Herbarz szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

nawigator

Tom III

Tom 3
 • Гербоўнік беларускай шляхты. Т.3. В

  Дз. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. — Мінск: Беларусь, 2014. — 647 с., [16] л. іл.


 • ISBN 978-985-01-1095-4

 • Herbarz szlachty białoruskiej. Т.3. W

  D. Č. Matviejčyk [i in.]; red. nauk. A. Rachuba. — Minsk: "Беларусь, 2014. — 647 s., [16] ark. il.

Szlachta

nazwiska na literę "W"

W wydaniu dodają się kolorowe ilustracje tablic genealogicznych i innych dokumentów do następnych 12 artykułów: 1, 4, 9, 47, 66, 75, 109, 110, 137, 192, 226, 245

 • 01-50
 • 51-100
 • 101-150
 • 151-200
 • 201-249
Artykuły 1 - 50
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

1

de WOBE, de WOBÉE, de VOBÉE Krzeczkowski
2 WAGNER Lew
3 WAGNER Brochwicz III
4 WAŻYŃSKI Abdank
5 WAZGINT Niedźwiedzia Głowa
6 WAZGIRD Odrowąż
7 WOYDZIEWICZ Jelita
8 WOJLEWICZ Nałęcz
9 WOYNIŁŁOWICZ Syrokomla
10 WOYNIŁŁOWICZ Syrokomla
11 WOYNIŁŁOWICZ Syrokomla
12 WOYNIŁŁOWICZ Syrokomla
13 WOYNICKI Strzemię
14 WOYNOWSKI Ostoja
15 WOYNOWSKI Ostoja
16 WOYTKIEWICZ Janina
17 WOYTKIEWICZ Lubicz
18 WOYTKIEWICZ Lubicz
19 WOYTKIEWICZ Lubicz
20 WOYCIECHOWICZ Rawicz
21 WOYCIECHOWICZ Rawicz
22 WOYCIECHOWSKI Jelita
23 WOYCIECHOWSKI Kalinowa
24 WOYCIECHOWSKI Lubicz
25 WOYCIECHOWSKI Jelita
26 WOYCIECHOWSKI Ślepowron
27 WAKULSKI Prus I
28 WOŁODKOWICZ Radwan
29 WOŁODKOWICZ
30 WOŁODKOWICZ Radwan (odm.)
31 WOŁODKOWICZ Radwan (odm.)
32 WOŁOSEWICZ, WOŁOSIEWICZ Sas
33 WOŁŁOSIECKI Sas
34 WOŁOTOWICZ Radwan
35 WOŁOTOWSKI Samson
36 WOŁOCHOWICZ Pielesz
37 WOŁOSZCZEWSKI Leszczyc
38 WALENTYNOWICZ, BRUDNO-WALENTYNOWICZ Dołęga
39 WALICKI Łada
40 WALICKI Łada
41 WALICKI Łada
42 WALICKI Łada
43 WALICKI Łada
44 WALICKI Łada
45 WOŁŁOWICZ Bogoria
46 WOŁŁOWICZ Bogoria
47 WOŁŁOWICZ Bogoria
48 WOŁODŹKO Leliwa
49 WOŁODŹKO Leliwa
50 WOŁODŹKO, KOSTYCZ-WOŁODŹKO Leliwa

