Herbarz orszański

Herbarz orszański
 • Оршанскій гербовникъ.

  "Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивѣ въ Витебскѣ и изданные подъ редакціей и.д. архиваріуса сего архива Дм. Ив. Довгялло"
  Выпускъ двадцать осьмой
  Витебскъ - 1900

 • Herbarz Orszański

  "Historyczno-prawne materiały, wydobyte z ksiąg aktowych guberń Witebskiej i Mohylewskiej, przechowywanych w centralnym archiwum w Witebsku i opublikowanych pod redakcją w.d. archiwista tego archiwum Dm. Iw. Dowgiałło"
  Zeszyt dwudziesty ósmy
  Witebsk - 1900

Komentarz

Zbiory archiwalne Orszańskiego ziemskiego Sądu prowincyalnego 1) w Archiwum Centralnym w Witebsku (dziś zachowują się w Narodowe Archiwum Historyczne Republiki Białoruś w Mińsku), które stały się podstawą tzw "Herbarzu Orszańskiego", były swego czasu mocno uszkodzony pożarem i znajdują się w złym stanie. Część ksiąg aktowych bezpowrotnie utracone (spalone lub uszkodzone przez wodę). Z tego powodu uważać spis rodzin szlacheckich pełnym nie zdarza się. Jednakże, kopie dekretów wywódowych tego sądu można znaleźć w archiwalnych zbiorach deputacyj dworzańskich Mińskiej, Wileńskiej, Witebskiej i guberń innych.

Rekonstrukcje herbów można znaleźć na stronach "Herby szlacheckie".

Powiązane tematy:

Popis szlachty orszańskiej roku 1765

Szlachta

 • 01-60
 • 61-119
Artykuły 1 - 60
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

1

Abramowiczowie Nowina
2 Abramowiczowie Leliwa
3 Akszewscy Złota Góra
4 Alexandrowiczowie własnego
5 Baranowscy Ostoja
6 Bartoszewiczowie Nowina Nowa
7 Białoszyccy Leliwa
8 Biłuńscy Białynia
9 Birulowie Białynia
10 Boreyszowie Wadwicz
11 Boreyszowie Lubicz
12 Brżozowscy Korab
13 Brzezhunowie Pobóg
14 Bułanowiczowie Lubicz
15 Buywidowie własnego
16 Burowie Paparona
17 Butkiewiczowie Trzaska
18 Bykowscy Chorągwie Kmitów
19 Chodaczyńscy Pobóg
20 Choroszczowie Jastrzębiec
21 Czarnomscy Grabie
22 Dąbrowscy własnego
23 Dłuscy Nałęcz
24 Dobrohost-Haynowie Jasieńczyk
25 Dobrowolscy 2)
26 Domaraccy Ostoja
27 Drozdowscy Ślepowron
28 Duszkiewiczowie Pobóg
29 Dybowscy Ślepowron
30 Dybowscy Nałęcz
31 Dzierożyńscy Ślepowron
32 Dzierżeńscy Sulima
33 Gorszewscy Zaremba
34 Gruszeccy Lubicz
35 Gutowscy Ciołek
36 Hatowscy Dołęga
37 Hołowaczowie Lubicz
38 Hołowczycowie Kolumna
39 Hryniewiczowie Przegonia
40 Hryniewiczowie Przegonia
41 Hurkowie własnego
42 Jakubowscy Topor
43 Jałozowie Lubicz
44 Janczewscy Pomian
45 Jankowscy Jastrzębiec
46 Jaworscy Lubicz
47 Jesipowiczowie własnego
47а* Kotkowscy Ostoja
48 Krasowscy Rogala
49 Kurczowie Radwan
50 Kwiatkowscy Gryf
51 Laskowscy Korab
52 Lassotowiczowie Rawicz
53 Lepiescy własnego
54 Lesniewscy Grzymała
55 Łykowie Cielątkowa
56 Mackiewiczowie Machwicz
57 Makowscy Jelita (odm.)
58 Michniewiczowie Lis
59 Miezewiczowie Poraj
60 Moskiewiczowie Lubicz

Artykuły 61 - 119
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

61

Moraczyńscy Cholewa
62 Niedzwieccy własnego
63 Nowiccy własnego (Osęki)
64 Nowohonscy Białynia
65 Odolscy Wąż
66 Oranowscy 2)
67 Orzechowscy Oksza
68 Osipowscy Łodzia
69 Osowieccy Gryf
71* Osowieccy Gryf
72 Ostrowscy Korczak
73 Paszyńscy Nowina
74 Pawłowiczowie własnego
75 Pietrażyccy Pelesz
76 Płońscy Prus
77 Poczyna-Poczyńscy Następ
78 Podolińscy Wąż
79 Pohoscy Bogorya
80 Pohoscy Bogorya
81 Porębscy Bogorya
82 Pożarscy Pomian
83 Puninscy Kulpa
84 Puzyrewscy własnego
85 Przesmyccy Przerowa
86 Przyszychoccy Przyjaciel
87 Racewiczowie Rawicz
88 Romanowiczowie Lubicz
89 Rydzewscy Suchekomnaty
90 Rżędzińscy Łada
91 Sabińscy Glaubicz
92 Sadkowscy Trąby
93 Sadowscy Nałęcz
94 Scibłowie własnego
95 Serafinowiczowie Pomian
96 Sielankowie własnego
97 Sipayłowie Następ
98 Brantko-Stanilewiczowie Łabędź
99 Billewicz-Stankiewiczowie Mogiła I
100 Stankiewiczowie Mogiła I
101 Strygoccy Półkozic
102 Swirscy Szaława
103 Swistunowie Sas
104 Targońscy Kościesza
105 Wańkowiczowie Lis
106 Wasilewscy Ostoja (odm.)
107 Wasilewscy Ostoja
108 Węcewiczowie Łabędź
109 Wieliczkowie Syrokomla (odm.)
110 Wołczkowie Półkozic 3)
111 Worotyncowie Pogonia
112 Zakrzewscy Pomian
113 Zalescy Dołęga
114 Zambrżyccy Kościesza
115 Zarembowie Zaremba
116 Zawistowscy Jastrzębiec
117 Zienkowiczowie własnego
118 Żohłowie Bawoła Głowa
119 Żyłajowie Poronia

Przygotował i przetłumaczył: J. Łyczkowski


* W źródle numeracja jest zerwana.

1) Ziemskie sądy prowincyalne są stworzone po dekrecie cesarzowej Katarzyny II od 16 kwietnia 1773 roku zarazem ze stworzeniem guberń Mohylewskiej i Pskowskiej. Działało sześć sądów: witebski, mohylewski, orszański, połocki, mscisławski i rohaczewski. Zlikwidowani dekretami od 22.03.1777 i 10.01.1778 w skutku rozdziału guberń na powiaty.

2) Z neofitów (nobilitacja według konstytucji Sejmu Koronacyjnego "O neofitach WKL" od r. 1764). Do dokumentów wywodowych herbów nie przedstawiły.

3) W oryginalnych dokumentach zachowała się tylko część wizerunku herbu - "pół kozła obróconego w prawo od widza".