Herby szlachty litewskiej

litery początkowe

Herby na litery "P-R"

P

Pachołowiecki

Herb Pachołowiecki

własny
 

Padarewscy *) (ZW[1]53)

Paparona

Herb Paparona

 
 

Bildzieszewscy (B168)
Budźkowie (B222)
Burowie (Ho16)

Pawęza

Herb Pawęza

(Herburt V)
 

Woroniczowie (W82)

Pawłowicz

Herb Pawłowicz

własny
(Przyjaciel odm.)

Pawłowiczowie (Ho74)

Pelikan

Herb Pelikan

 

Illaszewiczowie (Z214)
Illaszewiczowie (Hc40)

Pełnia

Herb Pełnia

(Iwanicki)

Iwaniccy (Z171)
Iwankiewiczowie (Z172)

Pielesz

Herb Pielesz

 

Jelscy (J1)
Pietrażyccy (Ho75)
Wołochowiczowie (W36)

Pilawa

Herb Pilawa

 

Borowscy (B95,96)
Charkowscy (Hw16)
Charkowscy (ZW[1]77)
Drozdowscy (D161)
Kubiatowiczowie (Hw72)
Lachowscy (Hw74)

Plater

Herb Plater (odm.)

odm.

Pławińscy (Hw106)

Pniejnia

Herb Pniejnia

(Karwowski)

Hryniewscy (H226)

Pniejnia

Herb Pniejnia (odm.)

odm.

Karwowscy (K1-185)

Pobóg

Herb Pobóg

 

Andrzeykowiczowie (A89)
Bieliccy (B305)
Benisławscy (ZW[2]13)
Brzezhunowie (Ho13)
Burzyńscy (B252)
Chodaczyńscy (Ho19)
Chomińscy (Hc105)
Dmochowscy (D134-137)
Downarowie (D144,147-152)
Dubowikowie (D179,180)
Dubowikowie (Hc35)
Duszewscy (D199)
Duszkiewiczowie (Ho28)
Filipowiczowie (ZW[1]73)
Gardlińscy (H90)
Gorscy (Hr14)
Horwattowie (H177)
Ianuszkowscy (Hw43)
Januszkowscy (Hc116)
Jeśmantowiczowie (J10)
Kahlewie (K1-20)
Kiersnowscy (Hn88,89)
Konarzewscy (K1-137)
Kossobudzcy (Hn85)
Malinowscy (Hr34)
Malinowscy (Hw83)
Malinowscy (ZW[1]44,45)
Podhayscy (Hw107)
Ratomscy (Hw119)
Symonowiczowie (Hn170)
Szpihalscy (Hn193)
Wodoradźcy (Hw160)
Zapolscy (ZM105)

Pobóg

Herb Pobóg (odm.)

odm.
 

Poziomkowscy (Hw112)

Pocisk

Herb Pocisk

własny
 

Dobrowolscy (ZW[1]25)

Podkowa

Herb Podkowa

 
 

Zmitrowiczowie (Z128)

Pogonia I

Herb Pogonia I

własny
(Biciutko)

Biciutkowie (B171)

Pogonia

Herb Pogonia

 

Amantowowie (ZW[2]1)
Bolcewiczowie (B63)
Boniuciczowie (B69)
Koreccy (K1-224)
Niewińscy (ZM81)
Wanginowie (W59)
Worotyncowie (Ho111)

Pogonia II

Herb Pogonia II

 

Poczobutowie (ZW[2]139)

Pogoń Litewska

Herb Pogoń Litewska, książęcy

książęcy

Olelkowiczowie-Słuccy, książęta (WKL[1]217)
Sanguszkowie, książęta (WKL[2]539)

Pogoń Litewska

Herb Pogoń Litewska

 

Dowmantowie (D142,143)

Pogoń Litewska

Herb Pogoń Litewska (odm.)

odm.
 

Giedyminowie (H126,127)
Giedyminowie (ZM26)

Pokora II

Herb Pokora II

 
 

Kęstowiczowie (K1-149)
Kęstowiczowie (Hw53)

Pomarnacki

Herb Pomarnacki

własny
(Gozdawa odm.)

