Herbarz szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

nawigator

Tom II

Tom 2
 • Гербоўнік беларускай шляхты.Т.2.Б.

  С. Рыбчонак [і інш.]. — Мінск: НАРБ, 2007. — 672 с.: іл.


 • ISBN 978-985-6372-52-3

 • Herbarz szlachty białoruskiej. T.2.B.

  S. Rybčonak [i in.]. — Minsk: "НАРБ, 2007. — 672 s.: ilustrowany.

Szlachta

nazwiska na literę "B"

 • 01-50
 • 51-100
 • 101-150
 • 151-200
 • 201-250
 • 251-300
 • 301-320
Artykuły 1 - 50
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

1

BOBIŃSKI Leliwa
2 BABICKI Dołęga
3 BABICKI Dołęga
4 BABICKI Dołęga
5 BABICZ Topór
6 BOBROWICKI, DOLIWA-BOBROWICKI Doliwa
7 BOBROWICZ Gryf
8 BOBROW
9 BOBROWSKI Jastrzębiec
10 BOBROWSKI Jastrzębiec
11 BOBROWSKI Jastrzębiec
12 BOBR Gryf
13 BOHATKIEWICZ Pomian
14 BOHATKO Pomian
15 BOHDANOWICZ
16 BOHDANOWICZ Bogoria
17 BOHDANOWICZ Bończa
18 BOHDANOWICZ Łada
19 BOHDANOWICZ Łada
20 BOHDANOWICZ Łada
21 BOHDANOWICZ Mogiła
22 BOHDANOWICZ Mogiła
23 BOHDANOWICZ Mogiła
24 BOHDANOWICZ Mogiła
25 BOHDANOWICZ Niezgoda
26 BOHDANOWICZ, DWORZECKI-BOHDANOWICZ
27 BOHDANOWICZ, DWORZECKI-BOHDANOWICZ Ostoja
28 BOHDANOWICZ, DWORZECKI-BOHDANOWICZ Łada
29 BOHDANOWICZ, DWORZECKI-BOHDANOWICZ Mogiła
30 BOHDAŃSKI Prus III
31 BOGDASZEWSKI Jastrzębiec
32 BAGIEŃSKI Ślepowron
33 BAHRYCEWICZ Leliwa
34 BOHUMIŁ
35 BOGUSŁAWSKI Prus I
36 BOGUSŁAWSKI Przyjaciel
37 BOGUCKI Abdank
38 BOGUCKI Krzywda
39 BOHUSZEWICZ
40 BOHUSZEWICZ
41 BOHUSZEWICZ Wagi 1)
42 BOHUSZEWICZ Gozdawa
43 BOHUSZEWICZ, MIŃKOWSKI-BOHUSZEWICZ Gozdawa lub Brama
44 BOGUSZEWICZ, SZPEGAJŁO-BOGUSZEWICZ Gozdawa
45 BOGUSZEWSKI Juńczyk
46 BODZIUKOWSKI Komar
47 BOŻYCZKA, GORWAT-BOŻYCZKA Łuk
48 BAZAREWSKI Bażeński lub Świerczek
49 BAZYLEWSKI Bażeński
50 BAJKOW Dołęga (Lubicz 3))

Artykuły 51 - 100
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

51

BOKIEJ Topór (Wieruszowa 2))
52 BAKA Masalski
53 BAKINOWSKI Lubicz
54 BAKINOWSKI Lubicz
55 BOKUŃ Paprzyca
56 BOŁOTOWICZ Rogala
57 BOŁWANOWICZ Prawdzic
58 BOŁWANOWICZ Ślepowron
59 BALEWICZ Gozdawa
60 BALEWICZ Gozdawa
61 BALEWICZ Korczak
62 BAŁTROMIEWICZ Topór
63 BOLCEWICZ Pogonia
64 BONDZKIEWICZ Radwan
65 BANKOWSKI Gryf
66 BANCAREWICZ Junosza
67 BOŃCZEWSKI Bończa
68 BAŃKOWSKI Junosza
69 BONIUCICZ Pogonia
70 BOROWIK Jastrzębiec
71 BARANKIEWICZ Ostoja
72 BARANOWICZ Kościesza
73 BARANOWICZ Junosza
74 BARANOWSKI
75 BARANOWSKI Ostoja
76 BARANOWSKI Ostoja
77 BARANOWSKI Ostoja
78 BARANOWSKI Grzymała
79 BARANOWSKI Grzymała
80 BARANOWSKI Junosza
81 BARANCEWICZ Leliwa
82 BARANCEWICZ Junosza
83 BORDZIŁOWSKI, HARBUZ-BORDZIŁOWSKI Białynia
84 BARDZKI Szaszor
85 BORZOBOHATY Jelita
86 BORZDYŃSKI Borejko
87 BORKOWSKI Łabędź
88 BORKOWSKI Łabędź
89 BORKOWSKI Łabędź
90 BORODZICZ Brodzic
91 BORODZICZ Brodzic
92 BORODZICZ Brodzic
93 BOROWSKI Ogończyk
94 BOROWSKI Lubicz
95 BOROWSKI Pilawa
96 BOROWSKI Pilawa
97 BOROWSKI Prus I
98 BOROWSKI Jastrzębiec
99 BOROWSKI Jastrzębiec
100 BORSUK

