Jurek KOPCIK

Do kwestii pochodzenia książąt Ostrogskich

Jurek Kopcik Do kwestii pochodzenia książąt Ostrogskich

Studium poświęcone kwestii pochodzenia rodu znanych w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczpospolitej w wiekach XIV-XVII książąt Ostrogskich oraz jego odgałęzienia - książąt Zasławskich. Główną uwagę zwrócono na krytyczną analizę całej historiografii pochodzenia książąt Ostrogskich, z naciskiem na węzłowe punkty badań innych autorów, którzy otwierają nowe wersje pochodzenia rodziny książęcej. Na podstawie analizy historiografii, autor identyfikuje najbardziej rozsądne przez cały poprzedni czas wersje pochodzenia Ostrogskich. Rozważamy również problemu pochodzenia nazwy miasta Ostróg i jej połączenie z oficjalnymi symbolami książąt Ostrogskich. Pod koniec badania autor oferuje własną wersję pochodzenia książąt Ostrogskich od książąt Gurowskich, ważącając wszystkie zalety i wady tej wersji.

Tagi: książęta Ostrogscy, Ostróg, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, Wołyń, herby książąt Ostrogskich.

Materiał do publikacji został uprzejmie udostępniony przez autora.

Opublikowano w "Острозький краєзнавчий збірник", випуск 11 (2019)