Szlachta guberni mohylewskiej

Rodowody szlachty guberni mohylewskiej
 • Шляхта Магілёўскай губерні

  Радаводы

  Аляксандр Залівака. — Мінск: "Энцыклапедыкс", 2017 — 264 с. (Выданьне другое, дапрацаванае)


 • ISNB 978-985-7153-09-1

 • Szlachta guberni mohylewskiej

  Rodowody

  Alaksandr Zalivaka. — Minsk: "Энцыклапедыкс", 2017 — 264 s. (Wydanie drugie, dopracowane)

Komentarze

Do przenosin w roku 1963 Narodowego historycznego archiwum Republiki Białoruś (ówczesnego Centralnego państwowego historycznego archiwum BSRR) do Mińska jego składy znajdowały się w m. Mohylewie. Przed II Wojną Światową znaczna część fundacji Mohylewskiej Deputacji Szlacheckiej została nieodwołalnie stracona (zniszczona przez władze ZSRR). Teraz fundacja 2066 nalicza zaledwie 60 spraw. W związku z tym trzeba rozumieć, że przedstawione w książce dane są nie pełnymi i zawierają informację tylko o części rodzin szlacheckich guberni mohylewskiej.

W książce jest przedstawione 123 rodowodów rodzin szlacheckich. Wizerunki albo opisy herbów w publikacji są nieobecne.

Szlachta

 • I — L
 • LI — C
 • CI — CXXIII
Artykuły I — L
# Rodzina Herbu Pochodzenie *)

I

Adamowicz Leliwa powiat lidzki
II Adamowicz Leliwa powiat oszmiański
III Onoszko Jacyna powiat orszański
IV Ochocimski ujezd czerykowski
V Baranowski ujezd mścisławski
VI Borodźko-Parszukowski Brodzic ziemia radomlańska 1)
VII Bartoszewicz Nowina ujezd kopyski
VIII Bartkowski 2) Baryczka województwo brześciańskie
IX Bies-Korniłowicz Kornic
X Bończ-Osmołowski Bończa województwo mścisławskie
XI Bubel Trzaska województwo mścisławskie
XII Bukinicz Łuk województwo mścisławskie
XIII Baltazarowicz-Suszyński powiat orszański
XIV Kolanko-Wołkowicz Kościesza Wołyń
XV Wielamowicz Orzeł 3) województwo mścisławskie
XVI Wieramowicz Królestwo Polskie, migrowały do powiatu orszańskiego
XVII Karaczewski-Wołk województwo mścisławskie
XVIII Wiszowaty-Wiaźmitinow Roch II powiat brański
XIX Weraxa (Weraksa) hrabiostwo bychowskie
XX Gowarkowski Rawicz województwo trockie
XXI Galinowski Szeliga powiat oszmiański
XXII Gorszewski województwo trockie
XXIII Walentynowicz-Gatalski ujezd rohaczewski
XXIV Hałkowski Powrótnik 4) województwo mścisławskie
XXV Gouvalt Królestwo Szwecji
XXVI Giedymin Pogoń księstwo żmudzkie, powiat pojurski
XXVII Głowacki powiat bielski
XXVIII Gramsdorf Bielina województwo połockie
XXIX Hrudzina Rawicz 5) powiat wołkowyski
XXX Hryczyna Trąby powiat nowogródzki
XXXI Dobrzański ujezd czerykowski
XXXII Domaracki Kownia województwo mścisławskie
XXXIII Domaracki Habdank powiat inowrocławski
XXXIV Dworzecki Nieczuja 6) województwo mścisławskie
XXXV Diemianowicz Jastrzębiec województwo sandomirskie
XXXVI Dziczkaniec Jelita powiat lidzki
XXXVII Drobyszewski Drobysz wołość czeczerska
XXXVIII Żabka-Potapowicz województwo czernihowskie
XXXIX Żabyko Lubicz województwo trockie
XL Żarno Rogala województwo smoleńskie
XLI Hubarewicz-Żogło Poraj powiat rzeczycki
XLII Żukowski Jastrzębiec powiat wiłkomierski
XLIII Korwin-Żukowski Korwin powiat oszmiański
XLIV Zaleski Dołęga województwo smoleńskie
XLV Zboromirski Ogończyk powiat rzeczycki
XLVI Radus-Zieńkowicz
Romanowski-Zienkowicz
Siestrzeniec województwo smoleńskie
XLVII Ilinicz Korczak województwo mścisławskie
XLVIII Koźliński Bodziec 7) województwo witebskie
XLIX Kamieński Rola powiat lidzki
L Żyłok-Kamiński Ślepowron Królestwo Polskie

