Powiat bychowski
gubernia mohylewska
XIX wiek

Mapa administracyjna

Mapa powiatu bychowskiego
  • Podział
  • Ludność
  • Religia
  • Historia

Podział

Dzieli się powiat na 3 zarządy policyjne, 10 gmin wiejskich, 155 [? - J.Ł.] okręgów.

Ludność

Mieszkańców (mk.) w 1860 r. było 75 867. W tej liczbie według wyznań było: 63 290 prawosławnych, 2 127 katolików, 10 448 izraelitów. Dziś obie parafie katolickie tego powiatu: Bychów i Żurawice mają 2 273 wiernych.

Miasto Bychów, zwany też Stary Bychów, ma 7 000 mk., w 1860 r. 6 372 mk., w tem 3 294 izraelitów, 700 domów.

Religia

W mieście kilka cerkwi, synagoga, 10 szkoł żydowskich. Parafia katolicka Bychów 1 453 dusz liczy. Kościół katolicki murowany pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, zbudowany w 1765 r. przez Sapiehów na miejscu drewnianego, wzniesionego w 1619 r. kosztem J.K. Chodkiewicza. Na cmentarzu kaplica.

Historia

W roku 1777 Bychów zaliczony do rzędu miast powiatowych (starobychowski powiat) guberni mohylewskiej (Mohylewskiego Namiestniczestwa).

Na podstawie Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.1, 1880, s. 489