Герб Слеповрон

Герб Слеповрон
 • Герб Слеповрон

  Інші назви: СЛІПОВРОН, СЛЄПОВРОН, ŚLEPOWRON, BOJNO, BUJNO, PESZE, PĘSZNO, SZEPTYC, ŚLEPY WRON
  Боєвий клич: БОЙНА! БУЙНА!
  Перша згадка: 1224 р.

 • Блазон
 • Легенда
 • Прабатьки
 • Носії

Опис гербу

Просто плечем догори підкова стоїть, на ній хрест, на хресті Ворон, з трохи піднятими для польоту крилами, праворуч тарчі повернений, у дзьобі золотий перстень тримає, поле тарчі синє, підкова біла. Над гелмом у короні такий самий ворон, як на тарчі.

Niesiecki K., Herbarz Polski, VIII, стор. 397-399

Легенда гербу

Коли один з фамілії Корвін вдало одружився з дівчиною, ще майже дитиною, з роду Побуґ (Pobóg), він змінив герб, додавши до підкови свого родового ворона разом з кільцем. Цей Корвін потрапив до Польщі з Угорщини у пошуках лицарської слави. Поширене в Угорщині прізвище Корвін, походить від одного з римлян роду Корвіні.

Не можна заперечувати, що видатна людина на ім'я Валеріус Корвінус (Valerius Corvinus Tribunus Militum) *, яка жила свого часу в Римі, отримала назву "Корвінус" наступним чином. Римський полководець Каміллус (Camillus) виступив зі своєю армією проти франків, а перед тим, як почати бій, величезних розмірів і сили франкський воїн вийшов уперед і викликав будь-якого з римських вершників на поєдинок, тоді й виступив уперед Валеріус. Тільки-но він зібрався зав'язати бій з франком, як звідки не візьмись, прилетів ворон, сів Валеріусу на шолом і почав своїми крилами, дзьобом і пазурами так люто атакувати його ворога, що франк не міг бачити свого суперника. З таким підкріпленням римлянин легко здолав його, і з того часу стали Валеріуса назвати Корвінус (від corvus - ворон). Шість разів Валеріус обирався у Римський консулат. Прожив сто років, був завжди здоровим і бадьорим навіть у похилому віці. (Livius lib.7 dec.1)

* Marcus Valerius Corvus, 371—271 д.н.е.

Niesiecki K., "Herbarz Polski" S.J., Lipsk 1839-46

Прабатьки Дому Слеповрон

Угорські королі Янош Гуньяді та його незаконнонароджений син Матвій I Корвін іменували себе «Corvinus» і чеканили монети із зображенням ворона з кільцем. Але прізвище Корвінов не згадується в джерелах, стосовно Угорщини, до 1400 р. Між тим, як випливає з виданого у Варшаві князем Мазовецьким Конрадом (Konrad) привілея від 1224 р., прізвище Корвін набагато давніше в Польщі ніж в Угорщині. До того ж, у Сілезьких літописах стверджується, що король Матвій підранив, а потім і вбив ворона, коли той спробував поцупити у монарха зняте кільце. Повернувши собі це кільце, на ознаменування цієї події король Матвій взяв собі на перстень-печатку зображення ворона.

Вавжента Сьлеповроньчик (Wawrzęta Ślepowrończyk), хоробрий і удачливий полководець, перебував на службі у вищезгаданого Конрада. Хризольм (Chryzolm) був каштеляном Черська (Czersk) у 1320 р.

Kasper Niesiecki "Herbarz Polski" S.J., Lipsk 1839-46

Герб використовують

Авдзевич, Адзевич, Андзевич, Аудзевич, Аукстуль

Баґенський, Баґінський, Баґницький, Баньковський, Баранецький, Бараньський, Барщевський, Бейнарович, Бердовський, Берлінський, Бернікович, Бібелович, Біґошевський, Боґінський, Боґульський, Боґумірський, Боґуславський, Боґуцький, Богніський, Бойнарович, Бойницький, Болейша, Болеський, Болеша, Бонасевич, Бонашевич, Боревич, Боржимовський, Боський, Боссовський, Бранський, Братковський, Бжеський, Бжозовський, Бжостовський, Бжуховецький, Бжуховицький, Бистрий, Бистрим, Бишаковський, Бровінський, Броленський, Броницький, Бротковський, Брошковський, Брудковський, Бружевич, Брушевський, Буйвен, Буйвід, Буйковський, Буйневич, Буйницький, Буйно, Букон, Булайський, Бурницький, Бурнис, Бутримович, Буховецький, Буцень, Бучень, Бучинський, Буяльський, Буяновський

