Kombatanci

nawigator

Uczestnicy wydarzeń wojskowych z roku 1939 w składzie formacje radzieckich

(początek)

Miejsce urodzenia: wś. Chotlany, woł. szacka, powiat ihumeński, gub. mińska, Rosja
Miejsce mobilizacji: 10.05.1939, Uzdowski RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: sierz. / gw. st. sierz.
Służył: 49 gw. PM 270 gw. DM / 210 PA / 50 odapl
Stanowisko: celowniczy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Sława ІІІ klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 08.06.1967
2. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz MO ZSRR dat. 06.04.1985
Adnotacja: uczestnik obrony Kaukazu w sierpniu r. 1942 (nominowany do medalu "Za obronę Kaukazu").

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Sława ІІІ klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.449 Inw.9923 Dz.205
2. CAMO Zb.8472 Inw.45722 Dz.71,89,96
3. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

Miejsce urodzenia: woł. puchowicka, powiat ihumeński, gub. mińska, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: Komi-Permiacki OKW, obw. mołotowski, Komi-Permiacki OA, RFSRR / Rewdziński RKW, obw. swerdłowski, RFSRR
Stopień: st. sierz. / lejtnant
Służył: 2 zbs 1 gw. zbrs
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r.1941 / zabity
Data śmierci: 25.09.1943
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Konstanty s. Józefa Łyczkowski, mieszkał - m. Rewda, Diegtiarka-2, uł. Sowiecka 12 (2-ga fund. kopalnia), obw. swerdłowski, RFSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.655
2. "Память: Свердловская область", т. XI.– Екатеринбург: Средн.-Урал. кн. изд-во, 1995.– 384с.: ил. Str. 224

Łyczkowski Aleksandr s. Michała

Miejsce urodzenia: wś. Usiulgan, rej. tarski, obw. omski, RFSRR
Miejsce mobilizacji: 23.02.1942, Komi-Permiacki RKW, obw. mołotowski, RFSRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 1317 PS 202 DS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 25.09.1943 (uznany za "niezdatny" - ?)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
2. Medal "Za Odwagę" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №3528/6 z dn. 06.05.1965
Adnotacja: ukończył kursy mł. lejtnantów Zabajkalskiego OW.

Medale "Za Odwagę" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.1464 Inw.2 Dz.30
2. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14
3. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

Aleksandr s. Piotra Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Miszkówka, woł. niczyporowicka, powiat horecki, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 23.06.1941
Stopień: kpt.
Służył: wInt MOW / oka POZŁ / 48 opro / 12 opro / 63 opro
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 29.05.1944 / 18.10.1945
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
2. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/106 z dn. 06.11.1945
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14
2. APFR Zb.R7523 Inw.4 Dz.415

Aleksandr s. Szczepana Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Korma, powiat ihumeński, gub. mińska, Białoruska SRR [teraz terytorium: rej. uzdowski, obw. miński, Białoruś]
Miejsce mobilizacji: 18.08.1941, Dzierzyński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: mł. lejtnant / kapitan
Służył: 686 PLSz / 50 PLR
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 18.04.1958, demobilizacja
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
2. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 19.11.1951
3. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 30.12.1956
Adnotacja: uczestnik wojny koreańskiej.

Order "Czerwona Gwiazda" Medale "Za zasługi bojowe" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.20258 Inw.2 Dz.52
2. CAMO (KEK) Sz.376 Sk.38
3. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

m. Székesfehérvár, ul. Ferenca Deáka. Rosyjski Cmentarz Wojskowy

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Iłański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: sierz.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 07.02.1945
Pochowany: Węgry
Miejsce pochówku: Székesfehérvár, Fejér megye, Közép-Dunántúl, Magyarország
Adnotacja:

Źródło:
"Книга памяти Красноярского края", том 3. - Красноярск: Кн. изд-во, 1995. - 576 с., илл. Str. 535

Miejsce urodzenia: wś. Pierwsza Piotropawłówka, rej. irbieński, okr. kański, kraj syberyjski, RFSRR
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1943, Irbieński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: starszyna
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 30.12.1956
Adnotacja: brał udział w wojnie z Japonią, sierpień-wrzesień r. 1945 [w Korei - ?].

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
2. "Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.- 544 с., илл. Str.136

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, rej. białynicki, okr. mohylewski, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, pKW
Stopień: szer.
Służył: 2 km 459 PS 42 DS 49 A
Stanowisko: moździerz
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 459 PS №4/n dat. 24.01.1945
2. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
3. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Medale "Za odwagę" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.1572
2. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
3. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

Miejsce urodzenia: wś. Derenie, woł. juraciszkowska, powiat oszmiański, gub. wileńska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Juraciszkowski RKW, obw. nowogródzki, BSRR
Stopień:
Służył: 28 pp 9 DP AWP
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 27.04.1945
Data śmierci: ŻYWY! Zaciągnął się do Wojska Polskiego
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - mieszkał we wś. Derenie (v. Dareni), rej. wołożyński, obw. nowogródzki, BSRR [teraz: r/w Juraciszki, rej. iwiejski, obw. grodzieński, Białoruś].

