/ Martyrologium | Genealogia Łyczkowskich

Martyrologium Łyczkowskich

R.u.: 1903
Narodowość: Białoruska
Miejsce urodzenia: ch. Ratomka, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: ch. Kryżowka, rej. zasławski, obw. miński, BSRR
Wykształcenie: początkowe niepełne
Zajęcie: gospodyni domowa
Areszt: 24.08.1937
Skazana: 09.11.1937 - komisja NKWD i Prokurora ZRSS
Oskarżona: art. 68 KK BRSS - agent wywiadu polskiego
Wyrok: NWK
Rozstrzelana: 26.11.1937
Miejsce rozstrzelania: m. Orsza
Miejsce pochówku: m. Orsza
Rehabilitowana: 18.11.1989 - Prokuratura Białoruskiego okręgu wojskowego (BOW)
Podstawa: -

Źródło:
1. BD "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"
2. Białoruski "Memoriał"
3. Sprawa archiwalna: KGB RB - 31441-s

R.u.: -
Narodowość: -
Miejsce urodzenia: -
Miejsce zamieszkania: -
Wykształcenie: -
Zajęcie: -

Źródło: S. Jastrzębski "Martyrologia polskiej ludności na ziemi lwowskiej w latach 1939-1947", 2003

R.u.: 1914
Narodowość: Polka *
Miejsce urodzenia: Polska **
Miejsce zamieszkania: wś. Mikołajówka
Wykształcenie: -
Zajęcie: kołchoźnica
Areszt: 31.03.1945
Skazana: 17.07.1945 - Kujbyszewski Sąd Obwodowy
Oskarżona: art.58-10 KK RFSRR
Wyrok: 5 lat więzienia w GUŁag
Rehabilitowana: lipiec 1992 - Samarska Prokuratura Obwodowa
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci obwodu samarskiego

R.u.: 1910
Narodowość: Polka *

# Opis losów Data:
dd/mm/rrrr
Kraj Obwód Miejsce
1. Areszt - - 1940 Białoruś Mohylewski
Źródło:
1.

Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi (wybór z Księgi Rejestracji Spraw Archiwalno-Śledczych NKWD ZSRR), kopia. Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Ośrodek KARTA - tom, strona, pozycja.

ZUB-/388/279/12

R.u.: 1899
Narodowość: Białoruska
Miejsce urodzenia: wś. Repiszcze (Repišče), powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: w. Repiszcze, rej. puchowicki, obw. miński, BRSS
Wykształcenie: początkowe niepełne
Zajęcie: gospodyni domowa
Areszt: -
Skazana: 23.11.1932 - kolegium OGPU
Oskarżona: art. 58-10, 17-58/2 KK BRSS - DAR
Wyrok: 3 laty zesłania
Rehabilitowana: 28.12.1960 - Trybunał wojskowy BOW
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

R.u.: 1909
Narodowość: -
Miejsce urodzenia: gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: [ch. Krzyżówka, rej. zasławski (?) - J.Ł.], obw. miński, BSRR
Wykształcenie: -
Zajęcie: -
Areszt: 1930
Skazany: -
Oskarżony: -
Wyrok: kułackie rozsiedlanie na mocy Uchwały CKW i RKL ZSRR dn. 01.02.1930; zesłanie - osiedle Urkan, rej. ziejski, RFSRR
Rehabilitowany: 29.07.1996 - ZSW obw. amurskiego. Sp. 10, syg. 28, s. 16
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci obwodu amurskiego

R.u.: 1919
Narodowość: -

# Opis losów Data:
dd/mm/rrrr
Kraj Obwód Miejsce
1. Deportacja 02 1940 Białoruś Poleski Pińsk
2. Zesłanie 1940 KazSRR Kokczetawski
3. Zwolnienie 01 02 1946
4. Repatriacja 03 1946 Polska
Źródło:
1.

