Herbarz szlachty białoruskiej (wielkolitewskiej)

nawigator

Tom IV

Tom 4
 • Гербоўнік беларускай шляхты. Т.4. Г

  Д. Ч. Матвейчык [і інш.]; навук. рэд. А.Рахуба. — Мінск: Беларусь, 2016. — 959 с., [16] л. іл.


 • ISBN 978-985-01-1175-3

 • Herbarz szlachty białoruskiej. Т.4. H

  D.Č.Matviejčyk [i in.]; red. nauk. A.Rachuba. — Minsk: Беларусь, 2016. — 959 s., [16] ark. il.

Szlachta

nazwiska na literę "H" ("G")

W wydaniu dodają się kolorowe ilustracje tablic genealogicznych do następnych 12 artykułów: 41, 68, 69, 81, 109, 126, 168, 184, 193, 230, 247, 305

 • 01-50
 • 51-100
 • 101-150
 • 151-200
 • 201-250
 • 251-300
 • 301-306
Artykuły 1 - 50
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

1

de HAAS
2 GABRYŁOWICZ Janina
3 GOWARKOWSKI, ADAMOWICZ-GOWARKOWSKI Leliwa
4 HOWORKO-JASZTOŁD Rawicz
5 GOGALIŃSKI Rola
6 GOGOLIŃSKI Rola
7 GODACZEWSKI Gozdawa
8 GODEBSKI Godzięba
9 GODECKI Dąbrowa
10 GODLEWSKI Gozdawa
11 HAJEWSKI Ogończyk
12 GOZDZIELSKI Doliwa
13 HEYBOWICZ, HERBURT-HEYBOWICZ Herburt
14 HEYDUKIEWICZ Taczała
15 HAYKO Ogończyk
16 GOŁOWACZOW *
17 HOŁOWACZ Hołowiński
18 HOŁOWACZ Hołowiński
19 HOŁOWNIA Hołownia
20 HOŁOWNIA, CZARNY-HOŁOWNIA Hołownia
21 GALEWSKI Belina
22 GAŁECKI Junosza
23 GAŁECKI Junosza
24 GALIMSKI Rawicz
25 HOLINIEWICZ
26 GALINOWSKI, GOLINOWSKI
27 GALIŃSKI Dołęga
28 GALIŃSKI Rawicz
29 GALIŃSKI, GOWORKO-GALIŃSKI Rawicz
30 HALICKI Poraj
31 HALICKI Poraj
32 HALICKI, ROŻYC-HALICKI Poraj
33 HAŁKO Szaława
34 HAŁKOWSKI Szaława
35 HOŁOWKO, HOŁÓWKO Lubicz
36 HOŁOWCZYC Kotwica
37 HOŁOWCZYC
38 HOŁUBOWSKI Syrokomla
39 HOŁYNIEC Hołownia
40 HALKIEWICZ, STRZAŁKO-HALKIEWICZ Łuk
41 GOLEJEWSKI Kościesza
42 HOMOLECKI, HAMOLECKI Jastrzębiec
43 HOMOLIŃSKI, GOMOLIŃSKI Leliwa
44 HOMOLICKI Sulima
45 HOMOLICKI *
46 HOMOLICKI *
47 GEMBICKI Biały Zawój
48 HAMLIKIEWICZ Jastrzębiec
49 HAMLIKIEWICZ
50 HAMPLA, HAMPEL