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw. 977520 Dz.183

Miejsce urodzenia: wś. Klenówka, woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: lipiec r.1944, Dzierzyński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 459 PS (p/p 08771-T)
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: wg relacji świadków zginął pod miastem Zambrów, woj. podlaskie, Polska.

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2192

Anatol s. Bazylego Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Ratomka, woł. zasławska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: czerwiec r. 1941, Miński MKW, BSRR
Stopień: mjr. / ppłk. służby medycznej
Służył: Dział Sanitarny 2 AU
Stanowisko: armijny ekspert sądowo-lekarski
Przyczyna wyłączenia: 15.06.1956, demobilizacja
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Leningradu" - rozkaz do wojska 2 AU №1089 dat. 30.07.1943
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 2 AU №140/n dat. 04.10.1944
3. Medal "Za zdobycie Königsbergu"
4. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
5. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 19.11.1951
6. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 30.12.1956
Adnotacja: uczestnik wojen w Korei i Wietnamie.

Ordery "Czerwona Gwiazda" Medale "Za zasługi bojowe" i "Za obronę Leningradu" Medale "Za zdobycie Königsbergu" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3937
2. CAMO Zb.309 Inw.4112 Dz.4
3. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
4. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14

Miejsce urodzenia: gub. katerynosławska, Rosja
Miejsce mobilizacji: 15.05.1938; 22.06.1941, Woroszyłowski MKW, obw. woroszyłowski, USRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 2 km 2 bs / 1 km 1 bs 1290 PS 113 DS
Stanowisko: celowniczy / działonowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 113 DS №52/n dat. 24.12.1944
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1290 PS №5/n dat. 09.02.1945
Adnotacja: w RCAC z dn. 15.05.1938 - uczestnik wojny radziecko-fińskiej l.1939-1940.

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.523
2. CAMO Zb.33 Inw.717037 Dz.2185

Miejsce urodzenia: wś. Lady, woł. jakszycka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 01.10.1939 / 08.07.1944, Czerwieński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 38 PS 13 A / 18 AZPS 3 A
Stanowisko: strzelec / traktorzysta
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli pod m. Klimowicze 12.10.1941 (wyzwolony 02.07.1944); zaginął bez wieści 20.08.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Agata c. Hrehorego z d. Koczan, mieszkała - sowchoz "Nataljewsk", r/w Kołodzież, rej. czerwieński, obw. miński, BSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1595
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1596
3. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2008
4. CAMO Zb.8297 Inw.97652 Dz.4

Antoni s. Rajmunda Łyczkowski, z lat 30 wieku XX

Miejsce urodzenia: wś. Ostrówki, woł. brodziecka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: oficer kadrowy z r.1919
Stopień: szer. / mjr.
Służył: 10 obk / 63 KS
Stanowisko: zast. kier. łączności korpusu
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 29.02.1944
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: v. Babinavičy (grób №15, 1-szy szereg od południowej grani), Loźnienski rajon, Viciebskaja vobłaść (najpierw pochowany we v. Famino)
Adnotacja: żona - Nina c. Bazyla Łyczkowska, mieszkała - ul. Gonczarowa 11 miesz. 27 / ul. Rylejewa 19 miesz. 19, m. Uljanowsk, RFSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.563785 Dz.3
2. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.27
3. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.1592
4. CAMO Zb.1258 Inw.64861 Dz.10
5. CAMO Zb.1258 Inw.64861 Dz.20
6. "Книга памяти". Том 1. Ульяновск, 1995. Изд-во "Дом печати". Str. 261
7. Zdjęcie grzecznie przekazała Oksana córka Rejngolda z d. Łyczkowska (Ukraina)

m. Białystok. Cmentarz na ul. Wysockiego 75

Miejsce urodzenia: [powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie - J.Ł.]
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Krzyczewski RKW, obw. mohylewski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 290 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 19.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: ul. Wysockiego, dz. Pietrasze, m. Białystok [3]
Miejsce pochówku: wś. Wólka Piaseczna, gm. Długosiodło, pow. wyszkówski, woj. mazowieckie [2]
Adnotacja: żona - Stefania c. Kazimierza Łyczkowska, mieszkała - wś. Wiazówka, rej. krzyczewski *), obw. mohylewski, BSRR.

*) W źródle błąd, naprawdę: r/w Bacewicze, rej. kirowski.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.859
2. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce Dz.30 Ark.122 (dane CAMO)
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN)

Miejsce urodzenia: wś. Derenie, gm. Juraciszki, powiat wołożyński, woj. nowogródzkie, Polska
Miejsce mobilizacji: 24.07.1944, Juraciszkowski RKW, obw. baranowicki, BSRR
Stopień: gw. szer.
Służył: kkmsz 215 GPS 77 GDS
Stanowisko: kaemista
Przyczyna wyłączenia: ślepe zranienie odłamkowe prawej części pasowej
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
2. Order "Sława III klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №204/76 dat. 06.08.1946
3. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja: rozkazem do 77 GDS №10/n dat. 09.03.1945 odznaczony orderem "Sława III klasy", jednak wręczenie wynagradzania po przyczynach niewiadomych nie odbyło się.
Mieszkał - wś. Derenie, r/w Juraciszki, rej. juraciszkowski, obw. mołodeczański, BSRR.

