Herbarz szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

nawigator

Tom V

Tom 5
 • Гербоўнік беларускай шляхты. Т.5. Д

  Я.С.Глінскі [і інш.]; навук. рэд. А.Рахуба. — Мінск: Беларусь, 2018. — 847 с., [16] л. іл.


 • ISBN 978-985-01-1252-1

 • Herbarz szlachty białoruskiej. Т.5. D

  J.S. Hlinski [i in.]; red. nauk. A.Rachuba. — Minsk: Беларусь, 2018. — 847 s., [16] ark. il.

Szlachta

nazwiska na literę "D"

W wydaniu dodają się kolorowe ilustracje tablic genealogicznych do następnych 20 artykułów: 5, 19, 34, 42, 57, 80, 94, 104, 106, 109, 122, 132, 134, 157, 167, 169, 173, 193, 196, 199

 • 01-50
 • 51-100
 • 101-150
 • 151-200
 • 201-213
Artykuły 1 - 50
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

1

DOBOSZYŃSKI Abdank
2 DOBKOWSKI Trąby
3 DOBROWOLSKI, ODYNIEC-DOBROWOLSKI Odyniec
4 DOBROWOLSKI Doliwa
5 DOBROWOLSKI Doliwa
6 DOBROWOLSKI Doliwa
7 DOBROWOLSKI Doliwa
8 DOBROWOLSKI Doliwa
9 DOBROWOLSKI Doliwa
10 DOBROWOLSKI Odyniec albo Pocisk
11 DOBROWOLSKI Doliwa
12 DOBROWOLSKI Doliwa
13 DOBROWOLSKI
14 DOBROWOLSKI *
15 DOBRZAŃSKI Sas
16 DOBRZYŃSKI Jelita 1)
17 DOBRZYŃSKI Jelita
18 DOBRZYŃSKI
19 DOBRZYCKI Leszczyc
20 DAWATZ, von DAVATZ Dawatz
21 DOWEYKO
22 DAWIDOWICZ, BISZPING-DAWIDOWICZ Trąby
23 DAWIDOWSKI, BUDZYNA-DAWIDOWSKI Prus III
24 DAWIDOWSKI Prus III, czyli Nagody
25 DAWIDOWSKI Prus III
26 DAWIDOWSKI Prus I
27 DAWIDOWSKI, BUDZYNA-DAWIDOWSKI Prus III
28 DEDERKO Dederkało
29 DOKTOROWICZ
30 DALECKI Junosza
31 DALECKI
32 DOMOZYRSKI, DEMOZYRSKI Jastrzębiec
33 DOMANIEWSKI Lubicz
34 DOMANOWSKI, DOMANOWICZ Bogoria albo Pobóg
35 DOMAŃSKI Larysza
36 DOMAŃSKI Larysza
37 DOMAŃSKI Larysza
38 DOMARACKI
39 DOMASZEWICZ Jastrzębiec
40 DOMASZEWICZ Jastrzębiec
41 DĄBROWA Dąbrowa
42 DĄBROWA Dąbrowa
43 DOMBROWA Dąbrowa
44 DĄBROWSKI Dołęga
45 DĄBROWSKI, GRZYWA-DĄBROWSKI Dąbrowski
46 DĄBROWSKI, JUNOSZA-DĄBROWSKI Junosza
47 DĄBROWSKI Dąbrowski
48 DĄBROWSKI Zabawa
49 DĄBROWSKI Dołęga
50 DĄBROWSKI Junosza