Baza komputerowa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

UK

R.u.: 1890
Narodowość: Białoruska
Miejsce urodzenia: ch. Uhły, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie [Teraz: rej. puchowicki, obw. miński, Białoruś - J.Ł.]
Miejsce zamieszkania: osiedle Janczer, rej. koczewski, obw. piermski, RFSRR
Wykształcenie: -
Zajęcie: -
Areszt: 11.12.1941
Skazana: 09.05.1942
Oskarżona: AAR
Wyrok: zesłanie do Krasnojarskiego kraju (3 laty)
Rehabilitowana: -
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci obwodu Piermskiego

R.u.: 05.10.1894
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: ch. Ratomka, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: ch. Krzyżowka, rej. zasławski, obw. miński, BRSS
Wykształcenie: początkowe
Zajęcie: stolarz-chałupnik
Areszt: 08.07.1935
Skazany: 19.05.1936 - organ sądowy
Oskarżony: art. 68a KK BRSS - szpiegostwo
Wyrok: 5 lat w GUŁag, porażke prawa w przeciągu lat 2
Rehabilitowany: -
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

R.u.: 1873
Narodowość: -
Miejsce urodzenia: -
Miejsce zamieszkania: wś. Bobrówka, rej. zyrianowski, obw. wschodnio-kazachski (OWK), KazSRR
Wykształcenie: -
Zajęcie: -
Areszt: 06.04.1930 - oddział republikański (OR) OGPU
Skazany: 19.07.1930 - "trójka" przy PP OGPU w Kazachstanie
Oskarżony: art. 58-10 KK RFSRR
Wyrok: 3 laty w GUŁag
Rehabilitowany: 05.06.1989 - Prokuratura OWK
Podstawa: Dekret Prezydiumu SN ZSRR dn. 16.01.1989

Źródło: informacja DKBN RK po OWK, Kazachstan

R.u.: 1918
Narodowość: -

# Opis losów Data:
dd/mm/rrrr
Kraj Obwód Miejsce
1. Obóz 05 08 1944 RFSRR Kałuski Kaługa
2 Zwolnienie 06 01 1946
3 Repatriacja 1946 Polska
Źródło:
1.

Wykazy imienne poszczególnych kompanii 1 - 4 batalionu 361 zapasowego pułku piechoty wg stanu z 10.01.1945 (zespół 361 zpp, inwentarz 136699, teczka 2) - karta, pozycja.

KO-35,5-65
2.

Wykaz osób powracających do Polski z Kaługi w maju 1946 r. przez Białą Podlaskę, sporządzony przez PCK- Okręg Lubelski, orginał w Zarządzie Głównym Biura Informacji i Poszukiwań w Warszawie, sygnatura 7348, kopia Ośrodek KARTA, sygnatura / nr strony/ pozycja

IV/W421 -843

R.u.: 1896
Narodowość: Polak *
Miejsce urodzenia: gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: m. Chabarowsk, RFSRR
Wykształcenie: -
Zajęcie: naczelnik służby wojskowo-transportowej dorzecza Amurskiego
Areszt: 24.07.1938
Skazany: 21.03.1939 - 11 oddz. Zarządu Biezpieczeństwa Narodowego (ZBN) NKWD
Oskarżony: -
Wyrok: -
Rehabilitowany: tak
Podstawa: sprawa zaniechana z powodu braku dowodu oskarżenia

Źródło: Księga pamięci kraju chabarowskiego

R.u.: -
Narodowość: -
Miejsce urodzenia: -
Miejsce zamieszkania: wś. Sucin, powiat ihumeński, okręga mińska
Wykształcenie: -
Zajęcie: gajowy w majątku Maciejewicze
Areszt: 15.08.1920
Skazany: 01.10.1920
Oskarżony: "szpiegostwo" na korzyść Polski
Wyrok: naiwyższy wymiar kary (NWK)
Rozstrzelany: -
Miejsce rozstrzełu: -
Miejsce pochówku: -
Rehabilitowany: 31.03.1992 - Prokuratura wojskowa Republiki Białoruś.
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

R.u.: 1901
Narodowość: Rosjanin *
Miejsce urodzenia: stacja Tatarka, Kolej Omska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: wś. Usiulgan, rej. znamieński, obw. omski, RFSRR
Wykształcenie: -
Zajęcie: jednoosobnik
Areszt: 04.10.1937
Skazany: 25.10.1937 - "trójka" przy Zarządzie NKWD obwodu omskiego
Oskarżony: art.58-10-11 KK RFSRR
Wyrok: NWK
Rozstrzelany: 01.11.1937
Miejsce rozstrzelania: Tara
Miejsce pochówku: -
Rehabilitowany: 17.08.1960 - Prezydium sądu obwodu omskiego
Podstawa: przez nieobecność składu przestępstwa (P-8177)

