Kombatanci

nawigator

Uczestnicy wydarzeń wojskowych z roku 1939 w składzie formacje radzieckich

(kontynuacja)

Miejsce urodzenia: wś. Jedżar, woł. uchwalska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: październik r. 1939, Krupski RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 125 DS
Stanowisko: instruktor sanitarny (?)
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Platon s. Laurentego Łyczkowski, mieszkał - wś. Jedżar, r/w Szynki, rej. krupski, obw. miński, BSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.602
2. CAMO Zb."Leningradzki WPT" Inw.530769 Dz.43013

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Konakowski RKW, obw. kaliniński, RFSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w maju r. 1942
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Jekaterina c. Iwana Gnieuszewa, mieszkała - s/ch NKWD, w. Jedimonowo, rej. konakowski, obw. kaliniński [teraz: twerski], RFSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1618
2. "Книга Памяти. Тверская область". Том 9. Изд-во "Тверские ведомости", 1995. Str.466

Miejsce urodzenia: Osada Tyny [teraz: s. Tyński], ujazd kański, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 27.08.1941, Niżne-Ingaszski RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 1269 PS 382 DS / 9 ks 1244 PS 374 DS 59 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści 03.02.1942
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: do mobilizacji mieszkał - st. Tyńska, rej. niżneingaszski, kraj krasnojarski, RFSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.1061
2. CAMO Zb.7912 Inw.97568а Dz.5

Miejsce urodzenia: wś. Pućków, woł. jakszycka, powiat ihumeński, gub. mińska
Miejsce mobilizacji: Bereziński RKW, obw. mohylewski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 446 PS 397 DS
Stanowisko: łącznik
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 25.09.1944
Pochowany: Łotwa
Miejsce pochówku: trup został na pobojowiskie, zaaferowanym przeciwnikiem, w rejonie na południe od Vaive, Vaives pagasts, Cēsu rajons [teraz: Cēsu novads], Latvija
Adnotacja: ojciec - Szczepan s. Leona Łyczkowski, mieszkał - wś. Pućków, r/w Sielib, rej. berezyński, obw. mohylewski [teraz: miński], BSRR.

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1030

Leon s. Antoniego Łyczkowski, 1942

Miejsce urodzenia: m. Irkuck, gub. irkucka, RFSRR
Miejsce mobilizacji: 18.01.1942, Uljanowski MKW, RFSRR
Stopień: gw. sierz.
Służył: 21 gw. obł / sztab 17 GDS
Stanowisko: st. radiotelegrafista
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 05.01.1944
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: v. Siniaki *) (rejon stacji kolejowej Krynki), Loźnienski rajon, Viciebskaja vobłaść, Biełaruś
Adnotacja: matka - Nina c. Bazylego Łyczkowska, mieszkała - ul. Gonczarowa 14-27, m. Uljanowsk, RFSRR.

*) Wieś już nie istnieje. Dziś to terytorium: Akciabarski pasiałkovy saviet, viciebski rajon.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.219
2. CAMO Zb."21 gw.obł" Inw.277442s Dz.1
3. "Книга Памяти: Мемориальное издание" - Ульяновск: Издательство "Дом печати", 1995, т.1 -456 с.: ил. Str.261
4. "Книга памяти Украины. Одесская область", том VIII, город Одесса, Жовтневый район.
5. Zdjęcie grzecznie przekazała Oksana córka Rejngolda z d. Łyczkowska (Ukraina)

Leon s. Michała Łyczkowski

Miejsce urodzenia: m. Nieśwież, powiat nieświeski, woj. nowogródzkie, Polska
Miejsce mobilizacji: kwiecień r. 1945
Stopień: kpt. służby medyczney
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 15.02.1947
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku
Odznaczeni:
1. Medal "Za zdobycie Wiednia"
2. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
3. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Medale "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" i "Za zdobycie Wiednia"

Źródło:
1. CAMO (KEK) Sz.376 Sk.38
2. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

Miejsce urodzenia: wś. Rospy, woł. pukowska, powiat ihumeński, gub. mińska
Miejsce mobilizacji: 04.02.1940, Kopylski RKW, obw. bobrujski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 403 PS 145 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Lidia c. Bazylego Łyczkowska, mieszkała - wś. Perewoz, r/w Starzyca [teraz: Słoboda Kuczyńska], rej. kopylski, obw. bobrujski [teraz: miński], BSRR (r. 1949).

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977522 Dz.404

Maksym s. Filipa Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 17.06.1940 (27.06.1940), Zadnieprzański DKW (Smoleński ZDKW), m. Smoleńsk, obw. smoleński, RFSRR
Stopień: st. technik-lejtnant
Służył: 36 brp 38 A / Radziecka administracja wojskowa w Niemczech, m. Lipsk
Stanowisko: kier. PIG
Przyczyna wyłączenia: 03.11.1962
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Stalingradu"
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska Frontu Białoruskiego №10/n dat. 30.10.1943
3. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 05.09.1945
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda" Medale "Za obronę Stalingradu" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.3275
2. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14
3. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 05.07.1944, Białynicki RKW, obw. mohylewski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 7 bat. 1029 PA 64 DS / 1029 GPA 82 GDS
Stanowisko: amunicyjny działonu
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli (wyzwolony)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 1029 PA №13/n dat. 02.06.1945
2. Medal "Za zdobycie Berlina" - rozkaz do 1029 GPA 82 GDS dat. 15.10.1945
Adnotacja: żona - Matrona c. Marcina Łyczkowska, mieszkała - wś. Chwatówka, r/w Jeśmony, rej. białynicki, obw. mohylewski, BSRR.

Medale "Za zasługi bojowe" i "Za zdobycie Berlina"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.913
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1600
3. CAMO Zb.345 Inw.5504 Dz.204

Miejsce urodzenia: wś. Saszyno *), ujazd czausowski, gub. homelska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1943, Solikamski RKW, obw. mołotowski, RFSRR
Stopień: gw. jefrejter [4] / gw. st. sierz. [2,3]
Służył: 241 GPS 75 GDS
Stanowisko: działonowy 76-mm armaty
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - rozkaz do 17 KS №19/n dat. 20.07.1943 [4] / 21.07.1943 [1]
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 241 GPS №39/n dat. 07.08.1943
3. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 75 GDS №57/n dat. 19.07.1944
4. Order "Sława III klasy" - rozkaz do 75 GDS №83/n dat. 18.01.1945
5. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 241 GPS №101/n dat. 24.04.1945
6. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
7. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja:

*) Prawdopodobnie chodzi o wsi "Szaszyno". Teraz już nie istnieje. Terytorium: Asinaŭski pasiałkovy saviet, Čavuski rajon.

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Czerwona Gwiazda" Order "Sława III klasy" Medale "Za odwagę" i medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1836
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3255
3. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5970
4. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.1368
5. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14
6. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

Miejsce urodzenia: m. Mińsk, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: r. 1942, Chwałyński RKW, obw. saratowski, RFSRR
Stopień: mł. lejtnant / lejtnant
Służył: 15 olebł / 962 obł 117 KS / 90 PS 95 DS / 272 PS 123 DS
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia: 24.04.1947
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Baiłoruskiego №0715 dat. 22.06.1945
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4097
2. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 10.07.1944, Woroszyłowski DKW m. Mińska, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 758 PS 88 DS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Hanna c. Saweliusza Łyczkowska (ślub w r. 1937), mieszkała - ul. Charkowska 5 miesz.1, m. Mińsk, BSRR (r. 1950).

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977523 Dz.288

Michał s. Jehorego Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Chwatówka, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji:
Stopień: partyzant (23.06.1944 - 01.07.1944) / szer.
Służył: 1 oddział brpar "Czekist" / 2 km 459 PS 42 DS 2 Front Białoruski
Stanowisko: wojownik
Przyczyna wyłączenia: ciężko zranienie w głowę, 13.02.1945
Data śmierci: 12.07.2008
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy"

Źródło:
1. partizany.by
2. pamyat-naroda.ru

Michał s. Maksyma Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Kiryłówka, ujazd kański, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: kwiecień r. 1935 / 01.08.1942, Irbieński RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer. / mł. lejtnant
Służył: 32 GPS 12 GDS / 1287 PS 60 DS / orbs 60 DS
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia: 05.05.1946
Data śmierci: 03.08.1977
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
Adnotacja: walczył na Frontach Briańskim, I Białoruskim, brał udział w Orłowskiej i Berlińskiej operacjach zaczepnych: sierpień 1942 - maj 1945.

Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14
2. "Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.-544 с., илл. Str.271

Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej, m. Braniewo

Miejsce urodzenia: wś. Pieczurany, woł. teladowicka, powiat słucki, gub. mińska, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: Kopylski RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 1316 PS 17 DS
Stanowisko: sanitariusz [1]/ strzelec [2]
Przyczyna wyłączenia: umarł od ran
Data śmierci: 20.02.1945
Pochowany: Polska (Prusy Zachodnie)
Miejsce pochówku: wś. Alt-Sadlucken *) grb. №1, 8 km na Północ od m. Mühlhausen [teraz: Myśliniec, gm. Młynary, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie] - pochowany ponownie na Cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w m. Braniewo (niem. Braunsberg), pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie, Polska
Odznaczeni: Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 1316 PS №119/n dat. 20.02.1945
Adnotacja: matka - Elena c. Aleksandra Łyczkowska, mieszkała - wś. Pieczurany, r/w Pociejki, rej. kopylski, obw. miński, BSRR.

*) Teraz osada nie istnieje.

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.731
2. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.398
3. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1149

Miejsce urodzenia: wś. Prusinowo, woł. swierżeńska, powiat miński, gub. mińska, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji:
Stopień:
Służył: brpar im. Stalina
Stanowisko: wojownik
Przyczyna wyłączenia: zginął
Data śmierci: 17.07.1943
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: wś. Androsowszczyzna, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś (być może zwłoki są przeniesione do grobu braterskiego we w. Bobownia)
Adnotacja: matka - Hanna c. Józefa Łyczkowska, mieszkała - wś. Prusinowo, r/w Nieman, rej. uzdowski, obw. miński, BSRR.

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1263

wś. Bojano. Groby braterskie

Miejsce urodzenia: wś. Dobryniewo, woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 13.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer. [3], mł. sierż. [2,4]
Służył: 1262 PS 380 DS (Orłowska) / siedziba 380 DS
Stanowisko: kaemista
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 15.03.1945
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: wś. Chwaszczyno (niem. - Quaschin) *) [8 km na Wschód od m. Danzig - błąd, J.Ł.], gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, Polska [2,4]
Miejsce pochówku: wś. Bojano (płn. okolice wsi), gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, Polska [3]
Odznaczeni: Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1262 PS №99/n dat. 12.03.1945
Adnotacja: żona - Stefania c. Jana Łyczkowska, mieszkała - wś. Dobryniewo, rej. dzierżyński, obw. miński, BSRR.

*) Na mapach Sztabu Generalnego RCAC - "Квашин".

