Ennoblement

in Polish-Litvan Commonwealth

In the Polish-Litvan Commonwealth, ennoblement was granted by the monarch. From 1578 this was done by the king and Seym together, after the latter passed the Plebeiorum Nobilitatio, depriving the sovereign of his power to give new grants of ennoblement. The only exception to this rule was ennoblement on the battlefield for outstanding bravery; all other cases were first to be submitted to the Seym and receive approval from the Upper House (Senat). From 1641, ennoblement was by the Seym alone. At first nobilitacja (royal grant of ennoblement) followed the rules of adoption, entitling many ennobled persons to bear existing coats of arms already used by different noble clans and share in all privileges of the nobility. However, in 1633 the Seym passed a law which put a definitive end to the adoption and granting of old coats of arms, after which every new nobleman had to have new arms created specifically for him. From 1678 ennoblement could be granted only to a Catholic. And finally, in 1764, Seym passed a law allowing granting nobility to neophytes.

List of sources:

  1. Richard Unger / assist. Jakub Basista "Britain and Poland-Lithuania: Contact and Comparison from the Middle Ages to 1795" Brill - 2008. ISBN 978-90-04-16623-3
  2. Dr. Eduard von Behrens "Deutsche Familiennamen in polnischen und russischen Adelsverzeichnissen des 18. und 19. Jahrhunderts" Poznań - 1938
  3. T. Gajl "Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku" Gdańsk - 2007. ISBN 978-83-60597-10-1
  4. K. Niesiecki "Herbarz polski", tom I-X, Lipsk-1839-1846
  5. "Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego" vol. II-VIII, Warszawa - 1738-1786
  6. Dr. Aleksander Stekert "Przydomki polskie, litewskie i rusińskie", Kraków-1897
  7. S. Uruski "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej" tom I-XV, Warszawa-1905-1931
  8. "Volumina Legum" vol. II-IX, Petersburg-1859-1860; Kraków-1889

Prepared by J. Lyczkowski

Attention!

The authentic spelling of the surnames are given in square brackets [ ].

Options for spelling surnames or prefixes in the sources are given in round brackets ( ).

Polish-Lithuanian Commonwealth Coat of Arms

Ennobled persons

1569-1792

The surnames on "A"

Abramowicz : Grzegorz
Abramowicz-Łyżyński Franciszek, Ludwik
Albertrandi : Alexander
Albertrandi : Jan
Ambroch : Iakub
Amira : Jan
Andrychewicz : Franciszek
Andrychiewicz : Ignacy
Andryiowicz [Андрійович] : Kirył

de Ansitio : Karol Xawery
Antony : Jan
Antoszewski : Woyciech, Andrzey - brothers
Arndt : August Wilhelm
Asman [Assmann] : Władysław
Aster : Chrystyan August
Au : Jan
Auspitz : Franciszek
Auvray : Fryderyk

The surnames on "B"

Bachryński [Багринський] : Stefan
Badeni : Sebastyan
Bair [Beier] : Andrzey
Bakałowicz : Jan, Mikołay
Bałaban : Alexander
Banczakiewicz : Ignacy
Barankiewicz : Jan
Baranowski : Franciszek, Godefryd
Barbowski : Jerzy (Ierzy)
Barkman : Grzegorz
Bars : Franciszek
Barstch [Bartsch] : Walenty
Bartoszewicz : Bonawentura
Bastian : Henryk
Baubonaubik-Pers
Bazalski (Bazalski a Bozuel) [Boswell] : Kazimierz
Bazan : Jan
Bek [Beck] : Jakub, Ludwik
Bekierski : Antoni
Bekler [Bökler] : Jan
Belgram : Daniel
Bellefroid : Antoni
Bellice : Hiacent
Benoe
Bensa : Franciszek
Berens : Jan with brother
Bergin
Bergonzoni : Michał
Bernacki : Bernard Krzysztof
Bernaszowski [Бернашовський] : Hrycak
Bernatowicz : Jakub, Wawrzeniec
Bernaux : Klemens
Bernic [Bernitz] : Marćin
Będziński : Woyciech, Mikołay
Betty : Józef
Bielewski-Nieliski : Gedeon
Bielicki : Stanisław
Bielski : Tadeusz
Bienkowski : Jan
de Bije : Mikołay

Bilewicz : Telesfor
Billewicz : Ludwik, Maxymilian
Binbink : Jozyusz
Birnbaum : Henryk
Blaise na Sadowiu : Dominik
Blanc : Izaak
Blanc : Piotr
Bobryk : Iozef
Boccardo : Jan
Boelcke : Jozef Jan Nepomucen
Bogdański : Grzegorz Jan
Bogusz : Stefan
Bohatyrowicz [Богатирович] : Iwan (Jan)
Bonneau : Jan Alexander
Borakowski : Jan
Borkowski : Jan Jozef, Tadeusz
Borkowski : Józef
Borman [Bormann] : Chryst: August
Born
Boynowski : Jakub
Braurski : Woyciech
Brenn : Efraim
Bretyss [Bretis] : Jan
Brodowski : Jan Fryderyk, Jan Bogumił, Jan Samuel Ferdynand - brothers
Brunet : Ludwik
Brykczyński : Antoni
Bryłowski : Franciszek, Antoni
Brzezicki : Jakub
Brzozowski : Alexander, Jozef
Brzozowski : Antoni
Buczow [Butschow, ?] : Wilhelm
Budzanowski : Zacharyasz
Bułyha [Булига] : Maxym
Burakowski : Kazimierz
Burdziński : Franciszek
Burkard : Jakub
Buttner [Büttner] : Jan
Butwił : Jan
Bykowski : Jan, Kazimierz

