Kombatanci

nawigator

Uczestnicy wydarzeń wojskowych z roku 1939 w składzie formacje polskich

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: bomb.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci:
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: Кам'янка-Бузька [Kamionka Strumiłowa - J.Ł.], Львівська область, Україна
Adnotacja:

Źródło: felsztyn.tripod.com

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: kan.
Służył: 7 bateria 38 pal 7 DP 2 А WP
Stanowisko: obsługa baterii
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestnik wydarzeń wojskowych w l.1944-45

Źródło:
S. Rzepski "38 pułk artylerii lekkiej" - Ministerstwo Obrony Narodowej, 1971

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: żołnierz konspiracji końskiej AK, pseudonim "Wicherek"
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: w konspiracji był od jesieni 1942 r.

Źródło:
1. C. Chlebowski "Cztery z tysiąca" - Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983
2. J. E. Wilczur "Sosny były świadkami: ziemia konecka w latach okupacji 1939-1945" - Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: żołnierz okręgu radomsko-kieleckiego ZWZ-AK
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestnik działań wojskowych w l. 1939-45

Źródło:
W. Borzobohaty „Jodła” – PAX 1988

J. Łyczkowski. Warszawa, r. 1944

Miejsce urodzenia: Łódź
Miejsce mobilizacji:
Stopień: starszy strzelec / kapr., pseudonim "Łan", "2157"
Służył: Armia Krajowa - zgrupowanie "Paweł" - batalion NOW-AK "Antoni" - 2. kompania "Anna" - II pluton, od 07.08.1944 - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - od 14.08.1944 batalion "Gustaw" - kompania "Anna" - II pluton (poprzednio w 3. kompania "Gertruda")
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu; numer jeniecki - 140232
Data śmierci: 29.06.2001
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: Warszawa
Adnotacja: brał udział w Powstaniu Warszawskim; imiona rodziców: Czesław - Anna z d. Łuszkiewicz; jakiś Jerzy w randze kaprala jest wspomniany w źródle 2

Bracia Łyczkowscy - Jerzy i Zygmunt. Warszawa. 02.09.1944

Źródło:
1. R. Bielecki "Gustaw", "Harnaś" - dwa powstańcze bataliony" - PIW, 1989
2. M. Sas-Skowroński, Związek Byłych Żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich "Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich: spis żołnierzy"- Zarząd Główny Związku b. Żołnierzy S.B.S.K. Strzelców Karpackich, 1967
3. www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Jerzy_Lyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Czetyrki, wołost Soleczniki [w rzeczywistości - Krewo, J.Ł.], powiat oszmiański, gub. wileńska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 24 sierpnia 1939 r.
Stopień: ppor.
Służył: kompania przeciwpancerna 1 Pułku im. Józefa Piłsudskiego
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: wzięcie do niewoli pod Warszawą
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. medal "Za udział w wojnie obronnej 1939 r."
2. krzyż "Polonia Restituta"
3. medal "Za zasługi dla obronności kraju"
4. krzyż "Za zasługi dla ZK RP i BWP"
Adnotacja: uczestnik bojów w r.1939

Odznaczeni J. Łyczkowskiego

Źródło:
Wspomnienia pana Józefa Łyczkowskiego, 2010

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: sierż.
Służył: 30 pp 9 DP 2 A WP
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: medal "Krzyż Walecznych"
Adnotacja: uczestnik działań wojskowych w l.1944-45

Medal "Krzyż Walecznych"

Źródło:
W. Wołoszyn, Wojskowy Instytut Historyczny "Pod Budziszynem i Dreznem" - Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1963

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: kpt.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: prezes Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych dzielnicy Włochy (Warszawa).

Źródło:
www.infochoty.waw.pl

Osiedle Lenino. Polski memoriał wojskowy

Miejsce urodzenia: wś. Ćwitowa, pow. kałuski, woj. stanisławówskie, Polska
Miejsce mobilizacji: Priłuski RKW, Komi ASRR
Stopień: plut.
Służył: 1 pcd 1 polska dp
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce obok w. Nikolenka, leninska r/w, rej. gorkowski, obw. mohylewski, BSRR
Data śmierci: 11.10.1943
Pochowany: Rosja / Białoruś
Miejsce pochówku: 200 m na płd.-wsch. od д. Слободка (Слобода), Октябрьский сельсовет, Краснинский район, Смоленская область [być może, pogrzeb jest przeniesiony do grobu braterskiego - o. Lenina, Horacki rajon, Mahiloŭskaja vobłaść, - J.Ł.]
Adnotacja: ojciec - Łyczkowski Jan, mieszkał: k/ch im. Mołotowa, s. Objaczewo, rej. priłuski, Komi ASRR, Rosja.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.594
2. КНИГА ПАМЯТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ. Том 4. Сыктывкар, 1996. Str. 158
3. L. Grot, Grigorij Lobarev "Pamięć wspólnej walki" - Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989
4. J. Prorok "Skazani na zagładę: wspomnienia z lat 1939-1945" - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1992

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: kpt.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Odznaczeni: Order "Virtuti Militari"
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Order "Virtuti Militari"

Źródło:
J. Szostak "Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari w Kraju i na obczyźnie", Warszawa, 2007

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: żołnierz konspiracji końskiej AK, pseudonim "Sternik"
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: został aresztowany w Końskich w czasie pracy na nasłuchu radiowym
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
C. Chlebowski "Cztery z tysiąca" - Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983

Cmentarz parafialny w Iłowie. Działka wojenna

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer. WP
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: w. Uderz, 18.09.1939
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: cmentarz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie - gm. Iłów, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie, Polska
Adnotacja: uczestnik Bitwy Nad Bzyrą

Źródło:
1. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., Pruszków 1993, s. 431
2. www.niesmiertelnik.pl

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: oficer AK (inż.), pseudonim "Jaskółka"
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestnik powstań śląskich

Źródło:
S. Durlej "Walka i cierpienie: wspomnienia Żołnierzy BCh III Okręgu Kieleckiego" - Ludowe towarzystwo naukowo-kulturalne, 1999

Miejsce urodzenia: Łódź
Miejsce mobilizacji:
Stopień: podoficer [1] / kpr. [2] AK, pseudonim "Łoś"
Służył: Armia Krajowa - Grupa "Północ" - odcinek "Kuba"- zgrupowanie "Sosna" - batalion "Chrobry I" - 1. kompania, w Śródmieściu w batalionie "Miłosz"
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu; numer jeniecki - 223385
Data śmierci: 03.03.1997
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: Łódź
Adnotacja: w konspiracji od 1942 roku; imiona rodziców: Czesław - Anna z d. Łuszkiewicz; adres przed Powstaniem Warszawskim: Warszawa, ul. Ogrodowa, 56

Źródło:
1. S. Pietras "Zgrupowanie "Sosna", batalion "Chrobry I" - 1993
2. R. Bielecki "Żołnierze Powstania Warszawskiego: Dokumenty z Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża" - Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Główny. Biuro Informacji i Poszukiwań. Archiwum Neriton, 1996
3. www.1944.pl

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: kan.
Służył: 7 bateria 38 pal 7 DP 2 А WP
Stanowisko: obsługa baterii
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: uczestnik wydarzeń wojskowych w l.1944-45

Źródło:
S. Rzepski "38 pułk artylerii lekkiej" - Ministerstwo Obrony Narodowej, 1971

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji:
Stopień: por. WP
Służył: 62 pp; 16 pp i sztab 6 DP
Stanowisko: dowódca plutonu
Przyczyna wyłączenia: wzięcie do niewoli
Data śmierci: 03.09.1977
Pochowany: Wielka Brytania
Miejsce pochówku: London, GB
Adnotacja:

Absolwent szkoły średniej. W latach 1930-1931 w Batalionie Szkolnym Podchorążych Piechoty w Różanie, gdzie odbywał przeszkolenie na kursie unitarnym. w latach 1931-1933 w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. – Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1933 z przydziałem do 62 pp w Bydgoszczy na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1936. Przeniesiony po 1935 do 16 pp w Tarnowie, gdzie pełni różne funkcje m. in. p. o. d-ca plutonu artylerii piechoty.

