Споріднені з Личковськими фамілії

  • Личковські брали заміж
  • Личковські виходили заміж
Личковський Дружина Дата *)

Міхал

Гулідовська-Кушель Христина 1652
Йосип Рор Йоганна 1715
Казімерж, ловчий оршаньский Поржецька Гелена 1727
Костомлоцька Констанція 1727
Владислав Єсман Тереза 1740
Ігнаци Ґабріель Шимборська Ганна 1750
Антоні, ловчиць оршанський Якуцевич Ганна 1757
Єжи Жуковська Тереза 1758
Міхал, ловчиць оршанський Селянка Маріанна 1759
Анджей, ловчий стародубський Лещинська Богуміла 1763
Антоні Чапліц Францішка 1763
Давид Сушкевич Зофія 1764
Ян Богаревич Зеновія 1769
Ян Корсак Праскєва шл.1785
Павел Чигір Ганна шл.1790
Міхал Принчинська Іоанна 1791
Астафі Кухлевська Праскєва шл.1791
Йожеф Беняш Тереза 1792
Якуб Новік Зофія шл.1794
Ян Сосньонок Ховра шл.1794
Базиль Шабуневич Францішка 1795
Ян Чигір Маріанна шл.1795
Антоні Марцинкевич Єфрасіння 1798
Сухоцька Анастасія 1821
Якуб Васюкевич Зофія шл.1798
Анджей Волк Алена 1801
Мінард Гончарьонок Феодосія шл.1803
Прокоп Целеш Агафія шл.1803
Кисель Марія шл.1810
Антоні Лукашевич Анеля 1813
Ксавері Сосновська Меланія шл.1814
Базиль Ґержедович Феліціана 1817
Еліаш Лапа Барбара шл.1817
Теофіл Шумська Феліціана шл.1818
Якуб Шпаковська Ганна шл.1818
Ян Завістовська Тереза 1819
Анджей Беляцька Настуля шл.1819
Анцип Сосновська Зеновія шл.1820
Леон Соболевська Францішка 1822
Ян Семашкевич Євгенія шл.1824
Лукаш Васюкевич Вікторія шл.1824
Базиль Сосновська Тетяна шл.1828
Григорі Воронович Пракседа шл.1828
Анджей Анциперович Маріанна шл.1829
Анджей Ніцеєвська Антоніна 1833
Клеофас Нацевська Ганна 1838
Йосип Лукашевич Цецилія шл.1841
Антоній Багрицевич Антоніна шл.1845
Андрій Янушевич Ганна шл.1846
Тодар Шкурдзюк Магдалена шл.1847
Йозафат Несцерович Юзефа шл.1851
Зигмунт Шпілевська Агафія 1852
Юстин Глінка Марія шл.1853
Адам Батища Меланья шл.1854

Личковська Чоловік Дата *)

Ганна

Кацюцевич Францішек, підчаший вітебський, ротмістр оршанський 1733
Плацида Матусевич Міхал, чашникович мінський 1740
Ганна Почопович 1740
Харевич Людвік 1740
Катаржина Погоський 1740
Катаржина Зубович Антоні 1740
Ізабелла Свенторжецький Томаш 1740
Іоанна Селянка Григорій, поручник ЙКВ 1742
Тереза Арцишевський Йосипат, ловчий парнавський, ротмістр полоцький 1777
Агафія Сочньонок Ємельян шл.1777
Хома Подаляка Федор шл.1777
Євдокія Гапеєвець Григорій шл.1779
Марфа Воронович Яков шл.1780
Акуліна Савицький Ілля шл.1787
Євтимія Менжикович Костянтин шл.1793
Парасковія Цихонович Павел шл.1795
Марина Подаляка Євтихі шл.1796
Агафія Коновальчик Андрій шл.1801
Грипіна Подаляка Матей шл.1803
Євдокія Васюкевич Симон шл.1811
Євгенія Касперович Савва шл.1819
Аксенія Бянчик Стефан шл.1820
Текля Забуртевич Василь шл.1821
Барбара Сосновський Герасим шл.1824
Ходасевич Гаврила шл.1829
Ганна Воронович Анджей шл.1826
Наталя Дзесюкевич Йосип шл.1827
Розаля Скіндер Ян шл.1827
Текля Воронович Кирил шл.1828
Теодора Ходасевич Петр шл.1838
Параска Тумілович Йосип шл.1838
Павліна Шатіла Франц шл.1838
Катерина Смигельський Матей шл.1839
Катерина Лукашевич Василь шл.1841
Катерина Дзесюкевич Василь шл.1841
Роза Козловський Ян шл.1843
Марцеля Міцкевич Казімерж шл.1844
Єва Семашкевич Ян шл.1846
Агафія Пукач Ігнатій шл.1847
Ганна Аверков Гаврила шл.1849
Євдокія Подаляка Ємельян 1853
Текля Богданович Ян шл.1858
Люція Борейко Ян 1864


*)

Якщо в стовпці "Дата" вказано лише цифри, то вони відповідають даті документа, що підтверджує поточні подружні зв'язки зазначених осіб.

Якщо перед цифрами вказано буквене скорочення "шл." (шлюб), то наступна за ним дата відповідає року одруження зазначених осіб.