The surnames on "C"

Campioni : Filip Antoni
Cassanowa [Casanova]
Cedroński : Andrzey
Cerkies (Czerkies) : Michał, s.s. Konstanty, Kazimierz, Jozef
Cerner (Zoerner) : Franciszek
Chanenko [Ханенко] : Michayło
Charczewski : Michał
Chewalier [Chevalier] : Antoni
Chęciński : Sebestyan
Chęcki : Jan, Jozef
Chmielnicki [Хмельницький] : Paweł Jan
Chmielowski : Franciszek
Chodzicki : Andrzey
Chołmiński [Холминьский] : Stefan
Chroniewski : Michał
Chroscinski : Stanisław
Chrzanowski : Jan Samuel
Chuchrowski : Jan
Chwalkowski : Jan, Mikołay, Jan Ierzy, Samuel - brothers
Chylewski : Leon
Cichocki : Andrzey
Cichocki : Jan August, Michał

Ciciura [Цицюра] : Thymosz
Cienczewicz : Jan Robert
Cierniecki : Stanisław
Ciesielski : Maciey
Coio [Coi]: Krzysztof, s. Jozef
Conradi : Fryderyk
Cronneman [Kronnemann] : Fryderyk
Cygler [Zygler] : Franciszek
Czaki [Csáki] : Franciszek Floryan
Czapliński : Jan
Czarnecki : Franciszek
Czarnecki : Józef
Czaykowski : Grzegorz Kasper
Czech : Tomasz
Czechowicz : Urban
Czekałowski [Чекаловський] : Jan, Teodor
Czempiński : Jan Baptista
Czerkas : Stefan
Czerkiewicz : Julian, Mikołay
Czerniewicz : Eustachy Franćiszek
Czerwiński : Gabryel

The surnames on "D"

Dabisza [Dabiša] : Gabryel
Dahlen : Antoni, Ignacy, Jan, Jędrzey, Józef, Karol
Dambrowski : Fryderyk Kurcyusz
Dambrowski : Mikołai i Stanisław - s.s. Mikołaia
Dangl [Dangel] : Tomasz
Darowski : Zygmunt
Dąbkowski : Paweł
Dąbrowski : Sebastyan
Dąbrowski : Stanisław
Dekert : Antoni, Filip
Delary [de Lary] : Jan
Delpace [Del Pace]
Derefiewicz [Dorofiewicz] : Michał
Derżeniewski [Дереневський] : Stefan
Dessaw [Dessau] : Teodor
Dessieur : Jan
Deym : Antoni, Krzysztof - their nephew Walenty
Dietrich : Jakub
(de) Diubell [Dübel] : Iustus
Dobroski : Andrzey
Dobrosławski (Dobrysławski) na Dobrosławie : Norbert Antoni, Piotr - brothers
Dobrowolski : Antoni

Dobrowolski : Dominik, Jan
Dobrowolski : Michał
Dobrzyński : Franciszek
Dobrzyński : Franciszek, Maciey, Antoni
Dołękiewicz [Доленкевич] : Alexander
Donat : Jan
Doroszeńko [Дорошенко] : Iwan
Doroszeńko [Дорошенко] : Piotr
Dorszt [Dorst] : Jan
Döbol (de Doebell) [v. Döbel] : Fryderyk Rudolf
Draniewski : Korneliusz, Ewdox
Droszewski
Dudziński : Jan
Duklos [Duclos] : Jozef
Dulfus [Dülfuss] : Jan
Duniewicz : Antoni
Duński : Andrzey
Dworzański : Jan
Dymitraszko-Rayca [Димитрашко-Райча] : Dymitry, son Mark
Dziantymirski : Stanisław
Dzidowski : Paweł
Dziekanow [Дзеканов] : Alexy

The surnames on "E"

Eckiert [Eckert] : Józef
Ecuyer [L'Écuyer] : Mikołay
Egierzdorff [Eggersdorf] : Wacław
Elert [Ehlert] : Andrzey, Balcer
Elle : Jędrzey
Ermeler [Ärmeler] : Nathaniel

v. Ermeller [Ermeler] : Ian
Ewerhard [Ewerhardt] : Zygmunt
Eyberle [Eiberle] : Jan
Eychner [Eichner] : Adam
Eygner [Eigner] : Michał

The surnames on "F"

Fabiański : Paweł
Fagierasz [Fagerås] : Andrzey
Falk : Andrzey
Falkinowski : Jozef
Faruchowicz : Woyciech
Fechner : Bogusław
Feckowicz [Федькович] : Ostaph
Fedorowicz-Jackowski : Jan
Feliński : Mark
Fenger : Jakób
Fettery : Jan
Figiette [Figette] : Antoni
Filssiean [Filsjean] : Szczepan
Fleuri : Filip