Вавжецький, Валкановський, Варшицький, Васянович, Вдзекунський, Вежбицький, Вембриховський, Вендриховський, Верещатинський, Верхратський, Верхрацький, Верценський, Верцинський, Верига, Вериха, Вешховський, Виґановський, Виґнанський, Вижиковський, Викшиковський, Виржиковський, Висковський, Вичалковський, Вичолковський, Вишковський, Відмонт, Вільковський, Вільколенський, Вісцицький, Вішньовський, Віщицький, Войдилло, Войдило, Войно, Войсятич, Воленцький, Вольський, Волянський, Вонж, Вонсович, Вонсович-Дунін, Воцянець, Воцянц, Вронецький, Вроницький, Вроцький, Врублевський, Вружбіта, Всьцекліца

Ґавковський, Ґавліковський, Ґавронський, Ґадомський, Ґаєвський, Ґаллілевич, Ґалчевський, Ґальчевський, Ґарбашевський, Ґарчинський, Ґвінчевський, Ґеґнатький, Ґеґньонтко, Ґенсевський, Ґенсицький, Ґердзеєвський, Ґерлах, Ґірдвойнь, Ґірилович, Ґлишинський, Ґлінка, Ґлінька, Глинський, Ґлуховський, Ґлушинський, Ґлущинський, Ґняздовський, Ґоздзевський, Ґолімонт, Ґолімунт, Ґолінович, Ґольмонт, Ґонсевський, Ґонсеровський, Ґонсович, Ґонссовський, Ґорка, Ґородельський, Ґорський, Ґосевський, Ґось, Ґочановський, Ґроблевський, Ґродецький, Ґронковський, Ґроностайський, Ґротовський, Ґроховарський, Ґрушецький, Ґризевич, Ґумковський, Ґумовський, Ґурнич, Ґурський, Ґутковський, Ґутовський, Ґутт

Галущинський, Гарбашевський, Гарбовський, Гладунович, Горбашовський, Горн, Городзінський, Городінський, Госьцило, Гоффман, Груницький

Дановський, Даровський, Дахновський, Дачевський, Дворак, Двораковський, Демби, Дещинський, Дзевецький, Дзекунський, Дзенцельський, Дзенчинський, Дзівульський, Дзічканець, Дзядковський, Дибовський, Добровлянський, Добровольський, Добрський, Довґінт, Довдорович, Довконт, Домбровський, Драховський, Дродзенський, Дрожевський, Дроженський, Дроздзінський, Дронґовський, Дронґутович, Дронжевський, Дронсутович, Друґальський, Дружбич, Дружинський, Дубіський, Дуґош-Викшиковський, Дударевич, Дудорович, Духна, Духновський, Дьякович

Єзерський, Єрузальський

Жак, Жаров, Железницький, Желехінський, Жельковський, Желяховський, Жера, Жеро, Жеров, Жиллок, Жира, Жмеєвський, Жмейовський, Жмієвський, Жмійовський, Жубравський, Жук, Жуковський, Жухавецький, Жуховецький

Забавський, Забержовський, Заборовський, Завадзький, Завалкевич, Завідзький, Завідзський, Завісловський, Заводзький, Залеський, Залецилло, Залечелі, Занкович, Запаснік, Заржицький, Затович, Заторський, Затурський, Зафатай, Збіковський, Збишинський, Зеґздро, Зелезницький, Зеленський, Зелінський, Зеляховський, Зембовський, Земборський, Зембоцький, Зера, Зиллок-Каменський, Зира, Зімнох, Злотоґурський, Зук

Ідзіковський, Ідзінський, Ідзьковський

Йосевський

Кабашевич, Кабок, Кабот, Каленський, Каленчинський, Каліновський, Калінський, Калюхневич, Каменський, Камінський, Камоцький, Карвовський, Карнецький, Карп, Карулевський, Касперович, Квіра, Квіро, Кемпковський, Кербедзь, Кідицький, Кімейць, Кіюць, Клімашевський, Клімковський, Клімович, Кліс, Клопотовський, Клосковський, Клюша, Кобиленський, Кобилінський, Кобилянський, Ковальський, Ковнацький, Козловський, Козубський, Козярський, Кокошинський, Кокощинський, Колмаш, Кольнарський, Комаржевський, Комарчевський, Комарчовський, Комецький, Коморовський, Комоцький, Комунський, Контський, Концький, Коньчинський, Коньчиський, Копцевич, Копчинський, Корбедзь, Корвін, Корвін-Мілевський, Корвін-Пйотровський, Кордецький, Кородзьовський, Косакевич, Косаковський, Косацький, Коссак, Коссакевич, Коссаковський, Коссацький, Костецький, Костка, Костро, Костровський, Косцянка, Коханський, Кохновський, Кохович, Кражинський, Краковський, Кракувка, Краповський, Красінський, Красковський, Красовський, Крассовський, Кринський, Кроковський, Кропівницький, Крощинський, Круковський, Крупницький, Крупянський, Ксенжопольський, Кудельський, Кудинський, Кузьма, Куковський, Куксінович, Кукшин, Кулеша, Кулешинський, Кулешка, Кулічковський, Кулька, Кульмановський, Кумковський, Кураковський, Курковський, Курмін, Куровський, Курп, Курпевський, Кучецький, Кучинський, Кучкевич, Кучкович, Кучковський, Кушелевський, Кшевський, Кшеменевський, Кшеменецький, Кшеський, Кшижевич, Кшимовський

Лавринович, Ладновський, Лайшевський, Лайщевський, Ланецький, Лапінський, Ласцишевський, Лащевський, Левандовський, Левґовд, Ледович, Лежницький, Лезницький, Ленарський, Ленарт, Ленартович, Лендзький, Леневич, Леонтович, Ліґейко, Ліґоцький, Ліковський, Ліневич, Ліпінк, Ліпницький, Ліпчинський, Ліпяк, Лісовський, Лісоґурський, Ліссовський, Літошевський, Ловецький, Ловицький, Ловкянський, Ловмянський, Лоза, Лонцький, Лопатецький, Лопатинський, Лопуський, Лопушенський, Лук, Лукановський, Луневський, Лупенський, Лупінський, Лупянка, Лучинський, Лучиський, Ликовський, Ликоський, Любовицький, Лютко, Лютомерський, Лютомірський, Лютославський, Лявдбор, Лямецький, Лянецький, Ляуданський-Стечвілло, Ляховський

Малевський, Малецинський, Малешевський, Маліновський, Малінський, Малуевич, Марецький, Маркевич, Марковський, Мармакевич, Матанський, Матерницький, Матецький, Матусевич, Матушевич, Мацерна, Мацкевич, Мацянський, Мащибродзький, Меденецький, Мединецький, Медуневський, Медунецький, Меленевський, Мелковський, Мельковський, Мерковський, Мерошевський, Мерошовський, Мжевський, Мжеський, Міклашовський, Мікута, Мікуцький, Мілевський, Мілейко, Мілейкович, Мілейковський, Мілковський, Мілобендзький, Мілобенцький, Мілодровський, Мілодроський, Мількевич, Мільковський, Мімойнь-Сташинський, Мініховський, Мінкевич, Міновський, Мірковський, Міроновський, Мірошевський, Мірошовський, Місінський, Міскевич, Міткевич, Міткович, Млодзеєвський, Млодзейовський, Млодоцький, Мложевський, Мложовський, Мніхович, Мніховський, Моковський, Моложевський, Монцевич, Моращенський, Моржевський, Моржидло, Мороговський, Морозовський, Мороковський, Моршковський, Мосецький, Мосицький, Мосцечний, Мосцицький, Мохельський, Мочидловський, Мочульський, Мошковський, Мровчевський, Мроковський, Мяковський, Мяновський

Наборовський, Нагумович, Наддольський, Надольський, Надульський, Нартовський, Насеровський, Насьоровський, Насіловський, Насуровський, Насутовський, Нашарковський, Некрась, Некраш, Немерка, Несьоровський, Нестоємський, Нестоімський, Нециковський, Новаковський, Новицький, Новодзельський, Новоселецький, Новосельський, Новосільський, Норвілло, Норвіло, Носек

Оґлендзький, Оґленцький, Окстуль, Окштуль, Олізарович, Ольшанський, Ольшевський, Оскшешевський, Островський, Оцицький, Очко

Пабрежа, Пабрез, Павлінський, Павловський, Падлевський, Паздзерський, Панський, Папа, Папенський, Папінський, Пацевич, Пашинський, Пашковський, Пенецький, Пенза, Пеницький, Пенса, Пенський, Пентка, Перка, Перковський, Петницький, Петрозелін, Петрозолін, Піґеницький, Пінінський, Пісаржевський, Пісковський, Піський, Пішковський, Пйонтковський, Пйотровський, Плевінський, Плескачевський, Плущевський, Плюцинський, Пневський, Повятовський, Подерня, Подчаський, Поклонський, Поласький, Помяновський, Поплавський, Поржецький, Поровський, Потиральський, Пронтницький, Просінський, Прошинський, Пуґальський, Пудерня, Пузелевич, Пуклич, Пулавський, Пуласький, Пулацький, Пуліковський, Пухальський, Пушковський, Пшевлоцький, Пшездзецький, Пшеломінський, Пшеломський, Пшесмицький, Пшестшельський, Пшестшенський, Пшиборовський, Пшилуський, Пшилуцький, Пшисеровський, П’юро

Радвіллович, Радвілович, Райзнер, Райкевич, Раймер, Райчинський, Раковський, Раманський, Рамоцький, Ратинський, Рацевич, Рациборський, Рачинський, Режанович, Релідзинський, Рембовський, Ремідовський, Ржекецький, Ржонца, Ржончинський, Ржоньца, Рибалтовський, Рибицький, Рибчинський, Римейко, Римейкович, Римінський, Римкевич, Рихарський, Рихлінський, Ричивольський, Роґальський, Роґовський, Родлінський, Рожанович, Рожновський, Розанович, Розбицький, Розевський, Ролінський, Роман, Романський, Ромаскевич, Ромашка, Ромашкевич, Ромашко, Ромашкович, Ромейко, Ромоцький, Рончка, Ропальський, Росальський, Росінський, Россальський, Ростоцький, Рошейко, Рудзевський, Рузанович, Румоцький, Рутковський

Савицький, Самецький, Сарнацький, Сарнецький, Сарницький, Сарновський, Саткевич, Сегеєвич, Седмеґродзький, Секлюцький, Сенчиковський, Сергеєвич, Сергієвич, Серґієвський, Сешховський, Симборський, Симонович, Симунович, Синович, Сиромський, Сируновський, Сідеркевич, Сікорський, Сімонович, Сіпневич, Сіпневський, Сіромський, Скверчинський, Сквірчинський, Скібневський, Скобейка, Скобейко, Скорубко, Скорупка, Скорупко, Скотницький, Скродзький, Скшетуський, Славек, Славінський, Славомер, Слоґоцький, Слуґоцький, Смеречинський, Снацький, Снецинський, Сніцинський, Соболевський, Совінський, Сокович, Соколовський, Соломеєвич, Сонґайло, Спадовський, Спандовський, Спендовський, Спондовський, Срочинський, Сталевський, Станський, Старжинський, Стаховський, Сташинський, Стирбінський, Стомпачевський, Стшельбицький, Субчинський, Сурвілло, Суревич, Суходолець, Суходольський, Сухожинський, Сухопйонтек, Сухоржинський, Счуцький, Сьвенцький, Сьвідерський, Ськверчинський, Сьлеповронський, Сьлюбовський, Сьлядовський, Сьнецинський, Сьніцинський

Талішевський, Тарасковський, Тарашковський, Татаровський, Твер’янович, Теодорович, Тераєвич, Терайович, Тереєвич, Тетянець, Тецянець, Тиборовський, Тиркшлевич, Тиховський, Тишарський, Топчевський, Треблицький, Трембицький, Тройницький, Трусковський, Трусколесний, Трусколявський, Трусколяський, Трушковський, Тшицинський, Тшищинський, Тшцинський

Уґоський, Уземський, Укрим, Укрин, Уяздовський

Фабовицький, Фаленцький, Фаськевич, Федорович, Фільоховський, Філіповський, Філіховський, Фіялковський, Фльор’янович, Флерянович, Фочинський, Франковський, Фронцкевич, Фулковський, Фульковський, Фялковський

Халінський, Харбовський, Хелмонський, Ходзевський, Ходоровський, Хойновський, Хондзинський, Хризольн, Худзевський, Худолі, Худоль, Хшановський, Хшчонович, Хшчоновський

Цазінський, Цедзінський, Цезерський, Цетнеровський, Цецерський, Цецьорський, Цецянець, Ципрський, Цярновський

Чайковський, Чапковський, Чарновський, Чарномський, Чарноцький, Чартошевський, Чачковський, Чекотовський, Чепковський, Червяковський, Чечерський, Чикальський

Шабуневич, Шандуровський, Шатинський, Швандер, Шемборський, Шемет, Шемплевський, Шемпленський, Шемплінський, Шепель, Шепельський, Шепетовський, Шептиц, Шеренос, Шеронос, Шимановський, Шиманський, Шимборський, Шимкевич, Шимоновський, Шклярський, Шлюбовський, Шманевський, Шміґер, Шміґеро, Шмурло, Шуліборський, Шумановський, Шумбарський, Шуплевич

Щеповський, Щуцький

Юнкевич, Юрґелевич, Юрґелевський, Юревич, Юржин, Юркевич, Юрський, Юрша, Юр’євич, Юсцинський, Юшкевич, Юшкович

Яґньонтко, Яґодзінський, Яґодинський, Яґошевський, Яґушевський, Яка, Якка, Янішевський, Янкевич, Яновський, Ярмуш, Ярмушевський, Яружельський, Ярузельський, Ярушельський, Ярчовський, Ясевич, Ясевський, Ястшемський, Ясуда, Ясудайтіс, Ясудович, Ячинський, Яшевський


За інформацією видання T. Gajl "Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku"