Герб Помян

Герб Помян
  • Герб Помян

    Інші назви: POMIAN, POMIANOWICZ, PROPORCZYK
    Боєвий клич: ПОМЯН! НОВИНИ!
    Перша згадка: 1306 р.

  • Блазон
  • Легенда
  • Носії

Опис гербу

Зубра голова чорна, у жовтому полі, меч без гарди через її зверху донизу, від правого рога немов проткнутий, так що кінець його добре видно внизу. Над гелмом у короні рука, озброєна оголеним мечем.

Niesiecki K., Herbarz Polski, VII, стор. 371-374

Легенда гербу

Герб Помян походить з Моравії і з Веняви (Wieniawa) виводиться.

Перша легенда каже: Під час полювання князь Моравії опинився перед загрозою бути піднятим зубром на роги. Один із його супутників, лицар Ластек (Łastek), схопив зубра за роги і відтягнув його вбік від князя, потім використавши прут із молодого дуба як носове кільце, повів зубра назад до князю перш, ніж той вигукнув по-моравськи “Wien haw” ["Підійди один"]. Згодом, коли зубра передали до рук одного з придворних, бик вирвався на волю, після чого Ластек убив його мечем. Князь нагородив Ластека нерухомістю і надав герб “Wien haw”, який став Венявай.

Друга легенда говорить: Ластек Гебда (Hebda) з Ґрабе (Grabie), гербу Венява, вбив свого брата Яранда (Jarand), ґнезненського (Gniezno) декана, у деревні Любаня (Lubania), не винісши непристойного духовного способу його життя. Рішенням суду нащадку Ластека було наказано змінити свій герб до теперішнього вигляду, який отримав назву Помян [від “Pomni nań” – «Пам'ятай його»].

Одні датують це братовбивство часом Владислава Ягайли (Władysław Jagiełła), інші – Владислава Вигнанца (Władysław Wygnaniec).

Kasper Niesiecki "Herbarz Polski" S.J., Lipsk 1839-46

Герб використовують

Абрамович, Аведик, Авласевич

Бартошевич, Бернацький, Бесекерський, Бесерський, Бжеховський, Бжишевський, Бжозовський, Бжончевський, Бжуховський, Бичковський, Блавдзевич, Бледзевич, Блендзевич, Блявдзевич, Блядзевич, Богатко, Богомолець, Боґайко, Боґатко, Боґатковський, Боґацький, Боржевський, Боссута, Бочковський, Брайчевський, Бранішевський, Бранський, Броніш, Бронішевський, Бронюшиць, Брудзевський, Брудньовський, Брудновський, Бришевський, Буткевич, Бялозор, Бялосукня

Варжимовський, Вендзяґольський, Верович, Весенецький, Ветшиховський, Ветшицький, Вешховський, Висоцький, Вількостовський, Віхровський, Вішневський, Войткунський, Вольський, Вондзяґольський, Восінський, Вощерович

Ґайдамович, Ґедвич, Ґедмін, Ґледзяновський, Глинський, Ґнушинський, Ґобят, Ґобята, Ґожковський, Ґорський, Ґорчинський, Ґрабенський, Ґрабінський, Ґрабовський, Ґрабський, Ґралевський, Ґродецький, Ґроховський, Ґурський

Ганевський, Ганцевич, Гарасімович, Гарасимович, Гатовський, Гебда, Гейніш, Генцель, Генцлевський, Гобятий, Гумель

Дановський, Дершков, Дершкофф, Дзембовський, Дзенґелл, Дзеткович, Дзюрковський, Длужневський, Довґірд, Довґірт

Жданович, Жеґждра, Жерославський, Жмуйдецький, Жубжицький

Загайкевич, Загацький, Заґаєвський, Закревський, Закшевський, Захнович, Зданович, Здановський, Здебський, Здзеницький, Здуновський, Зеґздра, Зеґржда, Зеляновський, Зембжицький, Зерославський, Зубжицький, Зубовський, Зубр

Іздебський, Ізмайлович

Кайдецький, Каменецький, Каменський, Камінський, Камьонацький, Канушевич, Карвовський, Касінський, Каспарович, Качановський, Качинський, Качковський, Кашинський, Келчевський, Кельц, Кельчевський, Кемпальський, Кенсовський, Клімашевський, Клобський, Клобуцький, Клодзінський, Клопотовський, Кобержицький, Козерадзький, Койдецький, Колковський, Колудзький, Колуцький, Кольковський, Комарадзький, Комерадзький, Комеровський, Коміровський, Коморадзький, Контовт, Копчевський, Косерадзький, Косьмідер, Котовський, Кочинський, Красьневський, Кринський, Кросінський, Круковецький, Крушинський, Кучинський

Лавецький, Лавринович, Лавський, Ласко, Лашко, Левінський, Ленковський, Лещинський, Ліновский, Ліпінський, Ліповський, Ліпський, Лісовський, Лосінський, Лубенський, Лукашевич, Любінський, Любоменський, Любомеський, Любомиський, Любомисльський, Любомський, Любонський, Люборадзький, Лявський, Ляшко

Маковецький, Маковський, Малавський, Малявка, Малявко, Малявський, Матейка, Маховецький, Мелівський, Меліський, Метлицький, Міковецький, Мілевич, Мілевський, Міллер, Місецький, Модлібок, Модлібуґ, Молявко, Мотелевський, Мотилевський, Мотильовський

Наґродзький, Наркевич, Насеґневський, Насіловський, Невеш, Негелевич, Нежиховський, Нежуховський, Нетарбовський, Нетичинський, Нетуховський, Нечатовський, Ніхелевич, Новицький, Нововейський, Новодворський, Носіловський

Оґоновський, Одоровський, Одровський, Ольшевський, Омента, Омето, Оналінський, Осецький, Осінський, Оссуховський, Островецький, Остроменцький, Остромецький, Остромечовський, Оторовський

Павлицький, Павловський, Пежарський, Пезарський, Пеньонжек, Пента, Пентка, Пенткевич, Пенткович, Пентковський, Петкевич, Петкович, Петковський, Петрашкевич, Петрусевич, Петрушевич, Печарський, Пйоткевич, Пйотрковський, Пізевський, Пісковський, Плінковський, Пломиковський, Пломіковський, Пломковицький, Пломковський, Плонковський, Поґаєвський, Погаєвський, Подольський, Пожарський, Пожерський, Поклатецький, Поклятецький, Покубяла, Покубяло, Полонський, Полуян, Помян, Помянковський, Помяновський, Попковський, Попоковський, Порецький, Порженцький, Поржецький, Поровський, Преусс, Просінський, Прошинський, Псарський, Пужицький, Пуклятецький, Пуласький, Пульян, Пульяновський, Пуржецький, Пуржицький, Пушицький, Пшебоєвський, Пшедзінський, Пшецлавський, Пшибоєвський, Пшибрановський, Пшистановський

Рабчевський, Радвіллович, Радвілович, Радецький, Радзівіллович, Радзівілович, Радзішевський, Радомський, Рапчевський, Раценський, Раценцький, Рацеський, Рачинський, Ремберський, Рилло, Рило, Римкевич, Ринкевич, Ричинський, Роздзаловський, Роздзялковський, Роздзяловський, Ромбевський, Ромбеський, Рудницький, Рухоцький, Рюдіґер

Савлінський, Саґайлло, Саґайло, Саєвич, Сакович, Сацевич, Сач, Сачевич, Свержевський, Сволькень, Серафімович, Серафінович, Сервінський, Середницький, Серпінський, Сецинский, Сешпінський, Сжедницький, Сицинський, Сицянко, Сіцинський, Скубарчевський, Собечовський, Соколевський, Соколовський, Солецький, Сонґайло, Соцевич, Сочевич, Старчевський, Стахевич, Стецкевич, Стинвацький, Стшельцевич, Сулевський, Суленський, Суліґовський, Суліґостовський, Сулінський, Сулковський, Суський, Сьвержевський, Сьлівінський, Сьредницький

Тардзівіл, Тольциґ, Тубелевич, Тубілевич

Хабельський, Халінський, Харлупський, Хартлупський, Хебда, Хмелевський, Хобельський

Ценський, Цеслінський, Цесновський, Цьолкевич, Цьолкович, Цьосновський, Цясновський

Чапевський, Чинський, Чортковський, Чосновський, Чостковський

Шиманович, Шулецький

Щепанський

Юрага, Юранда, Юрґевич, Юревич, Юр’євич

Яжвінський, Язьвінський, Янковецький, Яновський, Янчевський, Янчинський, Янчовський, Яранд, Ярант, Яруд, Ярунт, Ятовт, Ятовтович


За інформацією видання T. Gajl "Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku"