Kombatanci

nawigator

Uczestnicy wydarzeń wojskowych lat 1914-1938

"Krzyż Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego" 4 stopnia

Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Cesarstwo Rosyjskie
Stopień:
Stanowisko:
Służył:
Odznaczeni: "Krzyż Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego" 4 stopnia, № 30292
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestnik I Wojny Światowej, 1914-1918.

Źródło:
1. «Алфавитный список лиц, награжденных Георгиевскими крестами 4 ст. 1915-17 гг.», str.30
2. RPAH, Zb. 496, Inw. 3, Dz. 910 na 53 ark. (plik Л1, ark. 1-18odw.), ark. 15odw.

"Krzyż Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego" 4 stopnia

Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: szer. Armii Imperium Rosyjskiego
Stanowisko: strz.
Służył: 14 kompania, 28 Syberyjski Pułk Strzelców
Odznaczeni: "Krzyż Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego" 4 stopnia, № 49646
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: W białych wojskach frontu Wschodniego - na dzień 07.11.1919 jegier 1 kompanii Irkuckiej wojskowej szkoły instruktorskiej (ukoń. 01.12.1919). Uczestnik I Wojny Światowej i Białego Ruchu.

Źródło:
1. Патрикеев С. Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. IV степень. №№ 1–100000. М., «Духовная Нива», 2012. – 1036 с., str. 493.
2. «Алфавитный список лиц, награжденных Георгиевскими крестами 4 ст. 1915-17 гг.», str.58
3. RPAH, Zb. 496, Inw. 3, Dz. 910 na 53 ark. (plik Л2, ark. 19-36odw.), ark. 29odw.
4. Волков, Сергей Владимирович, д.и.н. База данных № 2: «Участники Белого движения в России».

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Detroit, Michigan, USA
Stopień: szer.
Stanowisko:
Służył: kompania "L" 128 p.p. 32 d.p. (dywizja "Czerwona Strzała")
Przyczyna wyłączenia: umarł od choroby
Data śmierci: 14.10.1918
Pochowany: Francja
Miejsce pochówku: działka H szereg 39 grób 14 Cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon, Lorraine, France
Adnotacja: uczestnik I Wojny Światowej.

Amerykański memoriał w Meuse-Argonne
Amerykański memoriał w Meuse-Argonne

Źródło:
www.distantcousin.com

Cmentarz Obrońców Lwowa

Miejsce urodzenia: Lwów
Miejsce mobilizacji: Lwów
Stopień: szer.
Stanowisko: technik
Służył: odcinek III, służba pomocnicza
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: 13.02.1929
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: K. XXI, grób 1907 - Цвинтар Оборонців Львова - Львів - Україна
Adnotacja: uczestnik obrony Lwowa w l.1918-20.

Źródło:
S.S. Niciej "Cmentarz Obrońców Lwowa" - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 1990, s. 346

"Krzyż Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego" 4 stopnia

Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: szer. Armii Imperium Rosyjskiego
Stanowisko:
Służył: 5 kompania, 37 Jekaterynburski Pułk Piechoty
Odznaczeni: "Krzyż Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego" 4 stopnia, № 575257 (r. 1916)
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestnik I Wojny Światowej.

Źródło:
1. "АЛФАВИТНЫЕ СПИСКИ НИЖНИХ ЧИНОВ, ПОГИБШИХ, РАНЕНЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В 1-ю МИРОВУЮ ВОЙНУ 1914‐1918 Г.Г. Виленская губерния", spis №13, str. 207.
2. Патрикеев С. Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. IV степень. №№ 500001–600000. М., «Духовная Нива», 2013. – 1024 с., str. 785.

Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1914, woł. Juraciszki, powiat oszmiański, gub. wileńska, Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: st. szer. Armii Imperium Rosyjskiego
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia: zranienie 07.08.1914
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: miejsce zamieszkania - wś. Dorosze *), kawaler, wyznanie wiary - prawosławne; uczestnik I Wojny Światowej.

*) - w źródle jest błąd: poprawnie - wś. Dareni.

Źródło:
"АЛФАВИТНЫЕ СПИСКИ НИЖНИХ ЧИНОВ, ПОГИБШИХ, РАНЕНЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В 1-ю МИРОВУЮ ВОЙНУ 1914‐1918 Г.Г. Виленская губерния", spis №13, str. 207.

Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: woł. Słoboda-Pereszewska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: szer. Armii Imperium Rosyjskiego
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 23.02.1915
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: miejsce zamieszkania - w. Jasieniec, kawaler, wyznanie wiary - katolickie; uczestnik I Wojny Światowej.

Źródło:
"АЛФАВИТНЫЕ СПИСКИ НИЖНИХ ЧИНОВ, ПОГИБШИХ, РАНЕНЫХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В 1-ю МИРОВУЮ ВОЙНУ 1914‐1918 Г.Г." Минская губерния, spis №1239, str. 19810.

Miejsce urodzenia: Monarchia Austro-Węgierska
Miejsce mobilizacji: Galicja, powiat samborski, w. Biskowice
Stopień:
Stanowisko: piechociarz
Służył: 33 ppl, 2 kompania Armii Monarchii Austro-Węgierskiej
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 01.06.1916
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestnik I Wojny Światowej.

Źródło:
"№544. Verlustliste ausgegeben am 29./3.1917. Wien, 1917", str. 36.

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer.
Stanowisko:
Służył: 42 pp
Przyczyna wyłączenia: umarł od choroby
Data śmierci: 22.02.1920
Pochowany: 24.02.1920, Polska
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojenny, Biłystok, Polska
Adnotacja: błąd w napisaniu nazwiska.

Białystok. Cmentarz wojenny
Grób L. Łyczkowskiego

Źródło:
"Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920" - Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa - 1934

Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: ppor. Armii Imperium Rosyjskiego
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia: zranienie
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestnik I Wojny Światowej, lata 1914-1918.

Źródło:
1. "Русскій Инвалидъ" №227 d. 25.08.1916
2. "Журналъ военный и литературный "Развѣдчикъ" №1364 d. 27.12.1916, str.829

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: por. piech. WP
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
OFICEROWIE WP 1918-1921. www.muzeumwp.pl

Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1914, powiat wileński, gub. wileńska, Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: szer. Armii Imperium Rosyjskiego
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 04.08.1914
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: kawaler, wyznanie wiary - katolickie; uczestnik I Wojny Światowej.

Źródło:
"Алфавитные списки нижних чинов, погибших, раненых и пропавших без вести в 1-ю мировую войну 1914‐1918 г.г. Виленская губерния", spis №14, str. 213.

Miejsce urodzenia: Monarchia Austro-Węgierska
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Stanowisko: żołnierz Ligionu Polskiego Armii Monarchii Austro-Węgierskiej
Służył: 6 pułk, 1 batalion, 1 kompania
Przyczyna wyłączenia: choroba, 17.11.1915
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: szpital garnizonowy №12, Josefstadt; uczestnik I Wojny Światowej.

Źródło: "Lista Strat Legionów Polskich", tom 5, str. 14

Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1914, woł. Juraciszki, powiat oszmiański, gub. wileńska, Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: szer. Armii Imperium Rosyjskiego
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia: zranienie 04.08.1914
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: kawaler, wyznanie wiary - prawosławne; uczestnik I Wojny Światowej.

Źródło:
"Алфавитные списки нижних чинов, погибших, раненых и пропавших без вести в 1-ю мировую войну 1914‐1918 г.г. Виленская губерния", spis №13, str. 207.

"Krzyż Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego" 4 stopnia

Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1914, woł. Juraciszki, powiat oszmiański, gub. wileńska, Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: mł. podoficer Armii Imperium Rosyjskiego
Stanowisko:
Służył: 7 Finlandyjski Pułk Strzelców
Przyczyna wyłączenia: zranienie 05.10.1914
Odznaczeni: "Krzyż Zasługi Wojskowego Orderu Świętego Jerzego" 4 stopnia, № 496274 (r. 1915)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: kawaler, wyznanie wiary - katolickie; uczestnik I Wojny Światowej.

Źródło:
1. "Алфавитные списки нижних чинов, погибших, раненых и пропавших без вести в 1-ю мировую войну 1914‐1918 г.г. Виленская губерния", spis №754, str. 12058.
2. Патрикеев С. Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг. IV степень. №№ 400001–500000. М., «Духовная Нива», 2013. – 1208 с., str. 1155.

Miejsce urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: woł. ziembińska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Stopień: szer. Armii Imperium Rosyjskiego
Stanowisko:
Służył:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 19.02.1915
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: kawaler, wyznanie wiary - prawosławne; uczestnik I Wojny Światowej.

Źródło:
"Алфавитные списки нижних чинов, погибших, раненых и пропавших без вести в 1-ю мировую войну 1914‐1918 г.г. Минская губерния", spis №544, str. 8703.