Mały herbarz szlachty chołopienickiej

Herbarz mały szlachty chołopienickiej
  • Малы гербоўнік халопеніцкай шляхты

    Яцкевіч З. — Мн.: "Беларускі кнігазбор", 1999. — 494 с.


  • ISNB 985-6318-52-1

  • Mały herbarz szlachty chołopienickiej

    Jackievič Z. — Mn.: "Беларускі кнігазбор", 1999. — 494 s.

Obrazy zrekonstruowanych herbów można obejrzeć na stronach "Herby szlacheckie".

Szlachta

  • 01-60
  • 61-118
  • 119-131
Rozdział I. Szlachta starożytna - Artykuły 1-60
Rodzina (Nazwisko) Herbu Obszar,
z którego pochodzą

1

Adamowiczowie Leliwa
2 Olechnowiczowie Leliwa województwo trockie
3 Olechnowiczowie
4 Antoniewiczowie Janina województwo trockie
5 Oskierkowie Murdelio 1)
6 Oskierkowie Murdelio 1)
7 Ostrowscy 2) województwo połockie
8 Bobrowscy 3) województwo nowogródzkie
9 Baranowscy 4)
10 Borawscy ziemia brańska, Królestwo Polskie
11 Bortkiewiczowie
12 Boreyszowie Wadwicz powiat orszański
13 Belinowiczowie Belinowicz mohylewszczyzna
14 Berłowie Berło Kurlandia
15 Butwiłowscy Prus województwo mińskie
16 Woyniłłowiczowie Syrokomla 5) powiat rzeczycki
17 Waskowscy
18 Wierzbijewscy 6) województwo mścisławskie
19 Wiszniewski
20 Wiszniewscy
21 Godaczewscy 7) województwo trockie
22 Halkiewiczowie Łuk powiat orszański
23 Gąsiewscy
24 Giedrojcowie 8)
25 Syryński-Hirowie Hutor mohylewszczyzna
26 Kniażyc-Hłaskowie 9) województwo połockie
27 Syrokomla-Hołubowie Syrokomla powiat oszmiański
28 Hrehorowiczowie 10)
29 Hubarowie 11)
30 Dąbrowa Dąbrowa
31 Grzywa-Dąbrowscy 12)
32 Daniłowiczowie
33 Daszkiewiczowie województwo nowogródzkie
34 Daszkiewiczowie Korybut mohylewszczyzna
35 Filipowicz-Dubowikowie Pobóg województwo lubelskie
36 De Łalicz Delawalowie
37 Krukowski-Żdanowiczowie województwo mińskie
38 Zakrzewscy Pomian mohylewszczyzna
39 Zębkowscy
40 Illaszewiczowie Pelikan
41 Isajewiczowie województwo nowogródzkie
42 Kowalewski
43 Kozłowscy Jastrzębiec ww. mińskie, brześciańskie
44 Kalina pochodzenia tatarskiego
45 z Pohoża Konstantynowiczowie Lis województwo mińskie
46 Karewa
47 Kwiatkowscy 13) województwo połockie
48 Kleczkowscy Tarnawa
49 Krasowscy Ślepowron kraj białoruski
50 Kraczkowscy Zaremba
51 Kuźmiccy
52 Kuncewiczowie
53 Liszkiewiczowie
54 Łukaszewiczowie
55 Możańscy Lubicz
56 Makarewiczowie 14)
57 Malinowscy 15)
58 Cyrata-Morozowiczowie Dołęga województwo mścisławskie
59 Marcinkiewiczowie Łabędź powiat lidzki
60 Masalscy Masalski powiat orszański
Rozdział I. Szlachta starożytna - Artykuły 61-118
Rodzina (Nazwisko) Herbu Obszar,
z którego pochodzą

