz
Dowmont (Dowmant)
Downar, Zapolski-
Downar
Downarowicz, z Mosala
Downarowicz
Dowojna
Dowolski (Dewolski)
Dowsin (Dowsian)
Dowtart
Drabowicz
Drachenfels, baron von
Dragatt
Dramiński
Dramont
Dranicki
Draniewicz
Drawdzik
Drągowski
Drąsejko
Drąsutowicz (Drąsatowicz)
Dreling
Dressel, na Roszowie
Dreylingk, von
Drobiakiewicz
Drobiazgiewicz
Drobysz
Drobyszewski, Drobysz-
Drobyszewski, Puzynko-
Drobyszewski
Drohejko
Drohobysz
Drongutowicz
Dronowski
Droszkowski
Drowanowski
Drowdwiłł
Drowdwiłło
Drowdzik
Drowiecki
Drozdowicz, Denisko-
Drozdowicz
Drozdowski, Denisko-
Drozdowski, Mieloch-
Drozdowski, Mroczko- (Mroczek-)
Drozdowski
Droździewicz
Drucki
Drucki-Lubecki, książę
Drucki-Sokoliński-Hurko-Romeyko, książę (†)
Druhowina, z Drużynów
Druhowina
Druktejn
Druszkiewicz
Druw (Druff)
Drużyłowski, Hohol-
Drużyłowski, z Hohola
Drużyłowski
Drużyna
Drużyński
Drygalski
Drygat
Dryngielewicz
Dryżyński
Drzewicki
Drzniewicz, Tawtygierd-
Drzniewicz
Dubiaha, Repainta-
Dubicki, Zagłoba-

Dubicki
Dubiczyński
Dubiecki
Dubiejkowski, Widun-
Dubiejkowski
Dubielewski
Dubieniecki, Kaczan-
Dubieniecki
Dubieński, Kaczan-
Dubikowski, Jarkowski-
Dubikowski
Dubina
Dubiński, z Dubinów
Dubiski
Dubniewski
Dubojski (Dubajski)
Dubowicki, Kiejszter-
Dubowiecki
Dubowiecki-Kestner
Dubowik, Filipowicz-
Dubowski
Dubrawski
Dubrowski
Duchnowicz
Duchnowski, Gotthard-
Duchnowski
Duchowicz
Duchowiecki
Duczman
Duczyński
Dudiński
Dudkowski
Dudorowicz
Dudycz, Duda-
Dudycz
Dudyczyński
Dukalski
Dukszyński, Dukszta-
Dulewicz
Dulicz
Dulski
Dunaj
Dunajewski
Dundelewicz
Duniłowicz
Dunowski
Dunten
Durasiewicz
Durasowicz
Duroszewicz
Durwoniszko
Dusieyko
Duszak
Duszakiewicz
Duszewski
Duszkiewicz
Dusznikiewicz
Duszynkiewicz
Dutkowski
Dwilewicz
Dworakowski, na Dworakach
Dworakowski
Dworonowicz
Dworzaninowicz-Wysocki
Dworzecki
Dyakiewicz, z Kolimata (Kołomąta ?)
Dyakiewicz
Dybowski
Dychniewicz, Bodzęta-
Dychowicz
Dyczko
Dydaniewicz
Dydziul (Dydziol), Giedgowd-
Dylągowski
Dylewicz
Dylewski
Dylkiewicz, z Surgowdów
Dylkiewicz
Dyłłągowski
Dymitrowicz
Dymman
Dymowicz
Dymsza
Dynof
Dyppen
Dypszo
Dyrda
Dyrgint (Dirgint, Dyrginc)
Dyrmont (Dyrmunt)
Dyrwiański
Dyszlewicz, Narwoysz-
Dyszlewski
Dyrżewicz
Dziad
Dziahilewicz, Litwiński-
Dziahilewicz
Dziakiewicz
Dziakoński
Dziakowicz
Dziankowski
Dziatko, Sożąt- (Sążąt-)
Dziatkowicz
Dziatłowicz, Hurc-
Dziatłowicz
Dziczkaniec
Dziczkowski, Radziwonowicz-
Dziczkowski
Dzid
Dzidziul (Dziedziula)
Dziechciejewski
Dziedrowicz
Dziedzicki
Dziedziula (Dziedziul)
Dziegielewski
Dziekaniecki
Dziekciewski (Dziekciejewski)
Dziemianowicz
Dziemieszkiewicz
Dzienajewicz
Dzientolet (Dziendolet)
Dzierdziejewski
Dzierożyński, Ryszkan-
Dzierożyński, Sasimowicz-
Dzierożyński
Dzierśnicki
Dzierżanowski
Dzierżawski
Dzierżeński
Dzierżkowicz
Dzierżkowski
Dzierżyński
Dzieszkowski
Dzieszuk
Dzieszulski
Dziewałtowski
Dziewań
Dziewanowski
Dziewiałtowski, Gintowt-
Dziewiątkowicz
Dziewlewski
Dziewoczka
Dziewoński
Dzieżkowski
Dzieżyc
Dzięgielewski
Dzikowicki
Dzikowicz
Dzimitrowicz
Dziowga (Dziawga)
Dziubienko-Dziublewski
Dziupczyński (Dziapczyński)
Dzius
Dziwanowski, Szawiński-
Dziwulski
Dziwiłowicz
Dzwonkowski
Dzyngało, z Gindzałów
Dźmitrowicz

Nazwiska na literę "E"

Ebert
Eder
Egerd (Eggert, Egerdt)
Egerman
Eggert
Ejciuchiewicz
Ejdrygiewicz
Ejgenfelt
Ejgierd
Ejgiert
Ejgird, Szokol-
Ejgird
Ejtowski
Elbowicz
Elbrych
Elert
Eliaszewicz
Eljasewicz
Eljaszewicz (Eljasewicz)
Eljaszewicz
Elmendorff, von

Elsen (Oelsen), baron
Elzbut
Emusewicz
Endwiłła
Engelbach
Engelbrecht
Engelhardt
Engelsdorf
Engenfelt
Eperieszy
Epimach
Erbrejder
Erdman
Ertel
Ertman (Jertman)
Esman
Esmont
Esner
Essen
Ester
Estko, z Kuczwałów

Estko
Etejko
Ewerts
Ewertski
Eyczun
Eydziatowicz, Gedrus-
Eygner
Eymont
Eymuntowicz
Eynarowicz
Eynik
Eysmont
Eysymont (Eysmont)
Eysymont
Eytmin
Eytminowicz, Montwiłł-
Eytminowicz
Eytutowicz
Eytwid
Eytypowicz
Eywild

Nazwiska na literę "F"

Faber
Fabianowicz
Fabianowski
Fabrycjusz
Falejewski
Faleński
Falewicz
Falicewski
Faliszewski
Falkman
Falkowski, z Falków
Falkowski, z Falkowa
Falkowski
Falski
Faskiewicz
Fastowicz
Fastykowski
Faszcz
Faszczewski
Febrowski
Fedorowicz, Oczkos-
Fedorowicz, ze Szczonowa i
Hryniewieckich, (Hryniewiecki-)

Fedorowicz
Felberg
Feldman, de
Feldman
Felski
Ferber
Fergis
Fiackiewicz
Fiałkowski
Fidelski
Fiederkiewicz
Fiedziuszko
Fienienko
Fietkiewicz
Fiks

Filimanowicz
Filipkowski
Filipowicz, Kościukowicz-
Filipowicz, Montrym-
Filipowicz, Poźniak-
Filipowicz
Filipowski
Filmonowicz
Filozofowicz (Filozopowicz)
Fiłonowicz
Finkenaugen, von
Finkenstein, Fink von
Fiorentyni
Firant
Firks, hrabia Blanckensee-
Firks, baron von
Fischer (Fiszer)
Fischer, von
Fiskowicz
Fladrzyński
Flaryanowicz (Fłaryanowicz)
Fleming
Flemming, hrabia z Detloffu (†)
Fliwerk
Focht, von
Focht
Fok (Fogg)
Folkman
Fontana
Fontanowicz
Fontański
Formulewicz
Foss
Fourman, de
Franceson
Francewicz, Spokojski-
Francewicz
Francuzewicz

Francuzowicz
Franio
Frank
Frankenberg
Frankiewicz
Frankowski, z Frankowa Piasków
Frankowski
Frąckiewicz, Radzimiński-
Frąckiewicz, Suroż-
Frąckiewicz
Freiman-Ostacewicz
Freise
Freitag von Löringhoff, baron
Freitag von Löringhoff
Fresendorff, von
Freyend
Freyman
Freyt
Fribes (Frybes)
Fridrych
Friese
Froben
Froland (Frohland)
Frołowicz
Frycz (Fritsch)
Fryczyński
Fryderycy
Fryk
Fryzel
Fularski
Funck, baron von
Furcht
Furowicz, Niewdowski-
Furowicz, Niewiadowski-
Furs
Fursiewicz