Artykuły 51 - 100
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

51

HAMSKI, HEMSKI Suchekomnaty
52 GANECKI Kurczaba
53 HANECKI
54 GĄSIEWSKI Rawicz
55 GĄSIEWSKI Ślepowron
56 GĘSIEWSKI, GĄSIEWSKI
57 GĄSOWSKI Gorczyński
58 GONTARSKI Pomian
59 GAN Rawicz
60 HARABURDA Abdank
61 HARABURDA Abdank
62 HOREHLAD-WYŁAZKI Szeliga
63 HORODECKI Korczak
64 HORODECKI, SWINICZ-HORODECKI Korczak
65 HORAIN Śrzeniawa
66 HORAIN Śrzeniawa
67 HARASIMOWICZ Wieniawa
68 BRONIUSZYC-HARASIMOWICZ Pomian
69 HORAWSKI Korab
70 HORACZKO Sas
71 HOROSZEWICZ Szeliga
72 HORBATOWSKI Ostoja
73 HORBATOWSKI Sulima
74 HORBATOWSKI Sulima
75 HORBATOWSKI Sulima
76 HORBATOWSKI Sulima
77 HORBATOWSKI Sulima
78 HORBACEWICZ Hosius
79 HORBACEWICZ Hosius
80 HORBACZEWSKI Hosius
81 HORBACZEWSKI Hosius
82 HORBACZEWSKI Hosius
83 HORBACZEWSKI-CHALKO Hosius
84 GARBOWSKI Sulima 1)
85 HARBUZ-BORDZIŁOWSKI Belina
86 GARGLINOWICZ Gorczyński
87 HORDZIEJEWICZ, HORDZIEWICZ Lis
88 HORDZIEJEWICZ-WOROPAI Lis
89 GORDZIAŁKOWSKI Leliwa
90 GARDLIŃSKI, RACIBOR-GARDLIŃSKI Pobóg
91 HORDYNA Radwan
92 HORKUSZA Ślepowron
93 HORKUSZA
94 HERMANOWICZ Lubicz
95 HORNOWSKI Korczak
96 HOROSZKO Jasieńczyk
97 HOROSZKO-BURY Jasieńczyk
98 HARTING *
99 GORYNIEWSKI *
100 GARIN *

Artykuły 101 - 150
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

101

GORELSKI Dołęga
102 GORECKI Sokola
103 GOSŁAWSKI Oksza
104 HASFORT, FERBER-HASFORT Ferber
105 HOTKIEWICZ, HANUTA-HOTKIEWICZ Jastrzębiec
106 de GOTLIEBSON Gozdawa
107 HATOWSKI *
108 von GAUGER
109 GOŁDZIEWICZ Rawicz
110 GAWDZIELEWICZ Prus I
111 HAWRYKOWICZ, HAWRYK Zadora
112 GAWRIŁOW *
113 HAWRYŁKIEWICZ Ancuta
114 HAUSMAN, von DOMAŃSKI-HAUSMAN Larysza
115 HAUSOWICZ, TADUR-HAUSOWICZ, TUDOROWSKI-HAUSOWICZ Bronic
116 HACISKI, DACHNOWICZ-HACISKI Roch III
117 GASZYŃSKI Jastrzębiec
118 GIEWARTOWSKI Orla
119 GIEDRONOWICZ Działosza
120 GIEDROYĆ Hipocentaur
121 GIEDROYĆ Hipocentaur
122 GIEDROYĆ Hipocentaur
123 GIEDROYĆ Hipocentaur
124 GIEDROYĆ Cielątkowa
125 GIEDROYĆ-JURAHA Kotwica
126 GIEDYMIN Pogonia Litewska
127 GIEDYMIN Pogonia Litewska
128 GIEYSZTOR własnego
129 HENRITZ *
130 GIEREJEWSKI Orla
131 GERKAN *
132 GERICKE *
133 GIERIATOWICZ, GIERYATOWICZ Orla
134 GZOWSKI Junosza
135 GIŻYCKI Gozdawa
136 GIZBERT, STUDNICKI-GIZBERT Juraha, czyli Kotwica
137 GILEWICZ, BOŁTUT-GILEWICZ Jastrzębiec
138 GILEWSKI Kotwica
139 GILICKI Korab
140 HINDENBURG, PASTORYUS de HINDENBURG Brochwicz I
141 GINTOWT Leliwa
142 GINTOWT-DZIEWIAŁTOWSKI Trąby
143 GINTOWT-DZIEWIAŁTOWSKI Trąby
144 HINCZ Działosza
145 HIRSZ, HIRSCH Bończa
146 GIRYN Gissa
147 GŁOWACKI Prus I
148 GŁOWIŃSKI Godzięba
149 HŁADKI Leliwa
150 HŁADKOWSKI Prus

