Гербы вялікалітоўскае шляхты

пачатковыя літары

Гербы на літары "Д-З"

Д

Давац

Герб Давац

 

Давацы (Д20)

Дадэркала

Герб Дадэркала

уласны

Дадэркі (Д28)
Дадэркі (Вг21)

 

Алінгеры (А58)
Арцімовічы (А134-136)
Асоўскія (А161)
Бабіцкія (Б2-4)
Барсукі (Б101)
Быдэльскія (Б282)
Бэсманы (Б157)
Валентыновічы (В38)
Галінскія (Г27)
Гарэльскія (Г101)
Гарэльскія (Нг45)
Гарэцкія (Вг33)
Гатоўскія (Аг36)
Дамброўскія (Д44,49)
Дамброўскія (Вг22)
Дамброўскія (ЗВ[2]47)
Дзядзіцкія (Д122)
Длужнеўскія (Д133)
Жабовічы (Е20)
Залескія (З54,55)
Залескія (Аг113)
Залескія (Нг74)
Кавалеўскія (К1-10,12)
Казарэвічы (Вг66)
Казарэвічы (ЗВ[1]37)
Князьніны (Вг57)
Маразовічы (Хг58)
Склатоўскія (Вг132)
Склатоўскія (ЗВ[2]169)
Сутовічы (Вг141)
Ясенскія (Вг45)

Даленга

Герб Даленга (адм.)

адм.

Кавалеўскія (К1-11)

Даліва

Герб Даліва

 

Бабравіцкія (Б6)
Бразінскія (Б200)
Газдзельскія (Г12)
Галгоўскія (Вг32)
Гецэвічы (Г305)
Глямбоцкія (Г153,154)
Дабравольскія (Д4-9,11,12)
Дзіковічы (Д114)
Зелязьніцкія (З115)
Зялінскія (З148)
Садкоўскія (ЗВ[2]156)
Сілінічы (ЗМ97)
Фалькоўскія (Вг25)

Даліва

Герб Даліва (адм.)

адм.

Кажухоўскія (К1-24)

Дамброва

Герб Дамброва

 

Ансілеўскія (А99)
Антушэвічы (А106)
Будзіскія (Б221)
Будзяноўскія (Б223)
Варанцы (В78)
Гадэцкія (Г9)
Дамбровы (Д41-43)
Дамбровы (Хг30)
Дамброўскія (Д53,56)
Дамброўскія (Вг23)
Дамброўскія (ЗВ[2]46)
Згірскія (З109)
Каралькевічы (К1-165)
Клімашэўскія (Вг55)
Плескачэўскія (ЗМ86)
Талькі (Вг152)
Янушэўскія (Вг182)

Дангель

Герб Дангель (адм.)

адм.

Дамейкі (Д61)
Дамейкі (Нг58)

Дар

Герб Дар

 
 

Маджарскія (Нг105)

Дашына

Герб Дашына

уласны
(Лук адм.)

Дашыны (Д130)

Дзедзюль

Герб Дзедзюль

уласны
(Сас адм.)

Дзядзюлі (Д123)
Дзядзюлі (Нг62)
Дзядзюлі (ЗВ[2]53)

Дзерангоўскі

Герб Дзерангоўскі

уласны
 

Дзерангоўскія (Д80,81)

Дзялоша

Герб Дзялоша

 

Гедрановічы (Г119)
Гінчы (Г144)
Канкаловічы (К1-146)

Дзялоша

Герб Дзялоша (адм.)

адм.

Гінкі (Вг181)

Дзях

Герб Дзях

 

Стыпулкоўскі (Нг165)

Дольскі

Герб Дольскі, княскі

княскі

Дольскія, князі (ВКЛ[1]593)

Домант

Герб Домант, княскі

княскі

Доманты-Машэнскія, князі (ВКЛ[1]593)

Дравіца

Герб Дравіца

 

Васілеўскія (В85-87,97)
Васілеўскія (ЗВ[1]16)
Духноўскія (Д196)
Духноўскія (Нг63)
Жывіцкія (Е87)
Жыдэцкія (Е89)
Зайкоўскія (З44)
Заянчкоўскія (З93,94)
Кушалеўскія (Вг73)
Паплаўскія (Рг40)

Драгаслаў

Герб Драгаслаў

 

Астрэйкі (А145,146)
Бухавецкія (Б268)
Бухавецкія (Нг20)
Бухольцы (Б269)
Вянцкоўскія (В233)
Трускоўскія (Нг175)
Шчаноўскія (Нг195)

Дробыш

Герб Дробыш

уласны

Драбышэўскія (Д153)
Драбышэўскія (ЗМ37)

Друцак

Герб Друцак, княскі

княскі

Друцкія-Любецкія, князі (Д167)

Дрыя

Герб Дрыя

 