Nazwiska na literę "G"

Gabiński
Gabriałowicz
Gabryiałowicz, Kurkliński-
Gabryiałowicz
Gabryłowicz
Gabszewicz
Gadomski
Gadon
Gagnów
Gajle
Galera
Galewski
Galicz, Nieczuja-
Galilewicz
Galimski
Galinowski (Golinowski)
Galiński, Goworko-
Galiński
Galiof (Galof)
Galwicz
Galwilewicz
Gałagan
Gałązowski
Gałecki
Gałof
Gan
Ganecki
Garbowski
Garglinowicz
Gardliński, Racibor-
Gardliński
Garniatowicz
Garnysz
Garwacki
Garwaski
Gaspari, de
Gaśperowicz, z Gasprzyckich
Gasperski
Gasztowd
Gasztowt, z Gasztoldów
Gasztowt
Gaszyński
Gatalski, Walentynowicz-
Gaudesz
Gauger, von
Gawerski
Gawdzielewicz
Gawłowski
Gawryłkiewicz
Gąsecki
Gąsiewicz
Gąsiewski (Gasiewski)
Gąsiewski
Gąsiorowski
Gąsowski, Skwarka-
Gąsowski
Gebrowski (Hebrowski)
Gedejko
Gedgowd (Giedgowt)
Gedgowd
Gedwojń
Gedytt, Paniewski-
Gekowicz
Geling
Gembicki
Gencyk
Gengid
Gentył
Gerdziej
Gerkont
Gerlatowicz
Geryng
Gesztor
Getbut
Getyng
Gewartowski
Gębicki
Gęsiewski (Gąsiewski)
Gibroń
Gibsone
Giec
Giecewicz (Gicewicz)
Gieczewicz, Gieczan-
Gieczewicz, z Gieczan
Gieczewski
Giedowg
Giedrojc (Giedrojć), książę
Giedrojc (Giedrojć)
Giedronowicz
Giedwid
Giedwiłło
Giedymin (Giedzimin, Giedmin)
Giedziewicz
Giedziński
Giegier
Giegocki
Giejsz
Giejsztowt (Gejsztoft)
Giekowicz
Giełdowski
Giełgud
Giełmanowski
Giełtowski
Giełwanowski
Giełżyński, Żelazo-
Giembat
Giendwiło
Gieniewicz
Gieniusz
Gienk

Gienkiewicz
Gierałowicz, z Czerafów (Cerafów)
Gierałtowski
Gierdowski
Gierdwoyn
Gierdziewicz
Gierdzijewski (Gierdziejewski)
Gierejewski (Gieryjewski)
Gieriatowicz (Gieryatowicz)
Gierkowicz (Gierkiewicz)
Gierłach
Gierłowicz
Gierucki
Gierulski
Gierwielaniec
Gierzad (Girzad)
Gierzyński
Giesztowt, Łokiański-
Giesztowt
Gietowt
Giewartowski
Gieysztor
Giezgold (Giezgołd)
Gieżgowt
Gieżyński
Giędzwiło (Giędzwiłło)
Gilewicz, Bołtut-
Gilewicz
Gilewski
Gilicki
Gilwicki
Giłocki
Gimbor
Gimbut
Ginalski
Ginbut
Ginczewski
Ginejko, Rafanowicz-
Ginejko
Ginet (Gineyt), Kuncewicz-
Ginet
Gineyt
Giniat
Ginielewicz
Giniewicz
Ginkiewicz (Ginkowicz)
Ginof
Ginter (Günter)
Ginter (Günter), von Heidelsheim
Gintowt, Dziewałtowski-
Gintowt, Dziewiałtowski-
Gintowt
Gintwiłło
Gintyłło
Gintyłowski
Girardin, de
Girdowski
Girdwoyń
Girdziewicz
Giretowicz
Giriatowicz
Girkont
Girsztowt
Giryn
Girżod
Gizbert, Studnicki- (von Putten)
Gizbert
Gizilewicz
Giżelewski
Giżycki
Giżynowski
Giżyński
Glaubicz
Glindzicz
Gładysz
Gławdel
Głębocki
Głębski
Głogowski
Głowacki
Głowiński
Głuchowski
Gnatowski
Gniewczyński
Gnoiński
Gobiata, Krasnobereski-
Godaczewski
Godebski
Godecki
Godell
Godfryd
Godlewski, Gozdawa-
Godlewski
Godwojsz
Godziacki
Godzieliński
Goes, von
Gogaliński
Gogoliński
Golgin
Golejewski
Golimont
Goliusz
Golkont
Golmont
Gołdziewicz
Gołembiewski
Gołembiowski (Gołembiewski)
Gołembiowski, Rejman-
Gołembiowski

Gołkont
Gongid, Szukiewicz-
Goniprowski (Gonieprowski)
Gontarski
Gooss (Goöss, Goös)
Gordon
Gordziałkowski
Gorelski
Gorecki
Gorski
Gosiewski (Gosiejewski)
Gosławski
Goszmont (Gaszmont)
Gosztowt
Gośniewski
Gotgin
Gotliebson, de
Gottowt
Gowarkowski
Gowarkowski, Adamowicz-
Gowiacki
Gozdzielski
Gozdowski
Goździelski, Golen-
Goździelski
Goździkowski
Grabe, de
Grabieński
Grabowiecki
Grabowski, Grodnicki-
Grabowski, na Konopnicy
Grabowski, z Konopniców
Grabowski
Grabski
Graff, de/von
Grajewski
Gralewski
Gramsdorf
Grawe (Grave)
Grawroch (Grawrog)
Grecz
Greifenberg
Grekowicz
Grell (Grella, Grellew)
Grobua (Grosbois)
Grocholski
Grochowski
Grodek
Grodzicki
Grodziński
Grodź
Gromiński
Gromnicki
Grondzki (Groncki)
Gronkowski
Gronostajski
Groński
Grosman
Gross, von
Gross
Grothuz (Grothus)
Grotkowski
Grotowski
Grotthuss, baron
Grozmani
Grudnicki
Grudziński
Gruner
Gruntowski
Grużewski
Grünneberg
Grycewicz-Użumecki
Gryffin (Gryfin)
Grynhoff (Grünhoff)
Grynsberg
Gryzer, Gryscon-
Grzegorzewski
Grzybowski
Grzymajło
Grzymała
Grzymałowski
Gszod
Gualandi, hrabia
Gudwiłowicz
Gudynowski
Gudziejewski (Godziejewski)
Gudziewski
Gudziński
Guirand (Gwirand), de
Gujski
Guk
Gukiewicz
Gulbin
Gulbinowicz
Gulbiński
Guldenbalk de Hüidl
Górski (Gurski)
Górski
Gurski (Górski)
Gurski
Gutakowski
Gutkowski
Gutowski
Gutzeit
Guza (Guzo)
Guze
Guzelf
Gzowski, Junosza-
Gzowski

Nazwiska na literę "H"

