Genealogia Łyczkowskich

  • Herbu Dołęga
  • Herbu Sulima
  • Herbu Sulima (Ryś)
  • Herbu Ślepowron

Drzewo genealogiczne rodu Łyczkowskich herbu Dołęga

Drzewo genealogiczne. Herbu Dołęga.

Według sprawy Wileńskiego Szlacheckiego Deputackiego Zebrania. Litewski Państwowy Archiwum Historyczne


1/0. Jerzy

2/1. Stanisław

3/2. Józef

4/2. Maciej

Drzewo genealogiczne rodu Łyczkowskich herbu Sulima

Drzewo genealogiczne. Herbu Sulima.

Według sprawy Mińskiego Szlacheckiego Deputackiego Zebrania. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi


1/0. Franciszek
2/0. Ignacy Gabriel
3/1. Jan 1700 -1812-?
4/2. Andrzej 1696 -?
5/3. Izaak ~1721 -1782
6/3. Maciej ~1723 -?
7/3. Mikołaj ~1725 -1781
8/4. Dawid 1730 -?
9/4. Jan 1739 -1803
10/4. Paweł
11/5. Konstanty 1741 -1786
12/5. Adam (Audax)
13/5. Michał 1749 -1804

14/5. Łukasz 1750 -1836
15/5. Astachi ~1773 -?
16/6. Jan ~1748 -?
17/6. Anisi ~1763 -1806
18/7. Alexander 1749 -1804
19/8. Bazyli ~1742 -1812
20/8. Łukasz 1770 -?
21/9. Andrzej 1769 -1813
22/9. Grzegorz 1772 -?
23/9. Justyn 1774 -1812
24/9. Bazyli 1776 -?
25/9. Antoni 1778 -?

Drzewo genealogiczne rodu Łyczkowskich herbu Sulima / Ryś

Drzewo genealogiczne. Herbu Sulima / Ryś.

Według sprawy Mińskiego Szlacheckiego Deputackiego Zebrania. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi - Państwowe archiwum obwodu Żytomierskiego (Ukraina)


1/0. Michał
2/1. Jerzy
3/2. Antoni 1753 -?
4/2. Michał 1758 -?
5/2. Jożef 1771 -?
6/2. Stanisław
7/3. Antoni 1798 -?
8/3. Kazimierz 1821 -?
9/4. Maciej Kazimierz 1791 -?
10/4. Jan 1792 -?
11/4. Wincenty 1796 -?

12/5. Ioann 1792 -?
13/6. Tadeusz 1770 -?
14/6. Maciej
15/6. Józef
16/9. Ławrenty Stanisław Alfred 1828 -?
17/9. Alexander Bolesław Eduard 1832 -?
18/9. Ludomir
19/10. Emeryk Michał 1820 -?
20/10. Michał Ludomir 1825 -?
21/10. Jan Julian 1830 -?

Drzewo genealogiczne rodu Łyczkowskich herbu Ślepowron

Drzewo genealogiczne. Herbu Ślepowron.

Według materiałów Witebskiego Dworzańskiego Deputackiego Zebrania. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi


1/0. Daniel
2/1. Albrycht
3/1. Dominik
4/1. Nikodem
5/2. Michał
6/2. Antoni
7/5. Kazimierz
8/6. Michał
9/7. Mateusz

10/7. Symon
11/7. Dominik
12/7. Michał
13/7. Stanisław
14/7. Franciszek
15/7. Jozef
16/7. Stanisław
17/7. Antoni
18/7. Andrzej

19/7. Mikołaj
20/8. Jan
21/10. Michał
22/10. Wincenty
23/10. Wawrzyniek
24/10. Marcin
25/10. Jozef
26/12. Wiktor
27/12. Andrzej

28/12. Dyonizy
29/12. Jan
30/18. Stanisław
31/18. Tadeusz
32/19. Tomasz
33/20. Dyonizy
34/21. Ignacy
35/21. Jozef
36/21. Jan