Herbarz szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

nawigator

Tom VI

Tom 6
  • Гербоўнік беларускай шляхты. Т.6. Е, Ё, Ж

    Я. Глінскі [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. — Мінск : Беларусь, 2020. — 543 с., [24] л. іл.


  • ISBN 978-985-01-1345-0

  • Herbarz szlachty białoruskiej. Т.6. Je, Jo, Ż

    J. Hlinski [i in.]; red. nauk. A.Rachuba. — Minsk: Беларусь, 2020. — 543 s., [24] ark. il.

Szlachta

nazwiska na litery "Je", "Jo", "Ż"

W wydaniu dodają się kolorowe ilustracje tablic genealogicznych do następnych 14 artykułów: 9, 24, 32, 36, 37, 49, 50, 63, 77, 82, 83, 93 (2), 94, 103.

  • 01-51
  • 52-103
Artykuły 1 - 51
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

1

JELSKI Pielesz
2 JELEC 1) Leliwa
3 JELEC Leliwa
4 JĘDRZEJEWSKI Nałęcz
5 JENCELEWICZ Nieczuja
6 JEŃCZYK, JANCZYK Strzemię
7 JERMAKOW *)
8 JERMASZKIEWICZ Kalinowa 2)
9 JERZYKOWICZ 3) Leliwa
10 JEŚMANTOWICZ 4) Pobóg
11 JEŚMAN, HLEBOWICZ-JEŚMAN Korczak
12 JEŚMAN, HLEBOWICZ-JEŚMAN Korczak
13 JEŚMAN 5) Korczak
14 JEŚMAN Korczak
15 JODKO, NARKIEWICZ-JODKO Lis
16 JODKO, PIETKIEWICZ-JODKO Lis, czyli Bzura
17 JOŁSZYN 6) Pokora
18 JORDAN Trąby
19 YORCK, von YORCK *
20 ŻABOWICZ Dołęga
21 ŻEBROWSKI Leliwa
22 ŻEBROWSKI Leliwa
23 ŻABCZYC 7) Lubicz 8)
24 ŻABA Kościesza 9)
25 ŻEGLIŃSKI, ŻYGLIŃSKI Topacz 10)
26 ŻEGNIEWSKI Jastrzębiec
27 ŻEGOTA 11) Topór
28 ŻADECKI Ciołek
29 ŻAKIEWICZ Rawicz
30 ŻAKIET 12) Raes
31 ŻOŁODKOWICZ, ŻOŁODKIEWICZ Dąb
32 ŻELIGOWSKI Belina
33 ŻELICHOWSKI Ciołek
34 ŻOŁKOWSKI, ŻÓŁKOWSKI Jastrzębiec
35 ŻELEZNICKI
36 ŻELAZOWSKI 13) Jezierza
37 ŻEMBOCKI, ZEMBOCKI, ZIEMBOCKI Radwan 14)
38 ŻĄGAYŁOWICZ, ŻONGAYŁOWICZ Komoniaka
39 ŻONDŁOWSKI Lubicz
40 ŻARAWOW, ZARAWOW
41 ŻARDECKI Ciołek
42 ŻOŁNIEROWICZ Przestrzał
43 ŻOŁNIERKIEWICZ Jastrzębiec
44 ŻAWRYD, ŻOWRYD Radwan
45 ŻAWRYD, ŻOWRYD Radwan
46 ŻAWRYD, ŻOWRYD Radwan
47 ŻAWRYD, ŻOWRYD Radwan
48 ŻOCHOWSKI, GOTARTOWICZ-ŻOCHOWSKI Brodzic
49 ŻDANOWICZ Jastrzębiec
50 ŻDANOWICZ Jastrzębiec
51 ŻDANOWICZ Jastrzębiec