61

Mackiewiczowie 16)
62 Milwidowie
63 Mitkowiczowie Śleporoda województwo witebskie
64 Michałowski Trzaska
65 Mułtak-Nowodworski 17)
66 Enlas na Niwach Nowiccy Nowicki województwo nowogródzkie
67 Narbuttowie
68 Nieciejewscy
69 Pobiedzińscy
70 Pohoscy Półkozic ziemia sanocka
71 Podgórscy 18) Królestwo Polskie
72 Połoniewiczowie 19) województwo mińskie
73 Parfianowiczowie województwo nowogródzkie
74 Pawłowiczowie 20)
75 Pawłowski
76 Kościeleccy-Pacyna 21)
77 Rzepot-Przesmyccy
78 Puchowscy kraj białoruski
79 Piotrowiczowie województwo mścisławskie
80 z Trojan Piotrowa Piotrowscy Baran województwo mścisławskie
81 Rzewuscy Krzywda województwo mścisławskie
82 Rakielewiczowie 22) powiat lidzki
83 Romanowski
84 Rosińscy
85 Zęba-Rusakomscy Zadora województwo nowogródzkie
86 Rutkowscy Królestwo Polskie
87 Rydziewscy pochodzenia tatarskiego
88 Gozdawa-Reuttowie województwo smoleńskie
89 Sowińscy województwo mińskie
90 Sawiccy Cholewa powiat orszański
91 Sokołowscy województwo mścisławskie
92 Somkowiczowie 23) województwo nowogródzkie
93 Skażecki
94 Skroccy Jastrzębiec
95 Sławoszewscy województwo kaliskie
96 Stankiewiczowie
97 Suchoccy Ostoja powiat wołkowyski
98 Suszyńscy
99 Sterpowiczowie
100 Sieliccy 24) kraj białoruski
101 Ułanowicz 25)
102 z Szeniawa 26) Fedorowiczowie 27)
103 Poźniak-Filipowiczowie województwo mińskie
104 Frąckiewiczowie powiat upicki
105 Chomińscy Pobóg województwo połockie
106 z Chojeczna Chojeccy Lubicz
107 Chanieccy Wenda województwo mińskie
108 Chłusiewicz
109 Chruccy Leliwa województwo smoleńskie
110 Szablińscy 28)
111 Szczerbowie
112 Szelepień
113 Eysmontowie powiat grodzieński
114 Józefowiczowie 29)
115 Jurecki województwo mińskie
116 Januszkowscy Pobóg
117 Janczura
118 Onuszkowicz-Jacyna Jacyna

Rozdział II. Neofici - Artykuły 119-131
Rodzina (Nazwisko) Herbu Data, miejsce chrztu

119

Dobrowolscy 29.09.1762, Czereja
120 Dobrowolski
121 Zagórski 01.06.1752, Białynicze
122 Majewscy 01.05.1759, Borysów
123 Majewscy 1763 (w Dniu Św. Trójcy), Orsza
124 Majewscy 14.07.1760, Tołoczyn
125 Nowosielscy 11.06.1760, Chołopienicze
126 Nowiccy 17.09.1761 (.81?), Białynicze
127 Prawocheński Gryf 25.12.1763, Łukomla
128 Piotrowski Wilno
129 Fidelscy Zdzięcioł (Diatłowo), powiat słonimski
130 Juniewicz Junosza
131 Jaroccy Rawicz

Przygotował i przetłumaczył J.Łyczkowski

1) Używali herbu własnego (Murdelio odm.).

2) Wg "Herbarza witebskiego" używali herbu Korczak, ale ci przedstawiciele rodu nie jest w nim wspomniani.

3) Wg "Herbarza nowogródzkiego" używali herbu Jastrzębiec, ale ci przedstawiciele rodu nie jest w nim wspomniani.

4) Baranowscy są wskazani zarówno w herbarzu "witebskim", jak i w "orszańskim", ale zidentyfikować ich nie można.

5) W rzeczywistości rodzina używa herbu własnego (Syrokomla odm.).

6) Źródłowa pisownia nazwiska o wysokim stopniu prawdopodobieństwa jest zniekształcona. Można założyć, że jest to ród Wierzbiewskich h. Rawicz.