Artykuły 101 - 150
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

101

BORSUK, SZEMIOT-BORSUK Dołęga
102 BORSUK Lubicz
103 BARTOSZEWICZ Bartliński
104 BARTOSZEWICZ Jastrzębiec
105 BARTOSZEWSKI Zadora
106 BORTKIEWICZ Lubicz
107 BORTKIEWICZ Lubicz
108 BORTKIEWICZ Jastrzębiec
109 BARTNIKOWSKI Rola
110 BARSZCZEWSKI Kotwica
111 BORYSEWICZ Poraj
112 BORYSIEWICZ Poraj
113 BORYSOWICZ Dryja
114 BORYCZEWSKI, TARNAWA-BORYCZEWSKI Tarnawa
115 BOREYSZA Wadwicz
116 BORECKI Korzbok
117 BASARZEWSKI Świerczek
118 BATUREWICZ Topacz
119 BAUR-BATURZYCKI Trzy Zęby 4)
120 BOCHANOWICZ Lubicz
121 BACHMATOWICZ Bożawola
122 BOCIANOWSKI Lubicz
123 BOCZKOWSKI Gozdawa
124 BOCZKOWSKI Gozdawa
125 BOCZKOWSKI Gozdawa
126 BOCZKOWSKI Gozdawa
127 BACZYŃSKI Sas
128 BACZEWSKI Lubicz
129 BOJANOWSKI Junosza
130 BOJARSKI Sas
131 BIEGICZEW
132 BIEZOBRAZOW
133 BEYNAROWICZ Abdank
134 BEJSZER, BEUSCHER własnego
135 BIAŁOWIESKI Topór
136 BIAŁOPIOTROWICZ Abdank
137 BIAŁOSTOCKI Suchekomnaty
138 BIAŁOSZEWSKI
139 BIELIKOWICZ własnego
140 BELINOWICZ własnego
141 BIELSKI Szreniawa
142 BIELSKI Jelita
143 BENEDYKTOWICZ Belina
144 BEREZOWSKI Sas
145 BEREŚNIEWICZ Kościesza
146 BEREŚNIEWICZ Kościesza
147 BEREŚNIEWICZ Kościesza
148 BEREŚNIEWICZ Kościesza
149 BEREŚNIEWICZ Kościesza
150 BEREŚNIEWICZ Kościesza

Artykuły 151 - 200
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

151

BIERBASZ, JUCHNOWICZ-BIERBASZ Leliwa
152 BERGMAN Orla
153 BERŁO
154 BERNATOWICZ Lubicz
155 BERNATOWICZ Leliwa
156 BERNATOWICZ Rudnica
157 BESMAN Dołęga
158 BESSER, EGON de BESSER Tarcza
159 BETKO Trzaska
160 BIEHLA
161 BIBERSZTYN-BLAUROK Biberstein
162 BIOŁT Poraj
163 BIŁGORAYSKI Cholewa
164 BILLEWICZ Łodzia
165 BILIMOWICZ Poraj
166 BILDZIUKIEWICZ Węzeł
167 BILDZIUKIEWICZ Węzeł
168 BILDZIESZEWSKI, BIELDZIESZEWSKI Paparona
169 BILMIN (BILMAN) Poraj
170 BIRIUKOWICZ
171 BICIUTKO Pogonia I
172 BŁAŻEJEWICZ Sas
173 BŁAŻEWICZ, JUCHNOWICZ-BŁAŻEWICZ Sas
174 BŁAŻEWICZ-JUCHNOWICZ Sas
175 BŁOSZCZYŃSKI Ostoja
176 BŁOŃSKI Nałęcz
177 BŁUŚ Żalechna (Kościesza 3))
178 BOBOSZ
179 BOHUSZ Okmiński
180 BOHUSZ Okmiński
181 BOHUSZ Okmiński
182 BOGUSZ Półkozic
183 BOKSZA Paprzyca
184 BOKSZA Paprzyca, czyli Kuszaba
185 BOŁDYSZ Korczak
186 BOŁTUĆ Bokij
187 BONG
188 BOTWITT Sulima
189 BOCHAN
190 BOCHWIC Radwan
191 BRODOWSKI Łada
192 BRODOWSKI Łada
193 BRONOWICKI Korczak (Korab 3))
194 BRONOWSKI Korab
195 BRATKOWSKI, SAS-BRATKOWSKI Sas
196 BRAUN Świnka
197 BROCHOCKI Prawdzic
198 BROCHOCKI, JANSON-BROCHOCKI Prawdzic
199 BRZEZAŃSKI Rogala
200 BRZEZIŃSKI Doliwa

