Топонімія Личковських

Хросциці-Лички

[пол. - Chrościce-Łyczki ]

село дрібної шляхти, повіт цехановський, гміна та парафія Соньськ (Sońsk), лежить над р. Соною, 85 мешканців, 13 домів, площа 175 моргів, у т.ч. 120 моргів орної землі; корчма.

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.1, 1880.


Лічки

[пол. - Liczki ]

вказане село тієї ж назви в парафії Мілониці (Miłonice) (повіт кутновський), ще в 1521 р. опустіло [Łaski, Lib. ben. II, 468].

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.5, 1884.


Личкiвцi

[пол. - Liczkowce]

село в гусятинському повіті, 10 км на північно-північно-захід від повітового суду в Гусятині (Husiatyn), 6 км на південний схід від поштової управи в Городниці (Horodnica). На північний захід знаходиться Городниця, на захід Самолусківці (Samołuskowce), на південний захід Старий Нижбірок (Niżborg Stary), на півдні та південному сході Трибухівці (Trybuchowce). Північно-східна частина підходить до російського кордону...

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.5, 1884.


Лички Погансти

[пол. - Łyczki Pogąsty ]

село селянських господарств над р. Соною, повіт цехановський, гміна та парафія Соньськ, площа 197 моргів, 109 мешканців, 11 домів. У 1827 р. 10 домів, 60 мешканців.

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.5, 1884.


Личково

[пол. - Łyczkowo, біл. - Лычкава, Łyčkava ]

1.) фольварк, що належить Россудовському [Rossudowski], лідський повіт, 4 адміністративний округ, від Ліди близько 46 верст, від Василишок верст 11, дім 1, мешканців православних 2, католиків 43, старозаконників 3.

2.) шляхетська околиця, у тому самому адміністративному окрузі, від Василишок 12 верст, домів 4, жителів-католиків 29 (1866).

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.5, 1884.


Личковці

[пол. - Łyczkowce, біл. - Лычкоўцы, Łyčkoŭcy ]

1.) село селянських господарств над р. Невішка, повіт лідський, 3 адміністративні округи, близько 23 верст від Щучина, 160 мешканців, 23 доми.

2.) село селянських господарств та приватний фольварк (Дмоховська [Dmochowska]), над р. Клевой, повіт лідський, 5 адміністративний округ, гміна Острино, від Ошмяни близько 30 верст, від Дев'янишек 15; у фольварку Л. водяний млин, мешканців-католиків 7; село Л. 6 домів, мешканців: православних 34, католиків 11 (1866).

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.5, 1884.


Личковці

[пол. - Łyczkowce, біл. - Лычкоўцы, Łyčkoŭcy ]

2.) Личковці, чи Вавуличі (Wawulicze), село, кобринський повіт, в 4 поліцейському окрузі, гміна Бездзеж (Bezdzież), близько 60 верст від Кобрина, 434 десятин землі хазяйської, 70½ церковної, 288 дворової (195 орної та під забудовою та 93 лісу), що належить Ожешкам (Orzeszki ). Приход православний, деканату (благочиння) Бездзеж, 1329 віруючих.

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.13, 1893.


Личковці

[пол. - Łyczkowce, біл. - Лычкоўцы, Łyčkoŭcy ]

1.) повіт кобринський. Див. Вавуличі-Лічківці (Wawulicze-Liczkowce).

2.) повіт ошмянський. Фольварок належав Гансецьким (Gąsecki), потім Дмоховським (Dmochowski), тепер Антоновичу (Antonowicz).

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.15 Cz.2, 1902.


Лички

[пол. - Łyczki ]

у док. Личків (Łyczków), село луцького повіту, гміна Тросцянець (Troscianiec), 30 верст від Луцька, 31 дім, 175 мешканців. У 1583 р. належала кн. Марку Сокольському (Sokolski). В даний час - Літинським (Lityński).

Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.15 Cz.2, 1902.