Herby szlachty litewskiej

litery początkowe

Herby na litery "G-H"

G

Garczyński

Herb Garczyński

 
 

Gąsowscy (H57)
Garglinowiczowie (H86)

Gatalski

Herb Gatalski

własny
(Złota Wolność)

Gatalscy (Hr12)

Giejsz

Herb Giejsz (odm.)

odm.
 

Olisiewiczowie (А59)

Giejsztor

Herb Giejsztor

 
 

Gieysztorowie (Hw30)
Więckiewiczowie (W232)
Więckiewiczowie (Hn28)

Giejsztor

Herb Giejsztor (odm.)

odm.
 

Gieysztorowie (H128)

Gierałt

Herb Gierałt

 
 

Geryngowie (H298)
Wolscy (W195)

Gieschaw

Herb Gieschaw (odm.)

odm.
 

Żurawscy (J81)

Ginter

Herb Ginter

własny
(Szczyty)

Güntherowie (H299)

Gissa

Herb Gissa

 

Girynowie (H146)

Glaubicz

Herb Glaubicz

 

Godfrydowie (H166)
Sabińscy (Ho91)

Glausnaff 1

Herb Glausnaff

 

Grünnebergowie (H236)
Holtzbergowie (H172)

Gliński

Herb Gliński

własny

Hlińscy (H157)

Gliński

Herb Gliński, książęcy

książęcy

Hlińscy, książęta (WKL[1]535)

Godziemba

Herb Godzięba

 

Głowińscy (H148)
Godebscy (H8)
Ihnatowiczowie (Z204)
Pankiewiczowie (ZM84)
Wysoccy (W216)

Gozdawa

Herb Gozdawa

 

Balewiczowie (B59,60)
Boczkowscy (B123-126)
Bohuszewiczowie (B42-44)
Brzozowscy (B204)
Brzozowscy (Hn17)
Chrapowiccy (Hw19)
Czeużykowie (Hn190)
Giżyccy (H135)
Giżyccy (Hr13)
Godaczewscy (H7)
Godaczewscy (Hn39)
Godlewscy (H10)
Goliuszowie (H174)
de Gotliebsonowie (H106)
Hermanowie (H297)
Humniccy (H257)
Iwaszkiewiczowie (Z184-190,192,193,196)
Kariowie (K1-163)
Kaweccy (K1-17,18)
Kozakowscy (ZW[1]36)
Luboszczyńscy (Hw78)
Maronowie (Hw85)
Podhayscy (Hn125)
Sokołowiczowie (Hn148)
Szcelowie (Hn194)

Grabie

Herb Grabie

 

Czarnomscy (Ho21)
Lipscy (Hw77)
Mokłokowie (Hn108)
Wyszeńscy (Hw164)
Wyszyńscy (W220)
Zaroscy (Z79,80)

Greifenberg

Herb Greifenberg

własny

Greifenbergowie (H244)

Grothaus

Herb Grothaus (odm.)

odm.

Grothuzowie (H206)

Gryf

Herb Gryf

 

Bańkowscy (B65)
Bobrowiczowie (B7)
Bobrowie (B12)
Butowiczowie (ZW[2]18)
Bykowscy (B285-289)
Bykowscy (Hn21)
Bykowscy (ZW[2]20)
Gładyszowie (H152)
Gryffinowie (H240)
Kobordowie (K1-1)
Komorniccy (K1-99)
Konarscy (ZW[2]84)
Kwiatkowscy (Ho50)
Łowczyńscy (ZW[2]95)
Odorscy (A32)
Osowieccy (A147)
Osowieccy (Ho69,71)
Ossowscy (A161)
Prawocheńscy (Hc127)
Zanietowscy (Z77)
Znamierowscy (Z130)
Żukowscy (J77)
Żurawlewiczowie (J78)

Gryf

Herb Gryf odm.

odm.

Różyccy (Hn54)

Grynfar

Herb Grynfar

 

fon Grossowie (H205)

Grzybowski

Herb Grzybowski

własny

Grzybowscy (Hr16)

Grzymała

Herb Grzymała

 

Baranowscy (B78)
Brońscy (B212)
Buszyńscy (B278)
Wielohórscy (W128)
Wieszczyccy (W249)
Wizgintowie (W144)
Wojżbunowie (W183)
Zasadzcy (Z84)
Zieleńscy (Z147)

Grzymała II

Herb Grzymała II

 

Grabowieccy (H182)
Hofmanowie (H180)
Lesniewscy (Ho54)
Wieszczyccy (Hw157)

Grzymała III

Herb Grzymała III

 

Grabowieccy (H182)
Grudzińscy (H207)

Guczy

Herb Guczy

 

Hudowiczowie (H249)

Guczy

Herb Guczy (odm.)

odm.

Gudziejewscy (H248)

Guldenbalk

Herb Guldenbalk

własny

Guldenbalkowie de Hüidl (H256)

Guldenstern

Herb Guldenstern (odm.)

odm.

Gumkowscy (Hw38)


H

Hamalecki

Herb Hamalecki

własny

Hamaleccy (Hr9)

Hełm

Herb Hełm

 

Antonowiczowie (Hw1)
Henningowie (H291)

Herburt

Herb Herburt

 

Heybowiczowie (H13)
Szwejcarowie (ZW[1]91)

Hipocentaur

Herb Hipocentaur

 

Giedroyciowie (H120-123)

Hlebka

Herb Hlebka

 
 

Isajewiczowie (Hn80)
Issajewiczowie (Z220,221)

Hołobok

Herb Hołobok

 
 

Birulowie (B310)

Hołowczyc

Herb Hołowczyc

własny
(Kotwica odm.)

Hołowczycowie (H36)

Hołowiński

Herb Hołowiński

 
 

Hołowaczowie (H17,18)

Hołownia

Herb Hołownia

 

Hołowniowie (H19,20)
Hołynieccy (H39)
Horbaczewscy (Hr11)

Hołownia

Herb Hołownia (odm.)

odm.

Puszniccy (Hw116)

Hosius

Herb Hosius

 

Horbacewiczowie (H78-79)
Horbaczewscy (H80-83)
Hussaimowie (H274)

Hurko

Herb Hurko

 

Hurkowie (Ho41)
Hurynowie (H273)

Hutor

Herb Hutor

 

Hirowie (Hc25)
Hutorowiczowie (H277,278)

Hylzen

Herb Hylzen (odm.)

odm.

Hofertowie (H181)


1) Obraz herbu zrekonstruowany na podstawie publikacji K. Niesiecki "Herbarz Polski", Lipsk, 1839 - tom 4, s.135-136.