Szlachta guberni witebskiej

Szlachta

Księga druga

  • 1 — 50
  • 51 — 100
  • 101 — 150
  • 151 — 200
Artykuły 1 — 50
# Rodzina Herbu Pochodzenie *)

1

Amantow Pogonia Królestwo Polskie
2 Onikiewicz województwo mińskie
3 Onikiewicz Janina województwo mińskie
4 Antipow Rosja
5 Osipowski Łodzia województwo witebskie
6 Barszczewski powiat oszmiański
7 Borewicz Radwan powiat grodzieński
8 Batory Janina województwo połockie
9 Boufał województwo mińskie
10 Białopiotrowicz Leliwa powiat lidzki
11 Biełynowicz Lubicz powiat orszański
12 Bielczyński Jastrzębec powiat oszmiański
13 Benisławski 1) Pobóg województwo połockie
14 Behr Biberstein województwo połockie
15 Bitny-Szlachto Nowina województwo witebskie
16 Bryndza własny województwo nowogródzkie
17 Buławski Prawdzic powiat wiłkomierski
18 Butowicz Gryf województwo połockie
19 Butyński Przyjaciel województwo wołyńskie
20 Byk-Bykowski Gryf województwo sieradzkie 
21 Bieliński Abdank powiat newelski 2)
22 Bieliński Junosza Królestwo Polskie
23 Bieliński Junosza powiat lidzki
24 Wasilewski Rogala powiat oszmiański
25 Weyd własny powiat wiłkomierski
26 Weistort Dryja województwo witebskie
27 Widmont Masalski Księstwo Żmudzkie
28 Witort Syrokomla powiat upicki
29 Wiczulski Przyjaciel województwo połockie
30 Wiszniewski Prus I województwo wołyńskie
31 Wiszniewski Ramułt Księstwo Żmudzkie
32 Wiszniewski Prus I województwo połockie
33 Wieszczycki Lubicz powiat rawski, województwo sieradzkie
34 Gan Jasieńczyk Księstwo Żmudzkie
35 Gano Rawicz powiat oszmiański
36 Harasimowicz Szreniawa województwo witebskie
37 Hornowski Korczak neofici 3)
38 Hatowski Kolumna 4) powiat lepielski 2)
39 Gierski Abdank Wołyń
40 Ginter Zaremba Księstwo Żmudzkie
41 Gircius Królestwo Polskie
42 Hłuszniewicz Nieczuja województwo chełmskie
43 Hołub Janina ujezd wielkołucki
44 Dobrzyński Jelita ziemia dobrzyńska
45 Daggo Boduła Prusy
46 Dąbrowski Dąbrowa województwo brześciańskie
47 Dąbrowski Dołęga województwo witebskie
48 Dąbrowski Junosza województwa krakowskie
49 Daniszewski Cholewa ziemia wyszogrodzka
50 Doroszkiewicz Lis 5) powiat brasławski

Artykuły 51 — 100
# Rodzina Herbu Pochodzenie

51

Doroszkiewicz Lis 5) powiat grodzieński
52 Dowgiało Abdank Księstwo Żmudzkie
53 Dziedziula Sas 6) województwo wileńskie
54 Jędrzejewski Nałęcz Warszawa
55 Jędrzejewski Jastrzębec województwo połockie
56 Jeśman Korczak województwo połockie
57 Żegliński Szeliga województwo smoleńskie
58 Żałkowski Ogończyk ujezd horodecki, gubernia witebska
59 Żardecki Ciołek województwo brześciańskie
60 Żołnierzowski Rak 7) województwo witebskie
61 Towciwiłł-Żurawski Korwin województwo nowogródzkie
62 Zakrzewski Kościesza ziemia czerska
63 Zaleński Prus Prusy
64 Zaleski Chomąto 8) Księstwo Żmudzkie
65 Zaliwski Junosza województwo mińskie
66 Zambrzycki Kościesza powiat oszmiański
67 Zamoyski Poraj powiat lucyński 9)
68 Zdanowski Larysza województwo witebskie
69 Zegzdra Ślepowron powiat kowieński
70 Zubrewicz Paprzyca albo Kuszaba województwo połockie
71 Iwanow z wojskowych
72 Iwaszewski Jelita województwo trockie
73 Ihnatowicz Dębno z Żydów
74 Ihnatowski Łada województwo połockie
75 Izmajłowicz Pomian województwo połockie
76 Szewerdykowicz-Kowalewski 10) Prus III województwo połockie
77 Kozłowski Jastrzębec powiat wiłkomierski
78 Kakowski Kościesza ziemia ciechanowska
79 Komarowski Ciołek powiat lidzki
80 Kamieński Ślepowron województwo trockie
81 Kamiński Korwin województwo sandomierskie
82 Kamiński Jastrzębec województwo połockie
83 Horbacki-Kononowicz Radwan 11) powiat oszmiański
84 Firlej-Konarski 12) Gryf powiat wiłkomierski i województwo sandomierskie
85 Koncewicz Łabędź Kamieniec Podolski
86 Koniuszewski województwo połockie
87 Kapłanowicz województwo połockie
88 Korzeniewski Kościesza województwo brześciańskie
89 Kwiatkowski neofici
90 Kwieciński neofici
91 Łapiński Łada województwo połockie
92 Łappo Łada województwo mińskie
93 Łaski Korab Anglia
94 Ławrynowicz Łada województwo wileńskie
95 Łowczyński Gryf powiat wiłkomierski
96 Ciechanowski-Lewaszkiewicz Ślepowron powiat oszmiański
97 Linowski-Lipowiecki Strzemię województwo sandomierskie
98 Lipiński Poraj województwo sandomierskie
99 Lisowski Ślepowron
100 Łukiański Przyjaciel 13) powiat wiłkomierski