Źródło: Księga pamięci obwodu omskiego

R.u.: 1905
Narodowość: Polak *

# Opis losów Data:
dd/mm/rrrr
Kraj Obwód Miejsce
1. Obóz Rosja Iwanowski Juża
2. Obóz Ukraina Zaporoski Zaporoże
3. Areszt 18 09 1939 Włodzimierz
4. Obóz 03 06 1940 Rosja Komi ASRR SiewŻełdorŁag
5. Anders 02 09 1941 Rosja Tatiszczewo
Źródło:
1.

Alfabetyczna kartoteka ewidencyjna jeńców 1939 roku. Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich.

CAW-1
2.

Zespół akt personalnych jeńców 1939 roku. Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - numer teczki.

CAW1939 -/3323/19
3.

Wykazy imienne z zespołu akt merytorycznych - wykaz jeńców odesłanych z Siewżełdorłagu NKWD ZSRR (ze stacji Urdoma) do Juskiego obozu NKWD 11 lipca 1941 (transport 1), spisy jeńców, których teczki personalne wysłano do Zarządu NKWD ZSRR ds. Jeńców Wojennych, wykaz jeńców odesłanych z Siewżełdorłagu NKWD ZSRR (ze stacji Mieżog) do Juskiego obozu NKWD 17 lipca 1941 (transport 2), (sygnatura VIII.800.20, teczka 573). Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, Kolekcja Akt z Archiwów Rosyjskich - teczka, strona, pozycja lub teczka, numer transportu, pozycja.

CAW3-573 -2-940

R.u.: 1886
Narodowość: Polak *
Miejsce urodzenia: Jankówce (Jajkowce [?]), pow. żydaczówski, Królestwo Galicji i Lodomerii, Austro-Więgry [Teraz: obw. lwowski, Ukraina - J.Ł.]
Miejsce zamieszkania: Wola-Lubomirska, rej. żydaczówski, obw. drohobycki, USRR [Teraz: obw. lwowski, Ukraina - J.Ł.]
Wykształcenie: -
Zajęcie: -
Rodzina:

 • ŁYCZKOWSKA Michalina córka Józefa, r.u. 1899
 • ŁYCZKOWSKI Karol syn Jana, r.u. 1921
 • ŁYCZKOWSKA Maria córka Jana, r.u. 1923
 • ŁYCZKOWSKA Anna córka Jana, r.u. 1926
 • ŁYCZKOWSKI Władysław syn Jana, r.u. 1929
Aresztowani: -
Skazani: 10.02.1940
Oskarżoni: -
Wyrok: osiedlenie specjalne w Komi ASRR - osiedle Dżept, rej. syktywdzinski
Rehabilitowani: -
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci Republiki Komi, Rosja

Cmentarz w Berezowicy Małej

R.u.: -
Narodowość: Polak
Miejsce urodzenia: -
Miejsce zamieszkania: w. Berezowica Mała, pow. zbaraski, woj. tarnopolskie [?]
Wykształcenie: -
Zajęcie: -
Adnotacja: ofiarą masakry zorganizowanej przez UPA w r. 1944

Źródło: W. Kubów "Polacy I Ukraincy Na Podolu: tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża" - "Nortom", 1997

R.ż.: 1902-1940
Narodowość: Polak
Miejsce urodzenia: wś. Chociw, woj. łódzkie
Miejsce zamieszkania: -
Wykształcenie: -
Zajęcie: -
Informacja: więzień Pawiaka, wywieziony do Oświęcima w dn. 14 sierpnia 1940 r.
Był to pierwszy transport do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W transporcie tym znaleźli się m.in. aresztowani 3 lipca 1940 r. członkowie RKS "Skra", szereg adwokatów, oficerów WP, lekarzy, działaczy społeczny i polityczny, księży.

