Kombatanci

nawigator

Uczestnicy wydarzeń wojskowych do roku 1914

"Krzyż Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego" 4 stopnia

Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Cesarstwo Rosyjskie
Stopień:
Stanowisko:
Służył:
Odznaczeni: "Krzyż Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego" 4 stopnia, № 165655
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej lat 1904-1905.

Źródło:
«Знак отличия Военного ордена Св. Георгия. Списки пожалованным за русско-японскую войну 1904–1905 гг.» Сост. Д. Бутрым, И. Маркин. М.: 2006 str. 1040.

Grób Eugeniusza Łyczkowskiego

Miejsce urodzenia: majątek Lachi, wołost Maszkany, powiat sienneński (sieński), gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: gubernia molylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: ppor.
Służył:
Stanowisko: student Instytutu Rolniczego w Gorkach (Horki)
Przyczyna wyłączenia: w sierpniu r. 1864 z wyroku sądu został zesłany do guberni ołonieckiej (Олонецкая). Był zamieszany w sprawe "gorkowskiej szajki buntowniczej" w mohylewskiej komisji śledczej w latach 1863-64. W materialach przedstawionych komisji figuruje jako "chłop". W czasie śledztwa przebywał w twierdzy bobrujskiej (Babrujsk).
Data śmierci: 22.08.1922
Pochowany: Polska

Źródło:
1. Materiały mohylewskiej komisji śledczej r.1863-64. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi
2. kdkv.narod.ru

Stary cmentarz Pupsiański

Miejsce urodzenia: wś. Smolihówka, parafia Jeśmony, starostwo Borysowskie, woj. mińskie, WKL
Miejsce mobilizacji: r. 1811, rekrutowany z majątku Borysowskie
Stopień: żołnierz armii rosyjskiej
Służył:
Stanowisko: rekrut
Przyczyna wyłączenia: zranienie
Data śmierci: 13.02.1813, w. Chwatówka
Pochowany: Rosyjskie imperium
Miejsce pochówku: cmentarz Pupsianski, wołost jeśmońska, powiat borysowski, gubernia mińska
Adnotacja: uczestnik wojny rosyjsko-francuskiej (r. 1812).

Źródło:
Księgi metrykalne cerkwi Jeśmońskiej i skazki rewiżskie starostwa Borysowskiego. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi.

Miejsce urodzenia: WKL
Miejsce mobilizacji: r. 1733
Stopień: rotmistrz Jego Królewskiej Mości
Służył: poczta Michała Radziwiłła
Stanowisko: towarzysz Buławy Polney WKL (Michał Radziwiłł)
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: > 1750
Pochowany: Wielkie Księstwo Litewskie
Miejsce pochówku:
Adnotacja: brał udział w wojnie za spadek Polski r.1733-38.

Źródło:
Księgi Akt Grodzkich Orszańskich. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi.

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Stanowisko: rotmistrz króla Kazimierza
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: brał udział w wojnie Prusskiej (1469).

Źródło: K. Marcinkowski "Materjały do Historyi Wojen z Krzyżakami"

Miejsce urodzenia: majątek Lachi, wołost Maszkany, powiat sienneński, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: były student Instytutu Rolniczego w Gorkach (Horki) toczyła się przeciw niemu sprawa w sienneńskiej (Sianno), a po jej likwidacji - w orszańskiej (Vorša), komisji śledczej guberni mohylewskiej (Mahiloŭ) w latach 1863-64, podejrzanie ukrywania broni i udziału w "szajce".

Źródło:
Materiały mohylewskiej komisji śledczej l.1863-64. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi.

Medal srebrny "Za obronu Siewastopola. 1854-1854"

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer.
Stanowisko:
Służył: Połocki Rezerwowy Pułk Jegrów Wojsk Rosyjskich
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: medal srebrny na wstążkie Sw. Georgija "Za obronu Siewastopola. 1854-1855".
Adnotacja: uzestnik obrony Siewastopola w latach 1854-55.

Źródło:
Działo Łyczkowskich Mińskiego DDZ. Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi.

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stanowisko: powstańcy
Przyczyna wyłączenia: straceni przez powieszenie
Data śmierci: 1831
Pochowani: gubernia wileńska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce pochówku: Ašmiany
Adnotacja: Byli powieszeni w Oszmianie za udział w powstaniu r. 1831. Powstanie było krwawo stłumione przez Rosjan, w samej Oszmianie zabito 500 cywilów i powstańców, wśród nich byli dwaj bracia Łyczkowscy z zaścianku Zakrzewszczyzna (Zakreŭščyna).

Źródło:
Informację grzecznie przekazała Janina Danuta Ejgierd van der Horst (Holandia).

Grób W. Łyczkowskiego

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: gen.mjr. Armii Monarchii Austro-Węgierskiej
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: przejście na emeryturę
Data śmierci: 22.08.1926
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: kwatera 60 - cmentarz Rakowicki - Kraków - Polska
Adnotacja: uczestnik działań wojskowych w Hercegowinie.

Źródło:
1.J. Rydel "W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918"
2. von A. Schmidt-Brentano "Die k.k.bzw.k.u.k. Generalität, 1816-1918" - Österreichisches Staatsarchiv 2007