Herbarz szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

nawigator

Tom VII

Tom 7
 • Гербоўнік беларускай шляхты. Т.7. З, І

  Я. Глінскі [і інш.]; навук. рэд. А. Рахуба. — Мінск : Беларусь, 2020. — 799 с., [24] л. іл.


 • ISBN 978-985-01-1347-4

 • Herbarz szlachty białoruskiej. Т.7. Z, I

  J. Hlinski [i in.]; red. nauk. A.Rachuba. — Minsk: Беларусь, 2020. — 799 s., [24] ark. il.

Szlachta

nazwiska na litery "Z", "I"

W wydaniu dodają się kolorowe ilustracje tablic genealogicznych do następnych 15 artykułów: 5, 6, 14, 56, 62, 68, 73, 76, 91, 143, 172, 177, 186, 188, 218.

 • 01-50
 • 51-100
 • 101-150
 • 151-200
 • 201-225
Artykuły 1 - 50
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

1

ZABOROWSKI Prus I
2 ZABOROWSKI, GRUDZINA-ZABOROWSKI Rawicz
3 ZABIEŁŁO Mzura
4 ZABIEŁŁO, CHRZCZONO-ZABIEŁO Bzura
5 ZABIEŁŁO Topór
6 ZABIEŁŁO, z Chrzczona ZABIEŁŁO Topór i Lis
7 ZABŁOCKI Łada
8 ZABŁOCKI Białynia 1)
9 ZABŁOCKI, SAWICZ-ZABŁOCKI Sulima
10 ZABŁOCKI Sulima
11 ZABŁOCKI Łada
12 ZABORSKI Nowina
13 ZABRODZKI, ZABROCKI Prus II
14 ZAWADZKI Rogala-Gozdawa-Sulima-
Bończa-Samson 2)
15 ZAWADZKI Rogala
16 ZAWADZKI, z Zawad ZAWADZKI Rogala
17 ZAWADZKI, MUZYŁA-ZAWADZKI Rogala
18 ZAWADZKI, ROGALA-SWIATOPEŁK-ZAWADZKI Rogala-Gozdawa-Sulima-
Bończa-Samson 2)
19 ZAWADZKI Rogala
20 ZAWADSKI *
21 ZAWADSKI *
22 ZAWADSKI *
23 ZAWISTOWSKI 3) Łada
24 ZAWISTOWSKI Łada
25 ZAWISTOWSKI Łada
26 ZAWITNIEWICZ, HOŁDYK-ZAWITNIEWICZ Jastrzębiec
27 ZAWITNIEWICZ
28 ZAWISZA,CZARNY-ZAWISZA Przerowa
29 ZAWISZA, z Kurozwęk Kiezgayłów na Baksztach ZAWISZA Różyc 4)
30 ZAUŚCIŃSKI Łabędź
31 ZAHOROWSKI Korczak
32 ZAHOROWSKI Korczak
33 ZAHOROWSKI, WTERAPONTOWICZ-ZAHOROWSKI Korczak
34 ZAHORSKI, CHOST-ZAHORSKI Lubicz
35 ZAHORSKI, ZAGORSKI 5) Ostoja
36 ZAHORSKI Lubicz
37 ZAHORSKI, FASTOWICZ-ZAHORSKI Lubicz
38 ZAHORSKI, FASTOWICZ-ZAHORSKI Lubicz
39 ZAHORSKI Lubicz
40 ZAGURSKI, ZAGÓRSKI Ostoja
41 ZADOLSKI 6) Wieniawa
42 ZAJELSKI, ILLINICZ-ZAJELSKI Ostróg
43 ZAIKIN
44 ZAYKOWSKI Drzewica
45 ZAKRZEWSKI Pomian
46 ZAKRZEWSKI
47 ZAKRZEWSKI, DEMESZKIEWICZ-ZAKRZEWSKI Kościesza
48 ZAKRZEWSKI Jastrzębiec
49 ZAKRZEWSKI
50 ZAŁAMAJ, PRONIEWICZ-ZAŁAMAJ Radwan 7)

Artykuły 51 - 100
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

51

ZALENSKI *
52 ZAŁĘSKI, SZLUBICZ-ZAŁĘSKI Prus I
53 ZALESKI Lubicz
54 ZALESKI Dołęga
55 ZALESKI Dołęga
56 ZALESKI Kościesza
57 ZALESKI8) Lubicz
58 ZALESKI Lubicz
59 ZALESKI Lubicz
60 ZALESKI Lubicz
61 ZALESKI Rola
62 ZALIWAKO Radwan 9)
63 ZALIWSKI Junosza 10)
64 ZAŁUSKI Junosza
65 ZAŁUSKI, ZAŁUCKI Junosza
66 ZAMAYSKI, KIERDEJOWICZ-ZAMAYSKI Kierdej
67 ZAMBRZYCKI 11) Kościesza
68 ZAMBRZYCKI Kościesza
69 ZAMBRZYCKI Kościesza
70 ZAMBRZYCKI, ZUBRYCKI 12) Kościesza
71 ZAMBRZYCKI
72 ZANIEWSKI Zdań 13)
73 ZANIEWSKI Zdań 13)
74 ZANKIEWICZ, ZAŃKIEWICZ Siekierz
75 ZANCEWICZ 14)
76 ZAN, ZAŃ Jastrzębiec
77 ZANIETOWSKI Gryf
78 ZAPASNIK Lis
79 ZAROSKI, ZAROWSKI Grabie
80 ZAROSKI, ZAROWSKI Grabie
81 ZAREMBSKI Łabędź
82 ZAREMBO 15) Prawdzic 16)
83 ZAREMBA, ZARĘBA Zaremba
84 ZASADZKI Grzymała
85 SASS, von SASS (SASSE) własnego 17)
86 ZATWORNICKI *
87 ZACHAROW * własnego
88 ZACHARCZENKO
89 ZACHARCZENKO *
90 ZACHAREWICZ Leliwa
91 ZASZTOWT Powała 18)
92 ZAJEZIERSKI, ZAIEZIERSKI Ostoja
93 ZAJĄCZKOWSKI, ZAIĄCZKOWSKI Drzewica
94 ZAJĄCZKOWSKI, ZAIĄCZKOWSKI, ZAIĘCZKOWSKI Drzewica
95 ZAIĘCZKOWSKI
96 ZBOROMIRSKI Ogończyk
97 ZBARASZEWSKI Jastrzębiec
98 ZBOROWSKI Jastrzębiec
99 ZBOROWSKI Jastrzębiec
100 ZBOROWSKI Jastrzębiec 19)

Artykuły 101 - 150
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

101

ZBROŻEK Kroje 20)
102 ZBUTOWICZ Przyjaciel
103 ZWIRDOWSKI Przegonia
104 ZWIEROWICZ Ślepowron
105 ZWIEROWICZ 21) Topór
106 ZGORZELSKI
107 ZGORZELSKI Krzywda
108 ZGIERSKI Nieczuja
109 ZGIRSKI Dąbrowa
110 ZDANOWICZ
111 ZDANOWICZ *
112 ZDANOWSKI Larysza
113 ZDZIECHOWSKI Rawicz
114 ZDROJEWSKI, ZDROIEWSKI Junosza
115 ZIELEZNICKI Doliwa
116 ZIELENKIEWICZ Przyjaciel
117 ZELATYŃSKI Poraj
118 ZIMNICKI Sas
119 ZIMNICKI Bełty
120 ZIMODRO, ZIMODRA Strzemię
121 ZŁOTOGORSKI, KORWIN-ZŁOTOGORSKI Ślepowron
122 ZŁOTKOWSKI Topór
123 ZMOROWICZ *
124 ZMACZYŃSKI Lis 22)
125 ZMACZYŃSKI Lis 22)
126 ZMACZYŃSKI, ŻMACZYŃSKI
127 ZMIECZOROWSKI, PROSKURA-ZMIECZOROWSKI Krzyżostrzał 23)
128 ZMITROWICZ, HERON-ZMITROWICZ Podkowa
129 ZMIEJEWSKI, ZMIEIEWSKI, ŻMIEIEWSKI Ślepowron
130 ZNAMIEROWSKI Gryf
131 ZUBKO, ILLINICZ-ZUBKO Korczak
132 ZUBKOWSKI, OKOŁOW-ZUBKOWSKI, ZUBKIEWICZ 24) Jastrzębiec
133 ZUBOWICZ, EYDZIATOWICZ-ZUBOWICZ Łabędź
134 ZUBOWICZ Łabędź
135 ZUBOWICZ Łabędź
136 ZUBOWSKI Paprzyca 25)
137 ZUBOWSKI Werezub
138 ZUBOWSKI Kusza
139 ZUJEWSKI, ZUIEWSKI Janina
140 ZUNDEWAL
141 ZEINDLER, ZEJNDLER Achinger 26)
142 SEMMEL **
143 ZENDLIGIER, ROZEN-ZENDLIGIER Drzewo Palmowe
144 ZIÓŁKOWSKI, ZIOŁKOWSKI Korczak
145 ZIABKOWSKI Abdank
146 ZIELONKO Jastrzębiec
147 ZIELEŃSKI Grzymała
148 ZIELIŃSKI Doliwa
149 ZELWOWICZ Żukowski
150 ZIEMACKI Rawicz