Folino : Bartłomiey
Fontana : Jozef, Jędrzey, Jan
Fontanna : Jakub
Fortman [Fortmann] : Bonawentura
Frantzius [Franzius] : Teodozyusz Krystyan
Freier [Freyer] : Jan
Freulich : Franciszek
Fribes [Forbes] : Franciszek Marcin, Piotr Gotard, Jan Karol, Filip Tomasz
Friese : Wilhelm
Fronecki : Jonak
Fryderycy [Friderici] : Jan
Fryese [Friese] : Antoni, Jan - brothers
Furnier [Fournier] : Jerzy, son Ignacy

The surnames on "G"

Gabara : Ludwik, Ignacy
Gagatkiewicz
Gaiewski : Jan
Gamża [Гамза] : Iwan
Garbowiecki : Michał
Garbowiecki : sukcessorowie Kazimierża
Gąsiewski (Gąsiemski) : Giuliani Antoni
Gastell : Józef
Gawłowski : Jan, Sebastyan, Jozef, Jacent, Jan, Karol
Gerber : Dawid
Gheri : Dominik
Ghigiotti : Kaietan
Gieger : Jan Marcin
Gielhard [Gelhard] : Franciszek
Giełbaszewski : Sebastyan
Gieppert [Geppert] : Antoni
Gieżycki Gęzikowicz- : Iozef, Andrzey
Gimel : Jan
Ginter [Günter] : Michał Andrzey
Gissler : Jan, Marcin
Glaire : Maurycy
Glasser : Jozef
v. Gleychmann : Karol Otto
Gleźmer [Glesmer] : Adam
Glezmierski : Alexander, Ludwik, Felix, Michał
Gliński : Augustyn Felix
Głosiński [Глосинський] : Bazyłi, Andrzei - brothers
Głowacki : Gasper
Godziszewski : Franciszek
Gorczyczewski : Jozef, Ludwik
Gornicki : Antoni, Ignacy
Gorski : Woyciech
Gorżdowski
Gosiewski : Marcin Antoni

Grabowski : Leon
Graff : Ian
Grann : Jan
Gratkowski (Grąntkowski) : Woyciech
Gratkowski : Jan Nepomucen
Graybner [Greibner, ?] : Henryk Kajetan
Greber : Jan, Stanisław - brothers
Grechs : Jan
Greffen : Woyciech
Grekowicz : Antoni
Gretz : Jan
Grevinkhoff-Swirynhausen [Grevinkhof-Schweringhausen] : Jan Reinhold, Ernest
Greyfeld : Jan, Michał
Grochalski : Paweł
Grochowski : Woyciech with brother
Gromadziński : Paweł
Grossman-Zapolski [Grossmann] : Jan Krystyan
Groszykowski : Mikołai
Grudziński : Stefan, Jakób - brothers
Gruszewic(z) : Franciszek
Gryniewicz : Sylwestr
Gucewicz : Wawrzeniec
Guldyn [Guldin] : Jan
Gumiński : Maciey
Gurcki : Adam, Szymon
Gurdzi (Gurdzia) (Gurdziecki) [გურჯია] : Bohdan, Persidon - brothers
Gurski : Ignacy, Jozef
Gurtler : Jan Fryderyk
Guzkowski : Mateusz, Jakub
Guzowski : Stanisław, Ignacy
Gwowski [Гвовський] : Ostaphiei

The surnames on "H"

Hadziewicz : Mikołay
Hakkenszmit [Hackenschmidt] : Jan
Haliborton [Haliburton] : Antoni, Tomasz
Haliski : Jan
Halman [Hallmann] : Karol
du Hamel [Duhamel] : Jozef
Hamulecki : Jakub
Hankiel [Hankel] : Marcin
Hankiewicz : Stefan
Hasaneńko [Гасаненко] : Kostyn
Hauff : Fryderyk
Hauffe : Krzysztof
Hauman [Haumann] : Antoni, Wiencesław
Haysler [Heisler] : Jan Dawid
Hekkel : Henryk
Hemling : Jan, Krzysztof
Hempel : Jan
Henrykowski : Henryk
Herberski : Balcer
Heryng [Hering] : Bernard
Heydepoil-Wrzospolski [Heydepolt] : Asferus (Aswerus)

Heynke : Alexander
Hinnes [Innes] : Andrzey
Hirszberg [Hirschberg] : Karol
Hizdeu (Hiżdeff, Hizdeo) : Ierzy, Miron
Hiż [Hisch] : Franciszek, Jozef, Piotr, Wilhelm
Hoevelginnen [Hövelginnen] : Krzysztof
Hoffman [Hoffmann] : Antoni, Henryk, Piotr
Hoffman [Hoffmann] : Jan, Waran
Hoffman [Hoffmann] : Jozef, Ignacy, Jan - brothers
Hohol (Hohoł) [Гоголь] : Eustachy (Ostaphei)
Holst
Holtzhauzer [Holzhauser] : Jan Filipp
Horodecki : Michał
Horodnicki : Józef
Horodyszczan : Stefan
Hoszkiewicz : Dominik
Hube : Karol
Huhn : Jan
Hurtych [Hurtig] : Józef
Hurtyg (Hurtych, Hurting) [Hurtig] : Kasper