Artykuły LI — C
# Rodzina Herbu Pochodzenie

LI

Koniuszewski Jelita województwo sieradzkie
LII Karnicki Habdank Królestwo Polskie, województwo rawskie
LIII Karsztein (Karszten) Królestwo Szwecji
LIV Kosobucki województwo nowogródzkie
LV Kislak-Stankiewicz Wadwicz powiat mozyrski
LVI Ratomski-Kmitto województwo mścisławskie
LVII Krysiewicz powiat orszański
LVIII Kudzinowicz Przyjaciel województwo mińskie
LIX Gamrat-Kurek Sulima województwa sandomierskie, krakowskie, lubelskie
LX Siestrzeńcewicz-Kuczuk Siestrzeniec województwo mścisławskie
LXI Bagnar-Łabuński Zagłoba hrabiostwo bychowskie
LXII Poraj-Leonowicz Poraj ujezd mohylewski
LXIII Lementowicz-Szyłowicz powiat rzeczycki
LXIV Lenartowicz-Długokański Kościesza województwo mścisławskie
LXV Lipski ujezd mohylewski
LXVI Lisowski Lubicz województwo mińskie
LXVII Litawor-Chreptowicz Odrowąż województwo nowogródzkie
LXVIII Łyszczyński Korczak 8) województwo brześciańskie
LXIX Ludohoski ujezd mohylewski
LXX Lasocki-Cybulski Prawdzic ziemia warszawska
LXXI Laszewicz powiat orszański
LXXII Markiewicz ujezd mohylewski
LXXIII Marczenko powiat połtawski
LXXIV Moskiewicz Lubicz województwo mścisławskie
LXXV Matulewicz powiat bracławski
LXXVI Moszczyński Nałęcz Królestwo Polskie, województwo płockie
LXXVII Michałowski powiat słonimski
LXXVIII Muraszka Prawdzic województwo nowogródzkie
LXXIX Narkiewicz powiat wiłkomierski
LXXX Narysz-Paszkiewicz Radwan województwo smoleńskie
LXXXI Niewiński Pogoń rzeczycki powiat
LXXXII Niankowski-Wojniłowicz województwo nowogródzkie
LXXXIII Poźniak Poźniak księstwo żmudzkie
LXXXIV Pankiewicz Godziemba województwo mścisławskie
LXXXV Domaszewski-Pieślak Ślepowron powiat oszmiański
LXXXVI Halcewicz-Pleskaczewski Dąbrowa województwo mścisławskie
LXXXVII Putimcew powiat łucki
LXXXVIII Pieczkowski województwo mścisławskie
LXXXIX Pieczkowski Jelita ziemia mazowiecka
XC Romanowicz Lubicz Królestwo Polskie
XCI Sadowski Nałęcz Królestwo Polskie
XCII Sokołowski Pomian Królestwo Polskie
XCIII Touścikowicz-Sazanowicz 9) województwo mścisławskie
XCIV Sosnowski Nałęcz powiat rzeczycki
XCV Świcki Paprzyca województwo mścisławskie
XCVI Święcicki Korwin ziemia drohicka 10)
XCVII Silinicz Doliwa województwo smoleńskie
XCVIII Skorobohaty Jelita powiat orszański
XCIX Stachowski Ogończyk województwo mścisławskie
C Suszyński własnego województwo połockie

Artykuły CI — CXXIII
# Rodzina Herbu Pochodzenie

CI

Siencewicz-Jankiewicz ujezd mohylewski
CII Tarasiewicz Tarnawa województwo mścisławskie
CIII Tarbiej własnego z Tatarzynów rosyjskich
CIV Trębiński województwo płockie, powiat bielski
CV Umyruko-Zapolski Pobóg województwo mścisławskie
CVI Wróblewski Ślepowron województwo trockie
CVII Fedorowicz województwo mińskie
CVIII Chojnicki Ślepowron województwo mścisławskie
CIX Chiliński Jastrzębiec ziemia radomlańska
CX Chludziński 11) Charytonowicz 12) ziemia łomżyńska, powiat kolneński
CXI Chłusowicz własnego powiat orszański
CXII Cytowicz powoływały się na Niesieckiego
CXIII Czerkass-Chodosowski Bończa powiat rzeczycki
CXIV Czerniewski 13) Szreniawa województwo brześciańskie
CXV Szerepo-Łapicki hrabiostwo czeczerskie
CXVI Szaszkiewicz-Szastkiewicz Szaszkiewicz ziemia rawska
CXVII Gulpowski-Szulc województwo witebskie
CXVIII Szydłowski Lubicz powoływały się na Okolskiego
CXIX Szymkowicz Kościesza województwo mścisławskie
CXX Engelhardt województwo smoleńskie
CXXI Jezierski powiat rzeczycki
CXXII Jankiewicz-Wierzbicki powiat rzeczycki
CXXIII Jewniewicz Junosza województwo smoleńskie

Przygotował i przetłumaczył: J. Łyczkowski


* Administracyjne jednostki terytorialne, wskazane w dokumentach jak region pochodzenia.

1) Prawdopodobnie to jest starostwo radomlańskie.

2) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Bartnowski".

3) Prawdopodobnie to jest herb Amadej.

4) Herb jest nie zidentyfikowany, prawdopodobnie to rodowa nazwa herbu własnego albo autor księgi nie potrafił poprawnie odczytać w źródle odręcznej nazwy herbu.

5) W źródle błędnie wskazana nazwa herbu - "Nieczaj".

6) W źródle błędnie wskazana nazwa herbu - "Dulicz".

7) W źródle błędnie wskazana nazwa herbu - "Boduć".

8) Ten ród posługuje się herbem własnym.

9) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Sasinowicz".

10) Chodzi o województwie podlaskim Królestwa Polskiego.

11) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Chłudziński".

12) Alternatywna nazwa herbu Charyton.

13) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Czerniawski".