Wielkie Księstwo Litewskie
w połowie wieku XVIII

Mapa administracyjna

Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego
Łyczkowscy w WKL
Oznaczone na mapie cyfrą Zaścianki, majątki, miasteczka
1 parafia Traby
2 Serwiecz
3 Dźwiniacze / Źwiniacze
4 Jowsiewicze / Jewsiejewicze
5 Myszkowszczyzna
6 Izmajłowo / Zmajłowo
7 Adamowo
8 Białe Borki i Dębrowek
9 Zakrzewszczyzna
10 Wielkie Sieło
11 Czerewki
12 Smolihówka
13 Jezienica
14 Horodczewicze