Artykuły 51 - 100
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

51

DĄBROWSKI Nałęcz
52 DĄBROWSKI Ogończyk 2)
53 DĄBROWSKI Dąbrowa
54 DĄBROWSKI Poraj
55 DĄBROWSKI Rawicz
56 DĄBROWSKI Dąbrowa
57 DĄBROWSKI Dąbrowski, czyli Panna
58 DĄBROWSKI Abdank
59 DĄBROWSKI Junosza
60 DĄBROWSKI
61 DOMEYKO, KONTRYM-DOMEYKO Dangel 3)
62 DOMINIKOWSKI Junosza 4)
63 DOMIENIECKI Junosza
64 DANIEYKO, FIEDKOWICZ-DANIEYKO Sas
65 DANEYKO Sas
66 DANEYKO, DANEJKO Sas
67 DANILEWICZ Ostoja
68 DANILEWICZ Ostoja
69 DANILEWICZ Ostoja
70 DANILEWICZ *
71 DANIŁOWICZ Sas
72 DANOWSKI Krzywda
73 DANOWSKI Krzywda
74 DANOWSKI Krzywda
75 DANNENSTERN, METZUE von DANNENSTERN
76 DANEFELT, DANEFELD Abdank
77 DOROGAN *
78 DOROGUNCEW *
79 DOROŻYŃSKI Lis
80 DERĘGOWSKI Deręgowski
81 DERĘGOWSKI Deręgowski
82 DORONIEWSKI Leliwa
83 DOROSZKIEWICZ Lis
84 DOROSZKIEWICZ, BOUFAŁŁ-DOROSZKIEWICZ Lis 5)
85 DOROSZKIEWICZ, BOUFAŁŁ-DOROSZKIEWICZ Lis 5)
86 DOROSZKIEWICZ, BOUFAŁ-DOROSZKIEWICZ Lis 6)
87 DARKSZEWICZ, DOROSZKIEWICZ
88 DOSTOJEWSKI Radwan
89 DOWGIAŁŁO Zadora
90 DOWNAROWICZ
91 DOWNAROWICZ Mogiła
92 DACZEWSKI Ślepowron
93 DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ Korybut
94 DASZKIEWICZ Korybut
95 DASZKIEWICZ Korybut
96 DASZKIEWICZ Korybut
97 DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ Korybut
98 DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ Korybut
99 DASZKIEWICZ, KORYBUT-DASZKIEWICZ Korybut 7)
100 DWORAKOWSKI Rola

Artykuły 101 - 150
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

101

DWORAKOWSKI Ślepowron
102 DWORZANINOWICZ-WYSOCKI Dryja
103 DEMIDOWICZ, DEMIDECKI-DEMIDOWICZ Nałęcz
104 DZIEMIDOWICZ, DZIEMIADOWICZ,
WOŁCZECKI-DZIEMIDOWICZ, WOŁCZACKI-DZIEMIDOWICZ
Abdank
105 DZIEMIANOWICZ Tupa
106 DENISEWICZ, DENISOWICZ Denis
107 DENISENKO
108 DZIENISZEWSKI
109 DEREWOJED, DERWOJED Pomian
110 DEREWIŃSKI Korczak
111 DZIERDZIEJEWSKI Prawdzic 8)
112 DZIOWGA, DZIAWGA Jelita
113 DZIKOWICKI Dryja
114 DZIKOWICZ Doliwa
115 DZICZKANIEC Jelita
116 DZICZKOWSKI, RADZIWONOWICZ-DZICZKOWSKI Poraj
117 DZMITROWICZ Radwan 9)
118 DMITROWSKI *
119 DMISZEWICZ, SZYMKO-GRZYBOWSKI-DMISZEWICZ Bożezdarz
120 DZIUPCZYŃSKI Kościesza
121 DZIEWOCZKA Syrokomla
122 DZIEDZICKI Dołęga
123 DZIEDZIULA Sas
124 DZIEDZIULA Sas 10)
125 DZIANKOWSKI Kościesza
126 DZIERŻAWSKI Sulima
127 DZIERZKOWICZ Wieniawa
128 DZIERŻYŃSKI Sulima
129 DZIATKO Kotwica
130 DESZYNA Deszyna
131 DŁUGOPOLSKI Sas
132 DŁUŻNIEWSKI Prus III
133 DŁUŻNIEWSKI Dołęga
134 DMOCHOWSKI Pobóg
135 DMOCHOWSKI, DMÓCHOWSKI, DMUCHOWSKI Pobóg
136 DMOCHOWSKI, DMÓCHOWSKI Pobóg
137 DMOCHOWSKI, DMÓCHOWSKI Pobóg
138 DOŁMATT Poźniak
139 DOŁMAT Rozmiar
140 DORNIAK Kościesza
141 DOWGIRD
142 DOWMANT Pogonia
143 DOWMANT Pogonia
144 DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR Pobóg
145 DOWNAR
146 DOWNAR Nowina
147 DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR Pobóg
148 DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR Pobóg
149 DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR Pobóg
150 DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR Pobóg