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.2086
2. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.412 Ark.218
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN)
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ONBIDSA)

Miejsce urodzenia: wś. Słobódka Nowa, woł. głuchska, powiat bychowski, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 22.06.1944, Bychowski RKW, obw. mohylewski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 16 bat. 4 dn 189 brahc 29 DAP
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 189 brahc №17/n dat. 22.05.1945
3. Medal "Za zdobycie Berlina" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.06.1945
4. Medal "Za Wyzwolenie Warszawy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.06.1945
5. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.11.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Medale "Za odwagę" i "Za zdobycie Berlina" Medale "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" i "Za Wyzwolenie Warszawy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.478
2. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
3. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

Michał s. Szczepana Łyczkowski

Miejsce urodzenia: mko Mohylna, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: wrzesień r. 1935
Stopień: mjr.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 14.05.1946
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Moskwy"
2. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 29.01.1944
3. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
4. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za obronę Moskwy" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
2. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14
3. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14

Miejsce urodzenia: wś. Czeremszanska, woł. ustjanska, ujazd kański, gub. jenisejska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 15.11.1941, Iłański RKW [1], Szuszenski RKW [3], kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 31.10.1944, uznany za "niezdatny"
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
Adnotacja:

Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.1874 Inw.2 Dz.145
2. CAMO Zb.122 Inw.485181 Dz.22
3. Filia CAMO (WDM)
Zb."Kartoteka ran"
Inw."Świadectwa chorób"
Sk. SE 2515-102579

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 03.03.1942, Mołotowski RKW, m. Kazań, Tatarska ASRR, RFSRR
Stopień: MSD / lejtnant
Służył: 335 obkm 110 DS 33 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zmarł od ran w 493 obms
Data śmierci: 22.12.1942
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja:

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.A-71693 Dz.2326

Miejsce urodzenia: wś. Wiazówka, rej. bobrujski, okr. bobrujski, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Kliczewski RKW, obw. mohylewski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 1903 PAL 185 bral
Stanowisko: telefonista / kucharz
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1903 PAL №2/n dat. 31.03.1945
2. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
3. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Medale "Za odwagę" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.10009 Inw.2 Dz.7
2. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.59
3. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
4. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

Miejsce urodzenia: woł. uzdowska (?), powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Kujbyszewski OKW, RFSRR
Stopień: mł. politruk
Służył: 288 DS
Stanowisko: w rozporządzeniu wydziału politycznego dywizji
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w listopadzie r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Natalia c. Filipa Gusincewa, mieszkała - ul. Komsomolska 3, mko Wasilewicze, obw. poleski [teraz: m. Wasilewicze, rej. rzeczycki, obw. homelski], BSRR (r. 1944) [3,4,5]; żona - N.F. Gusiewa, mieszkała - z/s "Rybaczij" (szkoła średnia), rej. kinel-czerkaski, obw. kujbyszewski, RFSRR [1,2].

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.272
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.530
3. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.847
4. CAMO Zb.33 Inw.11459 Dz.517
5. CAMO Zb.33 Inw.594258 Dz.42

Miejsce urodzenia: wś. Rospy, woł. pukowska, powiat ihumeński, gub. mińska
Miejsce mobilizacji: 21.09.1939, Kopylski RKW, obw. bobrujski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 403 PS 145 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w czerwieniu r. 1941
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Lidia c. Bazylego Łyczkowska, mieszkała - wś. Rospy, r/w Starzyca [teraz: Słoboda Kuczyńska], rej. kopylski, obw. bobrujski [teraz: miński], BSRR.

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977524 Dz.197

Miejsce urodzenia: wś. Obozok, woł. pogoska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 12.11.1942, Plesiecki RKW, obw. archangielski, RFSRR
Stopień: sierz.
Służył: 30 obn 11 obrn
Stanowisko: d-ca plutonu moździerzowego
Przyczyna wyłączenia: ciężkie zranienie do głowy, odrywanie lewej ręki
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/143 z dn. 06.11.1947
2. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Wojna Ojczyźniana II klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.110
2. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

Grób źbiorowy №2056

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: 14.06.1943, Bołogowski RKW, obw. kaliniński, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 922 PS 250 DS (Orłowska)
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 30.09.1943
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: 2 km na zach. od v. Hłybaŭka, Śviaciłaŭski rajon [teraz: Staŭbunski pasiałkovy saviet, Vietkaŭski rajon], Homielskaja vobłaść, Biełaruś
Miejsce pochówku: miejsce ponownego pogrzebu - grób źbiorowy №2056 we v. Bartałamijeŭka, Vietkaŭski rajon, Homielskaja vobłaść, Biełaruś (eksmitowana strefa). [5]
Odznaczeni:
Medal "Za odwagę" - rozkaz do 922 PS №20/n dat. 28.09.1943
Adnotacja: żona - Maria c. Bazylego Łyczkowska, mieszkała - wś. Miedwiediewo, rej. bołogowski, obw. kaliniński [teraz: twerski], RFSRR.