Pomarnaccy (Hw110)
Pomarnaccy (ZW[2]138)

 
 

Bohatkiewiczowie (B13)
Bohatkowie (B14)
Derewojedowie (D109)
Engenfeltowie (ZW[2]197)
Gontarscy (H58)
Harasimowiczowie (H68)
Henzellowie (H289)
Izdebscy (Z209)
Izdebscy (Hn79)
Izmajłowiczowie (ZW[2]75)
Janczewscy (Ho44)
Kaczyńscy (Hw51)
Linowscy (Hn102)
Makowieccy (Hn107)
Porzeccy (Hw111)
Pożarscy (Ho82)
Serafinowiczowie (Ho95)
Sokołowscy (ZM92)
Sokołowscy (ZW[2]158)
Wolscy (W196)
Zakrzewscy (Z45)
Zakrzewscy (Hc38)
Zakrzewscy (Ho112)
Żdanowscy (J55)

Poraj

Herb Poraj

(Różyc)

Biernaccy (B319)
Bilimowiczowie (B165)
Bilminowie (B169)
Biołtowie (B162)
Borysiewiczowie (B111,112)
Dąbrowscy (D54)
Dziczkowscy (D116)
Grzybowscy (H217)
Haliccy (H30-32)
Haliccy (Hn40)
Koszczycowie (Hw64)
Kuniewiczowie (Hn94)
Latkowscy (Hn103)
Leonowiczowie (ZM62)
Lipińscy (Hw177)
Lipińscy (ZW[2]98)
Michałowscy (Hn118)
Mickiewiczowie (Hn120)
Miezewiczowie (Ho59) Niesieccy (Hn122)
Nowiccy (ZW[2]123)
Ostrowscy (A174)
Paradniowie (ZW[2]132)
Rossenowie (ZW[2]155)
Wilczyńscy (W149)
Wilczyńscy (Hw158)
Witkowscy (W168)
Witkowscy (Hw159)
Zamoyscy (ZW[2]67)
Zawiszowie (Z29)
Zelatyńscy (Z117)
Żogłowie (ZM41)

Poronia

Herb Poronia

 

Żyłajowie (Ho119)

Powrótnik

Herb Powrótnik

własny

Hałkowscy (ZM22)

Poźniak

Herb Poźniak

 

Dołmattowie (D138)
Poźniakowie (ZM83)

Półkozic

Herb Półkozic

 

Boguszowie (B182)
Boguszowie (Hw7)
Krzywkowscy (Hn96)
Pakowscy (ZW[1]55)
Pohoscy (Hc70)
Pohoscy (ZW[1]52)
Przeradowscy (Hn138)
Strygoccy (Ho101)
Tabortowscy (Hn171)
Węgrzeccy (W231)
Wolscy (W197,199)
Wolscy (Hn34)
Wołczkowie (Ho110)

Prawdzic

Herb Prawdzic

 

Buławscy (ZW[2]17)
Cybulscy (ZM70)
Dzierdziejewscy (Hn61)
Hurynowiczowie (H270)
Hurynowie (H272)
Koniuszewscy (K1-151)
Muraszkowie (ZM78)
Romanowscy (ZW[2]152-154)
Szemiakowie (Hr60)

Prawdzic II

Herb Prawdzic II

 

Arciszewscy (A137-139)
Brochoccy (B197,198)
Dzierdziejewscy (D111)
Guzelfowie (H252)
Guzelfowie (Hn53)
Krzeczkowscy (Hw71)
Wierzbowscy (W238)
Wierzbowscy (Hn37)

Prawdzic

Herb Prawdzic (odm.)

odm.

Biegańscy (B297)
Bołwanowiczowie (B57)

Prawdzic

Herb Prawdzic (odm.)

odm.

Zarembowie (Z82)
Zarembowie (Hn76)

Prątnicki

Herb Prątnicki

 

Brynkowie (B215)

Pretwicz

Herb Pretwicz

(Wczele odm.)

Brytwiczowie (B216)

Prus I

Herb Prus I

(Wagi, Turzyna, Gołytko)

Andrzejewscy (A86-88)
Apanowiczowie (A111)
Bogusławscy (B35)
Bohuszewiczowie (B41)
Borowscy (B97)
Butwiłowscy (B270)
Butwiłowscy (Hc16)
Dawidowscy (D26)
Gawdzielewiczowie (H110)
Głowaccy (H147)
Hładkowscy (H150)
Hładowscy (H151)
Morelowscy (Hw194)
Obryccy (A15)
Płońscy (Ho76)
Szymkiewiczowie (Hr59)
Wakulscy (W27)
Winklerowie (W155)
Wiszniewscy (Hr7)
Wiszniewscy (ZW[2]30,32)
Zaborowscy (Z1)
Załęscy (Z52)
Załęscy (ZW[2]63)