7) Wg "Herbarza nowogródzkiego" Godaczewscy z woj. trockiego posługiwali się herbem Gozdawa, ale zidentyfikować ich nie można.

8) Giedrojcowie herbu Hippocentaurus zostali uznani za szlachtą przez Mohylewskie DDZ dn.11.11.1806 z przyłączeniem do 6 części KRS.

9) Kniażyc-Hłaskowie herbu Leliwa zostali uznani za szlachtą przez Mohylewskie DDZ dn.13.11.1805 z przyłączeniem do 1 części KRS.

10) Hryhorowiczowie (Hrehorowiczowie) herbu Lubicz zostali uznani za szlachtą przez Mohylewskie DDZ dn.09.11.1831 z przyłączeniem do 6 części KRS.

11) W tytule artykułu wskazan przydomek: należy czytać Hubar-Hubarewiczowie (w protokołach również znajduje się przydomek w wersji "Habar").

12) Wg Białoruskiego DDZ Dąbrowscy posługiwali się herbami Junosza i Dołęga.

13) Wg "Herbarza orszańskiego" używa herbu Gryf, ale ta gałąź nie jest w nim wymieniona.

14) Makarewiczowie herbu Lis z powiatu kopyskiego zostali uznani za szlachtą przez Mohylewskie DDZ dn.17.03.1807 z przyłączeniem do 6 części KRS.

15) Malinowscy herbu Pobóg z powiatu klimowickiego zostali uznani za szlachtą przez Mohylewskie DDZ dn.22.04.1808 z przyłączeniem do 1 części KRS.

16) Mackiewiczowie herbu Jastrzębiec z powiatu klimowickiego otrzymali przez Mohylewskie DDZ świadectwo z genealogią (datowano dn.12.02.1816) o uznaniu za szlachtą z przyłączeniem do 6 części KRS.

17) W źródle jest wyraźny błąd: ani przydomek, ani nazwisko Mułtak nie istnieje w naturze. Oczywistym jest wariant Żułtkowie-Nowodworscy (lp. - Żułtak), a druga część to przydomek (prawdopodobnie pochodzą z osady Nowy Dwór w województwie mazowieckim). Rodzina Żułtków uzyskała legitymację przez Mohylewskie DDZ dn.27.03.1808 z przyłączeniem do 6 części KRS. ("Архіварыус" №6, s. 232)

18) Podgórscy herbu Pobóg zostali uznani za szlachtą przez Mińskie DDZ dn.20.07.1804.

19) Połoniewiczowie herbu Leliwa zostali uznani za szlachtą przez Mińskie DDZ dn.27.08.1802 i 01.02.1808.

20) Pawłowiczowie herbu Przyjaciel z powiatu kopyskiego zostali uznani za szlachtą przez Mohylewskie DDZ dn.10.03.1805 z przyłączeniem do 6 części KRS.

21) Przydomek to druga część nazwiska.

22) Rakielewiczowie herbu Gozdawa z powiatu sieńskiego zostali uznani za szlachtą przez Mohylewskie DDZ dn.09.06.1805 z przyłączeniem do 6 części KRS.

23) Somkiewiczowie herbu Sas uzyskali legitymację przez Mińskie DDZ dn.19.12.1807.

24) Sieliccy herbu Korczak zostali uznani za szlachtą przez Mińskie DDZ dn.20.09.1825.

25) Ułanowiczowie herbu Sulima zostali uznani za szlachtą przez Mińskie DDZ w r.1802.

26) W źródle przydomek jest zniekształcony: należy czytać "ze Szczonowa".

27) Fedorowiczowie herbu Ferber zapisani w tabelach genealogicznych Mińskiego DDZ z roku 1838.

28) Szablińscy herbu Zadora zapisani w tabelach genealogicznych Mińskiego DDZ z roku 1838.

29) Józefowiczowie herbu Leliwa uzyskali legitymację przez Mińskie DDZ dn.27.02.1817.