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.2329
2. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.846
3. www.sd250.narod.ru
4. "Книга памяти". Том 7. Тверь, 1994. Изд-во "Тверские ведомости". Str.102
5. Dane działu po pytaniach obrony i działalności prawoochronnej Homelskiego obwodowego komitetu wykonawczego

Mikołaj s. Pawła Łyczkowski

Miejsce urodzenia: wś. Dobryniewo, rej. kojdanowski, okr. miński, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: gw. szer. / gw. mł.sierż. / gw. sierż. / st. lejtnant
Służył: 1 bat. 1 gw. dnm 28 gw. brm 9 DAP / 377 ZPS 5 ZDS
Stanowisko: numer działonu moździerzowego
Przyczyna wyłączenia: 07.08.1954, demobilizacja
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
2. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 28 gw. brm №06/n dat. 26.05.1945
3. Medal "Za zdobycie Budapesztu" - rozkaz do 28 gw. brm №1/n dat. 06.02.1946
4. Medal "Za zdobycie Wiednia" - rozkaz do 28 gw. brm №20/n dat. 30.09.1946
5. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR dat. 06.11.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Medale "Za zasługi bojowe" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" Medale "Za zdobycie Budapesztu" i "Za zdobycie Wiednia"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.541
2. CAMO (KEK) Sz.376 Sk.38
3. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
4. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14
5. CAMO Zb.12797 Inw.2 Dz.55
6. CAMO Zb.9627 Inw.2 Dz.62

Miejsce urodzenia: wś. Szaszyno (Saszyno), rej. czausowski, okr. mohylewski, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: 05.10.1943, Czausowski RKW, obw. mohylewski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: OCP zz 10 A / 177 okpmo 10 A (64 DS [3])
Stanowisko: miotacz ognia
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w obw. smoleńskim - wzięty do niewoli 08.03.1944 (wyzwolony) / 19.05.1944, uznany za "niezdatny"
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska 10 A №5/n dat. 21.02.1944
Adnotacja: ojciec - Piotr s. Jana Łyczkowski, mieszkał - wś. Szaszyno [teraz nie istnieje], r/w Prudek, rej. czausowski, obw. mohylewski, BSRR.

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686044 Dz.2619
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.176
3. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1261
4. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1588

Miejsce urodzenia: wś. Czeremszańska, ujazd kański, gub. jenisejska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: 19.02.1942, Iłański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: jefrejter
Służył: 326 PS 21 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni: Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 326 PS №25/n dat. 19.09.1944
Adnotacja: uczestniczył w działaniach bojowych w latach 1942-1945.

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690155 Dz.6713
2. "Никто не забыт... Красноярский край", том 5. Красноярск, 2003.-544 с., илл. Str.8

s. Safonówka. Grób zbiorowy

Miejsce urodzenia: m. Archangielsk, RFSRR
Miejsce mobilizacji: Sołombalski DKW m. Archangielska, RFSRR
Stopień: gw. szer.
Służył: 66 GDS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 03.07.1943
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: с. Ольховатка [zwłoki są przeniesione do grobu w с. Сафоновка (inskrypcja na płycie jest nieobecna), J.Ł.], Ивнянский район, Белгородская область, РФ
Adnotacja: matka - Agrypina c. Mikity Łyczkowska, mieszkała - ul. Teriochina 68 miesz.1, Sołombała, m. Archangielsk, RFSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.285
2. Książka Pamięci Elektronowa obwódu Archangielskiego
3. www.muzdiorama.ru

Miejsce urodzenia: wś. Dziewoszyce, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 23.10.1941, Iłański RKW, kraj krasnojarski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 898 PS 245 DS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 09.12.1942, uznany za "niezdatny"
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
2. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.122 Inw.485181 Dz.22
2. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14
3. Filia CAMO (WDM)
Zb."Kartoteka ran"
Inw."Świadectwa chorób"

Miejsce urodzenia: wś. Dziewoszyce, woł. jeśmońska, powiat borysowski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 27.11.1943, Kożewnikowski RKW, obw. nowosybirski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 129 ZPS 266 DS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 29.03.1944
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: cmentarz dywizji, szereg 2 miejsce 11: 300 m płn.-zach. с. Рюмівське, Одеська область [teraz: Миколаївська], Україна
Adnotacja: żona - Wiera c. Pankrata Łyczkowska, mieszkała - s. Bazoj, rej. kożewnikowski, obw. tomski, RFSRR.

s. Riumiwskie. Memoriał
s. Riumiwskie. Płyta na grobie zbiorowym z nazwiskiem poległego

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1184
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.670
3. "Книга памяти Украины. Николаевская область". Том V, Вознесенский район: Воины, погибшие при обороне и освобождении района, Дмитриевский с/с, с. Рюмовское
4. "Книга памяти. Томская область". Том 2 (Е-Л), Томск: 1994. Str.432

Miejsce urodzenia: wś. Książęca Mohyła, woł. pogoska, powiat słucki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: czerwień r. 1941, Słucki RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści we wrześniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Nadzieja c. Pawła Łyczkowska, mieszkała - wś. Książęca Mohyła (teraz nie istnieje, J.Ł.), r/w Dorosino, rej. słucki, obw. bobrujski, BSRR (r. 1948) [teraz: rej. lubański, obw. miński, Białoruś].

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.277

Miejsce urodzenia: wś. Korma, woł. wasilewicka, powiat rzeczycki, gub. homelska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: Mołotowski DKW, m. Kujbyszew, RFSRR [3]
Miejsce mobilizacji: r. 1943, Wasilewicki RKW, obw. poleski, BSRR [2]
Stopień: szer.
Służył: 557 PS 153 DS [3] / 34 GPS 13 GDS [1,5]
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści podczas bojów pod m. Smoleńsk z 14.07 po 17.07.1942 [2] / zginął 25.10.1942 / zaginął bez wieści w maju r. 1944 - "znowu ujawniony" [2]
Data śmierci:
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: ул. 2-ая Набережная, г. Сталинград, РФ [1,5]
Adnotacja: siostra - Olga c. Pawła Łyczkowska, mieszkała - wś. Błażki; ojciec - Paweł s. Pawła Łyczkowski, mieszkał - wś. Korma; wszyscy - rej. wasilewicki, obw. poleski, BSRR [teraz: r/w Zelenocze, rej. kalinkowicki, obw. homelski, Białoruś].