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Sława III klasy" Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3392
2. CAMO Zb.33 Inw.744807 Dz.15
3. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
4. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

Bazyli s. Bazylego Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Obozok, woł. pogoska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: kadrowy - w RCAC z r. 1935, w r.1940 zakończył kurs KDNS; zauł. Czechowski 23, m. Rostów nad Donem, RFSRR
Stopień: mł. lejtnant / st. lejtnant
Służył: (1168 PS 346 DS) 926 PS 250 DS (Bobrujska) - październik r.1941 / 122 GPS 41 GDS - r. 1943
Stanowisko: plutonowy / d-ca kompanii fizylierzów
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści na Froncie Zachodnim (obw. tulski) mędzy 01.10.1941 i 31.12.1941 / zginął w walce
Data śmierci: 07.09.1943
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: село Першотравневе, Бірківська сільська рада, Зміївський район, Харківська область, Україна (w skwerze obok zarodowego zakładu)
Adnotacja: żona - Nonna c. Iwana z d. Żurawlowa, mieszkała - ul. Róży Luksemburg 47 / ul. Październikowa 3-34, m. Słowiańsk, obw. staliński (doniecki), USRR.

s. Pierwomajskie. Memoriał grobu braterskiego
s. Pierwomajskie. Płyta na grobie braterskim z imieniem V.V. Łyczkowskiego
s. Pierwomajskie. Płyty memoriału

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.104
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.105
3. CAMO Zb.33 Inw.563784 Dz.22
4. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.27
5. CAMO Zb.1138 Inw.2 Dz.18
6. Włodzimierz Pyrjew
7. www.sd250.narod.ru
8. "Книга Памяти павшим в Великой Отечественной войне". Т. XIV (Дополнительный). Ростов-на-Дону. Книга 1.- Ростов н/Д.: ЗАО "Книга", 2000.- 368 с., с ил. Str.181
9. memorial.kharkov.ua

Miejsce urodzenia: wś. Jałaniec, woł. kłębowska, powiat jampolski, gub. podolska, Ukraińska SRR
Miejsce mobilizacji: lipiec r.1942, Kozodiajewski / Kuzudiejewski *) RKW
Stopień: gw. mł. sierz.
Służył: 3 bat. 4 gw. zbrs
Stanowisko: działonowy kmsz
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 4 gw. zbrs №19 dat. 20.07.1944
2. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
3. Medal "Za zdobycie Wiednia" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.06.1945
4. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja:

*) Rejon nie zidentyfikowany. Wiarygodnie to rejon kuziediejewski (teraz wchodzi do składu rejonu nowokuznieckiego) obw. kiemierowski.

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Medale "Za odwagę", "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" i "Za zdobycie Wiednia"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1722
2. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
3. CAMO (KNJ) Sz.34 Sk.15

s. Dobryń. Grób braterski obok szkoły

Miejsce urodzenia: s. Chodutycze, woł. głuchska, powiat bychowski, gub. mohylewska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: 16.01.1942, Bychowski RKW, obw. mohylewski, BSRR [3]; Wolski DKW m. Saratów, RFSRR [5]
Stopień: lejtnant / st. lejtnant
Służył: 54 obsp, 63 obsp 9 KZm
Stanowisko: d-ca kompanii; technik po remoncie samochodów pancernych
Przyczyna wyłączenia: zranienie do brzucha 30.12.1943, umarł od ran o godzinie 15:15 w 199 obms 148 DS
Data śmierci: 02.01.1944
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: с. Добринь *), Потієвський район [teraz: Володарсько-Волинський], Житомирська область, Україна
Adnotacja: żona - Walentyna c. Iwana Łyczkowska, mieszkała - wś. Annino, rej. tamaliński, obw. penzeński, RFSRR;
w Dobryniu jest 4 braterskich pogrzeby żołnierzy Armii Czerwonej - w którym z ich znajdują się prochy Łyczkowskiego B.S. dokładnie nie wiadomo.

*) Wg źródła sioło: Добрень.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.256
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.553
3. CAMO Zb.58 Inw.А-71693 Dz.885
4. "Книга памяти: Саратов. область". Т. 1 - Саратов: Регион. Приволж. изд-во "Детская книга". 1994. - 624 с., с ил. Str.584
5. "Книга памяти: Саратовская обл." Т. 3 - Саратов: Регион. Приволж. изд-во "Детская книга". 1994. - 656 с. Str.488

Bazyli s. Szczepana Łyczkowski

Miejsce urodzenia: mko Mohylna, woł. mohilańska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 01.10.1936, Uzdowski RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: mł. lejtnant / sierż.
Służył: 4 brygada opl (Białystok) / 10 odd. bat. POZŁ
Stanowisko: płutonowy
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Szczepan s. Piotra Łyczkowski, mieszkał - wś. Mohylna, rej. uzdowski / żona - Halina c. Aleksandra z d. Jakubowska, mieszkała - ul. Październikowa 10, m.o. Uzda, wszyscy - obw. miński, BSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.170478 Dz.57
2. CAMO Zb.33 Inw.595608 Dz.3
3. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.561
4. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14

Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, okr. bobrujski, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: 20.08.1942, Kzył-Ordyński RKW, obw. kzyłordyński, Kazachska SRR
Stopień: sierz. [2] / gw. sierz. [1]
Służył: 1 bat. 1001 PAS 1 GKC [2] / 4 bat. 86 GPA 37 GDS [1]
Stanowisko: celowniczy SU-76 [2] / celowniczy armaty [1]
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1001 PAS №03/n dat. 12.07.1944
2. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
3. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 86 GPA №63/n dat. 19.05.1945
4. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja: 22.09.1944 został uznany za "nieodpowiedni", ale wrócił do służby.

