The Armorial of Belarusian (Greatlitvan) Nobility

navigator

2nd volume

Volume 2
 • Гербоўнік беларускай шляхты.Т.2.Б.

  С. Рыбчонак [і інш.]. — Мінск: НАРБ, 2007. — 672 с.: іл.


 • ISBN 978-985-6372-52-3

 • The Armorial of Belarusian Nobility. V.2.B.

  S. Rybčonak [& others]. — Miensk: NHABR, 2007. — 672 pgs.: illustrated.

Nobility

names on "B"

 • 01-50
 • 51-100
 • 101-150
 • 151-200
 • 201-250
 • 251-300
 • 301-320
Articles 1 - 50
# Family (Name) Shield

1

Bobinski Leliwa
2 Babicki Dolega
3 Babicki Dolega
4 Babicki Dolega
5 Babicz Topor
6 Bobrowicki, Doliwa-Bobrowicki Doliwa
7 Bobrowicz Gryf
8 Bobrow
9 Bobrowski Jastrzebiec
10 Bobrowski Jastrzebiec
11 Bobrowski Jastrzebiec
12 Bobr Gryf
13 Bohatkiewicz Pomian
14 Bohatko Pomian
15 Bohdanowicz
16 Bohdanowicz Bogoria
17 Bohdanowicz Boncza
18 Bohdanowicz Lada
19 Bohdanowicz Lada
20 Bohdanowicz Lada
21 Bohdanowicz Mogila
22 Bohdanowicz Mogila
23 Bohdanowicz Mogila
24 Bohdanowicz Mogila
25 Bohdanowicz Niezgoda
26 Bohdanowicz, Dworzecki-Bohdanowicz
27 Bohdanowicz, Dworzecki-Bohdanowicz Ostoya
28 Bohdanowicz, Dworzecki-Bohdanowicz Lada
29 Bohdanowicz, Dworzecki-Bohdanowicz Mogila
30 Bohdanski Prus 3rd
31 Bogdaszewski Jastrzebiec
32 Bagienski Slepowron
33 Bahrycewicz Leliwa
34 Bohumil
35 Boguslawski Prus 1st
36 Boguslawski Przyiaciel
37 Bogucki Abdank
38 Bogucki Krzywda
39 Bohuszewicz
40 Bohuszewicz
41 Bohuszewicz Wagi 1)
42 Bohuszewicz Gozdawa
43 Bohuszewicz, Minkowski-Bohuszewicz Gozdawa or Brama
44 Boguszewicz, Szpegaylo-Boguszewicz Gozdawa
45 Boguszewski Junczyk
46 Bodziukowski Komar
47 Bozyczka, Gorwat-Bozyczka Luk
48 Bazarewski Bazenski or Swierczek
49 Bazylewski Bazenski
50 Baykow Dolega (Lubicz 3))

Articles 51 - 100
# Family (Name) Shield

51

Bokiey Topor (Wieruszowa 2))
52 Baka Masalski
53 Bakinowski Lubicz
54 Bakinowski Lubicz
55 Bokun Paprzyca
56 Bolotowicz Rogala
57 Bolwanowicz Prawdzic
58 Bolwanowicz Slepowron
59 Balewicz Gozdawa
60 Balewicz Gozdawa
61 Balewicz Korczak
62 Baltromiewicz Topor
63 Bolcewicz Pogonia
64 Bondzkiewicz Radwan
65 Bankowski Gryf
66 Bancarewicz Junosza
67 Bonczewski Boncza
68 Bankowski Junosza
69 Boniucicz Pogonia
70 Borowik Jastrzebiec
71 Barankiewicz Ostoya
72 Baranowicz Kosciesza
73 Baranowicz Junosza
74 Baranowski
75 Baranowski Ostoya
76 Baranowski Ostoya
77 Baranowski Ostoya
78 Baranowski Grzymala
79 Baranowski Grzymala
80 Baranowski Junosza
81 Barancewicz Leliwa
82 Barancewicz Junosza
83 Bordzilowski, Harbuz-Bordzilowski Bialynia
84 Bardzki Szaszor
85 Borzobohaty Jelita
86 Borzdynski Boreyko
87 Borkowski Labedz
88 Borkowski Labedz
89 Borkowski Labedz
90 Borodzicz Brodzic
91 Borodzicz Brodzic
92 Borodzicz Brodzic
93 Borowski Ogonczyk
94 Borowski Lubicz
95 Borowski Pilawa
96 Borowski Pilawa
97 Borowski Prus 1st
98 Borowski Jastrzebiec
99 Borowski Jastrzebiec
100 Borsuk

