Słowa wstępne autora projektu

Historia Łyczkowskich (w innej pisowni: Лычкоўскі - Łyčkoŭski - Lyčkovskis - Ličkovskis - Личковський - Lyczkowski - Lyczkowsky - Lychkouski - Lytschkowski - Лычковский - Lychkovskiy) jest podobna do historii i losów większości rodzin szlacheckich na Białorusi. Dlatego też, jeśli znajdziesz wśród tych rodzin swoje nazwisko, prawdopodobnie pojawi się ciekawość i chęć poznania swojego rodu. Jeśli tak się stanie, uznam swój skromny projekt za pożyteczny.

Niestety, wiele źródeł archiwalnych z tego, czy innego względu nie dotrwało do naszych czasów. Inne znajdują się za granicami Białorusi i są dla mnie niedostępne. Szczególnie "beznadziejnie" wygląda sprawa archiwów z dawnych Mohylewskiej (Mahiloŭ) i Witebskiej (Viciebsk) guberni. Dlatego też informacje o Łyczkowskich z tych terenów są, proszę mi wybaczyć, są pourywane i niepełne.

Po zapoznaniu się z licznymi sprawami dotyczącymi dziejów Łyczkowskich Mińskiego Dworzańskiego Deputackiego Zebrania (DDZ) celem moich badań stało się sprawdzenie wiarygodności informacji w nich zawartych. Aby udowodnić swoje pochodzenie szlacheckie ubiegający się onie często nie przedstawiali oryginalnych dokumentów ze swych archiwów (w warunkach nieustannych wojen z Moskwą 1654-1667 *), sprzymierzeńców ze Szwecją 1700-1721, nie wspominając pomniejszych wojennych konfliktów - przechowanie ich było prawie niemożliwe), lecz takie, które znajdowali w kancelariach ziemskich. Czasami odnalezione dokumenty dotyczyły innych gałęzi tego lub innego rodu. Dlatego musiałem "odrobinę skorygować" informacje, aby poszczególne dokumenty nie przedstawiały wiadomości sprzecznych. Takie "sprzeczności" są obecne nawet w zatwierdzonych Heroldią Senatu wywódach. I dlatego zamieszczone na podstawie Mińskiego i Witebskiego DDZ na tej stronie informacje tylko w przybliżeniu przedstawiają genealogię rodu Łyczkowskich i należy ją sprawdzić przez porównanie z innymi źródłami.

H. Sienkiewicz. "Potop", 1885. Kmicicowa kompania

Do dzisiaj udało nam się dotrzeć do ponad 200 dokumentów archiwalnych, zawierających informacje o Łyczkowskich - od aktów bardzo starych do zapisów metrykalnych. Dało nam to możliwość odsiania wszystkich niewiarygodnych informacji i przybliżyło nas to do stworzenia prawdziwego drzewa genealogicznego Łyczkowskich.

Nie przewidujemy w naszym projekcie publikacji dokumentów wybranych, a jedynie dostarczamy informacje w nich zawarte. Osoby zainteresowane pozyskaniem dalszych informacji proszę o kontakt osobisty z autorem projektu.

Mam nadzieję, Państwo Łyczkowscy, że z Waszą pomocą, szczególnie tych, z możliwością lub chęcią do pracy w archiwach państwowych, będziemy mogli uzupełnić karty dziejów naszego rodu. Szczególnie liczę na pomoc Łyczkowskich - obywateli Polski, Lietuvy i Ukrainy.

Józef Chełmoński. "Modlitwa przed bitwą (Racławice)",1906

Chciałbym podziękować Pana Mariuszowi Majkowi (Polska) za pomoc w tworzeniu tego projektu - przygotowaniu jego polskiej wersji, Panu Władysławowi Wiarowkin-Szelutowi (Białoruś) - za udzielenie cennych informacji dotyczących rodowódu Łyczkowskich. Pragnę również wyrazić moją szczerą wdzięczność pracownikom Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi - bez ich pomocy doprowadzenie projektu do obecnej postaci zabrałoby o wiele więcej czasu i kosztowało nieporównywalnie więcej trudu. Przesyłam ogromne podziękowania wszystkim tym, którzy znaleźli trochę czasu i wnieśli swój wkład w tą pracę. Strona ta bez wątpienia powstała dzięki waszej współpracy. Dziękuję!

Będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie sponsorów. W sprawie pytań dotyczących współpracy proszę kontaktować się z administratorem witryny. Jeśli chcesz wesprzeć nasze wysiłki, złóż darowiznę.

Wolno kontaktować się ze mną w którymkolwiek języku danego projektu, ale białoruski i angielski jesteście bardziej odpowiedni.

Życzę powodzenia,

Jury Łyczkowski


*) "Nieviadomaja vajna, 1654-1667" Hienadź Sahanovič, Miensk "Navuka i technika", 1995