Mały herbarz szlachty nowogródzkiej

Herbarz mały szlachty nowogródzkiej
  • Малы гербоўнік наваградскай шляхты

    Склад. Рыбчонак С.А.; маст. А. Леўчык — Мінск: БелНДІДАС, 1997. — 161 с.

  • Mały herbarz szlachty nowogródzkiej

    Komp. Rybčonak S.A.; art. A. Leŭčyk — Mińsk: BiałNBIDAS, 1997. — 161 s.

Obrazy zrekonstruowanych herbów można obejrzeć na stronach "Herby szlacheckie".

Powiązane tematy:

Popis szlachty nowogródzkiej roku 1765

Szlachta

  • 01-50
  • 51-100
  • 101-150
  • 151-202
Artykuły 1-50
Rodzina (Nazwisko) Herbu Obszar,
z którego pochodzą

1

Abłamowiczowie Abdank powiat lidzki
2 Obuchowiczowie Jasieńczyk 1)
3 Oganowscy Ogończyk z Radzikowa
4 Okołowie Topór ziemia smoleńska
5 Olszewscy Ślepowron województwo podlaskie
6 Anuszkiewiczowie Jacyna 2)
7 Ancutowie Ancuta powiat brasławski
8 Orzeszkowie Korab ziemia mielnicka
9 Owsianowie Rawicz
10 Bobrowscy Jastrzębiec
11 Bakowie Masalski 3)
12 Borodziczowie Brodzic
13 Bereśniewiczowie Kościesza 4) powiat brasławski
14 Bereśniewiczowie Kościesza 4) ziemia nowogródzka
15 Brodowscy Łada
16 Brochoccy Ossorya ziemia dobrzyńska
17 Brzozowscy Gozdawa województwo nowogródzkie
18 Bukrejowie Mądrostki województwo nowogródzkie
19 Bułhakowie Syrokomla województwo nowogródzkie
20 Buchowieccy Drogosław powiat grodzieński
21 Bykowscy Gryf województwo mińskie
22 Białopiotrowiczowie Abdank powiat lidzki
23 Wazgintowie Niedźwiedzia Głowa powiat rosieński, Ks. Żmudzkie
24 Woyniłłowiczowie Syrokomla odm. powiat słonimski
25 Woyciechowscy Jelita województwo sandomierskie
26 Worotyncowie Lis województwo nowogródzkie
27 Wołczeccy (Jachowicz-) Syrokomla województwo nowogródzkie
28 Więckiewiczowie Giejsztor województwo nowogródzkie
29 Wereszczakowie Kościesza powiat kobryński
30 Woyniczowie Strzemię województwo nowogródzkie
31 Woyniczowie Charytonowicz
32 Woynowie Trąby powiat lidzki
33 Sidorowicz-Woynowie Trąby hrabstwo mirskie
34 Wolscy Półkozic województwo nowogródzkie
35 Wyganowscy Łodzia ziemia drohicka
36 Wierzbiccy Lubicz ziemia żytomierska
37 Wierzbowscy Prawdzic
38 Wierejscy Jelita odm. województwo lubelskie
39 Godaczewscy Gozdawa Królestwo Polskie
40 Haliccy Poraj województwo nowogródzkie
41 Gałeccy Junosza województwo smoleńskie
42 Haraburdowie Abdank województwo nowogródzkie
43 Horbatowscy Sulima województwo nowogródzkie
44 Hordynowie Radwan powiat oszmiański
45 Gorelscy Dołęga województwo sandomierskie
46 Gosławscy Oksza województwo sandomierskie
47 Hawryłkiewiczowie Ancuta
48 Gawryłkiewiczowie Ostoja powiat lidzki
49 Studnicki-Gizbertowie Kotwica 5) powiat oszmiański
50 Glińscy Jastrzębiec województwo krakowskie