Źródło:
1. R. Domańska "Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944" - Książka i Wiedza, Warszawa 1978

2. Informacja dodatkowa jest przedstawiona dzięki uprzejmości i życzliwości pani Haliny Boratyńskiej z d. Łyczkowskiej (Polska)

R.u.: 1887
Narodowość: Polak *
Miejsce urodzenia: wś. Czyżczajłowo 1), powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie.
Miejsce zamieszkania: w. Czyżczajłowo, rej. kliczewski, obw. mohylewski, BRSS.
Wykształcenie: początkowe.
Zajęcie: chłop.
Areszt: 18.05.1931
Skazany: 27.08.1931 - "trójka"
Oskarżony: art. 76 KK BRSS - udział w organizacji kułackiej.
Wyrok: 3 laty w GUŁag.
Rehabilitowany: 14.09.1962 - kolegium sądowe w sprawach kryminalnych SN BRSS.
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

R.u.: -
Narodowość: Polak
Miejsce urodzenia: -
Miejsce zamieszkania: Szymanowice [?]
Wykształcenie: -
Zajęcie: nauczyciel [?]
Los: zaginął

Źródło:
1. M. Walczak "Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945" - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
2. M. Walczak "Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji, 1939-1945" - Instytut Zachodni, 1974

R.u.: 15.11.1987 [1889]
Zgon: 07.03.1943 (malaria, szpital wojskowy)
Narodowość: Polak *
Miejsce urodzenia: Antonówka (Antoniówka), pow. żydaczówski, Królestwo Galicji i Lodomerii, Austro-Więgry [Teraz: obw. lwowski (Lviv), Ukraina - J.Ł.]
Miejsce zamieszkania: Żulin, rej. stryjski, obw. stanisławski, USRR [Teraz: obw. lwowski (Lviv), Ukraina - J.Ł.]
Wykształcenie: -
Zajęcie: komendant policji (w. Żulin)
Miejsce pochówku: Cmentarz Polski, Teheran (Iran)
Rodzina:

 • ŁYCZKOWSKA Józefa córka Piotra, r.u. 1902
 • ŁYCZKOWSKA Zofja córka Karola, r.u. 1924
 • ŁYCZKOWSKI Adolf syn Karola, r.u. 1926 (uczestnik przemarszu wojsk gen. Andersa przez Iran do Europy. Późniejszy los jest nie znany.)
 • ŁYCZKOWSKA Czesława córka Karola, r.u. 1929
 • ŁYCZKOWSKA Wanda córka Karola, r.u. 09.10.1938
Aresztowani: -
Skazani: 10.02.1940
Oskarżoni: -
Wyrok: osiedlenie specjalne w Komi ASRR - osiedle Dżept, rej. syktywdziński
Rehabilitowani: -
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci Republiki Komi, Rosja

R.u.: 1898
Narodowość: Polak *
Miejsce urodzenia: wś. Ostrówki, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: pow. miński
Wykształcenie: średne
Zajęcie: mł. oficer, 102 pułk armii Kołczaka
Areszt: 01.05.1920
Skazany: 16.05.1921
Oskarżony: "wróg ludu pracującego"
Wyrok: NWK
Rozstrzelany: -
Miejsce rozstrzelania: -
Miejsce pochówku: -
Rehabilitowany: 21.07.1992 - Prokuratura Republiki Białoruś
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

R.u.: 1915
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie [Teraz: rej. białynicki, obw. mohylewski, Białoruś - J.Ł.]
Miejsce zamieszkania: m. Władywostok, Rosyjska Federalna Socjalistyczna Republika Radziecka (RFSRR)
Wykształcenie: wyższe [1], wyższe niepełne [2]
Zajęcie: podczas pierwszego aresztowania - wojskowy, inżynier-hydraokustyk j/w 40092 morynarki Pacyfiku [1]. Inżyner pociągu energetycznego [2]
Areszt: 5.11.1952, m. Władywostok
Skazany: 29.1.1953
Oskarżony: art. 58 części 1 i 2 KK RFSRR ("agitacja i propaganda antyrewolucyjna"). Za "napisy antyradzieckie na budynkach Rady Miasta Kijowa, zarządu budownictwa i innych." [1]
Wyrok: 10 lat Koloni Poprawczo-Pracowniczej = GUŁag [GUŁag: Główny Zarząd Poprawczych Obozów i Kolonii Pracy], konfiskata majątku
Rehabilitowany: 25.06.1954 - Sąd Najwyższy (SN) ZSRR
Zwolniony: 06.08.1954