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Medale "Za odwagę" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5060
2. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1408
3. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
4. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14
5. Filia CAMO (WDM)
S. "Świadectwa chorób" Zb. "Kartoteka ran"

Miejsce urodzenia: wś. Troick, woł. bolszeułujska, ujazd aczyński, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 18.08.1941, Aczyński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 576 DS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 07.09.1941, niewola pod m. Łodiejnoje Pole, obw. leningradzki, RFSRR
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: n/o VI-5953, oboz №6 (Wyborg).

Źródło:
RPAW
Zb: Fińskie obozy jeńców radzieckich
Inw: Radzieckie jeńcy wojenni 1941-1945
Dz: 2958342

Miejsce urodzenia: wś. Gajówka, woł. kojdanowska, powiat miński [1]; wś. Leszczenka, woł. kaczerycka, powiat bobrujski [2]; wszycsy - gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Dzierzyński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 18 AZPS / 916 PS 250 DS 35 KS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 15.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: 300 m na Wschód od wsi Olszewo-Przyborowo, gm. Rutki, pow. zambrowski, woj. podlaskie, Polska
Adnotacja: żona - Helena c. Antoniego, mieszkała - wś. Gajówka (Hajeŭka), r/w Fanipol, rej. dzierzyński, obw. miński, BSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.755
2. www.sd250.narod.ru

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: lipiec r. 1944
Stopień: szer.
Służył: pluton KPP 364 PS 139 DS
Stanowisko: celowniczy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Medal "Za odwagę" - rozkaz do 364 PS №2/n dat. 10.02.1945
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.1120

Daniel s. Łukasza Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: w RCAC z r. 1937; czerwiec r. 1941, Białynicki RKW, obw. mohylewski, BSRR
Stopień: technik wojskowy II rangi / st. technik-lejtnant
Służył: 124 PLM
Stanowisko: mechanik lotniczy
Przyczyna wyłączenia: uznany się za zaginionego bez wieści w lipcu r. 1941; 03.06.1942
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska Frontu Leningradzkiego №010241 dat. 03.05.1942
Adnotacja: matka - Eugenia c. Atanazego Łyczkowska, mieszkała - wś. Chwatówka (Chvataŭka), żona (?) - M. c. W. Łyczkowska, mieszkała - wś. Karmanówka (Karmanaŭka); wszyscy - r/w Jeśmony, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR.
Uczestnik Wojny zimowej l. 1939-1940 (wojna radziecko-fińska).

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682524 Dz.94
2. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.801
3. CAMO Sz.666 Sk.1072

Miejsce urodzenia: wś. Krzyczki, woł. zasławska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: w RCAC z r. 1937, Zasławski RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: gw. starszyna
Służył: (653 PLM 274 DLM) 65 gw. PLM 4 gw. DLM
Stanowisko: st. mechanik lotniczy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 653 PLM №2/n dat. 14.01.1943
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 4 gw. DLM №08/n dat. 04.08.1944
3. Medal "Za obronę Moskwy" - rozkaz do 4 gw. DLM №2606 dat. 28.03.1945
4. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz Ministra Obrony ZSRR dat. 01.08.1986
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za zasługi bojowe" Medal "Za obronę Moskwy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.2108
2. CAMO Zb.33 Inw.717037 Dz.1510
3. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

Dymitr s. Łazarza Łyczkowski, r.1940

Miejsce urodzenia: wś. Szyrokowo, ujazd niżnieudyński, gub. irkucka, Rosja
Miejsce mobilizacji: r. 1940, Niżnieudyński RKW, obw. irkucki, RFSRR
Stopień: sierz.
Służył: 512 pm 93 odnc 21 DS
Stanowisko: zast. drużynowego
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: 23.11.1979
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR dat. 05.09.1945
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 21 DS №04/n dat. 29.05.1945
Adnotacja:

Medale "Za odwagę" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2025
2. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
3. Foto grzecznie nadała Swietłana Polijenko z d. Łyczkowska (Rosja)

Miejsce urodzenia: st. Sambor, powiat samborski, woj. lwówskie, Polska
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer.
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli 06.07.1941 pod m. Krzyczew, Białoruś
Obóz: Stalag VI C (Bathorn); OK SS "Mauthausen-Gusen"
Numer obozowy: 40177
Los: umarł w niewolie
Data śmierci: 04.03.1942
Pochowany: Austria
Miejsce pochówku: Mauthausen, Bezirk Perg, Oberösterreich, Republik Österreich
Adnotacja: matka - Wiktoria Łyczkowska, mieszkała - st. Sambor, ul. Somecka 197, obw. drohobycki, USRR.

