The Families Related with Lyczkowskis

  • The Lyczkowskis Married
  • The Lyczkowskis in Marriage with
Lyczkowski (M) Wife Date *)

Michal

Krzystyna Hulidowski-Kuszel 1652
Jozef Johanna Ror 1715
Kazimierz, łoŭčy **) of Vorša Helena Porzecki 1727
Konstancia Kostomlocki 1727
Wladyslaw Tereza Jesman 1740
Ignacy Gabryel Anna Szymborski 1750
Antoni, łoŭčy of Vorša Anna Jakucewicz 1757
Jerzy Tereza Zukowski 1758
Michal, łoŭčy of Vorša Marjanna Sielanka 1759
Andrzey, łoŭčy of Staradub Bohumila Leszczynski 1763
Antoni Franciszka Czaplic 1763
Dawyd Zofia Suszkiewicz 1764
Jan Zienowia Boharewicz 1769
Jan Paraskiewa Korsak mm.1785
Pawel Anna Czyhir mm.1790
Michal Joanna Prynczynski 1791
Astachi Paraskiewa Kuchlewski mm.1791
Jozef Tereza Bieniasz 1792
Jakub Zofia Nowik mm.1794
Jan Chowra Sosnionok mm.1794
Bazyl Franciszka Szabuniewicz 1795
Jan Marianna Czyhir mm.1795
Antoni Jefrazynia Marcinkiewicz 1798
Anastazya Suchocki 1821
Jakub Zofia Wasiukiewicz mm.1798
Andrzey Elena Wolk 1801
Minard Chadosia Hanczaronak mm.1803
Prakop Ahafia Cielesz mm.1803
Marya Kisiel mm.1810
Antoni Anela Lukaszewicz 1813
Xawery Melanija Sosnowski mm.1814
Bazyl Fielicyana Gierzedowicz 1817
Eliasz Barabara Lapa mm.1817
Teofil Felicyanna Szumski mm.1818
Jakub Anna Szpakowski mm.1818
Jan Tereza Zawistowski 1819
Andrzey Nastula Bielacki mm.1819
Ancyp Zienowia Sosnowski mm.1820
Leon Franciszka Sobalewski 1822
Jan Jewhienia Siemaszkiewicz mm.1824
Lukasz Wiktorya Wasiukiewicz mm.1824
Bazyl Taciana Sosnowski mm.1828
Hryhory Praxeda Woronowicz mm.1828
Andrzey Maryjanna Ancypierowicz mm.1829
Andrzey Antanina Niciejewski 1833
Kleofas Anna Nacewski 1838
Jozef Cycylija Lukaszewicz mm.1841
Antoni Antonina Bahrycewicz mm.1845
Andrzey Anna Januszewicz mm.1846
Todar Magdalena Szkurdziuk mm.1847
Jozafat Jozefa Niescierowicz mm.1851
Zygmunt Ahafja Szpilewski 1852
Justyn Marya Hlinka mm.1853
Adam

Malanja Batyszcza mm.1854

Lyczkowski (F) Husband Date *)

Anna

Franciszek Kaciuciewicz, padčašy **) of Viciebsk, rotmistar of Vorša 1733
Placyda Michal Matusiewicz, son of Miensk čašnik 1740
Anna Poczopowicz 1740
Ludwik Charewicz 1740
Katarzyna Pohoski 1740
Katarzyna Antoni Zubowicz 1740
Izabella Tomasz Swiatorzecki 1740
Joanna Hryhory Sielanka, paručnik of H.K.M. ***) 1742
Tereza Jozefat Arciszewski, łoŭčy of Parnawa, rotmistar of Połacak 1777
Ahafia Jemiellan Sacznionok mm.1777
Chama Todar Padalaka mm.1777
Jewdokia Hryhory Hapiejewiec mm.1779
Ahafa Jakow Woronowicz mm.1780
Akulina Illa Sawicki mm.1787
Jewtymia Konstanty Mezykowicz mm.1793
Praskowia Pawel Cichanowicz mm.1795
Maryna Jewtychi Padalaka mm.1796
Ahafia Andrzey Kanawalczyk mm.1801
Hrypina Maciej Padalaka mm.1803
Jewdokia Symon Wasiukiewicz mm.1811
Jewhienia Sawa Kaspierowicz mm.1819
Axienia Stefan Biaczyk mm.1820
Tekla Wasil Zaburtewicz mm.1821
Barbara Herasim Sosnowski mm.1824
Hawryla Chodasiewicz mm.1829
Anna Andrzey Woronowicz mm.1826
Natala Jozef Dziesiukiewicz / Dysiukiewicz mm.1827
Rozala Jan Skinder mm.1827
Tekla Kiryl Woronowicz mm.1828
Tadora Piotr Chodasiewicz mm.1838
Paraska Jozef Tumilowicz mm.1838
Pawlina Franc Szacilo mm.1838
Katarzyna Maciej Smygelski mm.1839
Katarzyna Wasil Lukaszewicz mm.1841
Katarzyna Wasil Dziesiukiewicz mm.1841
Roza Jan Kozlowski mm.1843
Marcela Kazimierz Mickiewicz mm.1844
Ewa Jan Siemaszkiewicz mm.1846
Ahafya Ignacy Pukacz mm.1847
Anna Hawryla Awierkow mm.1849
Jewdokia Jemiellan Padalaka 1853
Tekla Jan Bohdanowicz mm.1858
Lucya Jan Bareyka 1864


*) If there are only digits in the "Date" column its correspond to the date of document confirming the current marital relationship of indicated persons.
If there is a letter abbreviation "mm" in "Date" column then the subsequent digits mean the marriage date of indicated persons.

**) See dictionary

***) His King Majesty