Miejsce zamieszkania: stacja Barnauł, kraj Ałtajski, RFSRR
Skazany ponownie: 14.12.1957
Oskarżony: art. 58-10 cz.1 KK RFSRR. W miesiącu sierpniu 1957 roku w czasie konferencji partyjnej chwalił system wielopartyjny w Polsce, nazywał Chruszczowa karierowiczem i samozwańcem, potępiał postanowienie "O grupie antypartyjnej"; opowiadał dowcipy polityczne, notował i przechowywał je [2]
Wyrok: 10 lat w GUŁag z następną porażkę prawa w przeciągu lat 5;
22.06.1960 przez SN RFSRR termin karą zmniejszony do 5 lat pozbawlenia woli;
przez postanowienie plenum SN ZSRR dn. 07.06.1962 z wyroku od 29.01.1953 wykluczona cz.1 art. 58-10
Zwolniony: 05.09.1962
Rehabilitowany ponownie: 17.06.1965
Podstawa: przez nieobecność składu przestępstwa - SN ZSRR
Adnotacja: Dalszy los nieznany. [Pracował na Krymie. I tam jest pochowany (?) - J.Ł.]

Źródło:

 1. Archiwum Zarządu Komitetu Biezpieczeństwa Narodowego (KBN = KGB) obwodu mohylewskiego, Republika Białoruś. Sprawa osobista L. ? 8315-sn (z fotografią)
 2. Archiwum Narodowe Federacji Rosyjskiej (AN FR): Zb. 8131, Spis 31, Spr. 91320; Zb. 9474, Spis 41, Spr. 3289
 3. Księga pamięci kraju ałtajskiego
 4. Białoruski "Memoriał"
 5. NIOC "Memoriał", Moskwa

(wg materialów śledczych: ŁUČKOŬSKI)
R.u.: 1876
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, powiat borysowski, gub. mińska (wg materialów śledczych: we wsi Fatówka gub. Mińskiej) [Teraz: rej. białynicki, obw. mohylewski, Białoruś - J.Ł.]
Miejsce zamieszkania: rej. aczyński, kraj ałtajsko-syberski (AS)
Wykształcenie: -
Zajęcie: kołchoźnik
Areszt: 04.04.1933 - w sprawie Drużynina D.Ch. (64 czł.)
Oskarżony: członkowstwo w organizacji antyrewolucyjnej i przygotowanie do aktu terorystycznego
Skazany: 13.05.1933 - "trójka" osobna przy Pełnomocnym Przedstawicielstwie (PP) OGPU w kraju zachodnio-syberskim (KZS)
Wyrok: 5 lat zesłania do kraju wschodnio-syberskiego (KWS)
Rehabilitowany: 08.02.1958 - Krasnojarski sąd krajowy (P-9002)
Podstawa: -

Źródło: Baza danych Krasnojarskiego towarzystwa "Memoriał"

R.u.: 1911
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: ch. Prudcy, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: ch. Prudcy, rej. czerwieński, obw. miński, BSRR
Wykształcenie: niepiśmienny
Zajęcie: jednoosobnik [rolnik który miał grunt na własność, nie członek kołchozu - J.Ł.]
Areszt: 05.09.1930
Skazany: 26.10.1930 - "trójka"
Oskarżony: art. 72 KK BSRR - "agitacja antyradziecka" (AAR)
Wyrok: zesłanie
Rehabilitowany: 29.10.1989 - Prokuratura BSRR
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

R.u.: 20.02.1897
Narodowość: -
Miejsce urodzenia: -
Miejsce zamieszkania: -
Wykształcenie: -
Zajęcie: kpt. piech. rez., 83 pp
Zamordowany w Katyniu

Źródło:
1. A. Moszyński "Lista Katyńska: jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni" - 1989
2. J. Tucholski "Mord w Katyniu: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk: lista ofiar" - Instytut Wydawniczy PAX, 1991