*) Prawdopodobnie niżej chodzi o dwóch różnych osobach.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.658
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.677
3. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.1831
4. CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.794
5. CAMO Zb.58 Inw.977525 Dz.297
6. "Книга памяти". Том 3. Самара, 1994. Str.305,325
7. "Книга памяти". Том 11. Самара, 1994. Str.109

Miejsce urodzenia: wś. Jałaniec, powiat winnicki, gub. podolska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: czerwień r. 1941, Tomaszpolski RKW, obw. winnicki, USRR
Stopień: sierz.
Służył: sztab 256 DS
Stanowisko: drużynowy
Przyczyna wyłączenia: 28.11.1941, zaginął bez wieści podczas walki w okolicach m. Kalinin (Twer)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Maria c. Bazylego Łyczkowska, mieszkała - wś. Jałaniec, rej. tomaszpolski, obw. winnicki, USRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.461
2. CAMO Zb.58 Inw.977521 Dz.619

Piotr s. Bazylego Łyczkowski

Miejsce urodzenia: o. Rekta, rej. bychowski, obw. mohylewski, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: 04.07.1944, Bychowski RKW, obw. mohylewski, BSRR
Stopień: szer. / st.lejtnant / ppłk
Służył: 1 kkmsz 1021 PS 307 DS
Stanowisko: kaemista
Przyczyna wyłączenia: 27.10.1974, demobilizacja
Data śmierci: 08.03.2013
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 1021 PS №15/n dat. 23.04.1945
2. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
3. Medal "Za zdobycie Königsbergu"
4. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 05.11.1954
5. Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana II klasy" Medale "Za odwagę" i "Za zasługi bojowe" Medale "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945" i "Za zdobycie Königsbergu"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.1320
2. CAMO Zb.33 Inw.717037 Dz.1917
3. CAMO Zb.7686 Inw.115050 Dz.13
4. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14
5. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14
6. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

Piotr s. Hregorego Łyczkowski

Miejsce urodzenia: s. Jeldiak, ujazd birski, gub. ufimska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: r. 1939, Birski RKW, Baszkirska ASRR
Stopień: lejtnant (kadrowy)
Służył: 385 obapl / 182 odapl 14 DS
Stanowisko: plutonowy
Przyczyna wyłączenia: umarł od otrucia gazem czadowym
Data śmierci: 07.03.1942
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: 18-й км дороги Ура-губа - р. Западная Лица, Кольский район, Мурманская область (grb. №1 kwadrat 87-89 [4], 8690 [3]), RFSRR
Adnotacja: ojciec - Hregory s. Mirona Łyczkowski, mieszkał: ul. Czerwonoarmijna 3, st. Jana *) kol. kazańska, BASRR [2]; ul. Krasnojarska 43, st. Jawapod *), BASRR [1].

*) Prawdopodobnie mówimy o st. Janauł.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.74
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.194
3. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.495
4. CAMO Zb.58 Inw.A-71693 Dz.310
5. CAMO Zb.1280 Inw.2 Dz.5
5. "Память. Списки погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Книга седьмая. - Уфа: "Китап", 1995. - 600 с. Str.489
6. "Память. Списки погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Книга двадцатая. - Уфа: Китап, 1999. - 468 с. Str.355

Miejsce urodzenia: wś. Obozok, woł. pogoska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 06.03.1942, Judyński RKW, Tatarska ASRR
Stopień: szer.
Służył: dn art. 256 obrs
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: 08.12.1942, skazany trybunałem wojskowym przed 10 lat ograniczenia wolności
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka mieszkała - wś. Obozok, r/w Dmitrowicze, rej. berezyński, obw. mohylewski, BSRR.

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.510

Miejsce urodzenia: wś. Stare Morgi, woł. słobodapyraszewska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 03.07.1944, Uzdowski RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w październiku r.1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: żona - Olga c. Antoniego Łyczkowska, mieszkała - wś. Słoboda Pyraszewska, rej. uzdowski, obw. miński, BSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.474
2. CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.2216

Miejsce urodzenia: wś. Korma, woł. domanowicka, powiat rzeczycki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1943, pKW 60 DS, BSRR
Stopień: partyzant / szer.
Służył: oddział partyzancki "Za Ojczyznę" 101 (Domanowicka) brpar / 42 PS 170/181 DS
Stanowisko: wojownik / fizylier / numer działonu armaty
Przyczyna wyłączenia: ciężkie zranienie 17.02.1944; ciężkie zranienie 05.04.1945
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Ukraińskiego №242/n dat. 08.06.1945
2. Order "Sława III klasy" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/41 dat. 06.11.1947
3. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz Ministra Obrony ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja: uczestnik bojów w Austrii, Węgrach i Czechosłowacji.

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Order "Sława III klasy" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.690306 Dz.939
2. CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.6
3. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.16

Miejsce urodzenia: st. Orsza, gub. witebska, RFSRR
Miejsce mobilizacji: 12.06.1941, Orszański MKW, obw. witebski, BSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: uznany za zaginionego bez wieści w październiku r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Sołomonia *) c. Hilarego Łyczkowska, mieszkała - ul. Ogrodowa 25, st. Orsza, obw. witebski, BSRR (r. 1950).

*) W źródle - "Somołonia".