Haaren, baron
Haas, von Enrenfeld de
Haas
Habaczyński, Sobański-
Habich
Haciski, Dachnowicz-
Haciski
Hackiewicz
Hadejko
Hadziecki, Kostka-
Hadzielski
Hadziewicz
Hadziński
Hahn, baron von
Hahn
Hahnebohm, von
Hajewicz
Hajewski
Halberg
Halecki
Halewski, Dalewski-
Halicki, Rożyc-
Halicki
Halinowski
Haliński, Haworek-
Haliński
Halkiewicz, Strzałka-
Halko, Salawa- (Szaława-)
Halko
Halkowski
Haller
Hałaszewski, Kościesza-
Hałaszewski
Haławski
Hałkiewicz, Hanuta-
Hałkiewicz
Hałko, Salawa- (Szaława-)
Hałko
Hałkowski, Adoniewicz-
Hałkowski, Adoniewicz-Lwowicz-
Hałkowski
Hałuza
Hamalecki
Hamlikiewicz
Hampl (Hampel)
Hamski, Sopota-
Hamulecki
Hancewicz
Hanckiewicz
Hanenfeld, von
Hanhart
Haniakiewicz
Hanicz
Haniewicz
Hanisowski
Hankiewicz
Hański
Hanusowicz (Hanusewicz)
Hanusowski
Hanyż
Haraburda (Hałaburda)
Harackiewicz (Chobołtowski-)
Harasiewicz
Harasimowicz (Arasimowicz)
Harasimowicz, Broniuszczyc- (Broniuszyc-)
Haraszkiewicz
Harbuz, Bordziłowski-
Harewicz
Harlewski
Harliński
Harmanowicz
Harniewicz
Hartkiewicz
Harymowicz
Harynowicz
Hasfort, von Ferber
Hasiewicz
Haszczewicz
Haszyński
Hatowski, Kolumna-
Hatowski
Hauffmann
Haukowski
Hauryłkiewicz
Hauryłkowicz
Hausman, von Domański-
Hausman
Hausowicz, Tadur- (Tudorowski-)
Hausowicz, z Jadrawa
Hausteter
Hawroński
Hawrykiewicz
Hawrykowicz (Hawryk)
Hawryłowicz, Pirogowski-
Hawryłowicz
Haydamowicz, Piatkowicz-
Haydamowicz
Haydkiewicz
Haydymowicz
Hayhowicz
Hayk (Hajk)
Hayko
Haykowicz, z Hozików
Haykowicz
Haykowski
Haylewicz
Hayno, Dobrohost-
Hayżewski
Hażewski
Hazler
Hebrowski
Hejdukiewicz
Hekendorf
Heliaszewicz, Rodecki-
Heliaszewicz
Helm
Helman
Helmeister
Helmersen, von
Heltman
Hempel
Hemski, Rażycki-
Hendziel
Henkel
Henko
Henning (Hening), von
Henszel
Henzel, Hebda-
Heppen
Heppener
Herałowicz
Herasimowicz (Harasimowicz)
Herberski
Herburt
Herbut
Hercyk, z Łubna
Herczyn
Herdman
Herman, Iżycki-
Herman
Hermanowicz, Kozakiewicz-
Hermanowicz
Hermanowski

Hermontowski
Hern
Herner
Hernost
Hertel
Hertyk
Herubowicz
Herźberg
Heybowicz, Herberta- (Herburt-)
Heydel, baron de
Heydukiewicz
Heyking, (de)
Heyking, baron von
Heykowicz
Heyman
Heyna
Heynink
Heynisz, von
Hilchen
Hildebrecht
Hilter
Hilzen, z Ekłów (†)
Hilzenitz
Himelreich
Hincytowicz
Hincz
Hincza
Hinczewski, Hincza-Puzewicz-
Hinczewski, Puzewicz-
Hindenburg, Pastoryus de
Hintz
Hircius (Hirciusz)
Hiro, Syryński-
Hiro
Hirosz
Hirsch (Hirsz)
Hlebowicz, Juchno-
Hlebowicz
Hlebowski
Hlinka
Hliński, książę
Hliński
Hładki
Hładkowski
Hładowicki
Hładowski
Hładysz
Hłaska, Kniażyc(a)-
Hławko
Hławzdanowicz
Hłodkowski (Hłotkowski)
Hłowacki
Hłuszanowski
Hłuszyński
Hnatowski
Hobolewski
Hodaczewski
Hodorowicz
Hofert
Hoffer
Hofman
Hoftan
Hohol
Holcewski
Holejewski, z Holajewa
Holeniewski
Holenkiewicz
Hollak, Kończakowski-
Holmeister (Holmeist)
Holonka
Holsner
Holstein, de/von
Holszański
Hołdakowski
Hołdziewicz, Rawicz-
Hołdziewicz
Hołochwast (Gołochwast)
Hołodkowski
Hołoniewski, (z Myszków) Hałaktyonow-
Hołoniewski
Hołowacz, Mostwiło-
Hołowacz
Hołowczyc
Hołowiński
Hołowka, Romanowski-
Hołowka
Hołownia, Czorny-
Hołownia
Hołub, Sarakobla-
Hołub
Hołubecki
Hołubicki
Hołubowicz
Hołubowski
Hołuszkiewicz
Hołyniec
Hołyński
Hombrewicz (Hombrowicz)
Homiczewski
Homoliński (Gomoliński)
Honesty
Hoppen
Horackiewicz, Chobołtowski-
Horackiewicz
Horaczko
Horain
Horajewski
Horajski
Horański, Ipatowicz-
Horawski
Horbacewicz, Horbaczewski-
Horbacewicz
Horbacki, Daszkowicz-
Horbacki
Horbaczewicz
Horbaczewski, Sieniewicz-
Horbaczewski
Horbaczowski, Hołownia-
Horbaszewski
Horbatowski
Horbowski (Korbowski, Korwowski)
Horbowski
Horczak
Horczyński
Hordyna
Hordziejewski, Monstwild-
Hordziewicz
Hordzijewski
Horecki (Hórecki)
Horehlad
Horehlad-Soszeniecki-Wylazki
(
H.-Wyłaski)
Horewski (Horzewski)
Horkawicz
Horkowski (Horzkowski)
Horkusza
Horn, hrabia
Hornicki
Hornicz
Hornostajski
Hornowski
Horodecki, Świnicz-
Horodecki
Horodeński

Horodyński
Horoszcza
Horoszewicz
Horoszewski (Horożewski)
Horoszewski
Horoszko, Bury-
Horoszko
Horożański, z Hraźnych
Horożański
Horski (Hórski)
Horski, Palczewski-
Horski, z Widliców
Horski
Horszewski
Hortyński
Horwatt, Nikszyc-
Horwatt
Horyd
Horyda
Hościcki, Wrubel-
Hościcki
Hościełowicz
Hościewicz
Hosicki
Hotyński
Houwalt
Howarkowski, Adamowicz-
Howarkowski
Howen, baron von der
Howorko, Jasztołd-
Howorowski
Howorski, Holwet- (Helwet-)
Howorski
Hoyna
Hoyningen-Huene, baron von
Hramacki
Hranicki
Hrankowski
Hrazny
Hrebnicki, Doktorowicz-
Hrebnicki
Hrecki
Hreczka
Hreczony
Hreczycha
Hreczyna
Hromyka, Łukaszonek-
Hromyka, Skarbek-
Hromyka
Hronowski
Hrudzina
Hruszecki
Hruszewski
Hruszwicki
Hruzdowski
Hrużewicz (Hruzewicz), Nieczaj-
Hrużewski (Hruszewski)
Hrycewicz, Użumecki-
Hrycewicz, Waszkiewicz-
Hrycewicz
Hryckiewicz, Raczyński-
Hryckiewicz
Hryczycha
Hryczyna
Hrydziewicz
Hryhorewicz (Hryhorowicz)
Hryhorewicz
Hryhorkiewicz
Hryhorowicz (Hrehorowicz)
Hryhorowicz, Lubicz-
Hryhorowicz, Wersocki-
Hrymowicz
Hrynaszkiewicz
Hryncewicz (Hryńcewicz), Talko-Iłgowski-
Hryncewicz
Hryniewicki
Hryniewicz, Hryniewiecki-
Hryniewicz, Panko-
Hryniewicz
Hryniewiecki, Bołtut-
Hryniewiecki
Hryniewski
Hrynkiewicz
Hrynowski
Hryszan
Hryszkiewicz
Hrywaczewski (Hrzywaczewski)
Hrzybowski (Grzybowski)
Huba
Hubarewicz (Hubarowicz)
Hubarewicz, Hubar-
Hubarewicz, Radobylski- (Ratobylski-)
Hubbenet (Hübbenet, Hibbenet)
Hubert
Hubiński
Hucewicz, Montrym-
Hucewicz
Hud (Hudo), Retker-
Hudo
Hudon
Hudowicz, z Janowiców
Hudowicz
Hudowski
Huk
Hukiewicz
Hukowski
Hulecki
Hulewicz
Hulkiewicz
Humel
Humiński
Humnicki
Humowski, z Humowa
Humowski
Hundius
Hurcki (Hurski)
Hurczyn, Połujan-
Hurczyn
Hurko, Olechnowicz-Romeyko-
Hurko
Hurkowicz
Hurławski, Bienieszewicz-
Hurłowski
Hurski, Arawinka-
Hurski
Hurtyg (Hurtyk, Hurtych)
Huryn, Sokolatycki-
Huryn
Hurynowicz, Arawinka-
Hurynowicz, Żdanowicz-
Hurynowicz
Huryński (Hurzyński)
Husakowski (Hussakowski)
Huściło
Husiewicz (Huszewicz)
Huszcza
Huszczyński
Hutkowski (Hudkowski)
Hutkowski
Hutorowicz
Hutowski, z Hutów
Huzowski
Hynek
Hyrniewicz

Nazwiska na literę "I"