R.u.: 1916
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: ch. Prudcy, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: wś. Kobziewicze, rej. czerwieński, obw. miński, BSRR
Wykształcenie: początkowe
Zajęcie: traktorzysta Czerwieńskiej SMT
Areszt: 05.12.1937
Skazany: 06.12.1937
Oskarżony: art. 70 KK BSRR - DAR
Wyrok: NWK
Rozstrzelany: 02.03.1938
Miejsce rozstrzełu: wewnętrzna więzienie NKWD, m. Mińsk
Miejsce pochówku: m. Mińsk
Rehabilitowany: 04.04.1989 - Prokuratura BSRR
Podstawa: -

Źródło:
1. Rozstrzelani w mińskiej więzieni wewnętrznej NKWD w okresu "krewawego tunelu śmierci" (sierpień 1937 - wrzesień 1938). - L. Marakou, spisy.
2. Białoruski "Memoriał"

R.u.: 1931
Narodowość: -
Miejsce urodzenia: o. Urkan, rej. ziejski, RFSRR
Miejsce zamieszkania: -
Wykształcenie: -
Zajęcie: -
Areszt: -
Skazany: -
Oskarżony: -
Wyrok: -
Rehabilitowany: 13.05.1997 - ZSW obw. amurskiego. Sp. 10, syg. 17, s. 266
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci obwodu amurskiego

R.u.: 1918
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: chutor Prudcy, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: wś. Kobziewicze (Kabzievičy), rej. czerwieński (Červień), obw. miński, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (BSRR)
Wykształcenie: początkowe
Zajęcie: traktorzysta Czerwieńskiej SMT
Areszt: 05.12.1937
Skazany: 06.12.1937
Oskarżony: artykuł 70 Kodeksu Karnego (KK) BSRR - działalność antyradziecka (DAR)
Wyrok: NWK
Rozstrzelany: 02.03.1938
Miejsce rozstrzełu: wewnętrzna więzienie Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (LKSW = NKWD), m. Mińsk
Miejsce pochówku: m. Mińsk
Rehabilitowany: 04.04.1989 - Prokuratura BSRR
Podstawa: -

Źródło:
1. Rozstrzelani w mińskiej więzieni wewnętrznej NKWD w okresu "krewawego tunelu śmierci" (sierpień 1937 - wrzesień 1938). - L. Marakoŭ, spisy.
2. Białoruski "Memoriał"

R.u.: 1901
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: ch. Prudcy, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: wś. Repiszcze, rej. puchowicki, obw. miński, BRSS
Wykształcenie: początkowe
Zajęcie: robotnik, sowchoz "Repiszcze"
Areszt: 10.09.1932
Skazany: 23.10.1932 - "trójka"
Oskarżony: art. 68 KK BRSS - agent wywiadu polskiego
Wyrok: 3 laty w GUŁag - SwirŁag, m. Łodejnoje Pole
Rehabilitowany: 31.05.1989 - Prokuratura BOW
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

R.u.: 1900
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: wś. Stańkowo, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: wś. Stańkowo, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR
Wykształcenie: początkowe.
Zajęcie: brygadzista, kołchoz imienia Lenina
Areszt: 13.07.1938
Skazany: 28.09.1938 - "trójka"
Oskarżony: art. 64 KK BRSS - członkowstwo w "Polskiej organizacji wojskowej" (POW), udział w powstaniu zbrojnym
Wyrok: 10 lat w GUŁag - GorSzorŁag, m. Temirtau
Miejsce pochówku: zmarł w LPP
Rehabilitowany: 19.12.1959 - Prezydium sądu obwodu mińskiego
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

R.u.: -
Narodowość: Polak [?]
Miejsce urodzenia: -
Miejsce zamieszkania: -
Wykształcenie: -
Zajęcie: -
Więzień Oświęcimu - dalszy los nieznany

Źródło:
1. Z. Jagoda, S. Kłodziński, J. Masłowski "Oświęcim nieznany" - Wydawnictwo Literackie, 1981
2. Z. Jagoda, S. Kłodziński, J. Masłowski "Więźniowie Oświęcimia" - Wydawnictwo Literackie, 1984

R.u.: 23.06.1906
Narodowość: Polak
Miejsce urodzenia: -
Miejsce zamieszkania: Warszawa
Wykształcenie: -
Zajęcie: pielęgniarz
Więzień KL Auschwitz - dalszy los nieznany.