Artykuły 151 - 200
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

151

ZIENIEWICZ Zieniewicz 27)
152 ZIENIEWICZ
153 ZIENIEWICZ * Zieniewicz 27)
154 ZIENKIEWICZ Siestrzeniec
155 ZIENKIEWICZ Siestrzeniec
156 ZIENKIEWICZ Siestrzeniec
157 ZIENKOWICZ Jastrzębiec
158 ZIENKOWICZ Siestrzeniec
159 ZIENKOWICZ, ZIEŃKOWICZ, ZANKIEWICZ Siestrzeniec 28)
160 ZIENKOWICZ, ZIEŃKOWICZ, ZANKIEWICZ Siestrzeniec
161 ZIENKOWICZ, ZIEŃKOWICZ Siekierz
162 ZIENKOWSKI
163 ZIENOWICZ Zenowicz
164 ZIENOWICZ, ZENOWICZ Zenowicz
165 ZENOWICZ, DESPOT z Bratoszycow ZENOWICZ, DESZPOT z Bratoszyna ZENOWICZ Despot, czyli Zenowicz
166 ZIENOWICZ Zenowicz
167 ZIENOWICZ Zenowicz
168 ZIENOWSKI Jastrzębiec
169 IWANOW
170 IWANOW *
171 IWANICKI, z Iwanic IWANICKI Iwanicki, czyli Pełnia
172 IWANKIEWICZ Pełnia29)
173 IWANOWSKI Rogala
174 IWANOWSKI Rogala
175 IWANOWSKI Łodzia
176 IWANOWSKI Łodzia
177 IWANOWSKI Rogala
178 IWANOWSKI Rogala
179 IWANOWSKI Rogala
180 IWANOWSKI 30) Rogala
181 IWANOWSKI Rogala
182 IWANOWSKI Rogala
183 IWAŃSKI Jastrzębiec
184 IWASZKIEWICZ Trąby
185 IWASZKIEWICZ Gozdawa
186 IWASZKIEWICZ, WASZKIEWICZ, WOSZKIEWICZ, WOYSZKIEWICZ 31) Gozdawa
187 IWASZKIEWICZ Gozdawa
188 IWASZKIEWICZ Gozdawa
189 IWASZKIEWICZ Gozdawa
190 IWASZKIEWICZ Gozdawa
191 IWASZKIEWICZ, IWASZKIEWICZ-KUZMICKI Trąby
192 IWASZKIEWICZ Gozdawa
193 IWASZKIEWICZ Gozdawa
194 IWASZKIEWICZ Trąby
195 IWASZKIEWICZ Trąby
196 IWASZKIEWICZ, RUDOSZANSKI-IWASZKIEWICZ Gozdawa
197 IWASZKIEWICZ *
198 IWASZKIEWICZ
199 IWIŃSKI
200 IHNATOWICZ Świat 32)

Artykuły 201 - 225
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

201

IHNATOWICZ
202 IHNATOWICZ Świat 32)
203 IHNATOWICZ Świat 32)
204 IHNATOWICZ Godziemba
205 IHNATOWICZ
206 IGOWSKI *
207 IZBICKI
208 IZWIEKOW *
209 IZDEBSKI Pomian
210 IŁŁOWICKI, IŁŁOWIECKI Iłowicki 33)
211 ILINSKI
212 ILLINICZ Korczak
213 ILLASEWICZ, ILASEWICZ Leliwa
214 ILLASZEWICZ Pelikan
215 ILNICKI, RYBCZYC-ILNICKI Piatyr lub Iłgowski
216 ILCEWICZ
217 INCZYK Juńczyk
218 IRZYKOWICZ Leliwa
219 ISADSKI *
220 ISSAJEWICZ, ISSAIEWICZ, ISAIEWICZ Hlebka
221 ISSAJEWICZ, ISSAIEWICZ, ISAIEWICZ Hlebka
222 ISAKIEWICZ, AGNUS-ISAKIEWICZ Junosza
223 ISACZENKO *
224 ISKRZYCKI Jelita
225 ISKRZYCKI własnego 34)

Przygotował i przetłumaczył J. Łyczkowski


* Pisowni nazwiska na łacince brakuje.

