Rodziny, które procesowały się z Łyczkowskimi (do r.1800)

Łyczkowscy Drugi bok w sprawie sądowej Data

Kazimierz, łowczy orszański (Vorša)

Tyszkiewicz 1699
Kazimierz, łowczy orszański Poplawski Karol, podstoli rzeczycki (Rečyca) 1705
Kazimierz, łowczy orszański Szemiothowie 1706
Kazimierz, łowczy orszański Gramszterf Adam Michał, regent i łantwoyt orszański 1706
Kazimierz, łowczy orszański Pacowa / Perutowa (bywsza) Katharyna, kasztelanowa połocka (Połacak) 1710, 1716, 1717
Kazimierz, łowczy orszański Wulfowicz Sawł, żyd-arędarz korczmy Adamowskiej
Bacelewicz Hirsza
1712
Jozef Niemirowicz Kazimierz 1715
Kazimierz, łowczy orszański Stabrowski Ludwik, podczaszy połocki 1716
Kazimierz, łowczy orszański Anackiewicz Piotr 1717
Kazimierz, łowczy orszański
Symon
Szemioth Leon, pisarz ziemski orszański
Chodaczynski Piotr
Bohdanowicz-Dworzecki Athanazy, mieczny smoleński (Smalensk)
1721
Franciszek Chełchowski 1728
Franciszek Czeszynski Kazimierz 1728
Franciszek Lachowski 1728
Daniel Wonlar-Larski Wincent, sędzia ziemski orszański 1728
Franciszek Wierzchniccy 1730,1736
Franciszek Wyszynski Jakub 1730
Franciszek, Symon, Dominik Województwo Witebskie (Viciebsk), instygator Klimaszewski Stanisław 1732
Franciszek, rotmistrz JKM Baka Franciszek
Isakowicz Bazyl
1739
Łyczkowscy Stabrowski Onufry, rotmistrz orszański 1740, 1742
Symon Borowczyński Mikołay 1742-1745
Antoni Woyniłowiczy 1742
Franciszek, rotmistrz JKM;
Dominik
Franciszka Załuska, kuchmistrzowa WKL 1742
Antoni, łowczy orszański Pohoski Paweł, budowniczy witebski
Illicz Jerzy, czesznik brasławski (Brasłaŭ)
1742-1745
Franciszek, rotmistrz JKM Rabinowicz Mark, kupiec smalański (Smalany) 1742
Łyczkowscy Nowacki Awgust, starosta wyzgrodzki (Wyszogrod) 1742
Symon Jacewicz Maryanna 1746
Antoni, łowczy orszanski Kaciuciewicz Franciszek, rotmistrz orszański
Stabrowski Onufry, rotmistrz orszański
1756,1757
Michał Szopowscy 1756
Antoni, łowczy orszański Stabrowski Onufry, rotmistrz orszański 1757
Michał Boratynscy 1759
Michał Węgliccy
Zylinski Kazimierz
Zawaccy
Podobied Michał
Tarasiewiczy
Treciak Ignacy
1761
Michał Jakowiccy:
Ignacy, mostowniczy i rotmistrz orszański
Antoni, starosta jagielański
1762
Antoni Spasowscy, podczaszycy wołynskie 1763
Andrzej, łowczy starodubski (Staradub) Robczyccy, skarbnikowcy orszańskie
Orzechowscy, czasznikowcy oszmiańskie (Ašmiana)
Jaszczołdy-Leszczynscy
1763
Andrzej, łowczy starodubski Judyccy, sędzicowcy ziemskie rzeczyckie
Odyniec Thadeusz, horodniczyc oszmiański
Malinowski Michał, stolnik brasławski
1764
Andrzej, łowczy starodubski Robczyccy, skarbnikowcy orszanskie 1765
Andrzej, łowczy starodubski Leszczynski Ignacy 1765
Michał Boratynscy
Rykowie
Sokołowscy
1769
Łyczkowscy Odyncowie i Małkiewicze 1770
Michał Terleccy, oboznicy orszańskie 1770
Michał Greminski Kazimierz
Strygocki Jozef
1771
Michał Woyciechowscy
Gawroński Jozef
Iwanowski Kazimierz
Kurcza Anzelm, podstarosta orszański
Malkiewicz Franciszek
Manuwir Antoni
Musnicki Benedykt
Nowacki Ludwik, rotmistrz orszański
Sadowski Hekasz
Sterykowicz Daniel
Szkultecki Kazimierz
Szpakowski Jozef
Sztejna Ignacy
1771
Michał Iwanowski Kazimierz, kom~k~ witebski 1772
Michał Stankiewicze 1774-75, 1777
Michał Kurowscy Floryan i Antoni, łowczycy mscisławskie (Amścisłaŭ)
Petelczyc Dominik
Kossowski Ludwik
Konarski Jan
Alexandrowicz Jozef
1775
Michał Kurowski Antoni, łowczyc mscisławski, łowczy starodubski
Zakrzewski Jozef
Wielunski Franciszek
Petelczyc Dominik
Staniewicz Jakub
Burba Jakub, wozny prowincyi orszańskiey
1775
Michał Kurcz Anzelm, podstoli orszański 1775
Michał Kurowscy Floryan i Antoni, łowczycy mscisławskie
Nowacki Ludwik, sędzia pograniczny i rotmistrz orszański
1776
Michał Stetkiewicze
Wańkowicze, sędzicy ziemskie woiewodztwa mińskiego (Miensk)
1776
Michał Kurowscy Floryan i Antoni, łowczycy mscisławskie
Nowacki Ludwik, rotmistrz orszański
Ihnatowicz Joachim, komornik grodzieński (Horadnia) i porucznik Woysk Rossyiskich
1776
Maryanna i Eleonora Arciszewscy 1780
Jan, rotmistrz orszański Hurkowicz Aron
Izraelowicz Morduch
Kołmanowicz Hurka
Morduchowicz Kuszel
Ellowicz Lejba
1795