Artykuły 101 — 150
# Rodzina Herbu Pochodzenie

101

Majewski neofici
102 Markianowicz Przegonia powiat orszański
103 Markowski neofici, województwo nowogródzkie
104 Marcinkiewicz Łabędź województwo witebskie
105 Massalski Masalski powiat lidzki
106 de Pont Mostowski (de Namur) Krzyż 14) Belgia
107 Mackiewicz Machwicz Prusy
108 Mackiewicz Machwicz Prusy
109 Maciejewski Ciołek powiat wiłkomierski
110 Macielewicz Samson powiat brasławski
111 Maszewski Nowina Prusy
112 Mikosza Kotwicz 15) województwo smoleńskie
113 Mikucki Ślepowron ziemia wiska
114 Mikszewicz Lis powiat wiłkomierski
115 Milkiewicz Ślepowron Królestwo Polskie
116 Minkiewicz Odrowąż powiat brasławski
117 Minkowski Niezgoda województwo smoleńskie
118 Mirgałowski Jastrzębec województwo połockie
119 Michałowski Jasieńczyk powiat oszmiański
120 Michałowski Jasieńczyk województwo mscisławskie
121 Nowacki powiat rzeczycki
122 Nowicki neofici
123 Nowicki Poraj województwo połockie
124 Nowicki neofici
125 Nowicki neofici
126 Nowicki własny województwo wileńskie
127 Nosowicz Zaremba powiat lidzki
128 Naudaszewicz Nowina województwo połockie
129 Niebrzydowski Białynia ziemia wiska
130 Niekraszewicz Jastrzębec powiat brasławski
131 Popiałkowski województwo połockie
132 Paradnia Poraj województwo połockie
133 Parak Ślepowron Królestwo Polskie
134 Pawlikiewicz Przyjaciel powiat wiłkomierski
135 Paulin von Rosenschild własny Dania
136 Łukiański-Pawłowicz Przyjaciel 16) województwo smoleńskie
137 Pocołajewski Świeńczyc województwo wileńskie
138 Pacewicz-Pomarnacki Gozdawa 17) powiat wiłkomierski
139 Odlanicki-Poczobut Pogonia 18) powiat grodzieński
140 Paczyński Ogończyk województwo trockie
141 Paszkiewicz Radwan 19) województwo witebskie
142 Paszkowski Zadora województwo nowogródzkie
143 Kislak-Stankiewicz 20) Mogiła Księstwo Żmudzkie
144 Pietraszewski Radwan powiat wołkowyski
145 Czerepowicz-Plewako Strzegonia województwo połockie
146 Pulwin-Rodziewicz 21) Łuk powiat oszmiański
147 Rodziewicz Łuk powiat oszmiański
148 Rodziewicz Łuk powiat oszmiański
149 Radziszewski Radwan powiat upicki
150 Rożnowski Jastrzębec województwo połockie

Artykuły 151 — 200
# Rodzina Herbu Pochodzenie

151

Rokicki Lubicz ziemia dobrzyńska
152 Romanowski Prawdzic powiat dyneburski 9)
153 Romanowski Prawdzic ziemia chełmska
154 Romanowski Prawdzic powiat wiłkomierski
155 Rossen 22) Poraj Księstwo Wołoskie
156 Sadkowski Doliwa województwo połockie
157 Sujkowski 23) Korwin województwa krakowskie
158 Sokołowski Pomian województwo witebskie
159 Samowicz Lubicz powiat brasławski
160 Sądojewski Lis ujezd siebieski
161 Sosnowski Nałęcz województwo nowogródzkie
162 Swaryko-Sworacki Rogala ziemia dobrzyńska
163 Świrski Szaława 24) Księstwo Żmudzkie
164 Świrszczewski Trąby
165 Świącicki neofici
166 Siwocha Jasieńczyk województwo połockie
167 Skoryna Rola województwo nowogródzkie
168 Skiwski Lubicz ziemia drohicka
169 Skłotowski Dołęga województwo witebskie
170 Sławecki Jastrzębec powiat kowieński
171 Targoński Kościesza ziemia bielska
172 Targoński Kościesza ziemia łomżyńska
173 Tarnajewski Sas Księstwo Mazowieckie
174 Tracewski województwo mińskie
175 Wróblewski Ślepowron powiat wiłkomierski
176 Uszacki Junosza 25) województwo smoleńskie
177 Uszyński Lubicz Królestwo Polskie
178 Chlebnikowski z wojskowych
179 Chludziński 26) Szeliga ziemia brańska
180 Chomicz własny powiat wiłkomierski
181 Chreptowicz-Litawor Odrowąż powiat grodzieński
182 Chrucki Leliwa województwo smoleńskie
183 Ćwikliński Nałęcz województwo mińskie
184 Ciereszkiewicz Ossorya województwo połockie
185 Czerski Rawicz Królestwo Polskie
186 Czerski Rawicz Królestwo Polskie
187 Szawernowski województwo witebskie
188 Lachowicz-Szaniawski Junosza województwo brześciańskie
189 Szmidt Ślepowron Anglia
190 Szpakowski Korczak województwo witebskie
191 Szpakowski Topór województwo połockie
192 Stockmar 27) Wiewiórka 28) sierota
193 Stolter 29) Księstwo Kurlandzkie 30)
194 Eliaszewicz Księstwo Żmudzkie
195 Eliaszewicz Księstwo Żmudzkie
196 Engenfelt Jastrzębec Księstwo Inflanckie
197 Engenfelt Pomian Księstwo Inflanckie
198 Jundziłł-Ryłło Wieniawa powiat lidzki
199 Juszkiewicz Ślepowron Księstwo Żmudzkie
200 Jakowicki Krzyż 31) województwo połockie

Przygotował i przetłumaczył: J. Łyczkowski


* Administracyjne jednostki terytorialne, wskazane w dokumentach jak region pochodzenia. W tym ż elemencie tablicy wskazuje się przynależność do socjalnej albo etnicznej grupy.

1) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Benisłowski".

2) W skład województwa połockiego wchodziły dziśnieńskie, lepielskie i newelskie starostwa.

3) Nobilitacja według konstytucji Sejmu Koronacyjnego "O neofitach WKL" od r. 1764.

4) W źródle błędnie jest wskazana nazwa herbu - "Kolumny".

5) Ten rod posługujący się herbem "Lis V".

6) U tego rodu herb własny "Dziedziul" ("Sas II odm.").

7) Alternatywna nazwa herbu "Warnia".

8) W źródle błędnie jest wskazana nazwa herbu - "Chamoła".

9) W skład województwa inflanckiego wchodziły dyneburskie, lucyńskie, marienhauskie i rzeżyckie starostwa czy tzw. trakty.

10) W źródle błędnie jest wskazany przydomek "Szewerdynowicz-".

11) Herbu własnego - "Siemionowicz" ("Radwan odm.").

12) W źródle błędnie jest wskazany przydomek "Tirlej-".

13) U tego rodu herb własny ("Przyjaciel odm.").

14) Herb jest nie zidentyfikowany, ponieważ są kilku herbów z podobną nazwą.

15) W źródle błędnie wskazana nazwa herbu "Kotwica".

16) Być może to herb jest własny albo herb "Łukiański" (oba - "Przyjaciel" odmienny).

17) U tego rodu herb własny.

18) Ten ród posługujący się herbem "Pogonia II".

19) Ten ród posługujący się herbem "Radwan" czy "Radwan V".

20) W źródle błędnie jest wskazany przydomek "Pieślak-".

21) W źródle błędnie jest wskazany przydomek "Pulman-".

22) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Rossał".

23) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Sajkowski".

24) W źródle błędnie jest wskazana nazwa herbu - "Szaniawa".

25) U tego rodu herb własny - "Junosza odm.".

26) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Chłudziński".

27) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Stokman".

28) Herb jest nie zidentyfikowany, ponieważ pod tą nazwą mogą "chować się" trzy herby: Bartsch, Bażeński czy Achinger.

29) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Stoller".

30) Księstwo Kurlandii i Semigalii.

31) Ten rod posługujący się herbem "Krzyż Złomany".