Mały herbarz szlachty rohaczewskiej

Archiwariusz

 • Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

  З. Л. Яцкевіч – "Архіварыус", Мн.: БелНДІДАС, 2008.– Вып.6.– с. 250-261

  Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

  З. Л. Яцкевіч – "Архіварыус", Мн.: БелНДІДАС, 2009.– Вып.7.– с. 267-281

  Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты

  З. Л. Яцкевіч – "Архіварыус", Мн.: НГАБ, 2010.– Вып.8.– с. 255-276

 • Mały herbarz szlachty rohaczewskiej

  Z. L. Jackievič – "Archiwariusz", Mn.: BiałNBIDAS, 2008.– Zeszyt 6.– s. 250-261

  Mały herbarz szlachty rohaczewskiej

  Z. L. Jackievič – "Archiwariusz", Mn.: BiałNBIDAS, 2009.– Zeszyt 7.– s. 267-281

  Mały herbarz szlachty rohaczewskiej

  Z. L. Jackievič – "Archiwariusz", Mn.: NAHB, 2010.– Zeszyt 8.– s. 255-276

Na tej stronie jest przedstawione rodziny szlacheckie, udowadniających swoje pochodzenie w powiacie rohaczewskim. Materiał jest założony na serii publikacji w trzech zeszytach zbioru naukowych doniesień i artykułów "Архіварыус" ("Archiwariusz"), wydawanym Białoruskim Naukowo-badawczym Instytutem Dokumentacji i Sprawy Archiwnej, pod ogólną nazwą "Mały herbarz szlachty rohaczewskiej". Publikacje zawierają krótki przegląd spraw wywodowych rodzin niże wskazanych.

Na żal, herby rodowe w zbiorze jest nieobecny.

Szlachta

 • 01-35
 • 36-65
Artykuły 1 - 35
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

1

Okińczycowie Przyjaciel
2 Okuszkowie Leliwa
3 Bańkowscy Brodzic
4 Bartkowscy Baryczka
5 Berlińscy Kolumna
6 Wierozębscy Leliwa
7 Wiszniewscy Gołytko 1)
8 Jankiewicz—Wierzbiccy Ślepowron
9 Hamaliccy 2) własnego
10 Sulima—Horbatowscy Sulima
11 Horbaczewscy Hołownia
12 Walentynowicz—Gatalscy Złota Wolność
13 Gozdawa—Giżyccy Gozdawa
14 Gorscy Pobóg
15 Hruszeccy Lubicz
16 Grzybowscy własnego
17 Hrynkiewiczowie Nalewka
18 Hubarewiczowie
19 Dernałowiczowie Lubicz
20 Konosiewiczowie Topór
21 Strzałka—Koniuszewscy Strzałka
22 Korotkiewiczowie Korwin
23 Kiełczewscy Habdank
24 Klimowiczowie
25 Korzunowie Kot Morski (odm.)
26 Korwin—Krasińscy Ślepowron
27 Kurakowie
28 Kurbaccy Blankenstein
29 Czemies—Kurowscy Szreniawa
30 Kuczyńscy Ślepowron
31 Łossowscy Prus II
32 Łyczkowscy Sulima
33 Tarasewicz—Szerepicz—Łapiccy Junosza
34 Malinowscy Pobóg
35 Moraczewscy

Artykuły 36 - 65
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

36

Myszkowscy własnego
37 Niestorowiczowie Pobóg (obm.)
38 Nierońscy własnego
39 Połońscy Leliwa
40 Popławscy Drzewica
41 Plescy Tarnawa
42 Rożanowiczowie Ślepowron
43 Rozwadowscy Rogala
44 Rokiccy Rawicz
45 Serwirogowie Prus III (odm.)
46 Sliwa—Skorynowiczowie Ogończyk
47 Słuczanowscy Trzy Gwiazdy
48 Pereświet—Sołtanowie własnego (Syrokomla odm.)
49 Strękowscy Łazęka 3)
50 Sieliccy Korczak
51 Tyczyńscy Topór
52 Uścinowiczowie
53 Uścinowiczowie Jastrzębiec
54 Faszczowie Prus II
55 Truchanowicz—Chodanowiczowie
56 Chodasowiczowie Jodzieszko
57 Oksza—Czechowscy Oksza
58 Szelutowie Kalwarya
59 Szymkiewiczowie Prus
60 Szemiakowie Prawdzic
61 Szędzikowscy Lubicz
62 Juszkiewiczowie Ślepowron
63 Lewalt—Jezierscy Rogala
64 Jakimowicz—Jankowiczowie Janina
65 Januszkiewiczowie Lubicz

Przygotował i przetłumaczył J.Łyczkowski


1) Alternatywna nazwa herbu "Prus I".

2) Nazwisko jest wskazane błędnie, trzeba czytać "Hamaleccy".

3) Alternatywna nazwa herbu "Jastrzębiec".