Artykuły 51 - 100
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

51

WOŁODŹKO Korczak
52 WOŁOŻYŃSKI, SUCHTO-WOŁOŻYŃSKI Łabędź
53 WALMUS Sas
54 WALNICKI Wieruszowa
55 WALCZEWSKI, KOŚCIESZA-WALCZEWSKI Kościesza
56 WALUŻYNICZ Wieruszowa
57 WOLAŃSKI Lubicz
58 WOLAŃSKI Lubicz
59 WANGIN Pogonia
60 WONIKIEWICZ Odrowąż
61 WANNOWSKI Kotwica
62 WĄSOWICZ, DUNIN-WĄSOWICZ Łabędź
63 WĄSOWICZ Łabędź
64 WĄSOWSKI Nałęcz
65 WAŃKIEWICZ Lis
66 WAŃKOWICZ Lis
67 WAŃKOWICZ Lis
68 WARAKOMSKI Abdank
69 WERAXA, WARAXA Paprzyca
70 WERAXA, WARAXA Paprzyca
71 WERAXA Pobóg (odm.)
72 WORONKOWICZ Lis
73 WORONOWICZ Lis
74 WORONOWICZ Srzeniawa
75 WORONOWICZ Lis
76 WORONOWICZ, PODCZASZUY-WORONOWICZ Lis
77 WORONOWSKI *
78 WORONIEC Dąbrowa
79 WOROPAY Lis
80 WOROTNICKI Ostoja
81 WOROTYNIEC Lis
82 WORONICZ Pawęza
83 WARYWODZKI Prus III
84 WASILEWSKI Rogala
85 WASILEWSKI Drzewica
86 WASILEWSKI Drzewica
87 WASILEWSKI Drzewica
88 WASILEWSKI Ostoja
89 WASILEWSKI
90 WASILEWSKI Rogala
91 WASILEWSKI Ostoja
92 WASILEWSKI Ostoja
93 WASILEWSKI Ostoja
94 WASILEWSKI Ostoja
95 WASILEWSKI
96 WASILEWSKI Ostoja
97 WASILEWSKI Drzewica
98 WASILEWSKI Rogala
99 WOSIŃSKI Sas
100 WAŚKIEWICZ własnego 1)

Artykuły 101 - 150
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

101

WAŚKIEWICZ
102 WAŚNIEWSKI Bończa
103 WASIEWICKI Korczak
104 WOŁKANOWSKI Radwan
105 WOŁK Kościesza
106 WOŁK
107 WOŁK Trąby
108 WOŁK-KARACZEWSKI Kościesza
109 WOŁK-ŁANIEWSKI Wieże
110 WOŁK, WOŁK-ŁANIEWSKI Korczak
111 WOŁK-ŁANIEWSKI Korczak
112 WOŁNISTY Rawicz
113 WAWRZECKI Ślepowron
114 WOŁŁCZASKI, MITKIEWICZ-WOŁŁCZASKI Murdelio
115 WOŁCZEK, DEYNAROWSKI-WOŁCZEK Wadwicz
116 WOŁCZKOWICZ, WOŁŁCZKOWICZ Kościesza
117 WOŁCZECKI, JACHOWICZ-WOŁCZECKI Syrokomla
118 WOŁCZECKI, WOŁCZECKI-DZIEMIDOWICZ Lew
119 WACHROMIEJEW *
120 WACHSZTEINSKI Lichtfus
121 WASZKIEWICZ Waśkiewicz 2)
122 WASZKIEWICZ Waśkiewicz 2)
123 WASZKLEWICZ, NARMUNT-WASZKLEWICZ Leliwa
124 WOSZCZININ *
125 WOJEWODZKI, WOIEWODZKI Abdank
126 WOJEWODZKI *
127 WEYTKO Leliwa
128 WIELOHÓRSKI Grzymała
129 WIENSKI Wąż
130 WIĘCKI Jastrzębiec
131 WĘCŁAWOWICZ
132 WERESZCZAKA Kościesza
133 WIERNIKOWSKI Janina
134 WIECZÓR-SZCZERBOWICZ Rawicz
135 WIECZÓR-SZCZERBOWICZ Rawicz
136 WIECZÓR-SZCZERBOWICZ Rawicz
137 WIECZÓR-SZCZERBOWICZ Rawicz
138 WIESZENIEWSKI
139 WIDGINT (WIDGANT) Troska
140 WIDMONT Ślepowron
141 WIDMONT Masalski
142 WIZGIERD, WIZGERD, WIZGIRD Odrowąż
143 WIZGIERD Odrowąż
144 WIZGINT (WIZGINTT), GINIAT-WIZGINT Grzymała
145 WIŁKOMIRSKI Odrowąż
146 WILKOSZEWSKI Jelita
147 WILKICKI Nieczuja
148 WILPISZEWSKI Lubicz
149 WILCZYŃSKI Poraj
150 WILCZEWSKI własnego

