Herby szlachty litewskiej

litery początkowe

Herby na litery "A-B"

А

Abdank

Herb Abdank

(Habdank)

Abłamowiczowie (A3)
Abłamowiczowie (Hn1)
Bejnarowiczowie (B133)
Bielińscy (ZW[2]21)
Białopiotrowiczowie (B136)
Białopiotrowiczowie (Hn22)
Boguccy (B37)
Borowscy (Hw9)
Czerkowscy (Hn189)
Danefeltowie (D76)
Dąbrowscy (D58)
Doboszyńscy (D1)
Domaraccy (ZM33)
Dowgiałłowie (ZW[2]52)
Dziemidowiczowie (D104)
Gierscy (ZW[2]39)
Haraburdowie (H60,61)
Haraburdowie (Hn42)
Hromykowie (H198)
Karniccy (ZM52)
Kiełczewscy (Hr23)
Kondratowiczowie (K1-139,140)
Kopułcewiczowie (K1-156)
Obryccy (A15)
Suchodolcowie (Hn167)
Warakomscy (W68)
Ważyńscy (W4)
Wojewódzcy (W125)
Ziabkowski (Z145)

Abdank

Herb Abdank (odm.)

odm.

Żudrowie (J60)

Achinger

Herb Achinger

 

Denterowie (D213)

Aksak

Herb Aksak

 

Karabanowiczowie (K1-164)

Aksak III

Herb Aksak III

 
 

Okińczycowie (A41-43)

Aksak III

Herb Aksak III (odm.)

odm.
 

Hrużewiczowie (H212)

Akszewski

Herb Akszewski

własny
(Złota Góra)

Akszewscy (Ho3)

Alchimowicz

Herb Alchimowicz

własny
(Pobóg odm.)

Alchimowiczowie (A61)

Alexandrowicz

Herb Alexandrowicz

własny
(Kosy odm.)

Aleksandrowiczowie (A49-52)
Alexandrowiczowie (Ho4)

Amadej

Herb Amadej

 
 

Assanowiczowie (A149)

Ancuta

Herb Ancuta

 
 

Ancutowie (A108)
Ancutowie (Hn7)
Hawryłkiewiczowie (H113)
Hawryłkiewiczowie (Hn47)
Iesipowiczowie (Hw46)

Andrault de Buy

Herb Andrault de Buy

 
 

Antonowiczowie (A102)

Andronowski

Herb Andronowski

własny
(Syrokomla odm.)

Andronowscy (A85)

Ankerfeld

Herb Ankerfeld

własny
 

Malchau von Ankerfeld (ZW[1]47)

Arcemberski

Herb Arcemberski (odm.)

odm.
 

Orciuchowie (A142)

Azulewicz

Herb Azulewicz

własny
 

Azulewiczowie (A37)


B

Bajbuza

Herb Bajbuza

 
 

Wojniczowie (W185)

Baka

Herb Baka

własny
(Masalski odm.)

Bakowie (B52)
Bakowie (Hn11)

Baranowski

Herb Baranowski

własny
(Grzymała odm.)

Baranowscy (B79)

Barszczewski

Herb Barszczewski

własny
(Kotwica odm.)

Barszczewscy (B110)

Bartliński

Herb Bartliński

Bartoszewiczowie (B103)

Baryczka

Herb Baryczka

Bartkowscy (Hr4)
Bartkowscy (ZM8)

Bawoła Głowa

Herb Bawoła Głowa

Żohłowie (Ho118)

Bażeński

Herb Bażeński

Bazarewscy (B48)
Bazylewscy (B49)

Bejszer

Herb Bejszer

własny

Beyszerowie (B134)

Belina

Herb Belina

 

Benedyktowiczowie (B143)
Bylinowie (B292,293)
Galewscy (H21)
Gramsdorfowie (ZM28)
Gruszetscy (Hw180)
Harbuzowie (H85)
Wejsowie (W221)
Żeligowscy (J32)

Belinowicz

Herb Bielinowicz

własny

Belinowiczowie (B140)
Belinowiczowie (Hn13)

Bełty

Herb Bełty

 

Bejnaccy (B298)
Kolendowie (K1-83,84)
Kolesińscy (K1-97)
Zimniccy (Z119)

Berło

Herb Berło

 
 

Berłowie (Hc14)

Bernatowicz

Herb Bernatowicz

własny
(Rudnica odm.)