Ibiański, ź Juszków
Ibiański
Idzelewicz
Idzikowski
Idzykowski
Igelstrem, hrabia
Ihnatowicz, Łubiański-
Ihnatowicz
Ihnatowicz-Zawilejski
(Ihnatowicz, Zawilejski-)
Ihnatowski, z Hnatowskich
Ihnatowski
Ilaszewicz
Ilcewicz (Ilczewicz)
Ilcewicz, Nowokuński-
Ilcewicz
Ilczewski
Iliaszewicz
Ilicz
Ilinicz (Illinicz)
Iliński
Iliszewicz
Iliwicz
Iljinicz (Illinicz)
Ilkiewicz (Ilkowicz)
Ilkowski
Illasiewicz
Illassewicz (Iliassewicz)
Illaszewicz

Illicz, Świta-
Illicz
Ilnicki, Rybczyc-
Ilnicki
Iłatowicz
Iłgowski
Iłgutowicz
Iłłakowicz, Naczka-
Iłłakowicz
Iłowicki
Imbra (Imbre)
Imieniński
Imszennik, Kondratowicz-
Imszennik
Imszeński, Kondratowicz-
Inczyk
Ingielewicz
Ingiełowicz
Inglink
Iocher (Jocher)
Iocz (Jocz)
Ipacewicz
Irzykowicz, Montwid-
Irzykowicz
Isajewicz
Isajkowski, Dołmat-
Isakiewicz, Agnus-
Isakiewicz
Isakowicz

Iskrzycki
Isudowicz
Iszliński, Mimmont-
Iszora
Iwanicki, ź Iwaniców
Iwanicki
Iwankiewicz (Iwańkiewicz)
Iwankowicz
Iwanowicz
Iwanowski, Rogal- (z Rogala)
Iwanowski
Iwański
Iwaszewski
Iwaszkiewicz, Kuźmicki-
Iwaszkiewicz, Ościk-
Iwaszkiewicz, Radoszański-
Iwaszkiewicz
Iwicki
Iwiński
Iwonicz
Iwowicz
Izbiński
Izdebski
Izliński
Izmajłowicz
Izwolski
Iżogrob
Iżycki

Nazwiska na literę "J"

Jabłonowski, książę
Jabłonowski
Jabłoński, Szuba-
Jabłoński
Jabłoszewski
Jacewicz, Skirgajło-
Jacewicz
Jachimowicz, Juchno- (ź Juchnów)
Jachimowicz
Jachnowicz
Jachnowski
Jachowski
Jachwicz
Jackiewicz
Jacko
Jackowski, Tuczała-
Jackowski
Jacuński
Jacyna, Onoszko-
Jacyna, Onoszkowicz-
Jacyna
Jacynicz
Jacyniewicz
Jacyński
Jaczewski
Jaczynowski
Jaczyntowicz
Jadkiewicz (Jadkowicz)
Jadkiewicz
Jadkowski
Jadowski
Jagaskowicz
Jagiełło
Jagiełłowicz
Jagilnicki
Jagintowicz
Jagliński
Jagmin
Jagminowicz, Jagmin-
Jagniątkowski
Jagowd
Jahilicki
Jahołkowski
Jahuczański
Jakimowicz
Jakowicki (Jakowiecki)
Jakowicki
Jakowicz, Denisa-
Jakowicz
Jakowiecki
Jakowski
Jakóbkiewicz
Jakszewicz
Jaksztowicz
Jakubiński
Jakubkiewicz
Jakubowicz, Chilkiewicz-
Jakubowicz
Jakubowski, Wolf-
Jakubowski
Jakubski
Jakukiewicz, z Kukiewiczów
Jakukiewicz
Jakuszewicz
Jakuszewski
Jakuszyński
Jakutowicz (Jakotowicz)
Jakutowicz
Jałomowski
Jałowiecki
Jałowski
Jałoza
Jałyński
Jamont
Janański
Janczewski, z Gincewiczów
Janczewski
Janczura
Janczyński (Janczenko)
Jandowicz
Janichowski, ź Janina
Janicki, Rolicz-
Janicki
Janiewicz
Janiewicz-Janiewski
Janiewski
Janikowicz
Janisławski
Janiszewski, Piotrowin-
Janiszewski
Janiszkiewicz
Jankiewicz, Sieniaczewicz- (Sieniucewicz-)
Jankiewicz
Jankiewicz-Płotnicki
Jankowicz
Jankowski, Boleszczyc-
Jankowski
Janowicki
Janowicz, Bohdanowicz-
Janowicz
Janowiecki
Janowski
Jantowski
Janukowicz
Janulewicz
Janulski
Janusiewicz
Januszewicz
Januszewski
Januszkiewicz, Merło-
Januszkiewicz
Januszkowski, Zdanowicz-

Januszkowski
Janutowicz, Mendag-
Jaquet, de Raes
Jarcewicz
Jarkowski
Jarmałowicz
Jarmoliński
Jarmołowicz
Jarmund
Jarmundowicz
Jarnutowski
Jarocki, Bubel-
Jarocki
Jaroniewicz
Jaroński
Jarosławski
Jaroszewicz, Bartnowski-
Jaroszewicz, Szabuniewicz-
Jaroszewicz
Jaroszewski
Jaroszkowicz
Jaroszyński
Jaruda
Jarynowski
Jarzębski
Jarzynowski
Jasewicz
Jasiekowicz
Jasielewicz
Jasielski
Jasienicz
Jasieniewski, ź Jasieńca
Jasieński (Jasiński)
Jasieński
Jasiewicz, Nowarejsza-
Jasiewicz
Jasiewski
Jasilewicz
Jasinkiewicz
Jasinowicz
Jasiński, Herbst-
Jasiński
Jasiukiewicz
Jasiukowicz
Jasiulewicz
Jaskłowski
Jaskold (Jaskołd)
Jaskowski
Jaskułowski
Jasowicz
Jaster (Jastr)
Jastrzębski, Dworczyk-
Jastrzębski, Zaremba-
Jastrzębski
Jasud
Jasudowicz
Jaszczołd (Jaszczułt)
Jaszczukiewicz
Jaszczykowski
Jaszewicz
Jaszewski
Jaszkiewicz
Jaszkowski
Jaszowicz
Jaśkiewicz
Jaśkowski
Jaśniekowicz
Jatkiewicz
Jatowt (Jatoft)
Jatowt
Jawdyński
Jawgiel (Jawgieł)
Jawgiel
Jawgiełłowicz
Jawid
Jawielski
Jawłowski
Jaworowski
Jaworski, Dubik-
Jaworski
Jaworzyński
Jawosz
Jawoysz
Jawoysza
Jawroński
Jawsza
Jawszowicz
Jawszyc, Hayda-
Jawszyc
Jawtok
Jazdowski
Jażgarski
Jaźniewicz
Jaźwiecki
Jaźwiński
Jedłowski
Jedowiański
Jegierski
Jelczaninowski
Jelec
Jeleniewski
Jelenkowski
Jeleński
Jeliński
Jelnicki
Jelski
Jełagin
Jemejko
Jemielicki
Jemielita
Jencelewicz
Jencewicz

Jengielewicz
Jeńczyk (Janczyk)
Jeńko
Jereminowicz
Jeremowicz
Jergolski
Jermałowicz
Jermaszkiewicz
Jermoliński
Jermołowicz
Jerzewski
Jerzykowicz
Jesiewicz
Jesipowicz, Ogorodnicki-
Jeskiewicz
Jesmont (Jasmont, Jaszmont)
Jeśman (Jesman)
Jeśman, Hlebowicz-
Jetwidowicz
Jewcichiewicz, Mohuczy-
Jewnicki, Tupik-
Jewniewicz
Jeziernicki
Jezierski, Lewalt-
Jezierski, Rogala-
Jezierski
Jezierza
Jezierzyński
Jezora
Jeżdżało (Jezdżało)
Jeżewski
Jeżowski
Jeżykowicz
Jęczmiński (Jęczmieński)
Jędrzejewski
Jędrzyjewski
Jocher
Jocz (Iocz)
Jocz, Podborski-
Jodko, Narkiewicz-
Jodko
Jodko-Daniewicz
Jodko-Pawłowicz
Johanson
Jołszyn
Jontko
Jordan
Joteyko (Jeteyko)
Jozefi, von Felden de
Józefowicz, Hlebicki-
Józefowicz
Jucewicz, Kełpsz-
Jucewicz, Kowlewicz-
Jucewicz
Juchna (Juchno)
Juchniewicz, Błażejewicz-
Juchniewicz, Żabowicz-
Juchniewicz
Juchnowicz (Juchniewicz)
Juchnowicz
Juchnowski
Jucikiewicz
Juckiewicz, Kosiński-
Juckiewicz
Judycki
Judynowicz
Jumaszow
Junatowicz
Jundziłł, hrabia (†)
Jundziło (Jundził)
Jundziło, ze Skrynnej Dunin-
Jung
Juniewicz
Junkiewicz-Płotnicki
Junoszyc
Junowicz, Olechnowicz-
Junowicz
Juńczyk
Juraha, Giedroyc-
Juraha, Wikszter-
Juraha
Juraszkiewicz
Jurcewicz
Jurczewski
Jurczyński
Jurecki
Jurewicz (Jurjewicz)
Jurewicz, Łukiański-
Jurewicz
Jurgenson
Jurgielewicz (Jurgilewicz)
Jurgielewicz
Jurgiewicz
Jurjewicz (Jurewicz)
Jurjewicz
Jurkiewicz (Jurkowicz)
Jurkiewicz
Jurkowski
Jurowski
Jurski
Jursza
Jusewicz
Justynowicz
Juszacki
Juszczyński
Juszkiewicz
Juszkowicz, Samolicz-
Juszkowski
Juszyński, książę
Juzajtis