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977523 Dz.156

Miejsce urodzenia: ur. Michalino (Michalanka) [1] / wś. Masiukowszczyzna, woł. siemkowo-gródecka, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 25.07.1944
Stopień: szer.
Służył: 199 AZPS [1]
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku: mohiłki Krupcy, m. Miensk, Biełaruś
Odznaczeni: Medal "Za odwagę" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 12.06.1968
Adnotacja:

Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.8495 Inw.76116 Dz.27
2. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

Miejsce urodzenia: wś. Jałaniec, powiat winnicki, gub. podolska
Miejsce mobilizacji: październik r. 1944 [1], Nowo-Pskowski RKW, obw. woroszyłowgradzki, USRR
Stopień: mł. sierż. [2,3] / szer. [1]
Służył: 1021 PS 307 DS 13 A / 84 PS 409 DS
Stanowisko: zast. drużynowego [2,3] / strzelec [1]
Przyczyna wyłączenia: zniknął przy niepewnych okolicznościach 25.09.1942 [2,3] / SE №3484: po zranieniu - amputacja nogi powyżej za kolano [1]
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznzczeni: Order "Sława III klasy" - rozkaz do wojska CGW №3/n dat. 14.02.1946
Adnotacja: ojciec - Hregory s. Sergiusza Łyczkowski, mieszkał - wś. Jałaniec, rej. tomaszpolski, obw. winnicki, USRR.

Order "Sława III klasy"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4410
2. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.447
3. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.649

Miejsce urodzenia: wś. Stare Maksymowicze, woł. brodziecka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1942, Kliczewski RKW, obw. mohylewski, BSRR [2]
Miejsce mobilizacji: listopad r. 1942, Kożwiński RKW, Komijska ASRR [4]
Stopień: mł. lejtnant [1,2] / lejtnant [3]
Służył: 743 PS 131 DS
Stanowisko: d-ca plutonu kmsz
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 25.07.1944
Pochowany: Estonia
Miejsce pochówku: Vodava, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, Eesti
Adnotacja: matka - Anastazja c. Antoniego Łyczkowska, mieszkała - wś. Stare Maksymowicze, r/w Kołbcza, rej. kliczewski, obw. mohylewski, BSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.253
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.369
3. CAMO Zb.33 Inw.594259 Dz.46
4. "Книга памяти Республики Коми". Том 7. Сыктывкар, 1998. Str.516

Miejsce urodzenia: wś. Pućków, woł. jakszycka, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 06.07.1944, Berezyński RKW, obw. mihylewski, BSRR
Stopień: gw. szer.
Służył: 2 ks 129 GPS 45 GDS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 05.09.1945
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 129 GPS №30/n dat. 19.05.1945
Adnotacja: żona - Elżbieta c. Polikarpa Łyczkowska, mieszkała - wś. Pućków, r/w Sieliba, rej. berezyński, obw. mohylewski, BSRR.

Medale "Za odwagę" i "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.687572 Dz.2189
2. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

Miejsce urodzenia: s. Woroncewicze, woł. stare-sielska, powiat orszański, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 24.06.1941, Dzierżyński MKW [1]/ Kaliniński RKW [2], obw. gorkowski, RFSRR
Stopień: gw. st. sierz.
Służył: 129 okmab / 188 GPS 106 GDS SG NKWD / 188 GPS 63 GDS
Stanowisko: pom. plutonowego
Przyczyna wyłączenia: 10.02.1946, po zranieniu i wieku, inwalida ІІ grupy
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za obronę Leningradu"
2. Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"
3. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR №223/101 dat. 06.11.1947
Adnotacja: żona - Prokopowicz Maria, mieszkała - s. Woroncewicze, r/w Wołkowicze, rej. tołoczyński, obw. witebski, BSRR.

Order "Czerwona Gwiazda" Medali "Za obronę Leningradu" i "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.744808 Dz.67
2. Zb."Leningradzki WPP" Inw.530769 Dz.43013
3. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

Miejsce urodzenia: wś. Dobryniewo, woł. stańkowska, powiat miński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 10.07.1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: komendatura wojenna m. Grabówek (Polska)
Stanowisko: patrolowy
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do wojska 2-go Frontu Białoruskiego №951 dat. 17.08.1945
Adnotacja:

Medal "Za zasługi bojowe"

Źródło:
CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.3104

Miejsce urodzenia: wś. Michajłowszczyzna, woł. horbacewicka, powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 20.08.1944, Bobrujski RKW, obw. bobrujski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 331 GPS 105 GDS / pluton komendancki 96 DS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 96 DS 139/n dat. 24.05.1945
3. Medal "Za zdobycie Königsbergu" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.06.1945
4. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 331 PS №129/n dat. 27.07.1945
Adnotacja:

Medale "Za odwagę" i "Za zasługi bojowe" Medale "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" i "Za zdobycie Königsbergu"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4852
2. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5332
3. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6

Trochim s. Dymitra Łyczkowski

Miejsce urodzenia: s. Chodutycze, woł. głuchska, powiat bychowski, gub. mohylewska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 06.10.1941, Liskiński RKW, obw. woroneski, RFSRRR
Stopień: szer. / inżynier-lejtnant
Służył: 11 GPS 77 GDS
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: 20.08.1942, ciężkie zranienie ręki lewej 16.05.1942 (m. Kercz)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR dat. 09.05.1945
2. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do Ukaz Prezydium RN ZSRR №209/831 dat. 05.05.1951
Adnotacja:

Order "Czerwona Gwiazda" Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.744809 Dz.1
2. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14

Miejsce urodzenia:
Miejsce mobilizacji: Bychowski RKW, obw. mohylewski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 37 obnw 243 odd. PC / MZNC №4
Stanowisko: kierowca
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - rozkaz do 243 odd. PC №11/n dat. 22.04.1943
2. Medal "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR dat. 09.05.1945
Adnotacja:

Medali "Za zasługi bojowe" i "Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1223
2. CAMO Zb.122 Inw.485181 Dz.5

Miejsce urodzenia: wś. Dulebno, woł. bacewicka, powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1941, Kliczewski RKW, obw. mohylewski, BSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko: strzelec
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1944
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - Józef s. Leona Łyczkowski, mieszkał - wś. Dulebno (Dulebnia), r/w Włodzimirówka, rej. kliczewski, obw. mohylewski, BSRR.