Prus II

Herb Prus II

(Wilcze Kosy)

Faszczowie (Hr54)
Gniewczyńscy (H165)
Grzybowscy (H218)
Łosowscy (Hr31)
Orzeszkiewiczowie (A123)
Wieczyńscy (W248)
Wiszniewscy (W175)
Zabrodzcy (Z13)

Prus III

Herb Prus III

(Nagody)

Bohdańscy (B30)
Dawidowscy (D24,25)
Dawidowscy (D23,27)
Dawidowscy (Hn57)
Dłużniewscy (D132)
Kowalewscy (K1-8)
Kowalewscy (ZW[2]76)
Łossowscy (Hn98)
Rudzińscy (Hw125)
Warywodzcy (W83)
Żukowscy (J65,74)
Żukowscy (Hn67)

Przegonia

Herb Przegonia

 

Hruszwiccy (H215)
Hryncewiczowie (H234)
Hryniewiczowie (Ho39,40)
Hryniewieccy (H238,239)
Hrynkiewiczowie (H230)
Markianowiczowie (ZW[2]102)
Zwirdowscy (Z103)

Przegonia

Herb Przegonia (odm.)

odm.

Plewakowie (Hw105)

Przerowa

Herb Przerowa

 

Goślińscy (Hw35)
Gruntowscy (H214)
Przesmyccy (Ho85)
Prześmyccy (Hw113)
Zawiszowie (Z28)

Przestrzał

Herb Przestrzał

 

Żołnierowiczowie (J42)

Przyjaciel

Herb Przyjaciel

 

Bogusławscy (B36)
Butowiczowie (B264-265)
Butyńscy (ZW[2]19)
Horodeccy (Hw41)
Hryniewiczowie (H219-223)
Hryniewscy (H227-229)
Iaroszewiczowie (Hw44)
Kudzinowiczowie (ZM58)
Okińczycowie (Hr1)
Owierkowiczowie (A22)
Pawlikiewiczowie (ZW[2]134)
Przyszychoccy (Ho86)
Wiczulscy (ZW[2]29)
Wojnowie (W188)
Zbutowiczowie (Z102)
Zielenkiewiczowie (Z116)
Żdanowiczowie (J52)

Przyjaciel

Herb Przyjaciel (odm.)

odm.

Pawłowiczowie (Hn129)

Puchała

Herb Puchała

 

Chaszkowscy (Hw17)
Huszczowie (H284)

Puzyrewski

Herb Puzyrewski

własny

Puzyrewscy (Ho84)


R

Radwan

Herb Radwan

 

Abulewiczowie (A16)
Bochwicowie (B190)
Bondzkiewiczowie (B64)
Borewiczowie (ZW[2]7)
Chlewińscy (Hn184)
Chmielewscy (Hn185)
Dostojewscy (D88)
Janowiczowie (Hn201)
Janowiczowie (ZW[1]100)
Kononowiczowie (K1-131,132)
Kurczowie (Ho49)
Maluszyccy (Hn110)
Oziębłowscy (A38)
Paszkiewiczowie (ZW[2]141)
Paszkiewiczowie (ZM80)
Pietraszewscy (ZW[2]144)
Radziszewscy (ZW[2]149)
Ramultowie (Hn145)
Wołkanowscy (W104)
Wołodkowiczowie (W28)
Wołotowiczowie (W34)
Żawrydowie (J44-47)

Radwan

Herb Radwan (odm.)

odm.

Dzmitrowiczowie (D117)

Radwan

Herb Radwan (odm.)

odm.

Hordynowie (H91)
Hordynowie (Hn44)
Wołodkowiczowie (W30,31)
Zaliwakowie (Z62)
Załamajowie (Z50)
Żemboccy (J37)

Radwan

Herb Radwan (odm.)

odm.

Gorscy (Hw34)

Radziwiłł

Herb Radziwiłł

własny
(Trąby odm.)

