Herby szlachty litewskiej

litery początkowe

Herby na litery "C-F"

C

Charyton

Herb Charyton

(Charytonowicz)

Chludzińscy (ZM110)
Woyniczowie (Hn31)

Chłusowicz

Herb Chłusowicz

własny

Chłusowiczowie (ZM111)

Cholewa

Herb Cholewa

 

Biłgorajscy (B163)
Chudzińscy (Hw20)
Daniszewscy (ZW[2]49
Każyńscy, Kożyńscy (K1-25)
Moraczyńscy (Ho61)
Pierszkiewiczowie (Hn132)
Sawiccy (Hc90)
Welengowie (W222)

Chomąto

Herb Chomąto

(Chomąto Kleszcze)

Orłowscy (A129)
Zalescy (ZW[2]64)

Chomicz

Herb Chomicz

własny
(Chomąto odm.)

Chomiczowie (Hw18)

Chorągwie Kmitów II

Herb Chorągwie Kmitów II

 
 

Bykowscy (Ho18)

Cielątkowa

Herb Cielątkowa

 
 

Giedroyciowie (H124)

Cielątkowa

Herb Cielątkowa (odm.)

odm.
 

Łykowie (Ho55)

Ciołek

Herb Ciołek

 
 

Dulewiczowie (D193)
Gutowscy (H283)
Gutowscy (Ho35)
Komarowscy (Hw60)
Komarowscy (ZW[2]79)
Komorowscy (K1-100)
Koryccy (K1-218-220)
Maciejewscy (ZW[2]109)
Żadeccy (J28)
Żardeccy (J41)
Żardeccy (ZW[2]59)
Żelichowscy (J33)

Czapla

Herb Czapla

 
 

Hermanowie (H296)

Czartoryski

Herb Czartoryski, książęcy

własny
(Pogoń Litewska odm.)

Czartoryscy, książęta (WKL[2]739)

Czetwertyński

Herb Czetwertyński, książęcy

własny
 

Światopełk-Czetwertyńscy, książęta (WKL[2]742)


D

Dangel

Herb Dangel odm.

odm.

Domeykowie (D61)
Domeykowie (Hn58)

Dar

Herb Dar

 

Madżarscy (Hn105)

Davatz

Herb Davatz

własny

Dawatzowie (D20)

Dąb

Herb Dąb

 

Bielkiewiczowie (B307-309)
Dubowikowie (D181)
Duboyscy (D182)
Żołodkowiczowie (J31)

Dąb II

Herb Dąb II

 
 

Achremowiczowie (Hw178)
Szulcowie (Hw149)

Dąbrowa

Herb Dąbrowa

 
 

Ansilewscy (А99)
Antuszewiczowie (А106)
Budzianowscy (B223)
Budziscy (B221)
Dąbrowie (D41,42)
Dąbrowie (Hc30)
Dąbrowscy (D53,56)
Dąbrowscy (ZW[2]46)
Dombrowie (D43)
Dombrowscy (Hw23)
Godeccy (H9)
Januszewscy (Hw182)
Klimaszewscy (Hw55)
Korolkiewiczowie (K1-165)
Pleskaczewscy (ZM86)
Talkowie (Hw152)
Woroncowie (W78)
Zgirscy (Z109)

Dąbrowski

Herb Dąbrowski

własny
(Panna)

Dąbrowscy (D47,57)
Dąbrowscy (D45)
Dąbrowscy (Ho22)

Dederkało

Herb Dederkało

własny
 

Dederkowie (D28)
Dederkowie (Hw21)

Delalicz 1

Herb Delalicz

własny
 

Delawalowie (De La Vall) (D206)

Delpace

Herb Delpace

własny
(Gozdawa odm.)

Delpacowie (D208)

Denhoff

Herb Denhoff

 
 

Dehoffowie (D211)
Dobkiewiczowie (ZW[1]24)

Denis

Herb Denis

 
 

Denisewiczowie (D106)

Deręgowski

Herb Deręgowski

własny
 

Deręgowscy (D80,81)

Deszyna

Herb Deszyna

własny
(Łuk odm.)

Deszynowie (D130)
Deszynowie (Hn64)

Dębno

Herb Dębno

 
 

Ihnatowiczowie (ZW[2]73)
Korewowie (K1-221)
Żyrkiewiczowie (J100)
Żywieniowie (J86)

Dębno

Herb Dębno (odm.)

odm.
 

Korejwowie (K1-223)

Dębno

Herb Dębno (odm.)

odm.