Articles 101 - 150
# Family (Name) Shield

101

Borsuk, Szemiot-Borsuk Dolega
102 Borsuk Lubicz
103 Bartoszewicz Bartlinski
104 Bartoszewicz Jastrzebiec
105 Bartoszewski Zadora
106 Bortkiewicz Lubicz
107 Bortkiewicz Lubicz
108 Bortkiewicz Jastrzebiec
109 Bartnikowski Rola
110 Barszczewski Kotwica
111 Borysewicz Poray
112 Borysiewicz Poray
113 Borysowicz Dryia
114 Boryczewski, Tarnawa-Boryczewski Tarnawa
115 Boreysza Wadwicz
116 Borecki Korzbok
117 Basarzewski Swierczek
118 Baturewicz Topacz
119 Baur-Baturzycki Trzy Zeby 4)
120 Bochanowicz Lubicz
121 Bachmatowicz Bozawola
122 Bocianowski Lubicz
123 Boczkowski Gozdawa
124 Boczkowski Gozdawa
125 Boczkowski Gozdawa
126 Boczkowski Gozdawa
127 Baczynski Sas
128 Baczewski Lubicz
129 Boyanowski Junosza
130 Boyarski Sas
131 Biegiczew
132 Biezobrazov
133 Beynarowicz Abdank
134 Beyszer, Beuscher own
135 Bialowieski Topor
136 Bialopiotrowicz Abdank
137 Bialostocki Suchekomnaty
138 Bialoszewski
139 Bielikowicz own
140 Belinowicz own
141 Bielski Szreniawa
142 Bielski Jelita
143 Benedyktowicz Belina
144 Berezowski Sas
145 Beresniewicz Kosciesza
146 Beresniewicz Kosciesza
147 Beresniewicz Kosciesza
148 Beresniewicz Kosciesza
149 Beresniewicz Kosciesza
150 Beresniewicz Kosciesza

Articles 151 - 200
# Family (Name) Shield

151

Bierbasz, Juchnowicz-Bierbasz Leliwa
152 Bergman Orla
153 Berlo
154 Bernatowicz Lubicz
155 Bernatowicz Leliwa
156 Bernatowicz Rudnica
157 Besman

Dolega
158 Besser, Egon de Besser

Tarcza
159 Betko Trzaska
160 Biehla
161 Bibersztyn (Biberstein)-Blaurok Biberstein
162 Biolt Poray
163 Bilgorayski Cholewa
164 Billewicz Lodzia
165 Bilimowicz Poray
166 Bildziukiewicz Wezel
167 Bildziukiewicz Wezel
168 Bildzieszewski, Bieldzieszewski Paparona
169 Bilmin (Bilman) Poray
170 Biriukowicz
171 Biciutko Pogonia 1st
172 Blazeyewicz Sas
173 Blazewicz, Juchnowicz-Blazewicz Sas
174 Blazewicz-Juchnowicz Sas
175 Bloszczynski Ostoya
176 Blonski Nalecz
177 Blus Zalechna (Kosciesza 3))
178 Bobosz
179 Bohusz Okminski
180 Bohusz Okminski
181 Bohusz Okminski
182 Bogusz Polkozic
183 Boksza Paprzyca
184 Boksza Paprzyca, also Kuszaba
185 Boldysz Korczak
186 Boltuc Bokiy
187 Bong
188 Botwitt Sulima
189 Bochan
190 Bochwic Radwan
191 Brodowski Lada
192 Brodowski Lada
193 Bronowicki Korczak (Korab 3))
194 Bronowski Korab
195 Bratkowski, Sas-Bratkowski Sas
196 Braun Swinka
197 Brochocki Prawdzic
198 Brochocki, Janson-Brochocki Prawdzic
199 Brzezanski Rogala
200 Brzezinski Doliwa