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.977520 Dz.270

Miejsce urodzenia: m. Archangielsk (Sołombała), gub. archngielska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: 20.10.1940, Mołotowski MKW, obw. archangielski, RFSRR
Stopień: szer.
Służył: 33 obr
Stanowisko: strzelec / mechanik-kierowca
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści w sierpniu r. 1941 w okolicach m. Tartu, Estonia
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: matka - Elżbieta c. Bazyla Łyczkowska, mieszkała - ul. Internacjonalna 113 miesz. 23, m. Syktywkar, Komijska ASRR (r. 1965).

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.977538 Dz.13
2. Elektronowa Książka Pamięci obwodu Archangielskiego

Miejsce urodzenia: wś. Gajówka, rej. kojdanowski, okr. miński, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: czerwiec r. 1944, Dzierżyński RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: jefrejter
Służył: 916 PS 250 DS / 35 klt 4 bol 4 ALot
Stanowisko: drużynowy
Przyczyna wyłączenia: zranienie kulowe na wylot przedramię lewego z uszkodzeniem kości łokciowej - od 22.08.1944 do 28.11.1944 na leczeniu w SE 2541
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za odwagę" - rozkaz do wojska 4 ALot №72/n dat. 19.06.1945
2. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja:

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Medal "Za odwagę"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.4278
2. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

s. Lipcy. Grób zbiorowy

Miejsce urodzenia: m. Mińsk, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: r. 1940
Stopień: lejtnant
Służył: 167 PC
Stanowisko: d-ca czołgu
Przyczyna wyłączenia: zginął w walce
Data śmierci: 10.08.1943
Pochowany: Ukraina
Miejsce pochówku: с. Ліпци, Харківський район і область, Україна (inskrypcja na płycie jest nieobecna)
Adnotacja: krewna - Nadzieżda c. Pawła Trakina, mieszkała - obwodowy skład weterynaryjny d. 1 miesz. 4, 11-e miasteczko NKWD, obw. czelabiński, RFSRR.

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.58
2. CAMO Zb.33 Inw.11458 Dz.177
3. CAMO Zb.58 Inw.18001 Dz.751

Miejsce urodzenia: wś. Łatwine, woł. teladowicka, powiat słucki, gub. mińska, Białoruska SRR
Miejsce mobilizacji: r. 1940, Kopylski RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zaginął bez wieści na początku wojny
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: ojciec - J.J. Łyczkowski, mieszkał - wś. Łatwine, rej. kopylski, obw. bobrujski, BSRR [teraz: r/w Bobownia, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś].

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18004 Dz.313

Miejsce urodzenia: powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1944, Oktiabrski RKW, obw. poleski, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 685 PS 193 DS
Stanowisko: łącznik
Przyczyna wyłączenia: 26.10.1944 - ślepe zranienie odłamkowe klatki piersiowej z lewa; zmarł od ran w 57 SE
Data śmierci: 11.11.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: 1) grb. 26, Cmentarz "Janowski", m. Siedlce, woj. mazowieckie, Polska [3]
Miejsce pochówku: 1) ul. gen. Orlicz-Dreszera, m. Siedlce, woj. mazowieckie, Polska [4]
Adnotacja: syn - Łyczkowski Michał s. Wiktora, mieszkał: wś. Jasień *), r/w Nowa Dubrowka, rej. oktiabrski, obw. poleski, BSRR [teraz: obw. homelski, Białoruś].

m. Siedlce. Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej
Grób braterski №26

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana. Prawdopodobnie, mobilizował się w Oktiabrskim RKW, a urodził się we wsi Jasień, rej. osipowicki, obw. mohylewski [przedtem: woł. zamoszańska, powiat bobrujski, gub. mińska].
1) Dane źródeł nadarzają wątpliwymi. Wiarygodne miejsce pogrzebu - "Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej".

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.A-83627 Dz.174
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.1367
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane CAMO)
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN)

m. Siedlce. Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej

Miejsce urodzenia: wś. Perewoz, woł. pukowska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: r. 1944, pKW
Stopień: szer.
Służył: 1343 PS 389 DS
Stanowisko: fizylier
Przyczyna wyłączenia: wiele odłamkowe zranienie grzbietu bez uszkodzenia kręgosłupa; ślepe zranienie kulowe biodra prawego z przełomem kości 09.09.1944 - zmarł od ran w 159 PPSC
Data śmierci: 13.09.1944
Pochowany: Polska
Miejsce pochówku: 1) ul. gen. Orlicz-Dreszera, m. Siedlce, woj. mazowieckie, Polska
Adnotacja: żona - Ewa c. Aleksandra Łyczkowska, mieszkała - wś. Perewoz, r/w Starzyca [teraz: Słoboda Kuczyńska], rej. kopylski, obw. miński, BSRR (13.09.1944).

1) Dane źródeł nadarzają wątpliwymi. Wiarygodne miejsce pogrzebu - "Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej".

