Powiat sienneński
gubernia mohylewska
XIX wiek

Mapa administracyjna

Mapa powiatu sienneńskiego
  • Podział
  • Ludność
  • Religia
  • Historia

Podział

Pod względem administracyjnym powiat dzieli się na 4 okręgi policyjne (stany), z biurami w miasteczku Czereja, Siennie, folwarku Bereszewo i w miasteczku Bóbr, i 15 gmin: Rasna, Czereja, Wysoki Horodziec, Zamoczie, Łukoml, Tołoczyn Zarzeczny, Moszkany, Pustyń, Łatyhowo, Obczuha, Kakowczyn, Bóbr, Lisiczyno, Ostrowno i Ulanowicze. Oprócz Sienna znajduje się w powiecie 7 miasteczek: Bóbr, Czereja, Krupka, Łukoml, Obczuha, Ostrowno i Tołczyn Zarzeczny.

Ludność

Ogólna liczba ludności wynosi 110 581 dusz, w tej liczbie w Siennie 2 996 dusz (1 290 Żydów), w miasteczkach 9 176 dusz (6 612 Żydów). Podług wykazu gmin znajduje się w powiecie 82 468 włościan. W roku 1867 było w powiecie (bez miasta Sienna) 79 368 mieszkańców, w tej liczbie 1 964 szlachty, 7 072 mieszczan, 1 692 jednodworców, 5 592 włościan b. skarbowych, 59 222 włościan uwłaszczonych, 447 żydów rolników; podług wyznania zaś, oprócz prawosławnych, 4 006 katolików, 1 831 rozkolników, 42 protestantów i 4 777 żydów.

Podług Stołpianskiego w roku 1864 było w powiecie 85 531 mieszkańców (71 667 prawosławnych, 5 551 katolików, 1 894 rozkolników, 6 414 żydów; 2 263 szlachty dziedzicznej, 974 osobistej, 607 stanu duchownego, 8 682 mieszczan, 70 785 włościan). Podług rubryceli archidiecezji mohylewskiej w 4 parafiach powiatu było 6 519 katolików.

Religia

Pod względem kościelnym było w powiecie w roku 1871 62 cerkwie prawosławnych (4 murowane), 1 dom modlitwy rozkolniczy i 4 parafie katolickich: Sienno, z kaplicami na cmentarzu grzebalnym w Purplewie, Wiadziec (filia), Czereja, z kaplicami Bohatyr, Kolatki, Obczuha i oratorium Mieleczkowicze i Bóbr, z kaplicą na cmentarzu grzebalnym. Sieński dekanat archidiecezji mohylewskiej obejmuje prawie cały powiat sieński (część należy do parafii Tołoczyn w powiecie orszańskim) i zawiera 4 parafie, 6 kaplic, oratorium i 5106 wiernych.

Historia

Połockie i Witebskie księstwa blisko 1500 roku były przemianowane do województw, a obecne terytorium powiatu sienneńskiego (sieńskiego) wchodziło do składu częścią województwa połockiego (Łukoml) i częścią witebskiego (Sienno).

Po aneksji Litwy (Białorusi) przez Rosję, Sienno w roku 1773 przeznaczone zostało na miasto powiatowe prowincji orszańskiej w guberni mohylewskiej. W roku 1796 Sienno weszło w skład guberni białoruskiej a w roku 1802 guberni mohylewskiej.

Marszałkami szlachty powiatu sieńskiego byli: Łuskina Onufry h. Odrowąż (1781-83), Ciechanowiecki Jan h. Dąbrowa (1790), Wańkowicz Kacper h. Lis (1798-1800), Kłosowicz Jan h. Kłosy (1805-07), Sakowicz Cypryan h. Pomian (1809-11), Erdman Jan (1812-14), Staniszewski Antoni h. Pobóg (1817), Zdrojewski Leon h. Junosza (1818-20), Slezanowski Kazimierz h. Topór (1822), Swiatski Józef (1858), Roszkowski Julian h. Dołęga (1863).

Na podstawie
1. Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.10, 1889, s. 566-569
2. Аникіевичъ К.Т. "Сѣнненскій уѣздъ Могилевской губерніи", 1907, стр.67