The surnames on "I"

Idziński : Jakub
Ilner [Illner] : Wincenty
Inkowski : Michał

Iskrzycki [Іскрицький] : Bazyli, Kirył
Iwaneńko [Іваненко] : Bazyli
Izbrant [Isbrandt] : Ian

The surnames on "J"

Jabłoński : Sebestyan Kazimierz
Jagielski : Józef
Jakubowicz : Paschalis
Jakubowski
Jakubowski : Jan
Jakubowski : Sebestyan
Jakubson [Jakobson] : Wilhelm Krystyan
Jankowski : Felicyan
Jankowski : Kazimierz
Janulewicz : Józef
Januszowicz : Alexander
Jarmund : Stanisław
Jarmundowicz : Ignacy
Jasienowski : Apostoł

Jasnoborski : Jaśko
Jaszowicz : Samuel
Jaworowicz : Łukasz
Jaworski : Franciszek, Antoni, Anastazy
Jeleński : Jakub, Mateusz, Sanisław
John : Godfryd [Jeffrey]
Joneman [Jonemann] : Jozef
Junge : Karol Fryderyk
Jurgiewicz : Jan
Jurkiewicz : Sebastyan
Juszkiewicz : Jan
Juszkowski : Eliasz
Juzwikiewicz : Dyzma, Maciey

The surnames on "K"

Kabrytt [v. Kabrit] : Fryderyk
Kaczyński : Tomasz
Kadau : Michał
Kadłubowski
Kahle : Samuel
Kakaracki : Ierzy
Kalemkowicz [Калемкович] : Michał
Kaleniczenko [Калениченко] : Bohdan
Kalinowski : Franciszek
Kalk : Jan
Kałkuła [Калкула] : Piotr
Kamiński : Józef
Kamzetzer [Kamsetzer]
Kapell : Antoni
Kapłoński [Каплонський] : Harasim, with brothers
Kapostas [Káposztás] : Andrzey
Karaczewicz
Karczewski (z Karczewia) : Dominik
Karer : Wacław
Karkowski : Daniel
Karoe : Józef
Karoński : Amon, Stanisław
Karonski : Jan
Karpenko [Карпенко] : Izydor
Kaspari [Caspari, ?] : Jan
Kasperski : Szymon
Kasprzycki : Kaspar (posthumously)
Kaulbers [Kaulbersch] : Fryderyk
Kaulfus [Kaulfuss] : Krystyan
Kazimirski : Felicyan
Kempiński : Jan, Stanisław
Kęsicki : Andrzey with brother
Kicer : Maciey, with brother
Kierekiesz [Kerekes] : Jan
Kittel : Eustachy with nephew Karol
Kiwalski : Jan
Klat [Klatt] : Wilhelm
Klermont [Clermont] : Jan
Klewański : Adam, Antoni
Kleyn [Klein] : Jerzy
Kleynpolt-Małopolski [Kleinpoldt] : Stanisław
Kliman : Karol
Klimkiewicz : Antoni Stefan
Kluczewski : Ignacy
Kluczewski Jozef, Milchior - brothers
Klug : Jan
Knachfus [Knackfuss] : Marcin
Kobielski : Stanisław
Koch : Józef
Kochnowski : Mielchior with brothers
Kochowicz : Stanisław
Kolczycki z Kolczyc : Waleryan, Sebastyan - brothers
Kollatorowicz : Łukasz, Woyciech
Komernicki : Woyćiech
Komorowski : Jan
Kondaraty : Michał, Jan
Kononowicz : Franciszek, Bogusław, Szymon - brothers

Konradzki : Koryda Tomasz
Korabataki [Karabataki] : Konstanty
Korcz : Jakub
Korsuk [Корсук] : Semen
Kortum : Ernest
Korytyński : Kasper
Kosiński : Iakub, Hieronym, Marcin, Jan, Stefan
Kosta [Costa] : Franciszek
Kostecki : Tomasz
Koszowic : Jan Michał
Kotarski : Jozef
Kotoni : Ierzy, Konstanty - brothers
Kotowicz Perewiski- : Grzegorz, Antoni, Daniel - brothers
Kowalewski : Jan
Kowalski : Szymon
Kozłowski : Antoni
Kozłowski : Hippolit, Józef, Paweł, Woyciech
Kozłowski : Łukasz
Kozłowski : Tomasz, Adryan - brothers
Kraiewski : Woyciech, Stanisław
Kralewski : Jacek
Krall : Ludwik
Krasnopolski : Teodor
Krasnosielski : Jozef, Jan, Alexander - brothers
Krassowski Nesterowicz- : Stefan
Krawczenko, alias Bowdynowicz [Кравченко] : Iwan
Kresa [Герасим Криса, ?]
Krokwiński : Stanisław
Kruczkowski : Tomasz
Krukowski : Henryk
Krummes : Jan
Krupski : Jan
Kruszyna : Jan
Krügel : Karol Gotlib
Krydel : Antoni
Kryegstein [Kriegstein] : Karol
Krynicki : Jan
Krynicki : Panthaleon, Grzegorz - brothers
Krzysztofowicz : Ierzy
Krzyżanowski : Franciszek
Krzyżanowski : Stefan
Kubecki : Józef
Kubicki : Jakób, Maciey
Kucharski : Jan
Kułakiewicz : Jan
Kulikowski : Iakub, Kasper - brothers
Kumernicki : Woyciech
Kunecki [Кунецький] : Stefan Wasil, Fedor, Anastazy, Dymitry, Iwan
Kupara : Bazyli
Kurczewski : Szymon
Kurowicz-Werwicz : Jan
Kurowski : Jozef, Kazimierz, Joachim
Kutzner : Franciszek
Kwiatkowski : Aloyzy, Fabian
Kwieciński : Jozef