Radziwiłłowie, książęta (WKL[2]503)

Raes

Herb Raes

 
 

Żakiet (Jaquet de Raes) (J30)

Ramułt

Herb Ramułt

 
 

Ramultowie (Hn145)
Wiszniewscy (W170-174,176-178)
Wiszniewscy (ZW[2]31)

Ratult

Herb Ratult

 
 

Styrykowiczowie (Hw137)
Tarwidowie (ZW[1]68)

Rawicz

Herb Rawicz

 

Bienieccy (B316)
Czerscy (ZW[2]185,186)
Dąbrowscy (D55)
Galimscy (H24)
Galińscy (H28,29)
Ganowie (H59)
Ganowie (ZW[2]35)
Gąsiewscy (H54)
Gołdziewiczowie (H109)
Gowarkowscy (ZM20)
Gudwiłowiczowie (H247)
Gutkowscy (H280)
Gutowscy (H281)
Howorkowie (H4)
Hrudzinowie (ZM29)
Hudowie (H250)
Jaroccy (Hc131)
Jaroccy (Hn202)
Karwowscy (K1-184,186)
Kieniewiczowie (Hn87)
Lassotowiczowie (Ho52)
Olędzcy (A55,56)
Olęscy (A57)
Ostrowscy (A175)
Owsianowie (A186)
Owsianowie (Hn9)
Podernowie (ZW[1]54)
Racewiczowie (Ho87)
Rokiccy (Hr44)
Wieczórowie (W134-137)
Wolscy (W198)
Wołnistowie (W112)
Woyciechowscy (W20,21)
Wyszomirscy (W217,218)
Zaborowscy (Z2)
Zdziechowscy (Z113)
Ziemaccy (Z150)
Żakiewiczowie (J29)

Rawicz

Herb Rawicz (odm.)

odm.

Rusieccy (Hw126)

Roch II

Herb Roch II

 

Wiaźmitinowie (ZM18)

Roch III

Herb Roch III

 

Haciscy (H116)

Rogala

Herb Rogala

 

Bołotowiczowie (B56)
Brzezańscy (B199)
Iwanowscy (Z174,177-182)
Jezierscy (Hr63)
Krasowscy (Ho48)
Rogińscy (ZW[1]56)
Rozwadowscy (Hr43)
Swaryccy (ZW[2]162)
Wasilewscy (W84,90,98)
Wasilewscy (ZW[2]24)
Zawadzcy (Z14-19)
Żarnowie (ZM40)

Rogala

Herb Rogala (odm.)

odm.

Orzechowscy (A122)
Truszyńscy (Hn176)

Rogala

Herb Rogala (odm.)

odm.

Lewiccy (Hw76)

Rogala

Herb Rogala (odm.)

odm.

Iwanowscy (Z173)

Rola

Herb Rola

 

Arciszewscy (A140,141)
Bortnikowscy (B109)
Dworakowscy (D100)
Gogalińscy (H5)
Gogolińscy (H6)
Kałusowscy (K1-89)
Kamieńscy (K1-111)
Kamińscy (K1-126)
Skorynowie (ZW[2]167)
Zalescy (Z61)
Wirpszowie (W161)

Rola

Herb Rola (odm.)

odm.

Rolowie (Hw122)

Rola

Herb Kamieński

odm.

Kamieńscy (ZM49)

Rosenschildt

Herb Rosenschildt

własny

Paulinowie von Rosenschild (ZW[2]135)

Rozmiar

Herb Rozmiar

 

Dołmatowie (D139)

Rudnica

Herb Rudnica

(Następ)

Poczyńscy (Ho77)
Sipayłowie (Ho97)

Rudnica

Herb Rudnica (odm.)

odm.

Rodziewiczowie (Hw121)
Sabiłłowie (Hw129)


* Ten herb roku 1581 od Króla Stefana Batorego darowan Stanisławowi Pachołowieckiemu (z przodków swoich herbem Kownia szczycił się) za męstwo pod Pskowem, gdy szturmem go dobywał Król Stefan. Król na ten kształt, jako się mówiło, herb jego ułożył. W tymże przywileju wspominają jego zasługi wojenne, jeszcze za Mieleckiego hetmana; wspominają i to że pisarzem będąc kancellaryi koronnej, różnemi charakterami pisać umiał, i delineować miasta, fortece, prowincye do podziwienia pięknie. Jan Zamojski kanclerz i hetman, z tych natury jego przymiotów, osobliwiej go kochał, i do herbu swego przypuścił. (Źródło: K. Niesiecki "Herbarz Polski", tom VII, s. 232-233)

W dokumentach wywodowych rodziny Padarewskich nie ma ani dowodów, ani jakichkolwiek zesłań na pokrewieństwo z Pachołowieckimi. W związku z tym oświadczone nimi prawo do herbu wygląda nie uzasadnionym.