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.A-83627 Dz.551
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.929
3. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane CAMO)
4. Spis wojów radzieckich, pochowanych w Polsce (dane ADN)

Miejsce urodzenia: f. Bałyczyn, woł. horbacewicka, powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Czerwieński RKW, obw. miński [4], Osipowicki RKW, obw. mohylewski [3], BSRR
Stopień: szer. / lejtnant / st. lejtnant służby medycznej / mjr. służby administracyjnej
Służył: 603 PS 161 DS / pluton sanitarny 437 PS / 183 obms 154 DS
Stanowisko: felczer sekcji sanitarnej pułka/ plutonowy / st. laborant
Przyczyna wyłączenia: 03.04.1959, demobilizacja
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Odznaczeni:
1. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 31.08.1941
2. Medal "Za odwagę" - rozkaz do 154 DS №5/n dat. 12.08.1943
3. Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 09.05.1945
4. Order "Czerwona Gwiazda" - rozkaz do 154 DS №33 dat. 11.05.1945
5. Medal "Za zdobycie Königsbergu" - rozkaz do 154 DS dat. 31.07.1947
6. Medal "Za zasługi bojowe" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 15.11.1950
7. Order "Czerwona Gwiazda" - Ukaz Prezydium RN ZSRR z dn. 26.10.1955
8. Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" - Rozkaz MO ZSRR z dn. 06.04.1985
Adnotacja: w RCAC z r. 1939; mieszkał - o. R[agule] *), r/w Kośjany *), rej. osipowicki, obw. mohylewski, BSRR.

*) Mijscowość jest nie zidentyfikowana. Prawdopodobnie nawiązując do wsi Rogali, r/w Kamienka [в. Рагалі, Каменскі п/с].

Order "Wojna Ojczyźniana I klasy" Ordery "Czerwona Gwiazda" Medal "Za odwagę" i medale "Za zasługi bojowe" Medale "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945" i "Za zdobycie Königsbergu"

Źródło:
1. CAMO Zb.33 Inw.682523 Dz. 13 i 17
2. Газета "ИЗВЕСТИЯ" № 207(7583) dat. 02.09.1941
3. CAMO Zb.33 Inw.682526 Dz.1259
4. CAMO Zb.33 Inw.686196 Dz.5245
5. CAMW Zb.88 Inw. 10330 Dz.40
6. CAMO (KEK) Sz.124 Sk.14
7. CAMO (KN) Sz.53 Sk.6
8. CAMO (KNJ) Sz.35 Sk.14

Miejsce urodzenia: wś. Łatwine, woł. teladowicka, powiat słucki, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Kopylski RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 13 RBL 664 bol
Stanowisko: magazynier PSM
Przyczyna wyłączenia: zginął podczas naleciałości awiacji wrogiej na lotnisko Kratowo [teraz: lotnisko LBI w m. Żukowski, obw. moskiewski, RFSRR]
Data śmierci: 11.11.1941
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: tamże, na lotnisku
Adnotacja: ojciec - Józef s. Jakoba Łyczkowski, mieszkał - wś. Łatwine, rej. kopylski, obw. bobrujski, BSRR [teraz: r/w Bobownia, rej. kopylski, obw. miński, Białoruś].

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.1553

Miejsce urodzenia: wś. Jerszy, woł. mohylańska, powiat ihumeński, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie
Miejsce mobilizacji: Uzdowski RKW, obw. miński, BSRR
Stopień: szer.
Służył: 771 PS 137 DS / 238 AZPS
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: złapanie do niewoli 26.10.1944 pod m. Narwa / Makowo (22.04.1945 wyzwolony)
Data śmierci:
Pochowany:
Miejsce pochówku:
Adnotacja: krewni mieszkali we wsi Jerszy, rej. uzdowski, obw. miński, BSRR.

Źródło:
CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1482

m. Mosty. Grób zbiorowy.

Miejsce urodzenia: wś. Wiazówka, woł. kaczerycka, powiat bobrujski, gub. mińska, Cesarstwo Rosyjskie [JŁ-?]
Miejsce mobilizacji:
Stopień: szer.
Służył:
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia:
Data śmierci: 12.07.1944
Pochowany: Białoruś
Miejsce pochówku: h. Masty, Haradzienskaja vobłaść, Biełaruś
Adnotacja:

Źródło:
Spisy pogrzebu

m. Kiem. Grób zbiorowy

Miejsce urodzenia: o. Żam-Że *) [5] / st. Trykotażowa, kol. Kałuska [2] 1)
Miejsce mobilizacji: Wołogodzki MKW, obw. wołogodzki, RFSRR
Miejsce mobilizacji: Moskiewski MKW, RFSRR [5]
Stopień: szer.
Służył: 112 ZPS 28 A
Stanowisko:
Przyczyna wyłączenia: zachorował 08.04.1942, zmarł od zapalenia płuc w 1439 SE
Data śmierci: 05.05.1942
Pochowany: Rosja
Miejsce pochówku: cmentarz г. Кемь(okolica płd.), Республика Карелия, РФ
Adnotacja: matka - Wiktoria c. Wincentego Łyczkowska, mieszkała - fabryka "Pobieda Truda" ( "Zwycięstwo Pracy"), nowobratska r/w, rej. krasnogorski **), obw. moskiewski, RFSRR; żona - Nadieżda c. Alfreda Niefiodowa, mieszkała - ul. W. Bronna 21 miesz. 3, m. Moskwa, RFSRR.

1) W tym źródle - nazwisko "Łuczkowski".

*) Osiedle jest nie zidentyfikowane. Być może to osiedle Siamża, obw. wołogodzki.

**) W źródle "krasnoborski".

Źródło:
1. CAMO Zb.58 Inw.A-83627 Dz.2950
2. CAMO Zb.58 Inw.18002 Dz.946
3. CAMO Zb.58 Inw.18003 Dz.1314
4. CAMO Zb.58 Inw.818883 Dz.110
5. "Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой отечественной войне 1941-1945 годов". Том 8: Лаане-Меньшова. - М.: Центр по изданию Книги Памяти Москвы, 1994. - 720 с. Str.341