** Pisowni nazwiska na łacince w dokumentach brakuje, w zapisie cyrylicznym przedstawiono jako Земель. Jednak najprawdopodobniej w oryginalnej niemieckiej wersji nazwisko pisze się jako Semmel.

1) Odmiana herbu Białynia.

2) Rzeczywistym herbem rodzinnym jest herb Rogala.

3) W wywodzie z roku 1803 były przedstawione z przydomkiem "z Zawistów".

4) Alternatywna nazwa herbu Poraj.

5) W r. 1829 nazwisko było pisano z przydomkiem "z Zahorza".

6) W wywodzie z roku 1834 były przedstawione "z Zadola".

7) Odmiana herbu Radwan.

8) W wywodzie z roku 1804 nazwisko było pisano jako "z Łabęckich na Zalesiu ZALESKI".

9) Odmiana herbu Radwan.

10) Odmiana herbu Junosza.

11) W wywodzie z roku 1784 były przedstawione z przydomkiem "de Zambrzyce Króle", w wywodzie z r. 1800 - z przydomkiem "z Zambrzyc".

12) W procesie dowodzenia szlachectwa pojawiły się tylko pod nazwiskiem Zambrzyccy, jednak w skazkach rewizyjnych z roków 1795 i 1811 są one przedstawiane wyłącznie jako Zubryccy.

13) W źródle błędnie wskazana nazwa herbu - "Żdan".

14) Czasami nazwisko było przekazywane jako Ziencewicz.

15) W wywodzie z roku 1798/99 były przedstawione z przydomkiem "z Kalinowey".

16) Odmiana herbu Prawdzic.

17) Uwaga od J. Łyczkowskiego.

18) Ten herb nie ma nic wspólnego z herbem Ogończyk. Zob. herb Zasztowt

19) Odmiana herbu Jastrzębiec.

20) Obecny w wywodzie z r. 1825. [Herb Kroje II - J.Ł.]. W wywodzie z roku 1802 herbem rodowym był nazywany "Poraj".

21) W wywodzie z roku 1827 nazwisko było przedstawione z przydomkiem "z Zwierowa".

22) Odmiana herbu Lis.

23) Źródło zawiera zniekształconą nazwę herbu - "Krzywostrzał".

24) Forma Zubkiewicz była używana w skazkach rewizyjnych i listach rodzinnych z końca XVIII wieku. Jednak w szlachetnej sprawie pojawił się jako Zubkowski. W drugiej połowie wieku XIX w dokumentach w języku rosyjskim nazwisko było czasem przenoszone jako Околовъ-Зубковскій.

25) Alternatywna nazwa herbu Kuszaba.

26) Nie w stanie ustalić która wersja herbu używa ten ród.

27) Alternatywna nazwa herbu Despot (Zenowicz).

28) W źródłe znajduje się obraz herbu Leliwa, któremu nadano imię "Siestrzeniec". [Możliwe to błąd źródłowy.]

29) W sprawie sądowej z roku 1809 twierdzono, że herbem rodzinnym jest Łodzia.

30) W wywodzie z roku 1835 były przedstawione z przydomkiem "z Rogala".

31) W szlachetnej sprawie pojawia się tylko wariant nazwiska Iwaszkiewicz. Jednak w inwentarzach z wieków XVII-XVIII nie występuje, a Waszkiewicz była dominującą formą.

32) Odmiana herbu Świat.

33) Nie udało się zidentyfikować herbu.

34) Odmiana herbu Junosza.

35) Zgodnie z ukazem Pawła I (1800) do hełmu [wg Wikipedii - do tarczy w górze] dodano następujące elementy - na złotym tle czarny dwugłowy orzeł w koronach z rzymską cyfrą „I” na piersi, w pazurach orła - berło i jabłko, pod tarczą uzgodnione motto "Вспомню твою милость". [Wg Wikipedii motto - "Помяну милость Твою в роды родов"]