Bernatowiczowie (B156)

Biały Zawój

Herb Biały Zawój

własny
 

Gembiccy (H47)

Białynia

Herb Białynia

 
 

Biłuńscy (Ho8)
Birulowie (Ho9)
Bordziłowscy (B83)
Kowerscy (K1-16)
Maksymowiczowie (ZW[1]43)
Niebrzydowscy (Hw94)
Niebrzydowscy (ZW[2]129)
Nowohońscy (Ho64)
Suszkowie (Hw140)
Zabłoccy (ZW[1]31)

Białynia

Herb Białynia (odm.)

odm.

Zabłoccy (Z8)
Zyzniewscy (Hw175)

Białynia

Herb Białynia (odm.)

odm.

Żyżniewscy (J91)

Biberstein

Herb Biberstein

 

Behrowie (ZW[2]14)
Blaurokowie (B161)
Kazimierscy (K1-43,44)
Kazimirscy (K1-45)

Bielikowicz

Herb Bielikowicz

własny

Bielikowiczowie (B139)

Bildziukiewicz

Herb Bildziukiewicz

własny
(Węzeł)

Bildziukiewiczowie (B166,167)

Blankenstein

Herb Blankensztein

 
 

Kurbaccy (Hr28)

Boduła

Herb Boduła

 
 

Daggowie (ZW[2]45)

Bodziec

Herb Bodziec

 
 

Koźlińscy (ZM48)

Bogoria

Herb Bogoria

Bohdanowiczowie (B16)
Bohomolcowie (Hw8)
Ochotniccy (A187)
Ochrymowiczowie (A189)
Pohoscy (Ho79,80)
Pohoscy (Hw109)
Porębscy (Ho81)
Wołłowiczowie (W45-47)

Bokij

Herb Bokij

Bołtuciowie (B186)

Bończa

Herb Bończa

Babinowscy (ZW[1]6)
Bohdanowiczowie (B17)
Bończewscy (B67)
Brujewiczowie (B213)
Bujniewiczowie (B234,235)
Bukowscy (B238-240)
Bułatowie (B242)
Chodosowscy (ZM113)
Onufrowiczowie (A107)
Osmolscy (A160)
Osmołowscy (A158)
Osmołowscy (ZM10)
Ottenhausowie (Hn124)
Grochowscy (H203)
Gudynowscy (H251)
Gulbińscy (H255)
Hirszowie (H145)
Romanowscy (Hw123)
Tomaszewscy (ZW[1]66)
Waśniewscy (W102)
Zawerscy (Hw169)

Boreyko

Herb Boreyko

Borzdyńscy (B86)

Bożawola

Herb Bożawola

Artyńscy (A131)
Bachmatowiczowie (B121)
Drawdzikowie (D164)
Oczepowscy (A192)
Żugarzewscy (J59)

Bożezdarz

Herb Bożezdarz

Dmiszewiczowie (D119)

Brochwicz

Herb Brochwicz

Bryczkowscy (B218)
Gojżewscy (ZW[1]19,20)
Hindenburgowie (H140)
Korszunowie (Hn93)
Wolszczanowie (W202)

Brochwicz III

Herb Brochwicz III

Wagnerowie (W3)

Brodzic

Herb Brodzic

 

Bańkowscy (Hr3)
Borodziczowie (B90-92)
Borodziczowie (Hn12)
Dubowscy (D183,184)
Dybowscy (D201)
Frąckiewiczowie (ZW[1]75)
Porszukowscy (ZM6)
Żochowscy (J48)

Bronic

Herb Bronic

 

Hausowiczowie (H115)

Bryndza

Herb Bryndza

własny

Bryndzowie (ZW[2]16)

Bujwid

Herb Bujwid

własny

Bujwidowie (Ho15)

Bukaty

Herb Bukaty

własny
(Pomian odm.)

Bukatowie (B237)

Bułharyn

Herb Bułharyn

własny
(Bułat odm.)

Bułharynowie (B249)

Burgielski

Herb Burgielski

własny
 

Burgielscy (B251)