Żyrkiewiczowie (J99)

Doliwa

Herb Doliwa

 

Bobrowiccy (B6)
Brzezińscy (B200)
Dobrowolscy (D4-9,11,12)
Dzikowiczowie (D114)
Giecewiczowie (H305)
Głęboccy (H153,154)
Gołgowscy (Hw32)
Gozdzielscy (H12)
Falkowscy (Hw25)
Sadkowscy (ZW[2]156)
Siliniczowie (ZM97)
Zielezniccy (Z115)
Zielińscy (Z148)

Doliwa

Herb Doliwa (odm.)

odm.

Kożuchowscy (K1-24)

Dolski

Herb Dolski, książęcy

własny

Dolscy, książęta (WKL[1]593)

 

Arcimowiczowie (А134-136)
Babiccy (B2-4)
Besmanowie (B157)
Borsukowie (B101)
Bydzielscy (B282)
Dąbrowscy (D44,49)
Dąbrowscy (ZW[2]47)
Dłużniewscy (D133)
Dombrowscy (Hw22)
Dziediccy (D122)
Galińscy (H27)
Goreccy (Hw33)
Gorelscy (H101)
Gorelscy (Hn45)
Hatowscy (Ho36)
Iasieńscy (Hw45)
Kniaźninowie (Hw57)
Kowalewscy (K1-10,12)
Kozarewiczowie (Hw66)
Kozarewiczowie (ZW[1]37)
Morozowiczowie (Hc58)
Olingerowie (А58)
Ossowscy (А161)
Skłotowscy (Hw132)
Skłotowscy (ZW[2]169)
Sutowiczowie (Hw141)
Walentynowiczowie (W38)
Zalescy (Z54,55)
Zalescy (Hn74)
Zelescy (Ho113)
Zalescy (ZM44)
Żabowiczowie (J20)

Dołęga

Herb Dołęga (odm.)

odm.

Kowalewscy (K1-11)

Domont

Herb Domont, książęcy

własny

Domontowie-Moszeńscy, książęta (WKL[1]593)

Dreling

Herb Dreling

własny

Drelingowie (D170)

Dressel

Herb Dressel

własny

Dresselowie (D171)

Drobysz

Herb Drobysz

własny

Drobyszewscy (D153)
Drobyszewscy (ZM37)

Drogosław

Herb Drogosław

 

Bucholcowie (B269)
Buchowieccy (B268)
Buchowieccy (Hn20)
Ostrejkowie (А145,146)
Szczanowscy (Hn195)
Truskowscy (Hn175)
Więckowscy (W233)

Druck

Herb Druck, książęcy

własny

Druccy-Lubeccy, książęta (D167)

Dryja

Herb Dryja

 

Borysowiczowie (B113)
Drzniewiczowie (D165)
Dworzaninowiczowie (D102)
Dzikowiccy (D113)
Kozarynowie (K1-36-39)
Orzelscy (А124)
Wejsztortowie (ZW[2]26)
Wysoccy (W211,212)

Drzewica

Herb Drzewica

 

Duchnowscy (D196)
Duchnowscy (Hn63)
Kuszelewscy (Hw73)
Popławscy (Hr40)
Wasilewscy (W85-87,97)
Wasilewscy (ZW[1]16)
Zajączkowscy (Z93,94)
Zaykowscy (Z44)
Żydeccy (J89)
Żywiccy (J87)

Drzewo Palmowe

Herb Drzewo Palmowe

 

Zendligierowie (Z143)

Dukszyński

Herb Dukszyński

własny

Dukszyńscy (D192)

Dulicz

Herb Dulicz

własny
 

Duliczowie (D194)

Dybowski

Herb Dybowski

własny
(Nałęcz odm.)

Dybowscy (D200)

Dziach

Herb Dziach

 
 

Stypułkowscy (Hn165)

Działosza

Herb Działosza

 
 

Giedronowiczowie (H119)
Hinczowie (H144)
Konkołowiczowie (K1-146)

Działosza

Herb Działosza (odm.)

odm.
 

Hinkowie (Hw181)

Dziedziul

Herb Dziedziul

własny
(Sas odm.)

Dziedziulowie (D124)
Dziedziulowie (Hn62)
Dziedziulowie (ZW[2]53)


F

Ferber

Herb Ferber

 

Kayszowie (K1-71)

Ferber

Herb Ferber (odm.)

odm.

Hasfortowie (H104)

Fontana

Herb Fontana (odm.)

odm.

Fontanowie (Hw27)


1) Obraz herbu zrekonstruowany na podstawie publikacji A. Boniecki "Herbarz Polski", Część I, Warszawa, 1901 - tom 4, s.188.