The surnames on "L - Ł"

Labuszny [Лабушний] : Iwan
Lachowicz : Antoni
Lachowicz : Franciszek
Lacyozy [Laziosi] : Antoni
Lalewicz : Walenty
Landszaft [Landschaft] : Karol
Laskiewicz : Wincenty, Ignacy, Franciszek
Laskowicz : Antoni
Latecki : Maciey
Lauder a Lodoroski : Paweł
Lebedowicz : Paweł
Leger [Léger] : Fryderyk August
Lemański : Józef
Lenartowicz
v. Lenchenfelt [Lerchenfeld] : Fryderyk
Lenert
Lenk z Ryzenberga [v. Rosenburg] : Piotr, Wencesław
de Lesseur : Fryderyk
Leśniewicz : Jacek
Lewandowski : Jan
Lewes : Krzysztof
Lewiński : Stefan
Lichocki : Jan, Karol
Lichtemberk : Stanisław
Lindsay [of Balcarres] : Jan, Alexander - brothers

Lingenau : Stanisław
Liniewicz : Teodor
Linkaus : Jan
Lipiński : Jan
Lirechenfelt [Lerchenfeld] : Fryderyk
Lisowiec [Лісовець] : Hawryła
Lissowski
Liszewski : Ludwik
Liwicki : Jakub
Lochman [Lochmann] : Jan
Lubowiecki : Jędrzey
Ludwich [Ludwig] : Andrzey
Lukieyczyk [Лукейчик] : Miron
Lustt [Lust] : Franciszek
Lutyński : Teodor
Łazarowicz : Michał
Łodwigowski : Stanisław
Łominski : Teodor
Łottich [Lottich] : Daniel
Łukasiewicz : Teodor
Łukaszewic : Jan
Łukawiecki : Gabryel, Bazyli
Łukawski : Jan Stanisław
Łukowicz : Franciszek, with brothers

The surnames on "M"

Madzarski : Leon
Maffler [Muffler] : Kasper
[de] la Magdaleine : Ludwik Jozef
Magnifik [Magnifique] : Jakub
Maierhöffer : Franciszek
Maiewski : Jozef Jan
Maiewski : Szymon
Maiowski : Antoni
Makowski : Jan
Makowski : Tomasz
Malewicz : Józef, Tomasz
Malinowski : Stanisław Franciszek
Malkowski : Jan
Manierowicz : Celestyn
Mańczukowski : Tobiasz
Mańkowski
Marczewski : Jan
Marczyński : Stanisław Marcin
Margiewic [Маргевиць] : Dymitry
Maruszewski : Mateusz, Ignacy - brothers
Maruszewski : Tomasz
Maskiewicz : Teodor Alexander
Maszewicz : Piotr
Maszewski : Piotr
Mathy : Franciszek
Matthy [Mathy] : Jozef, Ludwik, Wiktor, Jacent
Matuszewski : Dominik Klemens
Maykowski : Antoni
Mazaraki [Мазаракі] : Jan
Mazowiecki : Maciey
Mehler : Franciszek Józef
Mehler : Jan Albert
Mehling : Karol Adolf
Melbechowski : Franciszek
Melin : Franciszek, Mikołay
Merlini : Dominik

Meszek : Stanisław
Metzel : Ludwik
Meysner [Meisner] : Jan
Męciszewski : Kasper
Mędrzecki : Adam Mikołay, Kazimierz - brothers
Mianowski : Antoni Wincenty, Kacper
Michałowicz : Michał
Michałowski : Jan
Michalski : Jan
Miekarski : Jan, Jakub
Mien : Jan Jakób
Mikłoszewicz : Jozef
Mikuć : Karol
Mikulski : Szymon
Milberg : Teodor
Minas de Owak : Jan
Minaszewicz : Jan
Miskiewicz : Jan
Mitczenko [Мітченко] : Wasił
Mitzler v. Kolof : Wawrzeniec
Mizgier : Jan
Moczyński : Jakub
Mokien [Mokin, ?] : Jan
Mokin : Tadeusz
Moller : Koźma Maciey
Moneta : Krystyan Jakub
Montow [Montau] : Michał
[v.] Montresor : Stanisław
Morelli : Jan
Moruński : Jan, Jakub - cousins
Moryno [Morino] : Franciszek
Mroczkowicz : Stanisław
Mulnier de Barnevall [Barneval] : Franciszek, Jozef
Muraszko [Мурашко] : Dyonizy, Andrzei
Müller : Jan
Münckembeck [Münckenbeck] : Henryk