Mauthausen. Memoriał radziecki
Mauthausen. Memoriał polski

Źródło:
1. APFR Zb.r-7021 Inw.112 Dz.14
2. APFR Zb.r-7021 Inw.149 Dz.148
3. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.3054

Eugeniusz s. Piotra Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Krynica, rej. uzdowski, okr. miński, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: 19.09.1943, Groznieński RKW, Czeczeńsko-Inguska ASRR, RFSRR
Stopień: ppłk.
Służył: 19 obss 4 brss NOW / opar "Sokół" brpar im. Ponomarenko
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 31.08.1976, demobilizacja
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
2. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 05.11.1954
3. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.02.1955
4. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 22.02.1968
5. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.11.1985
Adnotacja: uczestnik działań wojennych w Korei, Wietnamie.

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Order "Czerwona Gwiazda" Medale "Za zasługi bojowe" i medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14
2. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
3. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14

Filip s. Szczepana Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Kołbcza, woł. brodziecka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 20.11.1925; 01.07.1941, Szyłkiński RKW, obw. czytyjski, RFSRR
Stopień: st. lejtnant
Służył: 985 PS 226 DS 11 KS
Stanowisko: pom. kier. DSF
Przyczyna wyłączenia: 10.01.1946
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 11 KS №3/n dat. 28.01.1945
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2197
2. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 22.05.1941, Mohylewski MKW, BSRR
Stopień: mjr.
Służył: 37 oelsb SP FPP
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 19.12.1959
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 27.12.1951
2. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 28.09.1956
3. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 30.12.1956
4. Order "Czerwony Sztandar" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 16.10.1957
5. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja: uczestnik wojny koreańskiej i wietnamskiej.

Order "Czerwony Sztandar" Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Ordery "Czerwona Gwiazda" Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
2. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14
3. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

Miejsce urodzenia: wś. Bowszów, woł. głuchska, powiat bychowski, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: od 1.10.1943 do 7.07.1944 - w ruchu partyzanckim
Stopień: b/s / partyzant
Służył: 32 oddział polowej łączności armii - baza wojskowa poczty polowej, liter "АV" / opar №600 / odd. opar №346
Stanowisko: pom. kierownika / wojownik
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 10.10.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Halina c. Jana Łyczkowska, mieszkała - m. Tiumeń, ul. Perekopska 15, RFSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.19
2. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.710
3. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14
4. partizany.by

Miejsce urodzenia: wś. Wiazówka, woł. kaczerycka, powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: partyzanci
Służył:
Stanowisko: wojownik i łącznik
Przyczyna wyłączenia: zabite
Data śmierci:
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: v. Čaravač, Kličaŭski rajon, Mahiloŭskaja vobłaść, Biełaruś
Adnotacja:

Źródło:
klichev.bobr.atservers.net

Hregory s. Filipa Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 15.10.1928; oficer kadrowy, w r. 1933 zakończył PKPNS
Stopień: kpt.
Służył: 2 bnsbm / FB: 1 obpm, drużyna marynarzy BÓBR
Stanowisko: szofer / drużynowy
Przyczyna wyłączenia: zginął we wrześniu r. 1941; żywy - zdemobilizowany 07.12.1945
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
2. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja: uczestnik wojny z Finlandią w l.1939-1940; żona - Hanna c. Piotra Łyczkowska, mieszkała - wś. Skaty, rej. kamyszłowski, obw. swierdłowski, RFSRR.

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMW Zb.3 Inw.1 Dz.6
2. CAMW Zb.88 Inw.2 Dz.692
3. CAMW Zb.864 Inw.1 Dz.271
4. CAMW Zb.864 Inw.1 Dz.1305
5. CAMW Zb.1787 Inw.2 Dz.241
6. CAMO (KNJ) Sz.124 Sk.14
7. CAMO (KEK) Sz.35 Sk.14

Miejsce urodzenia: wś. Nowa Słobódka, woł. głuchska, powiat bychowski, gub. mohylewska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1939, Bychowski RKW, obw. mohylewski, BSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: kierowca
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Wiera c. Jana Łyczkowska, mieszkała - wś. Nowa Słobódka, r/w Głuchi, rej. bychowski, obw. mohylewski, BSRR.

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.117

Miejsce urodzenia: woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 08.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 1018 PS 269 DS 41 KS 3 А
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 28.08.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wsch. okolica wś. Żochy *), gm. Czerwin, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, Polska [4]
Miejsce pochówku: "Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej" - ul. I Armii Wojska Polskiego, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie, Polska [5]
Adnotacja: żona - Taćciana c. Ryhora, mieszkała - wś. Szaciły, r/w Dzierżyńsk, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR.

m. Ostrołęka. Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej
m. Ostrołęka. Cmentarz. Groby braterskie
m. Ostrołęka. Cmentarz. Grób braterski №132

*) Na mapach r. 1935 Wojskowego Instytutu Geograficznego (Warszawa): wś. Żochy-Mileń [J.Ł.].

