Grand Duchy of Litva
in the middle of 18th century

Administrative map

Grand Duchy of Litva map
The Lyczkowskis in GDL
Marked by numbers Estates, villages, humlets
1 Traby parish
2 Servieč
3 Dźviniačy
4 Joŭsievičy
5 Myškaŭščyna
6 Izmajłava
7 Adamava
8 Biełyja Barki i Dubrovak
9 Zakreŭščyna
10 Vialikaje Siało
11 Čareŭki
12 Smalihaŭka
13 Jazienicy
14 Haradčevičy