The surnames on "N"

Nawrowski : Jan Kant
Necz : Sebastyan
Neuman [Neumann] : Jan, Krystyan
Neyman : Mateusz
Niewiarowski : Andrzey, Manin
Niklewicz : August, Woyciech, Jozef - brothers
Nikuta : Marcin
Nizielski
Nosacz [Носач] : Tymosz
Nossadyni [Nosadini] : Antoni

Nowaczyński : Paweł
Nowakowski : Jan
Nowakowski [Новаковський] : Serbin Eustaphi
Nowicki : Ignacy
Nowicki : Jozef, Stanisław - brothers
Nowicki-Naza [-Naxa] : Antoni
Nowicki : Tadeusz
Nowiński : Marcin
Nowosielski : Paweł, Piotr

The surnames on "O"

Obergenoi [Auberjonois] : Ludwik Isaak
Ochocki : Mikołay
Ochocki : Piotr, son Stanisław Iacek
Odorski : Daniel
Ogilvie [Ogilvy] : Jan
Ognicki : Stefan
Okulicz : Erasmus Andrzey
Olearski : Stanisław
Olechowski : Piotr
Ollrych [Öllrich] : Jan

Ollrych-Orszulski [Öllrich] : Jozef
Olszter [Olster] : Andrzey
Opatowicz : Jakub
Opelewski : Antoni
de Orgiewał [d'Orgeval] : Ludwik
Orłowski
Ostaszewski : Michał
Oświecimski : Michał
Otto : Jan Baptista
Ozarzyński [Озаринський] : Iacek

The surnames on "P"

Paciorkowski : Marcin
Pangali Pohl- : Zygmunt
Papara (Paparu) [Παπάρα] : Kiriaky [Κυριάκος]
Papara [Παπάρα] : Jerzy
Papkiewicz [Папкевич] : Mathyasz
Pasqua : Jozef
Paszkiewicz : Daniel
Paszkiewicz : Leonard
Patek : Jan
Pattersen : Jan Just[yn]
Paulitz : Nataniel
Pawlicki : Mikołai
Pawłowicz : Piotr
Pawłowski : Kazimierz
Pawłowski : Łukasz
Pekulicki [Пекулицький] : Jakub, Jan
Pełkin [Pelkyn, ?] : Michał
Peretyatkowicz : Krzysztof
Pernet : Jakub
Perott : Michał
Perthees : Herman Karol
Petermann : Krystyan
Pfefinger : Fryderyk
Philipson : Gierard
Pichelsztein [Pichelstein] : Stanisław
Pilawski : Tomasz
Pilli : Stanisław
Pinabel : Jan Karol
Piotrkowczyk : Stanisław
Piotrowicz [Піотрович] : Zacharyasz, Krzysztof - brothers
Piotrowski : Grzegorz
Piotrowski : Woyciech
Pipan : Ierzy, Andrzei - brothers

Piramowicz : Mikołay, Piotr, Wincenty
Plaskowski : Franćiszek
Płonczyk : Ierzy
Płoniackiewicz : Stanisław
Płuszczynski : Mikołay
Podolski : Franciszek with brother
Poducki [Подуцький] : Stefan
Pokaszewski : Marcin
Pol [Pola] : Jan
Polanowski : Stanisław
Policyani [Poliziani] : Iozef
du Pont : Jędrzey (Andrzey)
Popodayło [Поподайло] : Michayło
Poponiec [Poponeț] : Bazyli
Porycz : Baltazar
Porywai [Поривай] : Hawryła
Postel
Potz : Jerzy
Poziomkowski : Tomasz, Antoni
Poznański : Jozef
Prahl : Gieryon Henryk
Prandke : Marcin
Pretorius : Natanee
Provancius-Władysławski : Gabryel
Przebołowski : Franciszek
Przemieniecki : Nikodem
Przemyski : Xawery
Przewłocki : Andrzey
Przezdziecki : Andrzey
Przytycki : Stanisław
Pszczeliński
Pukierzyński [Пукержинський] : Samuel

The surnames on "R"

Raczewski : Jan
Raczkowski : Franciszek
Raczyński : Stanisław
Radke : Jan
Radziłowski : Krzysztof
Rafałowicz : Jan
Rafalski : Walenty, Krżysztof
Ragi : Michał
Ragul : Andrzey
(de) Ramer : Franciszek
Ramza
Rar [Rahr] : Walenty
Rataiewicz : Jacek
Ratkowicz [Раткович] : Michał
Rautenstrauch : Józef
Rawa : Jerzy
Reich : Piotr
Reinhard : Fryderyk
Remer : Iakub
Renard : Ian
Renbowski : Jan
Reptowski : Andrzey
Rewerdil [Reverdil] : Marko
Reychard [Reichard] : Sebestyan
Reyman [Reymann] : Ludwik
Reynberger [Reinberger] : Franciszek, Jan
Reynhold : Leonard Marcin