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.951
2. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.117
3. CAMO Zb.1560 Inw.2 Dz.46
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane CAMO) Dz.33 Ark.176
5. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN)
6. Zdjęcia grobów grzecznie nadały małżonkowi Smurzyńsсy

Jakób s. Archipiusza Łyczkowski

Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: 05.05.1942 [2] kadrowy; 06.02.1942 - Taszkencka szkoła kawaleryjska
Stopień: st. lejtnant
Służył: 147 ZPK / 8 GPK 2 GDK
Stanowisko: d-ca plutonu szablowego
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w listopadzie r. 1943
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: poszukuje siostrzenica - Eugenia c. Borysa Łyczkowska.

Źródło:
1. Dane E. Łyczkowskiej
2. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14

Miejsce urodzenia: m. Bobrujsk, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: Kzył-Ordyński RKW, obw. kzyłordyński, Kazachska SRR
Stopień: gw. st. lejtnant
Służył: 8 GPK 2 GDK
Stanowisko: d-ca plutonu szablowego
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 18.10.1943 w okolicach s. Piotrowskie, rej. dymierski [teraz: Києво-Святошинськи] obw. kijowski, USRR
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Eugenia c. Bazylego Łyczkowska, mieszkała - ul. Czymkentu 35, m. Kzył-Orda, Kazachska SRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.218
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.288
3. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.43
4. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14

Jakób s. Maksyma Łyczkowski

Miejsce urodzenia: s. Kiryłówka, ujazd kański, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Kański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 145 PS odd. DS WW NKWD
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 145 PS №7/n dat. 12.06.1943
2. Medal "Za obronę Kaukazu" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 01.05.1944
3. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 05.09.1945
Adnotacja:

Medale "Za zasługi bojowe", "Za obronę Kaukazu" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1493
2. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

Miejsce urodzenia: wś. Annopol (Anapolle / Hannopol / Hanapolle), r/w Chutar, rej. czerwieński, okr. miński, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Czerwieński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 183 PS / 10 bs 1260 brs
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: 17.01.1945 otrzymał zranienie i wysłany do szpitala, zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: siostra - Maria c. Aleksandra Łyczkowska, mieszkała - m. Czerwień, ul. Humienna 18 (r. 1946).

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.1999

Miejsce urodzenia: wś. Korma, rej. uzdowski, okr. miński, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: lipiec r. 1944, Uzdowski RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści, wrzesień r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Lidia c. Bazylego Łyczkowska, mieszkała - wś. Korma, r/w Jezioro, rej. uzdowski, obw. miński, BSRR.

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.356

Miejsce urodzenia: wś. Troick, woł. bolszeułujska, ujazd acziński, gub. jenisejska, Rosja
Miejsce mobilizacji: 25.06.1941, Acziński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR [4]; 27.07.1944, Horodyszczański RKW, obw. baranowicki, BSRR
Stopień: st. sierz.
Służył: kf 391 PS 170 DS
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Sława III klasy" - rozkaz do 170 DS №110/n dat. 14.12.1944
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 40 A №694/n dat. 17.02.1945
3. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR dat. 06.04.1985
Adnotacja: stale mieszkał - kraj Krasnojarski.

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Order "Czerwona Gwiazda" Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.5571
2. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.3110
3. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14
4. KW m. Aczińsk

Miejsce urodzenia: wś. Annopol (Hannopol / Hanopolle), woł. jurewicka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Czerwieński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: SLR 3333 196 MSE 2 Frontu Białoruskiego
Stanowisko: instruktor LWF
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 2 Frontu Białoruskiego №904 dat. 13.08.1945
2. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
Adnotacja: żona - Polina c. Michała, mieszkała - m. Czerwień, ul. Lermontowa, 8; uczestnik wojny domowej 1920-1930 - 68 pułk kawalerii.

Medale "Za zasługi bojowe" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3999
2. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

s. Kisieli. Memoriał

Miejsce urodzenia: m. Winnica
Miejsce mobilizacji: Winnicki MKW, obw. winnicki, USRR
Stopień: szer.
Służył: 1151 PS 343 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 14.03.1942
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: с. Киселі, Олексіївський [teraz: Первомайський] район, Харківська область, Україна (inskrypcja na pamiątkowej płycie jest nieobecna)
Adnotacja: ojciec - Piotr s. Eudokima Łyczkowski, mieszkał - Przywokzalna 8, m. Winnica, USRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.414
2. CAMO Zb.58 Inw.977525 Dz.276

Miejsce urodzenia: wś. Jedżar, woł. uchwalska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 30.06.1944 [2] / 15.07.1944 [1], Krupski RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 5 ks 1081 PS 312 DS 69 A
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: umarł od ran w 1915 SSE
Data śmierci: maj r. 1945
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1081 PS №45/n dat. 27.05.1945
Adnotacja: ojciec - Platon s. Laurentego Łyczkowski, mieszkał - wś. Jedżar, r/w Szynki, rej. krupski, obw. miński, BSRR.