Podczas kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy plutonu, potem oficer sztabu 6 DP w składzie armii „Kraków”. Walczył z wrogiem na szlaku bojowym 16 pp i 6 DP. Uczestnik walk na Lubelszczyźnie, gdzie dostał się do niewoli.

Przebywał w oflagu II b w Arnswalde, potem od V 1942 w Gross - Born. W 1945 ewakuowany w głąb Niemiec.

Po uwolnieniu z niewoli w 1945 pozostał na Zachodzie. Wyjechał do Wlk. Brytanii, gdzie osiadł na stałe i pracował. Zmarł 03 IX 1977 w Londynie.

Dz. Pers. Nr 9 z 15 VIII 1933

Źródło:
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006

W. Łyczkowska

Miejsce urodzenia: wś. Sulejówek, gm. Okuniew, pow. warszawski, Królestwo Polskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: żołnierz AK
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: 23.03.1956
Pochowana: Polska
Miejsce pochówku: cmentarz parafialny - m. Suchedniów - pow. skarżyski - woj. Świątokrzyskie - Polska
Adnotacja: w latach 1940-1945 była żołnierzem AK, utrzymywała skrzynkę kontaktową, razem z doktorem Poziomskim [mężem siostry Zofii] prowadziła zakonspirowany szpitalik dla partyzantów, organizowała zaopatrzenie dla oddziałów bojowych.

Źródło:
Broszura o szkole i kroniki szkolnej. Suchedniówska Szkoła im. W. Łyczkowskiej. Opracowała Justyna Miernik.

Miejsce urodzenia: wś. Chrusty, pow. łaski, Polska
Miejsce mobilizacji:
Stopień: strz., pseudonim "Rawicz"
Służył: zgrupowanie AK "Kryska"
Stanowisko: kwatermistrzostwo
Przyczyna wyłączenia: wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną
Data śmierci: 24.04.1994
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: Cmentarz Bródnowski, Warszawa, Polska
Odznaczeni:
1. Krzyż Kawalerski Orderu "Polonia Restituta"
2-3. Złoty i Brązowy "Krzyż Zasługi"
4. "Warszawski Krzyż Powstańczy" (nadany 11.04.1984, legitymacja Nr 21-84-27 K)
5. Medal "X-lecia Polski"
Adnotacja: uczestnik Powstania Warszawskiego na Czerniakowie; wieloletni pracownik Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich; imiona rodziców: Bolesław - Katarzyna z d. Stacher.

Odznaczeni Z. Łyczkowskiego

Źródło:
1. S. Fojcik "Hel" "Żołnierze AK "Kryska" - Związek Powstańców Warszawskich Środowisko "Kryska", Warszawa 1994
2. www.1944.pl
3. Informację dodatkową grzecznie przekazała Halina Boratyńska z d. Łyczkowska (Polska).

Z. Łyczkowski. Warszawa, r. 1944

Miejsce urodzenia: Łodź
Miejsce mobilizacji:
Stopień: strz., pseudonim "Łęczyc", "2158"
Służył: Armia Krajowa - zgrupowanie "Paweł" - batalion NOW-AK "Antoni" - 2. kompania "Anna" - II pluton, od 7.08.1944 - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion "Gustaw" - kompania "Anna" - II pluton (poprzednio w 3. kompania "Gertruda")
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: niewola niemiecka, numer jeniecki 140231
Data śmierci: 26.04.1946
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: Łodź, Polska
Adnotacja: brał udział w konspiracji 1939-1944 i Powstaniu Warszawskim; imiona rodziców: Czesław - Anna z d. Łuszkiewicz.

Bracia Łyczkowscy - Jerzy i Zygmunt. Warszawa. 02.09.1944

Źródło:
1. R. Bielecki "Gustaw", "Harnaś" - dwa powstańcze bataliony" - PIW, 1989
2. www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Zygmunt_Lyczkowski