Artykuły 201 - 250
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

201

BRZEZIŃSKI Łabędź
202 BRZEZIŃSKI Łabędź
203 BRZEZICKI
204 BRZOZOWSKI Gozdawa
205 BRZOZOWSKI Korab
206 BRZOZOWSKI Korab
207 BRZOZOWSKI Korab
208 BRZOZOWSKI Korab
209 BRZOZOWSKI, ZASZTOŁTOWICZ-BRZOZOWSKI Ślepowron
210 BRZESKI Oksza (Topór 3))
211 BROZIN
212 BROŃSKI Grzymała
213 BRUJEWICZ Bończa
214 BRYLEWSKI Sas
215 BRYNK Prątnicki
216 BRYTWICZ Wczele (Węzeł lub Pretwicz 3))
217 BRYTKIEWICZ Nałęcz
218 BRYCZKOWSKI Brochwicz
219 BRECHEIS Kojen
220 BUDZIŁOWICZ Mogiła (Paparona 3))
221 BUDZISKI Dąbrowa
222 BUDŹKO Paparona
223 BUDZIANOWSKI Dąbrowa (Wadwicz 3))
224 BUDKIEWICZ Trzaska
225 BUDKIEWICZ Trzaska
226 BUDNICKI Topacz
227 BUDNY Jastrzębec
228 BUDRYK Jastrzębec
229 BUZANOWSKI Leliwa
230 BUZANOWSKI Leliwa
231 BUYWID Ślepowron
232 BUJKO Ślepowron
233 BUJKO Jastrzębiec
234 BUJNIEWICZ Bończa
235 BUJNIEWICZ Bończa
236 BUJNIEWICZ Mogiła
237 BUKATY Pomian 5)
238 BUKOWSKI Bończa
239 BUKOWSKI Bończa
240 BUKOWSKI Bończa
241 BUKRABA Szeliga
242 BUŁAT Bończa
243 BUŁAT, BUŁYHA-BUŁAT Syrokomla
244 BUŁHAK Syrokomla
245 BUŁHAK Syrokomla
246 BUŁHAK Syrokomla
247 BUŁHAK Syrokomla
248 BUŁHAK Syrokomla
249 BUŁHARYN własnego
250 BULEWSKI Łodzia

Artykuły 251 - 300
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

251

BURGIELSKI własnego
252 BURZYŃSKI Pobóg
253 BURZYŃSKI Strzemię
254 BURZYŃSKI Strzemię
255 BURZYŃSKI Strzemię
256 BURŁO-BURDZICKI Odyniec
257 BURNASZEW
258 BUSŁAWSKI
259 BUTKIEWICZ Trzaska
260 BUTKIEWICZ Trzaska
261 BUTKIEWICZ Trzaska
262 BUTKIEWICZ Jastrzębiec
263 BUTTMAN Samson
264 BUTOWICZ Przyjaciel
265 BUTOWICZ Przyjaciel
266 BUTOWSKI Jastrzębiec
267 BUTRYMOWICZ Topór (Starża 3))
268 BUCHOWIECKI Drogosław
269 BUCHOLC Drogosław
270 BUTWIŁOWSKI Prus I
271 BUTWIŁOWSKI Starykoń
272 BUCEWICZ Korczak
273 BUCZYŃSKI Strzemię
274 BUCZYŃSKI Strzemię
275 BUSZ Ossorya
276 BUSZ Jasieńczyk
277 BUSZ Jasieńczyk
278 BUSZYŃSKI Grzymała
279 BUJALSKI Kościesza
280 BUJALSKI Kościesza
281 BUJANOWSKI Junosza
282 BYDELSKI Dołęga
283 BYKOW
284 BYKOWSKI
285 BYKOWSKI Gryf
286 BYKOWSKI Gryf
287 BYKOWSKI Gryf
288 BYKOWSKI Gryf
289 BYKOWSKI, z Jaksów BYKOWSKI Gryf
290 BYKOWSKI Łopot
291 BYLEWSKI Watta
292 BYLINA Belina
293 BYLINA Belina
294 BYCZKOWSKI Zaremba
295 BYCZKOWSKI Zaremba
296 BYSZEWSKI Jastrzębiec
297 BIEGAŃSKI Prawdzic
298 BEYNACKI Bełty
299 BIELEWICZ Mogiła
300 BIELEWICZ Mogiła

Artykuły 301 - 320
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

301

BIELECKI Leliwa
302 BIELECKI Leliwa
303 BIELECKI Janina
304 BIELECKI Janina
305 BIELICKI Pobóg
306 BIELICKI Roch
307 BIELKIEWICZ Dąb
308 BIELKIEWICZ Dąb
309 BIELKIEWICZ Dąb
310 BIAŁYNICKI-BIRULA Hołobok
311 BIELAJEW
312 BIELAK
313 BIELAWSKI
314 BIELAWSKI Jelita
315 BIELAWSKI Jastrzębiec
316 BIENIECKI Rawicz
317 BERNARD
318 BIERNACKI Nieczuja
319 BIERNACKI Poraj
320 BERNOWICZ Koziczkowski

Przygotował i przetłumaczył J. Łyczkowski


1) Alternatywna nazwa herbu "Prus I".

2) Później wywodzili się pod wskazanym herbem.

3) Zatwierdzony pod wskazanym herbem.

4) W źródle jest wskazana błędna nazwa herbu - "Trzy Zręby".

5) W źródle jest wskazana błędna nazwa herbu - "Homan".