Źródło: K. Albin, F. Piper, I. Strzelecka "Księga pamięci: transporty polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944" - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2000

R.u.: 1895
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: ch. Prudcy, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce zamieszkania: ch. Prudcy, rej. czerwieński, obw. miński, BRSS
Wykształcenie: początkowe niepełne
Zajęcie: jednoosobnik
Areszt: 05.09.1930
Skazany: 26.10.1930 - "trójka"
Oskarżony: art. 72 KK BRSS - AAR
Wyrok: zesłanie
Rehabilitowany: 29.05.1989 - Prokuratura BRSS
Podstawa: -

Źródło: Białoruski "Memoriał"

R.u.: 1910
Narodowość: Rosjanin *
Miejsce urodzenia: wś. Szyrokowo, [ujazd Niżnieudziński, gubernia Irkucka - J.Ł.] Rosja
Miejsce zamieszkania: w. K.Badaranowka, rejon niżnieudzinski, obwód irkucki, RFSRR
Wykształcenie: małopiśmienny
Zajęcie: kołchoźnik k/ch "Czerwona górka"
Areszt: 04.08.1941
Skazany: 26.09.1941 - Irkucki Sąd Obwodowy
Oskarżony: art. 19, 58-2 KK RFSRR
Wyrok: NWK
Rozstrzelany: 27.12.1941
Miejsce rozstrzełu: m. Irkuck
Miejsce pochówku: -
Rehabilitowany: 16.08.1996 - wniosek Irkuckiej Prokuraturzy obwodowej
Podstawa: -

Źródło: Księga pamięci obwodu irkuckiego

R.u.: -
Narodowość: Polak [?]
Miejsce urodzenia: -
Miejsce zamieszkania: -
Wykształcenie: -
Zajęcie: -
Zamordowany: 01.04.1941 - więzień Pawiaka

Źródło: R. Domańska "Pawiak. Więzienie Gestapo. Kronika 1939-1944" - Książka i Wiedza, Warszawa 1978

(Grunin-Gruszyn-Dobrynin-Kuzniecow-Orłow)
R.u.: 14.11.1906
Narodowość: Białorus
Miejsce urodzenia: wś. Klepacze (Klepačy), powiat wołkowyski, gub. grodzieńska
Miejsce zamieszkania: m. Moskwa, ul. Ziemlany Wał, 23-20
Wykształcenie: wyższe niepełne
Zajęcie: st. księgowy, Leniński Handel Dzielnicowy m. Moskwy
Areszt: 23.11.1932
Skazany: 02.04.1933
Oskarżony: "szpiegostwo", postanowienie kolegium Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego (ZPZP = OGPU)
Wyrok: NWK
Rozstrzelany: 21.08.1933
Miejsce pochówku: cmentarz Wagańkowski, m. Moskwa
Rehabilitowany: tak
Podstawa: art.1 Dekretu Prezydium SN ZSRR dn. 16.01.1989

Źródło: Spisy rozstrzelanych - cmentarz Wagańkowski

1) Wieś jest nie zidentyfikowana. Prawdopodobnie, że jest zniekształcone nazwa w. Ustajłowo (Stajłowo), wołost Gorbacewicka, powiat bobrujski, gub. mińska.

2) Bardzo prawdopodobnie, że prawdziwe nazwisko "Łycz" - w okolicach w. Klepacze ono jest rozpowszechnione.

* Białoruski etnos/naród (jak i ukraiński) w Rosyjskim imperium i Polsce (czasów II RP) władze nie przyznawały. Narodową przynależność określały za religijną oznaką: prawosławny - "Rosjanin", katolik - "Polak". Więc, narodowa samoidentyfikacja powyżej wskazanych osób mogła nie zbiegać się z oficjalną.

** Bardzo prawdopodobnie - Zachodnia Białoruś (terytorium Białorusi pod okupacją Polski w rokach 1921-39; po r. 1939 - pod Sowietami).

Wykorzystane materiały stron internetowych:
kamunikat.net.iig.pl
lists.memo.ru
zhurnal.lib.ru
www.amurobl.ru
www.indeks.karta.org.pl
www.marakou.by
www.memo.ru
www.memorial.krsk.ru