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.600
2. CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.287

Jan s. Potapiusza Łyczkowski

Miejsce urodzenia: ok. Jence, woł. rassochyńska, powiat rohaczewski, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 1939, Rohaczewski RKW, obw. homelski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 10 DS 10 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: wzięcie do niewoli
Data śmierci: 1985
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR dat. 06.04.1985

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy"

Źródło:
1. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14
2. ru.stsg.de

Miejsce urodzenia: wś. Korma, rej. wasilewicki, okr. rzeczycki, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: styczeń r. 1944, Wasilewicki RKW, obw. poleski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 896 bs
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 11.04.1945, uznany za "niezdatny"
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 15.02.1968
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda"

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977521a Dz.828
2. Filia CAMO (WDM) Sk. SE 1896-101308
3. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

Miejsce urodzenia: wś. Sorokowszczyzna, woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: lipiec r. 1941, Dzierżyński RKW, (mieszkał: wś. Stańków), obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w październiku r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Nina c. Łazarza Łyczkowska, mieszkała - wś. Szykatowicze, r/w Dobryniewo, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR (r.1948).

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977521a Dz.828

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, rej. białynicki, okr. mohylewski, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Mohylewski MKW [3] / 25.07.1944, Białynicki RKW [2] / 28.06.1944, Białynicki RKW [1], obw. mohylewski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 885 PS 290 DS
Stanowisko: telefonista bat. armat 76 mm [3] / celowniczy armaty [1, 2]
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 885 PS №50/n dat. 27.10.1944
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 290 DS №191/n dat. 11.02.1945
3. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - rozkaz do 35 KS №202/n dat. 01.04.1945
4. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR dat. 05.09.1945
5. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz MO ZSRR dat. 06.04.1985
Adnotacja: siostra - Olga c. Teodora Łyczkowska, mieszkała - wś. Chwatówka, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR.

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Order "Czerwona Gwiazda" Medale "Za odwagę" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.2514
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5558
3. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.3092
4. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14
5. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

Miejsce urodzenia: m. Ryga, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 26.02.1942, Puszkiński RKW, obw. moskiewski, RFSRR
Stopień: st. sierz.
Służył: 8 bat. 566 PA 304 DS
Stanowisko: celowniczy armaty / działonowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 566 PA №1/n dat. 03.09.1943
2. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - rozkaz do wojska 1 gw. A №65/n dat. 12.03.1944
3. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 304 DS №56/n dat. 28.08.1944
4. Order "Sława III klasy" - rozkaz do 304 DS №28/n dat. 11.04.1945
5. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR dat. 06.04.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Order "Sława III klasy" Medal "Za odwagę" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1597
2. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.4081
3. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.2705
4. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.2677
5. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

m. Kędzierzyn-Koźle. Cmentarz Wojskowy

Miejsce urodzenia: s. Pieszczure *), woj. stanisławówskie, Polska
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Drohobycki RKW, obw. drohobycki, USRR
Stopień: szer. [1,2], jefrejter [3]
Służył: 163 OBSap 148 DS
Stanowisko: saper
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 01.04.1945
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wś. Rogożany **), gm. Kietrz, pow. głubczycki, woj. opolskie, Polska [1,2]
Miejsce pochówku: m. Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie, Polska [3]
Adnotacja: ojciec - Roman s. Antoniego Łyczkowski, mieszkał - s. Pieszczure, obw. drohobycki, USRR.

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana.
Prawdopodobnie, chodzi o s. Szeszóre, gm. Pistyń, pow. kossowski, woj. stanisławówskie, Polska / rej. kosowski, obw. stanisławski, USRR [teraz: s. Szeszore, rej. kosowski, obw. iwano-frankowski, Ukraina].
**) Niem. - Rosen.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.616
2. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane CAMO)
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN)

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Uwiński RKW (o. Uwa), Udmurcka ASRR
Stopień: mł. lejtnant
Służył: 210 obsap
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 23.06.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Olga c. Bazylego Łyczkowska, mieszkała - Udmurcka ASRR / obw. archangielski, RFSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.23
2. CAMO Zb.33 Inw.11459 Dz.424
3. "Книга Памяти Удмуртской Республики". 2 том. Str.359

m. Mamonowo. Pamiątkowy kompleks na pogrzebie braterskim

Miejsce urodzenia: wś. Annopol (Hannopol / Hanopolle), rej. czerwieński, obw. miński, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: Czerwieński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 438 PS 129 DS
Stanowisko: celowniczy 76 mm armaty
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce podczas szturmu miasta Heiligenbeil, Prusy Wschodnie
Data śmierci: 21.03.1945
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: г. Мамоново (Heiligenbeil), Багратионовский район, Калининградская область, РФ (zwłoki żołnierza są przeniesione z płn.-zach. okolic w. Wermten, Prusy Wschodnie)
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 438 PS №055/n dat. 31.03.1945
2. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" (pośmiertnie) - rozkaz do 40 KS №325/n dat. 08.04.1945
Adnotacja: matka - Paulina c. Michała, mieszkała - ul. Proletarska 8, m. Czerwień, obw. miński, BSRR.

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.1626
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3978
3. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.597
4. Spisy pogrzebów
5. "Назовем поименно. Рос. Федерация, Калинингр. обл.", Калининград: Кн. изд-во, 1994. Т. 5: Л-М. - 1994.- 288 с. Str.101

Miejsce urodzenia: wś. Borok, woł. puchowicka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: partyzant
Służył: opar "Zwycięstwo" brpar "Płomień"
Stanowisko: wojownik
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №218/190 z dn. 15.08.1944
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda"

Źródło:
1. APFR Zb.R7523 Inw.4 Dz.234
2. partizany.by

Miejsce urodzenia: s. Biskowice, powiat samborski, woj. lwówskie, Polska
Miejsce mobilizacji: maj r. 1941 (ze słów świadków), Samborska RKW, obw. drohobycki, USRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Barbara c. Marcina Łyczkowska, mieszkała: s. Biskowice, rej. samborski, obw. drohobycki [teraz: obw. lwówski], USRR (r. 1948).