Artykuły 151 - 200
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

151

DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR Pobóg
152 DOWNAR, ZAPOLSKI-DOWNAR Pobóg
153 DROBYSZEWSKI Drobysz
154 DRAGATT Olgierd
155 DROZDOWICZ Jastrzębiec
156 DROZDOWICZ Jastrzębiec
157 DROZDOWICZ, DENISKO-DROZDOWICZ Jastrzębiec
158 DROZDOWSKI Jastrzębiec
159 DROZDOWSKI Jezierza
160 DROZDOWSKI Jastrzębiec
161 DROZDOWSKI Pilawa
162 DROZDOWSKI Jezierza
163 DRANIKOWSKI
164 DRAWDZIK Bożawola
165 DRZNIEWICZ Dryja
166 DRUŻYŁOWSKI, HOHOL-DRUŻYŁOWSKI Jastrzębiec
167 DRUCKI-LUBECKI Druck
168 DRUSZKIEWICZ
169 DRYŻYŃSKI Ślepowron
170 DRELING Dreling
171 DRESSEL Dressel
172 DUBOWIECKI Lis
173 DUBIKOWSKI Ostoja
174 DUBIŃSKI Zagłoba
175 DUBIŃSKI *
176 DUBISKI Zagłoba
177 DUBICKI, ZAGŁOBA-DUBICKI Zagłoba
178 DUBICZYŃSKI
179 DUBOWIK, FILIPOWICZ-DUBOWIK Pobóg
180 DUBOWIK, FILIPOWICZ-DUBOWIK Pobóg
181 DUBOWIK Dąb
182 DUBOYSKI Dąb
183 DUBOWSKI Brodzic
184 DUBOWSKI Brodzic
185 DUBRAWSKI Sas
186 DUBIELEWSKI Zagłoba
187 DUBIENIECKI, KACZAN-DUBIENIECKI Nałęcz
188 DUBIENIECKI Zagłoba
189 DUDIN Łabędź
190 DUDYCZ, DUDA-DUDYCZ Jastrzębiec
191 DUDKOWSKI, DUTKOWSKI Ostoja
192 DUKSZYŃSKI, DUKSZTA-DUKSZYŃSKI Łabędź 11)
193 DULEWICZ Ciołek
194 DULICZ Dulicz
195 DUNAIEWSKI, DUNAJEWSKI Sas
196 DUCHNOWSKI, GOTTHARD-DUCHNOWSKI Drzewica
197 DUCHNOWSKI
198 DUSZKIEWICZ Leliwa
199 DUSZEWSKI, SZYMKOWICZ-DUSZEWSKI Pobóg
200 DYBOWSKI Nałęcz 12)

Artykuły 201 - 213
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

201

DYBOWSKI Brodzic
202 DYLEWSKI Nałęcz
203 DYNNIKOW *
204 DYSZLEWICZ
205 DIAKEWICZ *
206 DELAWAL, DELA WALLE, DELLE WALLEE,
DELEWALLA, DELALICZ-DELEWALLA 13)
Delalicz
207 DELINSGHAUSEN
208 DELPACE, DELPESZ Gozdawa 14)
209 DEMBIŃSKI *
210 DEMBSKI Prawdzic albo Radwan
211 DENHOFF, DÖNHOFF Denhoff
212 DERSZKOFF
213 DENTER Achinger 15)

Przygotował i przetłumaczył J. Łyczkowski


* Pisowni nazwiska na łacince brakuje.

1) Odmiana herbu Jelita.

2) Odmiana herbu Ogonczyk.

3) Odmiana herbu Dangiel II.

4) Odmiana herbu Junosza.

5) Odmiana herbu Lis.

6) Odmiana herbu Lis IV.

7) Odmiana herbu Korybut.

8) Herb Prawdzic II.

9) Odmiana herbu Radwan.

10) Ten ród ma herb własny podobny do herbu "Sas".

11) Herb własny.

12) Herb własny, odmiana herbu Nałęcz.

13) W oryginalnym francuskim napisaniu wygląda jak "de la Vallée".

14) Herb własny, odmiana herbu Gozdawa.

15) Herb Achinger II.