Artykuły 151 - 200
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

151

WILAMOWICZ Korzbok
152 WILAMOWSKI Orla
153 WINOBER Lichtfus
154 WINARSKI
155 WINKLER Prus I
156 WIŃSKI Lubicz
157 WINCZA Trąby
158 WINCZA Trąby
159 WINIARSKI Trąby
160 WIRPSZA Odrowąż
161 WIRPSZA Rola
162 WISŁOUCH Odyniec
163 WITAKOWSKI Samson
164 WITWICKI, PILIK-WITWICKI Sas
165 WITKOWSKI Nowina
166 WITKOWSKI Nowina
167 WITKOWSKI Nowina
168 WITKOWSKI Poraj
169 WITOWICZ
170 WISZNIEWSKI Ramułt
171 WISZNIEWSKI Ramułt
172 WISZNIEWSKI Ramułt
173 WISZNIEWSKI Ramułt
174 WISZNIEWSKI Ramułt
175 WISZNIEWSKI Prus
176 WISZNIEWSKI Ramułt
177 WISZNIEWSKI Ramułt
178 WISZNIEWSKI Ramułt
179 WISZNIEWSKI *
180 WISZNIOWIECKI, WIŚNIOWIECKI własnego
181 WISZNIAKOW *
182 WISZCZYŃSKI Korwin
183 WOYŻBUN, POTULICKI-WOYŻBUN Grzymała
184 WOYNICZ Strzemię
185 WOYNICZ, BAŁAKIER-WOYNICZ Bajbuza
186 WOYNICZ Strzemię
187 WOYNICZ
188 WOYNO Przyjaciel
189 WOYNO Trąby
190 WOYNO-SIDOROWICZ Trąby
191 WOYNO, WOYNO-JASIENIECKI Jasieniecki
192 WOLBEK Walbach
193 WOLSKI Ursyn
194 WOLSKI Korczak
195 WOLSKI Gierałt
196 WOLSKI Pomian
197 WOLSKI Półkozic
198 WOLSKI Rawicz
199 WOLSKI Półkozic
200 WOLSKI, MIAKCZYŁOWICZ-WOLSKI Lubicz

Artykuły 201 - 249
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

201

WOLF
202 WOLSZCZAN Jeleń 3)
203 WYGANOWSKI Łodzia
204 WYKOWSKI Jastrzębiec
205 WYRZYKOWSKI Leliwa
206 WYRZYKOWSKI Ślepowron
207 WYSOCKI Odrowąż
208 WYSOCKI Odrowąż
209 WYSOCKI Odrowąż
210 WYSOCKI Ostoja
211 WYSOCKI Dryja
212 WYSOCKI Dryja
213 WYSOCKI Kolumna
214 WYSOCKI Lew
215 WYSOCKI Lew
216 WYSOCKI, WOYSZKIEWICZ-WYSOCKI Godzięba
217 WYSZOMIRSKI, MARCZAK-WYSZOMIRSKI Rawicz
218 WYSZOMIRSKI Rawicz
219 WYSZKOWSKI, KORWIN-WYSZKOWSKI Korwin
220 WYSZYŃSKI, JAŁBRYK-WYSZYŃSKI Grabie
221 WEYS, WEISS Belina
222 WELENG Cholewa
223 WENDORF Wierzba
224 WENCELL
225 WERBUSZ
226 WETZEL
227 WIELENCZYC, WIELEŃCZYC Junosza
228 WIELICZKO Syrokomla
229 WĘGLEWSKI Larysza
230 WIĘGLIŃSKI
231 WĘGRZECKI Półkozic
232 WIĘCKIEWICZ Giejsztor
233 WIĘCKOWSKI Drogosław
234 WĘCŁAWSKI, WĘSŁAWSKI Wadwicz
235 WIERZBICKI Lubicz
236 WIERZBICKI Lubicz
237 WIERZBICKI Ślepowron
238 WIERZBOWSKI Prawdzic
239 WEROWSKI Tarnawa
240 WERSOCKI
241 WIERCIŃSKI, SNOPEK-WIERCIŃSKI Wieniawa
242 WIERCIŃSKI, SNOPEK-WIERCIŃSKI Wieniawa
243 WERYHA Śrzeniawa
244 WIERYHA, WERYHO Śrzeniawa
245 WERENICZ-STACHOWSKI Ogończyk
246 WIERZEŃSKI
247 WIEREŃKO *
248 WIECZYŃSKI Prus
249 WIESZCZYCKI Grzymała

Przygotował i przetłumaczył J. Łyczkowski


* Pisowni nazwiska na łacince brakuje.

1) W źródle jest wskazana nazwa herbu "Waśkiewicz". Jednak trzeba było by wskazać - "herbu własnego" (Jelita odm.), ponieważ istnieje herb Waśkiewicz, lub Narymunt, który nie ma stosunku do wskazanego rodu.

2) W źródle błędnie jest wskazana nazwa herbu "Waszkiewicz".

3) Alternatywna nazwa herbu Brochwicz.