Articles 201 - 250
# Family (Name) Shield

201

Brzezinski Labedz
202 Brzezinski Labedz
203 Brzezicki
204 Brzozowski Gozdawa
205 Brzozowski Korab
206 Brzozowski Korab
207 Brzozowski Korab
208 Brzozowski Korab
209 Brzozowski, Zasztoltowicz-Brzozowski Slepowron
210 Brzeski Oksza (Topor 3))
211 Brozin
212 Bronski Grzymala
213 Bruyewicz Boncza
214 Brylewski Sas
215 Brynk Pratnicki
216 Brytwicz Wczele (Wezel or Pretwicz 3))
217 Brytkiewicz Nalecz
218 Bryczkowski Brochwicz
219 Brecheis Koyen
220 Budzilowicz Mogila (Paparona 3))
221 Budziski Dabrowa
222 Budzko Paparona
223 Budzianowski Dabrowa (Wadwicz 3))
224 Budkiewicz Trzaska
225 Budkiewicz Trzaska
226 Budnicki Topacz
227 Budny Jastrzebec
228 Budryk Jastrzebec
229 Buzanowski Leliwa
230 Buzanowski Leliwa
231 Buywid Slepowron
232 Buyko Slepowron
233 Buyko Jastrzebiec
234 Buyniewicz Boncza
235 Buyniewicz Boncza
236 Buyniewicz Mogila
237 Bukaty Pomian 5)
238 Bukowski Boncza
239 Bukowski Boncza
240 Bukowski Boncza
241 Bukraba Szeliga
242 Bulat Boncza
243 Bulat, Bulyha-Bulat Syrokomla
244 Bulhak Syrokomla
245 Bulhak Syrokomla
246 Bulhak Syrokomla
247 Bulhak Syrokomla
248 Bulhak Syrokomla
249 Bulharyn own
250 Bulewski Lodzia

Articles 251 - 300
# Family (Name) Shield

251

Burgielski own
252 Burzynski Pobog
253 Burzynski Strzemie
254 Burzynski Strzemie
255 Burzynski Strzemie
256 Burlo-Burdzicki Odyniec
257 Burnashev
258 Buslawski
259 Butkiewicz Trzaska
260 Butkiewicz Trzaska
261 Butkiewicz Trzaska
262 Butkiewicz Jastrzebiec
263 Buttman Samson
264 Butowicz Przyiaciel
265 Butowicz Przyiaciel
266 Butowski Jastrzebiec
267 Butrymowicz Topor (Starza 3))
268 Buchowiecki Drogoslaw
269 Bucholc Drogoslaw
270 Butwilowski Prus 1st
271 Butwilowski Starykon
272 Bucewicz Korczak
273 Buczynski Strzemie
274 Buczynski Strzemie
275 Busz Ossorya
276 Busz Jasienczyk
277 Busz Jasienczyk
278 Buszynski Grzymala
279 Buyalski Kosciesza
280 Buyalski Kosciesza
281 Buyanowski Junosza
282 Bydelski Dolega
283 Bykow
284 Bykowski
285 Bykowski Gryf
286 Bykowski Gryf
287 Bykowski Gryf
288 Bykowski Gryf
289 Bykowski, Bykowski of Jaksy Gryf
290 Bykowski Lopot
291 Bylewski Watta
292 Bylina Belina
293 Bylina Belina
294 Byczkowski Zaremba
295 Byczkowski Zaremba
296 Byszewski Jastrzebiec
297 Bieganski Prawdzic
298 Beynacki Belty
299 Bielewicz Mogila
300 Bielewicz Mogila

Articles 301 - 320
# Family (Name) Shield

301

Bielecki Leliwa
302 Bielecki Leliwa
303 Bielecki Janina
304 Bielecki Janina
305 Bielicki Pobog
306 Bielicki Roch
307 Bielkiewicz Dab
308 Bielkiewicz Dab
309 Bielkiewicz Dab
310 Bialynicki-Birula Holobok
311 Bielayew
312 Bielak
313 Bielawski
314 Bielawski Jelita
315 Bielawski Jastrzebiec
316 Bieniecki Rawicz
317 Bernard
318 Biernacki Nieczuya
319 Biernacki Poray
320 Bernowicz Koziczkowski

Prepared @ translated by J. Lyczkowski


1) Alternative title of Prus 1st CoA.

2) Proved the nobility under the indicated CoA later.

3) Confirmed under the indicated CoA.

4) There is incorrectly indicated "Trzy Zreby" CoA title in the source. 5) There is incorrectly indicated "Homan" CoA title in the source.