Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

Архіварыус

 • Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

  З. Л. Яцкевіч – "Архіварыус", Мн.: БелНДІДАС, 2008.– Вып.6.– с. 250-261

  Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

  З. Л. Яцкевіч – "Архіварыус", Мн.: БелНДІДАС, 2009.– Вып.7.– с. 267-281

  Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

  З. Л. Яцкевіч – "Архіварыус", Мн.: НГАБ, 2010.– Вып.8.– с. 255-276

Падаю сьпіс шляхецкіх Дамоў, што адшуквалі шляхецтва ў Рагачоўскім павеце ў XIX стагодзьдзі. Матэрыял заснаваны на серыі публікацый у трох выпусках складанкі навуковых паведамленьняў і артыкулаў "Архіварыус", які выдаецца Беларускім навукова-дасьледніцкім інстытутам дакумэнтазнаўства і архіўнай справы, пад агульнай назвай "Малы гербоўнік рагачоўскай шляхты". Публікацыі ўтрымваюць кароткі агляд выводавых спраў паказаных ніжэй сем'яў.

На жаль, выявы радавых гербаў у крыніцы адсутнічаюць. Рэканструяваныя шляхецкія гербы можна знайсьці на старонках "Гербы беларускае шляхты".

Шляхта

 • 01-35
 • 36-65
Артыкулы з 1 па 35
Прозьвішчы *) Гербу *)

1

АКІНЧЫЦЫ Прыяцель
2 АКУШКІ Ляліва
3 БАНЬКОЎСКІЯ Бродзіч
4 БАРТКОЎСКІЯ Барычка
5 БЯРЛІНСКІЯ Калёна
6 ВЕРАЗЕМБСКІЯ Ляліва
7 ВІШНЕЎСКІЯ Галыдкаў 1)
8 ЯНКЕВІЧ—ВЯРБІЦКІЯ Сляпы воран
9 ГАМАЛІЦКІЯ 2) уласнага
10 СУЛІМА—ГАРБАТОЎСКІЯ Суліма
11 ГАРБАЧЭЎСКІЯ Галаўня
12 ВАЛЕНТЫНОВІЧ—ГАТАЛЬСКІЯ Залатая вольнасць
13 ГАЗДАВА—ГІЖЫЦКІЯ Газдава
14 ГОРСКІЯ Побаг
15 ГРУШЭЦКІЯ Любіч
16 ГРЫБОЎСКІЯ уласнага
17 ГРЫНКЕВІЧЫ Наліўка
18 ГУБАРЭВІЧЫ
19 ДЗЕРНАЛОВІЧЫ Любіч
20 КАНАСЕВІЧЫ Тапор
21 СТРАЛКА—КАНЮШЭЎСКІЯ Стралка
22 КАРАТКЕВІЧЫ Корвін
23 КЕЛЧЭЎСКІЯ Абданк
24 КЛІМОВІЧЫ
25 КОРЗУНЫ Кот марскі (адм.)
26 КОРВІН—КРАСІНСКІЯ Сляпы воран
27 КУРАКІ
28 КУРБАЦКІЯ Бланкенштэйн
29 ЧЭМЕС—КУРОЎСКІЯ Сшанява
30 КУЧЫНСКІЯ Сляпы воран
31 ЛАСОЎСКІЯ Прус II
32 ЛЫЧКОЎСКІЯ Суліма
33 ТАРАСЕВІЧЫ—ШАРЭПІЧЫ—ЛАПІЦКІЯ Юноша
34 МАЛІНОЎСКІЯ Побаг
35 МАРАЧЭЎСКІЯ

Артыкулы з 36 па 65
Прозьвішчы *) Гербу *)

36

МЫШКОЎСКІЯ уласнага
37 НЕСТАРОВІЧЫ Побаг (адм.)
38 НЯРОНСКІЯ уласнага
39 ПАЛОНСКІЯ Ляліва
40 ПАПЛАЎСКІЯ Дрэвіца
41 ПЛЕСКІЯ Тарнава
42 РАЗАНОВІЧЫ Сляпы воран
43 РАЗВАДОЎСКІЯ Рагаля
44 РАКІЦКІЯ Равіч
45 СЕРВІРОГІ Прус III (адм.)
46 СЛІВА—СКАРЫНОВІЧЫ Агоньчык
47 СЛУЧАНОЎСКІЯ Тры зоркі
48 ПЕРАСВЕТ—СОЛТАНЫ Солтан ("Сыракомля" адм.)
49 СТРАКОЎСКІЯ Лазанка 3)
50 СЯЛІЦКІЯ Корчак
51 ТЫЧЫНСКІЯ Тапор
52 УСЦІНОВІЧЫ
53 УСЦІНОВІЧЫ Ястрабец
54 ФАШЧЫ Прус II
55 ТРУХАНОВІЧ—ХАДАНОВІЧЫ
56 ХАДАСОВІЧЫ Едзешка
57 ОКША—ЧАХОЎСКІЯ Окша
58 ШАЛЮТЫ Кальварыя
59 ШЫМКЕВІЧЫ Прус
60 ШЭМЯКІ Праўдзіч
61 ШЭНДЗІКОЎСКІЯ Любіч
62 ЮШКЕВІЧЫ Сляпы воран
63 ЛЕВАЛЬТ—ЯЗЕРСКІЯ Рагаля
64 ЯКІМОВІЧ—ЯНКОВІЧЫ Яніна
65 ЯНУШКЕВІЧЫ Любіч

Падрыхтаваў Ю. Лычкоўскі


*) Скарыстаны правапіс крыніцы.

1) Альтэрнатыўная назва герба "Прус I".

2) Памылкова пададзена прозьвішча: варта чытаць "Гамалецкія".

3) Альтэрнатыўная назва герба "Ястрабец".