Roccatani : Franciszek
Roesler [Rösler] : Franciszek
Rogowski : Wincenty
Rogoziński : Eliasz Albanus
Rogoziński : Wacław
Rohland : Paweł
Rokiey [Rokey] : Konstanty
Rolbiecki
Rolski : Józef
Romanienko [Романенко] : Andrzei
Rossi : Jan Baptysta
Roszkowski : Jan
Rottenburg : Franciszek
Rousseau : Piotr Józef
Rowicki : Jacek
Rożański : Andrzey
Rubowski : Jan, Teodor, Michał - brothers
Rudnicki [Рудницький] : Jan
Rutkowski : Stanisław
Rutski : Xawery
Rybczyński : Sebastyan
Rycz [Ritsch] : Wilhelm
Rymiński : Walenty
Rysiewicz : Stanisław
Ryx [Rieks] : Franciszek
Ryxmal [Riksmål] : Zygmunt

The surnames on "S - Ś"

(de) Saba : Antoni
Sacco : Jozef
Sakiewicz : Jan
Samczenko [Самченко] : Jakim
Sapalski : Ignacy, Szymon
Schabiecki : Sartoryusz, Woyciech, Franciszek
Schenmeczler [Schenmetzler] : Jan
Scheunevogiel [Scheunevogel] : Dawid
Schirer : Maciey
Schlemmer
Schonvogel : Karl
Schott : Jakub
Schreyber [Schreiber] : Fryderyk
Schroger [Schröger]
Schultz : Gaspar
Schweynert [Schweinert] : Jan
Seeloff : Leon
Seferowicz : Bohdan
Segebarth : Fryderyk
Sesing [Seesing] : Karol
Sewerynenko [Севериненко] : Kościa
Sidorowicz : Jakób
Siedniow [Седнёв] : Emilian
Siekierski : Franciszek
Sielski : Jan
Siemniński : Stanisław, Mikołay
Sienkiewicz : Michał
Sierpiński : Antoni
Sikorski : Antoni
Silne (de)
Silnicki [Силніцький] : Maxym
Sitański : Leon
Skinderski : Kazimierz
Sklazewicz : Jan, Kazimierz
Skodowski : Balthazar
Skowroński : Daniel
Sliwicki : Jan
Słomiński : Antoni, Jan, Teodor, Sebastyan
Słomiński : Jan
Słoniewski Wartereszowicz- : Krzysztof
Słoninka [Слонинка] : Dymitry
de Smett [De Smet] : Alexander
Smoczyński : Jan
Sobolewski : Wawrzeniec
Sokołowski [Соколовський] : Kalina
Solari : Bonawentura
Soldadyni [Soldadini] : Franciszek, Ignacy, Floryan, Paweł - brothers
Sośnicki : Jan
Sowiński : Cypryan
Späth : Jan
[v.] Spensberger : Mikołay
Srotowski : Andrzey
Stancell : Maciey
Stankiewicz : Karol
Steckiewicz : Ludwik
Stender : Herman
Stertzenbecher [Sterzenbecher] : Jan

Stetner : Jan Fryderyk
Stężyński : Jakub
Stoss : Mikołay
Strasser : Ludwik
Straube : Antoni
Straus : Ignacy
Strudziński : Jan
Suchozanit [Сухозанет] : Onufry
Sulima [Сулима] : Stefan, Seweryn, Teodor, Stefan - brothers
Superla[tski] : Szymon
Surta [Сурта] : Zacharyasz
Susłowicz : Andrzey
Susmelch [Susmelich] : Jan Godfryd
Suszycki : Remigian
Swiątecki
(de) Symonowicz : Szymon
Szaboniewicz : Józef
Szacki : Józef
Szadbey : Floryan
Szaiowski : Melchior, Kasper, Jan
Szanowski : Jan, Maciey
Szczepański : Tomasz z bratem
Szczepkowski : Woyciech
Szczerbina [Щербина] : Daniła
Szczęski : Antoni, Walenty
Szczeszyński : Maciey
Szczygielski : Karol
Szeferowicz : Grzegorz
Szeffler [Scheffler] : Jan Ernest
Szeleyko : Jan
Szenski Dobrogost- : Jan
Szeynowski : Stanisław
Szlagier [Schlager] : Floryan
Szlemer [Schlemmer] : Józef
Szlicht [Schlicht] : Jerzy
Szpaarman [Spaarman] : Jan
Szpaczkiewicz : Jozef
Sztembarch [Stembarth] : Fryderyk
Szubalski : Jakub
Szubert [Schubert] : Adam
Szubert [Schubert] : Felix
Szulc [Schultz] : Mikołay
Szutko-Dumiński [Шутко-Думинський] : Ichnat
Szultz [Schultz] : Karol
Szumakowski : Antoni
Szuniewski : Mikołai
Szwan [Schwan] : Karol
Szwarc [Schwarz] : Ierzy Herman
Szwaryszowski : Sebestyan
Szydłowski : Jakub
Szydłowski : Mikołay, Stanisław, Paweł
Szydłowski : Mikołay
Szylińg [Schilling] : Ian
Szymański : Jacek
Szymański : Woyciech
Szyndler [Schindler] : Andrzey, Woyciech
Śleżański : Woyciech

The surnames on "T"

