Фамілії, що брали участь у судових тяжбах з Личковськими (до 1800 року)

Личковські Опоненти у судовому процесі Дата

Казімерж, ловчий оршанський (Ворша)

Тишкевич 1699
Казімерж, ловчий оршанський Поплавський Кароль, підстолій речицький (Рэчыца) 1705
Казімерж, ловчий оршанський Шемьоти 1706
Казімерж, ловчий оршанський Ґрамштерф Адам Міхал, регент і лантвойт оршанський 1706
Казімерж, ловчий оршанський Пац / Перут Катержина, каштелянова полоцька (Полацак) 1710, 1716, 1717
Казімерж, ловчий оршанський Вульфович Савл, єврей-орендар адамовської корчми; Бацелевич Гірша 1712
Йозеп Немірович Казімерж 1715
Казімерж, ловчий оршанський Стабровський Людвік, підчаший полоцький 1716
Казімерж, ловчий оршанський Анацкевич Пйотр 1717
Казімерж, ловчий оршанський;
Симон
Шемьот Леон, писар земський оршанський; Ходачинський Пйотр; Богданович-Дворжецький Анастази, мечник смоленський 1721
Францішек Хелховський 1728
Францішек Чешинський Казімерж 1728
Францішек Ляховські 1728
Даніель Вонляр-Лярський Вінцент, суддя земський оршанський 1728
Францішек Верхжніцкі 1730,1736
Францішек Вишинський Якуб 1730
Францішек, Симон, Домінік Вітебське воєводство, обвинувач Клімашевський Станіслав 1732
Францішек, ротмістр ЙКВ Бака Францішек, Ісакович Базиль 1739
Личковські Стабровський Онуфри, ротмістр оршанський 1740,1742
Симон Боровчинський Миколай 1742-1745
Антоні Войніловичі 1742
Францішек, ротмістр ЙКВ;
Домінік
Францишка Залуська, кухмістрова ВКЛ 1742
Антоні, ловчиць оршанський Погоський Павел, будовнічий вітебський (Віцебск); Ільлич Юрій, чашник браславський (Браслаў) 1742-1745
Францішек, ротмістр ЙКВ Рабінович Марк, купець смолянський (Смаляны) 1742
Личковські Новацький Август, староста вишегродський (Wyszogrod) 1742
Симон Яцевич Маріанна 1746
Антоні, ловчиць оршанський Кацюцевич Францішек, ротмістр оршанський; Стабровський Онуфри, ротмістр оршанський 1756,1757
Міхал Шоповські 1756
Антоні, ловчиць оршанський Стабровський Онуфри, ротмістр оршанський 1757
Міхал Боратинські 1759
Міхал Венглицькі; Жилінський Казімерж; Завацькі; Подобед Міхал; Тарасевичі; Третьяк Іґнаци 1761
Міхал Яковицькі: Іґнаци, мостовничий та ротмістр оршанський; Антоні, староста ягелянський 1762
Антоні Спасовські, підчаші волинські 1763
Анджей, ловчий стародубський Робчицькі, скарбники оршанські; Ожеховські, чашники ошмянські (Ашмяна); Ящолди-Лещинські 1763
Анджей, ловчий стародубський Юдицькі, земські суддівські речицькі; Одинець Тадеуш, городничиць ошмянський; Маліновський Міхал, стольник (?) браславський 1764
Анджей, ловчий стародубський Робчицькі, скарбники оршанські 1765
Анджей, ловчий стародубський Лещинський Іґнаци 1765
Міхал Боратинські, Рики, Соколовські 1769
Личковські Одинці та Малкевичі 1770
Міхал Терлецькі, обозні оршанські 1770
Міхал Ґремінський Казімерж, Стриґоцький Йозеп 1771
Міхал Войцеховські; Ґавронський Йозеп; Івановський Казімерж; Курча Анзельм, підстароста оршанський; Малкевич Францішек; Манувір Антоні; Мусницький Бенедикт; Новацький Людвік, ротмістр оршанський; Садовський Гекаш; Стерикович Даніель; Шкультецький Казімерж; Шпаковський Йозеп; Штейна Іґнаци 1771
Міхал Івановський Казімерж, ком~к~ вітебський 1772
Міхал Станкевичі 1774-75, 1777
Міхал Куровські Флориан та Антоні, ловчі мстиславські; Петельчиць Домінік; Коссовський Людвік; Конарський Ян; Александрович Йозеп 1775
Міхал Куровський Антоні, ловчиць мстиславський, ловчий стародубський; Закшевський Йозеп; Велюнський Францішек; Петельчиць Домінік; Станевич Якуб; Бурба Якуб, возний провінції оршанської 1775
Міхал Курч Анзельм, підстолій оршанський 1775
Міхал Куровські Флориан та Антоні, ловчі мстиславські; Новацький Людвік, суддя прикордонний та ротмістр оршанський 1776
Міхал Стеткевичи
Ваньковичі, земські суддівські воєводства мінського (Менск)
1776
Міхал Куровські Флориан та Антоні, ловчі мстиславські; Новацький Людвік, ротмістр оршанський; Ігнатович Йоахім, коморник гродненський (Горадня) та поручник російських військ 1776
Маріанна і Елеонора Арцишевські 1780
Ян, ротмістр оршанський Гуркович Арон; Ельльович Лейба; Ізраелевич Мордух; Калманович Гурка; Мордухович Кушель 1795