Artykuły 51-100
Rodzina (Nazwisko) Herbu Obszar,
z którego pochodzą

51

Hryckiewiczowie Znin powiat nowogródzki
52 Gudwiłowiczowie Ostoja
53 Guzelfowie Prawdzic
54 Rożycki-Hemscy 6) Gryf 7) Włochy
55 Dobrzańscy Sas ziemia sanocka
56 Dobrzyńscy Jelita województwo mińskie
57 Dawidowscy Prus III województwo krakowskie
58 Kontrym-Domeykowie Dangel 8) Ks. Żmudzkie
59 Daniejkowie Sas powiat nowogródzki
60 Danilewiczowie Ostoja powiat słonimski
61 Dzierdziejewscy Prawdzic
62 Dziedziulowie Sas 9) województwo nowogródzkie
63 Duchnowscy (Gotfryd-) 10) Drzewica powiat wołkowyski
64 Deszynowie Deszyna
65 Jeżewscy Jastrzębiec
66 Jeśmanowie (Hlebowicz-) Korczak powiat nowogródzki
67 Żukowscy Prus III województwo płockie
68 Żegniewscy Jastrzębiec województwo nowogródzkie
69 Zabiełłowie województwo nowogródzkie
70 Zaborscy Nowina ziemia kowieńska
71 Zahorowscy Korczak powiat orszański
72 Zahorscy (Chost-) Lubicz powiat brasławski
73 Zajelscy (Illinicz-) Ostróg
74 Zalescy Dołęga ziemia brańska
75 Zapaśnikowie Lis
76 z Kalinowej Zarembowie Prawdzic odm. Królestwo Polskie
77 Zborowscy Jastrzębiec Królestwo Polskie
78 Ihnatowiczowie Świat 11) województwo nowogródzkie
79 Izdebscy Pomian powiat brasławski
80 Isajewiczowie Hlebko powiat nowogródzki
81 Kobylińscy Łodzia Królestwo Polskie
82 Kozakiewiczowie Kownia powiat czausowski
83 Kazigrodzcy Nowina powiat prużański
84 Kałęczyńscy Ślepowron województwo brześciańskie
85 Kossobudzcy Pobóg powiat nowogródzki
86 Kotłubajowie Kot Morski
87 Kieniewiczowie Rawicz
88 Kiersnowscy Pobóg
89 Kiersnowscy Pobóg
90 Kłoczkowscy Ogończyk
91 Kmitowie Kmita powiat nowogródzki
92 Karafa-Korbutowie Korczak ziem. chełmska; woj. wołynskie
93 Korszunowie Brochwicz
94 Ostrowski-Kuniewiczowie Poraj województwo nowogródzkie
95 Kuroczyccy (Saniutycz-) Samson
96 Krzywkowscy Półkozic
97 Krzyszyłowscy Odrowąż powiat nowogródzki
98 Łossowscy Prus III
99 Lembiewscy Janusz województwo nowogródzkie
100 Leszczyłowscy (Kochanowicz-) Łabędź województwo połockie

Artykuły 101-150
Rodzina (Nazwisko) Herbu Obszar,
z którego pochodzą

101

Liborczajowie Nałęcz województwo nowogródzkie
102 Linowscy Pomian powiat nowogródzki
103 Latkowscy Poraj województwo nowogródzkie
104 Magnuszewscy Ogończyk Ks. Mazowieckie
105 Madżarscy Dar Węgry
106 Majewscy (Nałęcz-) Starykoń 12) województwo nowogródzkie
107 Makowieccy Pomian Królestwo Polskie
108 Mokłokowie Grabie województwo nowogródzkie
109 Małyniczowie (Amolicki-) Junosza
110 Maluszyccy Radwan powiat nowogródzki
111 Monkiewiczowie Lubicz województwo trockie
112 Markiewiczowie Łabędź powiat orszański
113 Marcinkiewiczowie Łabędź pp. wileński, lidzki, upicki
114 Mackiewiczowie Jastrzębiec powiat oszmiański
115 Mackiewiczowie Jastrzębiec odm. powiat słonimski
116 Mierzejewscy Szeliga powiat lidzki
117 Olechnowicz-Mikulscy Sas powiat nowogródzki
118 Michałowscy Poraj powiat słonimski
119 Michniewiczowie Lis województwo połockie
120 Mickiewiczowie (Jarmolicz-) Poraj powiat oszmiański
121 Niezabytowscy Lubicz województwo lubelskie
122 Niesieccy Poraj
123 Niesiołowscy (Korzbok-) Korzbok województwo pomorskie
124 Ottenhausowie Bończa
125 Podhayscy Gozdawa powiat nowogródzki
126 Pożaryccy Ostoja
127 Pontusowie Odrowąż powiat nowogródzki
128 Parfianowiczowie Ogończyk województwo nowogródzkie
129 Lukiański-Pawłowiczowie Przyjaciel odm. województwo połockie
130 Pacynkowie Korab
131 Pacynowie Ogończyk
132 Pierszkiewiczowie Cholewa
133 Pluta-Plucińscy Ślepowron odm. ziemia drohicka
134 Protasowiczowie Jastrzębiec województwo nowogródzkie
135 Pugalscy Ślepowron
136 Półkotyccy Ostoja powiat piński
137 Puszkinowie (Żdan-) województwo mścisławskie
138 z Przeradowa Przeradowscy Półkozic
139 Pyrscy Junosza
140 Piaseccy Janina województwo nowogródzkie
141 Piotrowiczowie Leliwa województwo brześciańskie
142 Dunin-Rajeccy Łabędź Królestwo Polskie
143 Raykiewiczowie (Szczonowski-) Ślepowron województwo nowogródzkie
144 Romanowiczowie Lubicz
145 Baldwin-Ramultowie Ramułt Flandria
146 Racowie Topacz powiat lidzki
147 Rewieńscy (Rewińscy) Lubicz ziemia ciechanowska
148 Sokołowiczowie Gozdawa powiat lidzki
149 Sokołowscy Ogończyk Królestwo Polskie
150 Samujłowie Sulima województwo połockie

Artykuły 151-202
Rodzina (Nazwisko) Herbu Obszar,
z którego pochodzą

151

Sancewiczowie Jastrzębiec
152 Sapieszkowie Lubicz województwo mścisławskie
153 Korzbok-Saplicowie Korzbok województwo nowogródzkie
154 Sasinowiczowie 13)
155 Siekluccy Kuszaba
156 Siemiradzcy (Romaszkiewicz-) Trzaska Podole
157 Sieńkowscy Krzywda
158 Skirkowscy Kietlicz II 14)
159 Skuratowiczowie Zadora województwo nowogródzkie
160 Snarscy Murdelio powiat nowogródzki
161 Stankiewiczowie Mogiła
162 Stawscy (Bylino-) Korczak
163 Stacewiczowie Lubicz powiat lidzki
164 Strzałkowie Ostoja powiat piński
165 Stypułkowscy Dziach ziemia bielska
166 Hrynkiewicz-Sudnikowie Leliwa ww. nowogródzkie, trockie
167 Suchodolcowie Abdank województwo nowogródzkie
168 Suchorzebscy (Wołczek-) Ostoja województwo nowogródzkie
169 Suchoccy Ostoja powiat wołkowyski
170 Symonowiczowie Pobóg województwo trockie
171 Tabortowscy Półkozic
172 Tarasowiczowie Krzywda
173 Giedroyc-Toucikowie 15) Topacz
174 Troskowie Troska województwo nowogródzkie
175 Truskowscy (Drogosław-) Bończa 16)
176 Truszyńscy (Sosowicz-) Rogala województwo nowogródzkie
177 Tuhanowscy Masalski województwo nowogródzkie
178 Uzłowscy Topór województwo nowogródzkie
179 Ułanowscy Sulima województwo nowogródzkie
180 Furowiczowie (Niewdowski-) Wąż koronowany województwo nowogródzkie
181 Chodorowscy Korczak Królestwo Polskie
182 Chobołtowski-Charackiewiczowie 17) Roch II 18) powiat orszański
183 Chackiewiczowie (Ciechanowicz-) 19) Mogiła hrabstwo mirskie
184 Chlewińscy Radwan województwo kijowskie
185 Chmielewscy Radwan ziemia liwska
186 Chomiczowie Oksza pp. lidzki, nowogródzki
187 Litawor-Chreptowiczowie Odrowąż
188 Czapscy Leliwa
189 Czerkowscy Abdank województwo nowogródzkie
190 Czeużykowie Gozdawa
191 Czeczotowie Ostoja województwo smoleńskie
192 Szantyrowie Lubicz 20) województwo nowogródzkie
193 Szpihalscy Pobóg powiat oszmiański
194 Szcelowie Gozdawa
195 Szczanowscy (Ostrejko-) Drogosław
196 Szylingowie Schiling
197 Szymkiewiczowie Kościesza powiat lidzki
198 Jabłońscy (Samson-) Jasieńczyk 21)
199 Jankowscy Ogończyk
200 Jankowscy Jastrzębiec powiat łomżyński
201 Janowiczowie Radwan
202 Jaroccy Rawicz

Przygotował i przetłumaczył J.Łyczkowski


1) W rzeczywistości rodzina używa herbu własnego (Jasieńczyk odm.).

2) Herb nie jest wskazany w wywodzie, ale jest identyfikowany autorem przez używany przydomek rodzinny.

3) W rzeczywistości rodzina używa herbu własnego (Masalski odm.).

4) W rzeczywistości rodzina używa herbu własnego (Kościesza odm.).

5) W oryginale jest narysowany herb Juraha (Kotwica odm.).

6) Błąd źródłowy - pomylone przydomek z nazwiskiem, a pisownia jest zniekształcona: należy czytać "Chemski-Różyccy".

7) W dowodzie wspomniany miecz i strzała, które otrzymały do swego herbu (tj. Gryf odm.) przez króla Zygmunta III, ale nie jest pokazane na rysunku.

8) W rzeczywistości rodzina używa herbu Dangiel odm.

9) W rzeczywistości rodzina używa herbu własnego (Sas odm.).

10) W rzeczywistości rodzina używa przydomek Gotthard (Gottard).

11) W rzeczywistości rodzina używa herbu o tej samej nazwie, ale innego niż ten narysowany (znany przez Niesieckiego) w dokumentach wywodowych.

12) Oczywiście że przedstawiciele rodu dowodzając szlachectwo z jakiegoś powodu zniekształcili informacje o herbie.

13) Rodzina Sasinowiczów używa herbu Jastrzębiec.

14) Nazwa herbu (niem., Kitlitz) przystosowana do wymowy litewsko-polskiej.

15) Błąd źródłowy w pisowni nazwiska: należy czytać "Giedroyc-Touścikowie".

16) Zob. przypis 12.

17) Błąd źródłowy w pisowni nazwiska: należy czytać "Chobołtowski-Harackiewiczowie".

18) Wywodzili się pod herbem Roch (Kolumna, Pierzchała).

19) Błąd źródłowy - pomylone przydomek z nazwiskiem: należy czytać "Ciechanowiczowie (Chackiewicz-)".

20) W rzeczywistości rodzina używa herbu własnego (Lubicz odm.).

21) Zob. przypis 12.