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977522 Dz.324

Miejsce urodzenia: wś. Gajówka, woł. kojdanowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: st. sierz.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w niewole
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
"Saskie memoriały" - Baza jeńców wojennych

Miejsce urodzenia: m. Mińsk, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 07.07.1944, Staliński RKW m. Mińska, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 2 obs 28 obrs 508 PS 174 DS
Stanowisko: telefonista plutonu łączności
Przyczyna wyłączenia: otrzymał zranienie 05.02.1945, późniejszy los jest nie znany - zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Sława III klasy" - rozkaz do 174 DS №57 dat. 27.10.1944
Adnotacja: siostra - Jadwiga c. Wincentego Łyczkowska, mieszkała - pr[zejazd - ?] Leśny 5 miesz.1, Sierabranka, m. Mińsk, BSRR (r. 1946).

Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.4581
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2024

Miejsce urodzenia: wś. Maljewo (Majlewo), woł. turkowska, powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie [J.Ł.]
Miejsce mobilizacji: 14.07.1941, Czusowski RKW, obw. mołotowski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 918 PS 250 DS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginiony bez wieści, listopad r.1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.395
2. CAMO Zb.7571 Inw.28913s Dz.2,4

Józef s. Włodzimierza Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Krupce, woł. siemkowo-gorodziecka, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: październik r. 1931, Stalinski DKW, m. Mińsk, BSRR
Stopień: gw. st. lejtnant
Służył: 12 odd. gw. PCCP
Stanowisko: d-ca kc
Przyczyna wyłączenia: 22.02.1947, ciężkie zranienie prawej nogi - inwalida II grupy
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/43 z dn. 06.11.1947
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.8
2. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14

Karol s. Bolesława Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Podkamień [2] / ur. Siemira [3], woł. brodziecka, powiat ihumeński (czerwieński), Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: 15.07.1943, Mołotowski RKW, obw. mołotowski, RFSRR / 17.09.1943-29.02.1944, oddziały partyzanckie
Stopień: szer. / partyzant
Służył: 1208 PS 362 DS / 208 oppar i 152 ppar
Stanowisko: strzelec / bojowiec
Przyczyna wyłączenia: 30.06.1944, ciężkie zranienie obu nóg - inwalida ІІI grupy
Data śmierci: 1993
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №204 z dn. 06.08.1946
2. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz MO ZSRR dat. 06.11.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.744807 Dz.17
2. partizany.by
3. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14
4. Dodatkowe wiadomości grzecznie są nadane Wieńczysławem Łyczkowskim (Rosja)

Las Grzanka. Grób braterski

Miejsce urodzenia: wś. Dubrowo, woł. hrebeńska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 12.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: mł. sierz.
Służył: 617 PS 199 DS
Stanowisko: drużynowy
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 24.01.1945
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wś. Zawady, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, Polska [1]
Miejsce pochówku: Las Grzanka, gm. Szelków, pow. makowski, woj. mazowieckie, Polska [2]
Odznaczeni:
Order "Sława III klasy" - rozkaz do 199 DS №2/n dat. 18.01.1945
Adnotacja: żona - Olimpia c. Piotra Łyczkowska, mieszkała - wś. Hanapolle (Annopol), rej. czerwieński, obw. miński, BSRR.

Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.1928
2. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.210
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN)

Kazimierz s. Piotra Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Miszanówka *) [wś. Miszkówka (Miszkowce), woł. niczyporowicka, powiat horecki - J.Ł.], gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Mohylewski OKW [1] / czerwiec r. 1941, Miński RKW, obw. miński [2], BSRR
Stopień: prawnik wojskowy III rangi [1] / kpt. systemu prawnego [2] / mjr. systemu prawnego
Służył: Prokuratura Wojskowa 49 A [1] / 1 ALot [2]
Stanowisko: śledczy wojskowy
Przyczyna wyłączenia: 18.05.1946
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 49 A Frontu Zachodniego №018 dat. 22.02.1943
2. Medal "Za obronę Moskwy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 01.05.1944
3. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
4. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 1 ALot №55/n dat. 05.09.1944
5. Medal "Za zdobycie Königsbergu" - rozkaz do wojska 1 ALot №31 dat. 16.10.1945
6. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 06.11.1945
7. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - rozkaz do wojska 1 ALot
Adnotacja: w ewakuacji rodzina mieszkała: m. Stalingrad, SZC, osiedle/w, d. 506, miesz. 17.

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Order "Czerwona Gwiazda" Medale "Za zasługi bojowe" Medale "Za obronę Moskwy", "Za zdobycie Königsbergu" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945"

*) Zidentyfikować miejscowości nie udało się.
Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682525 Dz.479
2. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1704
3. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5805
4. CAMO Zb.290 Inw.3308 Dz.458
5. CAMO Zb.290 Inw.3308 Dz.667
6. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
7. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14