Nazwiska na literę "K"

Kabaszewicz
Kabat, Żelaznicki-
Kabat
Kabłok
Kaciuciewicz
Kaciukiewicz
Kacler, de
Kacmajor
Kaczan
Kaczanowski (Koczanowski)
Kaczeński
Kaczkowski
Kaczyński, Sysza- (z Sysza)
Kaczyński, z Susza
Kaczyński
Kadenacy
Kadowski
Kaduszkiewicz-Kaszyc
Kagan
Kagiel (Kogiel)
Kajsza
Kakowski
Kaktowicz, Kotka-
Kaktowicz
Kaleczycki (Kaleszycki)
Kalenczyński
Kaleniewicz (Kaliniewicz)
Kalenkiewicz, ze Strupina
Kalenkiewicz
Kalenkowski
Kalicki
Kalina
Kalinowski, Kalinowicz-
Kalinowski
Kaliński
Kaliszewski
Kalita
Kalnicki
Kaluchiewicz
Kałakucki
Kałęczyński
Kałłaur
Kałuski
Kałusowski, Razmusowicz-
Kałusowski
Kałuszewski
Kamieniecki
Kamieński, Korwin-
Kamieński, Rola-
Kamieński, Rolicz-
Kamieński, z Kamieńgrodu
Kamieński
Kamiński, Bahryn-
Kamiński, Korwin-
Kamiński, Leniewicz-
Kamiński, Pudwels-
Kamiński, Radziwonowicz-
Kamiński, Szabecki-
Kamiński, ze Słotwidów
Kamiński
Kamionka
Kamocki
Kampa
Kampanowski
Kampowski
Kandyba, Prokszyc-
Kandyba, Prolesza-
Kandyba, Roszczyc-
Kandyba
Kandzierzewski
Kangowski
Kaniewski
Kantowicz
Kanuszewicz
Kapczewski
Kapella
Kapliński
Kapłanowicz (Kaptanowicz)
Kappel
Kaptanowicz
Kapulcewicz
Kapułcewicz, Lubrycki-
Kapusta
Kapuściański
Kapuściński
Karabanowicz (Karaban)
Karabanowicz
Karaczewski
Karadkiewicz
Karaś
Kardamowicz
Kardaszewicz
Karewa
Karęga
Kario (Kari)
Karkowski
Karlenicz
Karlewicz
Karlewski
Karlikowski
Karłowicz
Karłowski
Karmazynowicz
Karnazewicz
Karnicki
Karnowski
Karp
Karpicki
Karpiński, Karpia-
Karpiński
Karpowicz
Karpuszko
Karski
Karsowski
Karsza
Karszański
Karśnicki
Karwecki, Ramsza-
Karwecki
Karwowski, Ibiański-
Karwowski, z Konotopy
Karwowski
Karygrodzki
Karzyński
Kasinowicz
Kaskiewicz
Kasperowicz, Szczasnowicz-
Kasperowicz
Kasperski
Kasprewicz (Kasprowicz)
Kasprzycki
Kastrewicz
Kasza, Zgierski-
Kaszański, Hleb- (Hleba-)
Kaszański
Kaszarowski (Kaszarewski)
Kaszewicz
Kaszewski
Kaszowski
Kasztelle (Kastelli)
Kaszuba
Kaszyc
Katerla (Katerli, Katyrła)
Katkowski (Kotkowski)
Katyl
Katyński
Kaupowicz
Kawiecki
Kawłok
Kawszewicz, Matuszewicz-
Kazanowicz
Kazanowski
Kazański, Narkiewicz-
Kazarski
Kazigrodzki
Kazimierski (Kazimirski)
Kazimirski, Biberstein-
Kaznowski
Każdajlewicz
Każyński
Kelles-Krauz, baron
Kempiński (Kępiński)
Kern von Weselrot
Keyserlingk (Kajzerling)
Keyserlingk, baron
Keyserlingk, hrabia (†)
Keyserlingk-Rautenburg, hrabia
Kępiński, z Kępna (Kępia)
Kępski, z Kępy
Kęsminowicz
Kęsowski
Kęstowicz, Geżgayło-
Kęstowicz
Kęśmin
Kętrowicz
Kibeleński
Kiborsztowicz, Łabecki- (Łabęcki-)
Kibort, Łopatyński-
Kibort
Kibowski
Kicz (Kitsch), von
Kidrewicz (Kiedrewicz)
Kieller, hrabia
Kieller
Kiełbowski
Kiełczewski (Kielczewski), Przezdoma-
Kiełczewski, Skarbek-
Kiełdysz
Kiełpsz, Talat- (Kiełpsza, Tallat-)
Kiełpsz, Tałata- (Tałota-)
Kiełpsz
Kieniewicz
Kieński, Tałat-
Kieński
Kierasiewicz
Kieraszewicz
Kierbedź, Kasperowicz-
Kierbedź
Kierdej (Kirdej)
Kierewicz
Kierjewicz
Kiernożęcki
Kiernożycki
Kiersnowski, z Kiersnowa
Kierstejn
Kiersz
Kierszański
Kierzyński
Kieszkowski (Kiszkowski)
Kietorowski (Kieturowski)
Kietorowski
Kietowicz
Kiewlewicz
Kiewlicz
Kiewnarski
Kieżgayło (Kieyżgayło)
Kięzgayło
Kijakowski
Kijanowski
Kijeński (Kijański)
Kijuć (Kijać)
Kikowicz
Kikowski
Kiksinowicz
Kilewski
Kiltynowicz
Kiłdysz
Kimbar
Kimborowicz
Kimejć
Kimont
Kinder
Kiniewicz (Kieniewicz)
Kirbut
Kirchner
Kiriacki
Kirkiewicz
Kirkiłło
Kirklewski
Kirkor
Kirschenstein
Kirsz
Kirsza
Kirszański
Kiryacki, Kniaziowicz-
Kiryacki
Kirznowski (Kiersnowski)
Kisarzewski
Kisiel, Światołdycz-
Kisiel, z Brusiłowa Drohinicki-
Kisiel, Zahorański-
Kisiel
Kisielewicz
Kisielewski
Kiślański
Kisłowski
Kiszka
Kiszkiewicz
Kitajewski
Kitkiewicz
Kitowicz
Kitowski
Kitz
Kiwilewski
Kiziewicz
Kiżewicz
Kiżewski
Klajewski
Klar
Klawsewicz (Kławsewicz)
Klecki
Kleczkowski
Kleiner
Kleis
Kleist (Kleyst)
Klejnocki
Klement
Klenicki
Klenowski
Klepacki, Jaskołd-
Klepacki
Kleszczewski
Kleszczowski
Kleszczyński
Klewszczyński
Klibako
Klichnowski
Kliczewski
Klidzia (Klidź)
Klikowicz
Kliks (Kliksa)
Klimański, Tołkiewicz-
Klimański
Klimantowicz (Klimontowicz, Klimentowicz)
Klimaszewski, Boruta-
Klimaszewski, Łoś-
Klimaszewski, Ryłło-
Klimaszewski
Klimczycki
Klimiata
Klimkiewicz, Łakiański-
Klimkiewicz
Klimontowicz, z Klimąta (Klimąty ?)
Klimowicz, Borkun-
Klimowicz, Ciereniecki- (Cierenicki-, Cierniecki-)
Klimowicz, Kubryn-
Klimowicz, z Klimota (Klimąty ?)
Klimowicz
Klingstedt (Klingstaedt), baron Merzahn de/von
Kliński
Kliszewski
Klopmann, baron von
Klott (Klot)
Kluczewski
Kluczyński
Klukiewicz
Klukowicz
Klukowski
Klunowski
Kłajowski
Kłoczewski
Kłoczko
Kłoczkowski
Kłodnicki
Kłokocki
Kłomiński
Kłopotowski
Kłosiński
Kłoskowski
Kłosowski (Kłossowski)
Kłostowski
Kłoszowski
Kmieciński
Kmita, Paszyc-