Арэльскія (А124)
Барысовічы (Б113)
Вэйштарты (ЗВ[2]26)
Высоцкія (В211,212)
Двараніновічы (Д102)
Дзікавіцкія (Д113)
Дрневічы (Д165)
Казарыны (К1-36-39)

Дрэлінг

Герб Дрэлінг

уласны

Дрэлінгі (Д170)

Дрэссэль

Герб Дрэссэль

уласны

Дрэссэлі (Д171)

Дуб

Герб Дуб

 
 

Бялькевічы (Б307-309)
Дубовікі (Д181)
Дубойскія (Д182)
Жаладковічы (Е31)

Дуб II

Герб Дуб II

 
 

Ахрамовічы (Вг178)
Шульцы (Вг149)

Дуброўскі

Герб Дуброўскі

уласны
(Панна)

Дамброўскія (Д47,57)
Дамброўскія (Д45)
Дамброўскія (Аг22)

Дуліч

Герб Дуліч

уласны
 

Дулічы (Д194)

Дукшынскі

Герб Дукшынскі

уласны
 

Дукшынскія (Д192)

Дыбоўскі

Герб Дыбоўскі

уласны
(Наленч адм.)

Дыбоўскія (Д200)

Дэльпачэ

Герб Дэльпачэ

уласны
(Газдава адм.)

Дэльпачы (Д208)

Дэляліч 1

Герб Дэляліч

уласны
 

Дэлявалі (Д206)

Дэмбна

Герб Дэмбна

 

Жывені (Е86)
Жыркевічы (Е100)
Ігнатовічы (ЗВ[2]73)
Карэвы (К1-221)

Дэмбна

Герб Дэмбна (адм.)

адм.

Карэйвы (К1-223)

Дэмбна

Герб Дэмбна (адм.)

адм.

Жыркевічы (Е99)

Дэнгаф

Герб Дэнгаф

 

Дабкевічы (ЗВ[1]24)
Дэнгафы (Д211)

Дэніс

Герб Дэніс

Дзенісевічы (Д106)


Е

Елавецкі

Герб Елавецкі

 
 

Караткевічы (К1-178)

Есіповіч

Герб Есіповіч

уласны
(Анцута адм.)

Есіповічы (Аг47)
Есіповічы (ЗВ[1]3)


Ж

Жабка

Герб Жабка

(Любіч адм.)
 

Жабчыцы (Е23)

Жалехна

Герб Жалехна

уласны
(Ліс адм.)

Блусі (Б177)

Ждан

Герб Ждан

уласны
 

Ждановічы (Е53)

Жукоўскі

Герб Жукоўскі

 
 

Жукоўскія (Е68,70-72)
Зяльвовічы (З149)

Жыжэмскі

Герб Жыжэмскі, княскі

княскі

Жыжэмскія, князі (Е92)
Жыжэмскія, князі (ВКЛ[1]630)


З

Забава

Герб Забава

 

Дамброўскія (Д48)
Пясецкія (Вг104)

Заглоба

Герб Заглоба

 

Дубінскія (Д174)
Дубіскія (Д176)
Дубіцкіч (Д177)
Дубялеўскія (Д186)
Дубянецкія (Д188)
Лабунскія (ЗМ61)

Задора

Герб Задора

 

Барташэўскія (Б105)
Гаўрыковічы (Г111)
Даўгялы (Д89)
Пашкоўскія (ЗВ[2]142)
Русакомскія (Хг85)
Скуратовічы (Нг159)

Зарвікаптур

Герб Зарвікаптур

(Каптур)

Цынкевічы (ЗВ[1]80)

Зарэмба

Герб Зарэмба

 

Бычкоўскія (Б294,295)
Гаршэўскія (Аг33)
Гінтэры (ЗВ[2]40)
Зарэмбы (З83)
Зарэмбы (Аг115)
Крачкоўскія (Хг50)
Насовічы (ЗВ[2]127)

Засс 2

Герб Засс

уласны

Зассы (З85)

Заштаўт

Герб Заштаўт

(Павала)

Заштаўты (З91)

Здань

Герб Здань

 

Занеўскія (З72,73)

Зьнін

Герб Зьнін

 

Грыцкевічы (Нг51)

Зянковіч

Герб Зянковіч

уласны

Зянковічы (Аг117)

Зяновіч

Герб Зяновіч

(Дэспат, Зяневіч)

Зяновічы (З165)
Зяневічы (З151,153)

Зяновіч

Герб Зяновіч (адм.)

адм.

Зяновічы (З163,166,167)

Зяновіч

Герб Зяновіч (адм.)

адм.

Зяновічы (З164)


1) Выява герба рэканструявана на падставе выданьня A. Boniecki "Herbarz Polski", Część I, Warszawa, 1901 - Том 4, стар.188.

2) Крыніца: Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil: Livland. Bd.II/ Bearb. A. von Transehe-Roseneck. - Görlitz, [ca. 1935]. - S.860