Tarnowski : Mateusz Józef, Tomasz
Tatarowicz : Sebastyan
Tepfer : Karol
Terło : Paweł
Tetera [Тетеря] : Paweł
Thelowski [Telowski] : Antoni, Jan - brothers
Thile : Jan
Thomkiewicz : Theodozy
Thory : August
Thuille : Tadeusz
Till : Jan Jozef
Tokarski : Mateusz
Tolchsdorff [Tolcksdorff] : Ludwik with a son
Tolkmit (Tolkmidt) : Jan Zygmunt
Tomaniewicz : Woyciech
Tomkiewicz [Томкевич] : Theodozy

Topiński : Jan
Tożycki : Stanisław
Traianowski : Antoni
Trautman [Trautmann] : Bonawentura, Antoni, Grzegorz
Trebert : Fryderyk
Treppenhauer : Woyciech
Treter : Bernard
Treter : Maciey, Symon
Treyge [Treige] : Krzysztof
Trop
Trublaiewicz : Grzegorz
Turkuła : Bazyli
Turoszowic[z]-Wieniawski : Jan
Tylli [Tilly] : Jan
Tyman : Adam

The surnames on "U - V - W"

Uliński : Jan
Ulrych [Ulrich] : Jan
Uroszewicz [Урошевич] : Jeremiasz with the sons
Usarzewski (Usarzowski) : Łukasz Stanisław
Utratowski : Maciey
Virion : Karol
Wagner : Jakub
Walnicki : Gabryel
Warteryszowic[z] : Jan
Wasielewski : Jozef
Watowski : Michał
Wędrychowski : Jan
Węgier : Jan
Węgrzecki : Michał
Wenturelli [Venturelli] : Paweł
Werchratski : Daniel
Wereyko : Kazimierz
de Werier [du Verier]
Wernicki : Franciszek
Wernikowski : Tomasz
Weyd : Zacharyasz
Weyrauch : Fryderyk
Weytykant [Veitikant] : Józef
Wichliński : Kazimierz
Wielogorski : Stanisław
Wieniawski : Krzysztof
Wiernkowski : Tomasz
Wierzba : Theodor, Jan, Piotr - brothers
Wierzbowski : Marcin
Wierzchowski : Adam

Wilczek : Dominik
Wilczyński : Szymon
Winnicki : Franciszek
Witkowski : Franciszek, Ignacy
Witrowicz : Jakub
Wodzicki : Wawrzyniec, Maciey - brothers
Wołczyński : Athanazy, Bazyli
Wolff : Franciszek
Wolff : Ierzy Andrzey, Jan
Wolff : Nataniel Mateusz
Wołk : Konstanty
Wołk : Maxym
Wolski : Tomasz
Woronowicz : Szymon
Wosidło [Wossidlo] : Wawrzeniec
Wośniowski : Andrzey
Woyciechowicz [Войцехович] : Jakub, Tomasz
Woyciechowski : Jan, Kazimierz
Woygt [Voigt] : Ludwik Otton
Woynowicz (lub Woynowski) : Jan Franciszek
Woytkiewicz [Войткевич] : Bazyli
Wozniakowski : Tomasz
Wroblicki : Alexander
Wroniecki : Szymon
Wrzesiński : Jozef
Wulfers : Michał
Wykysiały (Wykisiały) [Vykyselý] : Wacław
Wysocki : Grzegorz
Wytyszkiewicz : Józef

The surnames on "Z"

Zabłocki : Bernard
Zaborowski Hrudziewina- : Jan, Marcin, Ignacy, Łukasz, Jakub
Zaborowski : Stanisław
Zabrzeski : Karol
Zabuski [Забуський] : Semen
Zacharkiewicz : Woyciech
Zacharyaszewicz : Grzegorz
Zader : Antoni
Zadykowicz : Zacharyasz
Zaięczkowski : Antoni
Zaierski : Kazimierz
Zakalicz z Don : Hreory, son Alexander
Zakrzewski : Jan, Kazimierz
Zalski : Andrzei
Zambrowski : Woyciech
Ząbrzycki : Filip son of Ioachim
Zander : Ludwik, Samuel
Zanelli : Jakub Stanisław, Albrecht, Karol
Zaręba : Ambr.
Zarudny [Зарудний] : Samuel
Zawirski : Andrzey
Zawistowski : Szymon
Zbicki : Konstanty
Zbitniewski : Adam, Paweł, Piotr, Ignacy, Jan
Zelingier [Zelinger]

Zembrzuski : Kaspar
Zendlinger Rozan- [Sendlinger] : Jozef
Zeydel [Zeijdel] : Michał
Zieleniecki : Andrzey
Zieleński : Michał
Zieleński [Зеленський] : Symeon
Zieliński : Jan
Ziomkowski : Jan
Złotarenko-Złotarzewski [Золотаренко-Золотаревський] : Wasił
Złotorowicz : Jan Michał
Znamirowski : Tomasz
Zschernich : Jan
Zubrzycki : Jan
Zug : Szymon Bogumił
Zugehoer [Zugehör] : Wilhelm
Zukowski : Wawrzeniec
Zurawski (Zurakowski) : Alexander
Zwoliński : Andrzey
Zyczyński : Ian
Zydkiewicz : Franćiszek
Zygler [Ziegler] : Franciszek
Zygler [Ziegler] : Jan
Zyllo : Józef
Zyszkowski : Bogumił