Kmita, Ratomski-
Kmita
Knabenau, de
Knachfus
Knaut
Kniaziewicz, Lubecki- (ź Lubczu)
Kniażewicz (Kniaziewicz)
Kniażewski
Kniażnin
Kniażyszcza
Knieczun
Knigge, baron
Knipowicz
Knistowt
Kniszewicz
Kniszewski, Grabie-
Kniupszta
Knobelsdorf, Wilamowski-
Knobelsztof (Knobelsdorf)
Knorring (Knorre), von
Kobiecki
Kobieka, Rasiński-
Kobieka
Kobordo
Kobosko
Koboszyński
Kobro
Kobylański (Kobyleński)
Kobyliński
Kobylnicki
Koc
Kochan
Kochanowicz, z Kochanowa Grott-
Kochanowski, Korwin-
Kochanowski
Kochański
Kochlewski
Kochowski
Kociejowski
Kocieł
Kociełkowski
Koczalski
Koczarowski
Kodo
Kodyński
Kodziewicz
Kodź
Koenigseck (Königseck), von
Kognowicki
Koiszewski
Kojałowicz, Wijuk-
Kojałowicz
Kojrowicz
Kokoszyński, Barzdr-
Kokus
Kolenda, Stadnicki-
Kolenda
Kolenko
Kolesiński, Dymitrowicz-
Kolesiński
Koleśnicki
Kolędowski
Kolzan
Kołaczkowski
Kołaczyński
Kołakowski
Kołaszewski
Kołątaj (Kołłątaj)
Kołb (Kołba)
Kołb-Sielecki
Kołkowski
Kołmaczewski
Kołodziński, Gesski-
Kołomycki
Kołomyski (Kołomycki)
Kołomyski
Kołosowski
Kołotowski, Koła-
Kołotowski
Kołowicz
Kołpakowski
Kołtan
Kołtowski
Kołudzki
Kołupajło, Rudziejewski-
Kołupajło
Kołysza
Kołyszko
Komajewski
Komaniaka (Komuniaka)
Komar, Stachowski-
Komar, Zabożyński-
Komar
Komarnicki
Komarowicz
Komarowski, hrabia z Liptowa i Orawy
Komarowski
Komarzewski
Kombar
Komiaho, Domaszewicz-
Komorski
Komowski
Konarski, Firlej-
Konarski, z Konar Jaksa-
Konarski
Konarzewski
Koncerowicz
Koncewicz
Koncza (Kończa)
Konczewski
Kończyc
Kondracki (Kondradzki)
Kondracki
Kondrat
Kondratowicz, z Giniaty (Giniejty ?) Igor-
Kondratowicz
Koniecki
Konierewicz
Koniewicz
Koniński, Dunin-
Koniński
Koniuszewski
Konkołowicz
Kononowicz, Siemienowicz-
Kononowicz
Kononowicz-Horbacki
Konopacki, Świerski-
Konopacki
Konopelski
Konopiński
Konopka
Konoplański
Konoplicki
Konosiewicz
Konrad
Konrady, de
Konsenciusz
Konstantynowicz, Pohoża-
Konstantynowicz, Szwarpłowicz-
Konstantynowicz
Kontkowski
Kontowski
Kontowt
Kontrym
Kontrymowicz, Oginiec-
Kontrymowicz
Kopacewicz, Paszuć-
Kopacewicz, Pokuć-
Kopacewicz
Kopacki
Kopacz
Kopaczewicz
Kopajski
Kopaliński, z Kopasina
Kopański
Koparzewski
Kopcewicz
Kopciewicz, Peńka-
Kopczyński
Kopeć (Kopć)
Kopeć, Budzisławowicz-
Kopeć, Perhanowicz-
Kopernicki
Kopiewicz, Jelitko-
Kopiewicz
Koplewski
Kopokuszski
Kopowski
Koprowski
Kopsz (Kopsch)
Kopycki
Kopytkowski
Kopytowski
Korabiewicz
Koraha (Skraha)
Koraha
Korbut, Karafa-
Korbut
Korczewski, Świeńczyc-
Korczewski
Korczmarzewski
Korczyc
Korczyński
Korda
Korda-Sysojew
Korda-Zankowicz
Kordowski
Kordzikowski
Korecki, Kulabka-
Korecki
Koreniewski
Koreywa
Korf (Korff)
Korff (Schmising-), baron
Korff, hrabia
Korgowd
Kori
Korkliński
Korkoz (Korkosz)
Korkoza
Korkozewicz (Korkozowicz)
Korkozowicz, z Korkozów
Korkuć
Korn, von Zigiern
Korn
Kornalewski
Kornaszewicz
Kornicz
Korniłowicz, Bies- (Biez-)
Korniłowicz, Kurosz-
Korniłowicz, z Kornicza Bies-
Korniłowicz
Korobiec
Korobka
Koroczyński
Korolewicz, Jucewicz-
Korolewicz
Korolkiewicz
Korolko, Bobrowski-
Koropka, Czerniewski-
Korotkiewicz, Korwin-
Korotkiewicz
Korotyński
Korotyszewski
Korowaj
Koroza
Koroziński
Korożyński
Korpulewski
Korsak, Bobynicki-
Korsak, Hłubocki-
Korsak, Sawicz-
Korsak, Sowicz-
Korsak, Udzielski-
Korsak, Zaleski-
Korsak
Korszun
Korulski, Kościesza-
Korwel
Korweler
Korybski, Czyrwonka-
Koryciński
Korycki, Bondza-
Korycki
Korys
Korytko
Koryzna
Korzbok
Korzeniecki
Korzeniewicz
Korzeniewicz-Wysocki
Korzeniewski, Możejko-
Korzeniewski
Korzeniowski, Możejko-
Korziuk (Kordziuk), Zaleski-
Korżec
Korżon
Korzuchowski
Korzun (Korzan)
Korzun
Kosacki
Kosakowicz
Kosakowski, Korwin-
Kosakowski
Kosarski
Kosarzecki
Kosarzewski
Kosewicz (Kosowicz)
Kosicki
Kosiecki
Kosikowski
Kosiłowski
Kosiński
Kosko
Kosman
Kosmowski
Kosobucki
Kosobudzki
Kosołapowicz, Klemensowicz-
Kosopolański
Kosow
Kosowski
Kossaczewski
Kossakowski, hrabia Korwin-
Kostecki
Kostka
Kostkowski
Kostomłocki
Kostro
Kostrowicki (z Kostrowiców)
Kostrowski
Kostryca, Lwowicz-
Kostryca
Kostrzycki
Koszarski
Koszczyc
Koszembar
Koszka, Sasin-
Koszka
Koszowicz (Koszewicz)
Kosztownia (Kosztowny)
Kosztulski
Koszutarowski, Symanowicz-
Kościa
Kościałkowski, Zyndram-
Kościałkowski
Kościecki
Kościelecki, Pacyna-
Kościelecki
Kościewicz
Kościukiewicz
Kościulewicz
Kościuszko, Chobołtowski-
Kościuszko
Kościuszko-Siechnowicki
Kośmierski
Kośmiński
Kotarski
Kotaszewski
Kotka
Kotkiewicz
Kotkowski
Kotlarewski
Kotliński
Kotłowski
Kotłubaj (Kodłubaj)
Kotowicz
Kotowski
Kotuszowski
Kotwicki
Kotwicz
Kowalewski, Szewerdykowicz-
Kowalewski, z Kmitów
Kowalewski