Artykuły 52 - 103
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

52

ŻDANOWICZ, z Murzów ŻDANOWICZ Przyjaciel
53 ŻDANOWICZ, KRUKOWSKI-ŻDANOWICZ Żdan
54 ŻDANOWICZ, KRUKOWSKI-ŻDANOWICZ Żdan albo Jastrzębiec
55 ŻDANOWSKI, ZDANOWSKI Pomian
56 ŻMIEJOWSKI 15) Ślepowron
57 ŻOŁĄDŹ 16) Syrokomla
58 ŻOŁTEK, MITKIEWICZ-ŻOŁTEK Jastrzębiec
59 ŻUGARZEWSKI Bożawola
60 ŻUDRO Abdank 17)
61 ŻUDRO Łabędź
62 ŻUDRO, ŻUDRA Łabędź
63 ŻUK Ślepowron
64 ŻUK, BARTOSZEWICZ-ŻUK Ślepowron
65 ŻUKOWSKI 18) Prus III
66 ŻUKOWSKI Jastrzębiec
67 ŻUKOWSKI Jastrzębiec
68 ŻUKOWSKI Żukowski
69 ŻUKOWSKI Jastrzębiec
70 ŻUKOWSKI Żukowski
71 ŻUKOWSKI Żukowski
72 ŻUKOWSKI Żukowski
73 ŻUKOWSKI Jastrzębiec
74 ŻUKOWSKI Prus III
75 ŻUKOWSKI, KONTWID-ŻUKOWSKI Jastrzębiec
76 ŻUKOWSKI Jastrzębiec
77 ŻUKOWSKI Gryf
78 ŻURAWLEWICZ 19) Gryf
79 ŻURAWSKI Leliwa
80 ŻURAWSKI 20) Leliwa
81 ŻURAWSKI Gieschaw 21)
82 ŻUROMSKI Leliwa
83 ŻUCHOWIECKI, KRZYŻAN-ŻUCHOWIECKI Ślepowron
84 ŻYBURTOWICZ, ŻYBURT-ŻYBURTOWICZ Ossorya
85 ŻYWAŁKOWSKI
86 ŻYWIEŃ Dębno
87 ŻYWICKI Drzewica
88 ŻYWICA 22) Jastrzębiec
89 ŻYDECKI Drzewica
90 ŻYDOWICZ 23) Lubicz
91 ŻYŻNIEWSKI, ŻYŹNIEWSKI Białynia 24)
92 ŻYŻEMSKI 25) Żyżemski
93 ŻYLEWICZ Lubicz
94 ŻYLIŃSKI Lubicz
95 ŻYLIŃSKI Lubicz
96 ŻYLIŃSKI 26) Lubicz
97 ŻYLIŃSKI Lubicz
98 ŻYLIŃSKI
99 ŻYRKIEWICZ Dębno 27)
100 ŻYRKIEWICZ Dębno
101 ŻYTKIEWICZ Jastrzębiec
102 ŻYTNIKOW *
103 ŻYSZKIEWICZ, ŻYŻKIEWICZ Jastrzębiec

Przygotował i przetłumaczył J. Łyczkowski


* Pisowni nazwiska na łacince brakuje.

1) W wywodzie z roku 1798 były przedstawione z przydomkiem "Woronowicz-".

2) Odmiana herbu Kalinowa.

3) W dokumentach z wieku XVIII nazwisko pisane było jako Irzykowicz.

4) W dokumentach z wieku XIX nazwisko czasem pisane było jako Eysmontowicz.

5) W dokumentach z wieku XIX nazwisko czasem pisane było jako Eśman.

6) W postanowieniu z roku 1833 były zapisane z przydomkiem "Dobiesław-". W dokumentach w języku rosyjskim nazwisko pisane było jako Іолшин.

7) Używali przydomek "Żabka-".

8) Odmiana herbu Lubicz.

9) Odmiana herbu Kościesza.

10) Odmiana herbu Topacz.

11) Używali przydomek "z Miłakowa".

12) W oryginalnej wersji francuskiej nazwisko miało formę Jaquet, dalej, w drugiej trzeci wieku XVIII, został przekształcony w Żaket albo Żakiet. W wywodzie z roku 1832 używali przydomek "de Ràés", "de Raes".

13) W wywodzie z roku 1800 były przedstawione z przydomkiem "Ćwik-".

14) Odmiana herbu Radwan.

15) Nazwisko pisane było również w formie Żmijowski, Żmieiewski.

16) W wywodzie z roku 1826 były przedstawione z przydomkiem "z Uhlicz". W dokumentach XVI - pierwszej połowy XVII ww. nazwisko głównie pisane było w formie starobiałoruskiej (niespolonizowanej) Жолудь.

17) Odmiana herbu Abdank.

18) W wywodzie z roku 1799 były przedstawione z przydomkiem "Sobor-".

19) W wywodzie z roku 1832 były przedstawione z przydomkiem "Dobek-".

20) W wywodzie z roku 1829 były przedstawione z przydomkiem "z Żurawa".

21) Odmiana herbu Gieschaw.

22) W wywodzie z roku 1805 i przeniesieniu wywodu z roku 1819 ród był przedstawiony z przydomkiem "Drewicz-".

23) W wywodzie z roku 1802 były przedstawione z przydomkiem "Targonia-"

24) Odmiana herbu Białynia.

25) Książęcy ród. Czasem używali przydomek "na Żyżmach".

26) W postanowieniu z roku 1833 nazwisko było przedstawione jako "Woysim-Mordas-Żyliński", ale w wywodzie z roku 1820 pojawiają się z przydomkiem "z Mordasów" ("z Mordassów").

27) Odmiana herbu Dębno.