Kowalik
Kowalski, Wierusz-
Kowalski
Kowerski
Kowiński
Kownacki
Kowzan (Kołwzan)
Kowzan, Mohyła-
Kowzan
Kozakiewicz, Kuroczycki-
Kozakiewicz, Smolka-
Kozakiewicz
Kozakowski, Krupek-
Kozakowski
Kozarewicz
Kozaryn, Okulicz-
Kozaryn
Kozarzewski
Kozic (Kozica)
Kozicki
Kozicz
Kozielecki
Kozielski
Kozieł (Kozioł)
Kozieł, Poklewski-
Koziełło, Kozrogowicz-
Kozieradzki
Kozierowski
Kozikowski, Kozika- (Kozik-)
Kozłowicki
Kozłowicz
Kozłowiecki
Kozłowski, Dojew-
Kozłowski, Raszyc-
Kozłowski, Rolicz-
Kozłowski, hrabia
Kozłowski
Kozniecki
Kozopolański
Kozubowski
Kozubski
Kozyrski
Koźlakowski
Koźliński
Koźmian
Koźmiński
Kożuchowski
Kraczek, Dubisa-
Kraczkowski
Krahelski
Kraiński
Krajeszewicz
Krajewski
Krajski
Krakowka
Krakowski
Kramorowski
Krapowski
Krasicki, hrabia
Krasicki
Krasiński, Korwin-
Krasiński, hrabia Korwin-
Krasiński
Kraskowski, Juszkiewicz-
Kraskowski
Krasnoborski
Krasnodębski
Krasnosielski
Krasnowiecki
Krasnowski
Krasowski (Krassowski)
Krasowski, Krasnoszczok-
Krasowski, Serafinik-
Krasowski, z Dzieżek
Krasowski, Żembra-
Krasuski
Kraszewski, Dzieszko-
Kraszewski
Kraszowski
Kraśnicki
Kraśnik
Kraśniowski
Krauze
Krażowski
Kreczmer
Kreger
Krejczason
Krejczman
Krepski
Krepsztul
Kretkowski
Kretowicz
Kreutz (hrabia Belzig von)
Kreutz, hrabia (†)
Kreutz
Kreuz
Krępski
Krigier (Krieger), Wojnowski- (Wojewski-)
Kroczyński
Krogier
Krol
Krolewski
Krolicki
Krompiewski
Krompniewski
Kronneman
Krop
Kropanowicz
Kropiński
Kropiwnicki
Kroszczyski
Królikowski
Kruczyński
Kruhlik, Oszczewski-
Krukowicz, Korwin-
Krukowicz
Krukowski, Korwin-
Krukowski, z Ratnej
Krukowski
Krulikowski (Królikowski), Schnett-
Krumes, von
Kruniewicz
Krupel
Krupicki
Krupiecki
Krupienicz
Krupiński
Krupka
Krupowicz
Krupowies
Krupski
Kruszelnicki
Kruszewski
Kruszowicz
Kruszyński
Kruś
Kryczyński, książę
Kryczyński
Krydel
Krynicki
Kryński
Krzanowski
Krzczonowicz
Krzeczetowski
Krzeczewski
Krzeczkowski
Krzemieniecki, Grzymała-
Krzemieniecki, Lepkiewicz-
Krzemieniecki
Krzemieński, Letkiewicz-
Krzęciewski
Krzętowski (Krzetowski)
Krzycki
Krzyczewski
Krzymowski
Krzyszewski
Krzysztoforski
Krzysztofowicz
Krzyszyłowski
Krzywicki, Reymer-
Krzywicki
Krzywiec, Lewoszkowicz-
Krzywiec
Krzywiecki
Krzywkowski
Krzywobłocki, Fedkowicz-
Krzywobłocki
Krzyżanowski, z Dębna
Krzyżanowski
Krzyżewicz, Lubicz-
Krzyżewicz
Krzyżewski
Ksieniewicz
Kubarowski
Kubarski
Kubecki
Kubicki
Kubiłoić
Kubiński
Kublicki
Kubliński
Kucborski
Kucewicz, z Jundziłów
Kucewicz
Kucharski
Kucharzewski
Kuchcicki
Kuchciński
Kuchnowski
Kuczan
Kuczborski
Kuczewski, Rożyc-
Kuczewski
Kuczuk, Siestrzencewicz-
Kuczuk
Kuczwalski
Kuczyn
Kuczyński, Korwin-
Kuczyński, z Kuczyna Gąsiorowskich
Kuczyński
Kudak
Kuderewski (Kuderowski)
Kudorowski
Kudrewicz
Kudrzycki
Kudzicz
Kudzinowicz
Kudziński
Kugielewicz
Kugland
Kujawski, Brzoska-
Kujawski
Kukiel, Krajowski-
Kukiel
Kukiewicz, z Pych
Kukiewicz
Kukla
Kukleński
Kuklinowicz
Kukliński
Kukowicz, Daszkiewicz-
Kukowicz
Kuksinowicz
Kul, Kilewicz-
Kul, Kilewski-
Kul
Kula
Kulbacki
Kulczycki
Kuleń, Sławieński-
Kulesza (Kulesz)
Kulesza, Korwin-
Kulesza, Ostroha-
Kuleszewicz
Kulewicz, z Kulewskich
Kulewicz
Kulewski
Kulicki, Lubicz-
Kulicki, Szyrma-
Kulicki
Kuligowski
Kulikowski, Uszak-
Kulikowski
Kulman
Kulpowicz
Kulwiec
Kulwieć
Kulwiński
Kułacki
Kułaczkowski
Kułak, Okoła- (Okołów-)
Kułakowicz
Kułakowski
Kumiewicz
Kumpikiewicz
Kunachowicz
Kuncewicz, Ginejt-
Kuncewicz
Kundzicz
Kuneyko
Kunicki
Kuniewicz, Ostrowski-
Kuniewicz
Kunkiewicz
Kunowski
Kunsinowicz
Kupcewicz
Kupiński
Kupraszewicz
Kuprewicz
Kupść
Kurako
Kurcewicz (Koryatowicz-K.), książę
Kurcz
Kurczewski
Kurczyński
Kurganowicz
Kurhanowski
Kurka (Kurek), Gamrat-
Kurkiewicz
Kurkliński
Kurkowski
Kurmanowicz
Kurmin, Lacki-
Kurnatowski
Kurniewicz
Kuroczyc
Kuroczycki, Saniutycz-
Kurodowski
Kurowicki
Kurowski, Czemies-
Kurowski
Kuryłło
Kuryłowicz
Kurzątkowski
Kurzeniecki, z Kurzeńca
Kurzeniecki
Kurzyna
Kusiński
Kusoński
Kuszczewski
Kuszel, z Hulidowa (Hulidowski-)
Kuszel
Kuszelewicz
Kuszelewski
Kuszewicz
Kuszlański
Kuszleyko
Kuściński (Kustyński)
Kuściński, Lwowicz-
Kutkiewicz
Kutkowski
Kutyłowski
Kuyża
Kuźmicki, Iwaszkiewicz-
Kuźmicki, Krzywicz-
Kuźmicki, Krzywiec-
Kuźmicki
Kwantski
Kwapiński
Kwapiszewski
Kwaszewicz
Kwerfeldt
Kwiatkowski, Jaksa-
Kwiatkowski
Kwiecewicz
Kwieciński
Kwietka
Kwinta, Prewisz-
Kwinta
Kwira (Kwiro)
Kymmel

Nazwiska na litery "L - Ł"

Lach
Lachnicki
Lachocki
Lachowicki
Lachowicz, na Dorżach
Lachowicz
Lachowski
Lacki
Ladnicki
Ladowicz
Lakmunt
Landsberg, z Hołuba
Lang
Lange, Brant-
Lange
Langert (Langierd)
Langhamer
Langmin
Larson
Larzak, Frantinelli de (Larzac)
Lasecki
Laskarys
Laskowicz (Leskowicz)
Laskowicz
Laskowski
Lasmanowicz
Lasota
Lasotowicz, Lasota-
Lasotowicz
Lassowski, baron
Lat
Latkowski
Latoszyński
Latyński
Lauda
Laudański (Lawdański)
Laudański, Dowgiłło-
Laudański, Steczwiłło-
Laudański
Laudgin
Laudon
Laugmin, Algmin-
Laugmin
Laus (Lauz)
Laus
Laveau
Lawski
Lebański
Lebecki
Lebel
Lebiedź
Lebiedzewicz
Lebiedzijewski
Lebiedziński
Lebkowski
Lecewicz
Leciński
Leczycki
Lednicki
Ledóchowicz (Leduchowicz)
Ledóchowski
Ledowicz
Ledziński (Lodziński)
Ledziński
Legaczyński
Legiecki, Hryniewicz-
Legiejko
Legowicz
Legucki
Leinweber
Lej, Nejhof- (Neuhoff von der Ley)
Lejko
Lekowski
Lekstutowicz (Lakstutowicz)
Lekszewicz
Lelewel
Lem (Lemi)
Lembicz
Lembiewski
Lenartowicz, Hrynkiewicz-
Lenartowicz
Lencewicz
Lenczewski
Lendziewicz
Lengiewicz
Leniek
Leniewicz
Leniewski
Lenkiewicz (Leńkiewicz), Stupiński-
Lenkiewicz, Ipohorski-
Lenkiewicz
Lenkowski
Leńkowski
Lenkszewicz
Lenniek (Leniek, Lenik)
Lenski, na Lengach
Lenski
Leonowicz (Lewonowicz)
Leonowicz, Gozdawa-
Leonowicz, Pora-
Leonowicz, Stacewicz-
Leonowicz, Wołk-
Leonowicz
Leosewicz
Leparski, z Gimbuta
Leparski, z Hanusa
Leparski
Lepiecki
Lepieski
Lepieszyński
Lepkowski, z Lepkowa
Lepkowski
Lesiewicz
Lesiński
Leskiewicz (Leskowicz)
Leskiewicz (Leszkiewicz)
Leszczewski
Leszczyłowski
Leszczyński, Jaszczołd-
Leszczyński
Leszewicz, Buhaj-
Leszewicz
Leszkiewicz (Leskiewicz, Liszkiewicz)
Leszkiewicz (Leszkowicz)
Leszkiewicz-Zenowicz-Olpiński
Leszkowski, Bortkiewicz-
Leszkowski
Leśnicki
Leśniewicz
Leśniewski, Gołombek-
Leśniewski
Leśniowski
Letowt
Lettecki, Szwogier-
Lettecki
Lewandowski
Lewański
Lewczykowski
Lewgowd
Lewicki, Biberstein-
Lewicki
Lewikowski
Lewiński
Lewkiewicz
Lewkowicz, Ciechanowicz-
Lewkowicz, Sałdninien- (Sołdninien-)
Lewkowicz, z Kołdziejewa
Lewkowicz, z Sołdzianiewa (Sołdeniewa, Sołden ?)
Lewkowicz
Lewon
Lewoniewski, z Lewonowiców
Lewoniewski
Lewonowicz, Wołk-
Lewonowicz
Lewoszkiewicz, na Ciechanowie, Ciechanowski-

Lewożski
Lewszecki
Lewszewicz
Leyen
Leżański
Libek
Libelt (Lebelt)
Liborczaj
Lichodziejewski, książę Hliński-
Liczkun (Lizkun, Liszkun)
Ligęza
Ligiejko
Ligowski
Lilejko
Limanowicz
Limanowski
Limont
Linde, de
Lindorf (Lehendorf)
Lindsay
Lineburg, Weber de
Liniewicz
Liniewski
Linkiewicz
Linowiecki, Linowski- (z Linowskich)
Linowski
Liorko
Lipa
Lipczyński
Lipień
Lipiński, Połownik-
Lipiński
Lipka (Lipko)
Lipnicki, z Lipników
Lipnicki
Lipniewicz
Lipowski
Lipski, de Lippe
Lipski, Gano de Lippe (Lippe)
Lipski, Lippe-
Lipski, Tiuchaj-
Lipski
Lisicki
Lisiecki
Lison, Hudzina-
Lisowski
Listopacki
Listopadzki
Liszczyński
Liszeń
Liszewski
Liszkiewicz
Litwinowicz
Litwinowicz-Mieściecicki
Litwiński
Lityński
Liwen (Lieven), baron
Liwen (Lieven), hrabia
Lodziński
Lorencewicz
Loth
Luba
Lubański, Grzymała-
Lubatyński
Lubecki, książę Drucki-
Lubecki
Lubianiec
Lubieński (Lubiński)
Lubieński
Lubieślerski
Lubiński
Lubkiewicz (Lubkowicz)
Lubkiewicz
Lubleński
Lubochiński
Lubochoński (Lubochański)
Lubochowski
Luboniecki
Luboradzki
Luboszczyński
Lubowicz
Lubowiecki
Ludkiewicz (Lutkiewicz)
Ludkiewicz (Lutkiewicz, Lutkowicz)
Ludkiewicz
Ludogowski
Ludohoski
Ludowicz
Ludwig
Ludwiński
Lugajło
Lukiański (Łukiański)
Lukiański, Dowojna-
Lukiański
Lukom
Lulewicz
Lutecki
Lutomski
Lutorowicz
Lutosławski
Lutostański
Lutowicz
Lutowski
Lutyk
Lutyn
Lutyński
Łabanowski (Łobanowski)
Łabanowski, Dowiat-
Łabanowski, z Giełwojn (Giełwan ?)
Łabcewski
Łabecki
Łabicki
Łabiewski
Łabowski, Stankiewicz-
Łabowski
Łabuć (Łabudź)
Łabuć, z Pawłowiczów
Łabun
Łabuński, z Bagnarów
Łabuński
Łabut
Łacewski
Łaciński
Łacki
Ładomirski, Lada-
Ładomirski
Ładowski
Łagiewnicki
Łagiewniecki
Łahocki
Łajewski
Łajming
Łajszczewski
Łakis
Łakitycz
Łakowicz (Łakiewicz)
Łakucewicz
Łamiński (Ławmiński)
Łamiński
Łaniecki
Łaniewski
Łankiewicz
Łanowski
Łańko
Łaparewicz
Łapczyński
Łapicki, Szerepa-
Łapicki
Łapinkiewicz, z Łapów
Łapiński
Łapkowski
Łappo (Łappa)
Łappo, Starzeniecki-
Łappo, Starzyniecki-
Łappo, Starzyniewski-
Łappo, z Bielczu

Łapszyński
Łapurko
Łapuszewski
Łaski (Laski, Łoski)
Łaski
Łasko
Łastowski
Łaszczewski
Łaszewski
Łaszkiewicz (Laszkiewicz)
Łaszkiewicz
Łatkowski
Łatyński
Łatyszkiewicz
Ławcewicz
Ławiec
Ławiński, Adamowicz-
Ławiński
Ławruszewicz
Ławrynowicz, Pilecki-
Ławrynowicz, Pohoski-
Ławrynowicz, Poszylski-
Ławrynowicz
Ławski
Łayka
Łazarowicz (Łazarewicz)
Łaziecki
Łazieński
Łazowiecki (Łazowicki)
Łazowski
Łaźniewski
Łątkiewicz
Łęczycki
Łępicki
Łępkowski
Łętowski
Łobacewicz
Łobaczewski
Łobanowicz
Łobanowski
Łobocki
Łodziata
Łohinowicz (Łohwinowicz)
Łojewski
Łojkowski
Łojowski
Łokewski
Łokiański, Gintowt-
Łokucijewski (Łokuciejewski)
Łomacki
Łomanowicz, Łodald-
Łomanowicz
Łomanowski, Pieczątka-
Łomanowski
Łoński
Łopaciński, z Łopacina
Łopaciński
Łopata, Bykowski-
Łopata
Łopatecki
Łopatka
Łopatyński
Łopot
Łopuch
Łopuski
Łopuszyński
Łosiatyński
Łosicki, Oparycz-
Łosicki
Łosiński
Łoski
Łossan
Łossowski
Łoszycki (Łosicki)
Łoś
Łośmiński, Niekras-
Łośmiński
Łotocki
Łotoczko (Łotoczek)
Łotycki
Łowczycki
Łowczynowski (Leszczynowski, Lenczynowski, Łowczowski)
Łowczynowski
Łowczyński
Łoweyko
Łowicki
Łowiecki
Łowieniecki
Łowiński
Łowmiański, z Maciejewicz
Łowmiański
Łoyba, Montygierd-
Łoyba
Łoyko, Rzędziejewski-
Łoyko
Łoywo
Łozicki, Siemaszko-
Łozicki
Łoziński, z Łozinów
Łoziński
Łozka
Łozowski (Łazowski)
Łozowski
Łożeński
Łożewski
Łuba
Łubieniec
Łubieński
Łubiński
Łubszewicz
Łucewicz
Łucki
Łuckiewicz
Łuczkiewicz (Łuckiewicz)
Łuczkiewicz
Łuczko
Łuczkowski
Ługajło
Ługowski
Łuk
Łukaszewicz, Hrynczak-
Łukaszewicz, Hrynczuk-
Łukaszewicz, Hrynczuk-Stawrowicz-
Łukaszewicz, Topolski-
Łukaszewicz
Łukcewicz
Łukianowicz
Łukiański
Łukiewicz, Jelita-
Łukiewicz
Łukinicz
Łukom
Łukomski, książę z Łubny
Łukomski
Łukowicz
Łukowski, Jelita-
Łukowski
Łuniewicz
Łuniewski
Łunkiewicz
Łuński
Łuskina, Zaranowski-
Łuszczyk
Łuszczykowski
Łutkiewicz
Łutowicz
Łużyński
Łyczkiewicz
Łyczkowski
Łyko
Łyskowski
Łyszczyński, na Łyszczycach
Łyszczyński
Łyszkiewicz
Łyszkowski, Rożyc-