Artykuły 151 - 200
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

151

HŁADOWSKI Prus I
152 GŁADYSZ Gryf
153 GŁĘBOCKI Doliwa
154 GŁĘBOCKI Doliwa
155 GŁĘBOCKI
156 HŁASKO Roch lub Leliwa
157 HLIŃSKI Gliński
158 GLIŃSKI Nowina
159 GLIŃSKI Jastrzębiec
160 GLIŃSKI Jastrzębiec
161 HLIŃSKI
162 GŁUSZANOWSKI *
163 GNOIŃSKI Warnia
164 GNATOWSKI Łada
165 GNIEWCZYŃSKI Prus I
166 GODFRYD Glaubicz
167 von HÖHER *
168 HOŁUB Syrokomla
169 HOŁUB Syrokomla
170 HOŁUB Syrokomla
171 HOLSNER
172 HOLTZBERG Glausnaff
173 HOLTZ-MILLER *
174 GOLIUSZ Gozdawa
175 HOLAK
176 GOOSS, GOÖSS, GOÖS
177 HORWATT, NIKSZYC-HORWATT Pobóg
178 HORNICZ Ślepowron
179 GORSKI Nałęcz
180 HOFMAN Grzymała
181 HOFERT Hilzen
182 GRABOWIECKI Grzymała
183 HREBNICKI-DOKTOROWICZ Ostoja
184 GRABOWSKI Oksza
185 GRABOWSKI Topór
186 GRABOWSKI Oksza
187 HREHOROWICZ Lubicz
188 HREHOROWICZ Lubicz
189 HREHOROWICZ Lubicz
190 HREHOROWICZ Lubicz
191 HREHOROWICZ, WERSOCKI-HREHOROWICZ Lubicz
192 GRZEGORZEWSKI
193 GRODZIŃSKI Kuszaba
194 GRODZICKI Łada
195 GREKOWICZ Junosza
196 GREKOWICZ Junosza
197 GROMIŃSKI
198 HROMYKA Abdank
199 GRONOSTAJSKI Korwin
200 HRANICKI Śrzeniawa

Artykuły 201 - 250
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

201

GRONKOWSKI Ślepowron
202 von GRAFF Lewart
203 GROCHOWSKI Bończa
204 HRECZYNA Korczak
205 von GROSS Grynfar
206 GROTHUZ Grothaus
207 GRUDZIŃSKI Grzymała
208 GRUDZIŃSKI Kuszaba
209 GRUDZIŃSKI
210 GRUDZIŃSKI
211 GRUDNICKI
212 HRUŻEWICZ, NIECZAY-HRUŻEWICZ Aksak
213 GRUŻEWSKI Lubicz
214 GRUNTOWSKI Przerowa
215 HRUSZWICKI Przegonia
216 HRUSZEWSKI Korczak
217 GRZYBOWSKI Poraj
218 GRZYBOWSKI Prus II
219 HRYNIEWICZ Przyjaciel
220 HRYNIEWICZ Przyjaciel
221 HRYNIEWICZ Przyjaciel
222 HRYNIEWICZ Przyjaciel
223 HRYNIEWICZ Przyjaciel
224 HRYNIEWICZ
225 HRYNIEWICZ
226 HRYNIEWSKI Karwowski, czyli Pniejnia
227 HRYNIEWSKI Przyjaciel
228 HRYNIEWSKI Przyjaciel
229 HRYNIEWSKI Przyjaciel
230 HRYNKIEWICZ Przegonia
231 HRYNKIEWICZ
232 HRYNCEWICZ Iłgowski 3)
233 HRYNCEWICZ Leliwa
234 HRYNCEWICZ Przegonia
235 HRYNCEWICZ
236 GRÜNNEBERG Glausnaff
237 HRYNIEWIECKI Waga 4)
238 HRYNIEWIECKI Przegonia
239 HRYNIEWIECKI Przegonia
240 GRYFFIN, GRYFIN Gryf
241 HRYCKIEWICZ Kmita
242 HRYCKIEWICZ-RACZYŃSKI Nalewka
243 GRYCEWICZ-UŻUMECKI Topór
244 GREIFENBERG własnego
245 HUBIŃSKI Świeńczyc
246 GUDWIŁOWICZ Ostoja
247 GUDWIŁOWICZ Rawicz
248 GUDZIEJEWSKI, GODZIEJEWSKI Guczy
249 HUDOWICZ Guczy
250 HUDA, RETKIER-HUDA Rawicz

Artykuły 251 - 300
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

251

GUDYNOWSKI Bończa
252 GUZELF Prawdzic
253 HUYDA-TARNOSZYŃSKI Sas
254 HULICKI Nowina
255 GULBIŃSKI Bończa
256 GULDENBALK de HÜIDL własnego
257 HUMNICKI Gozdawa
258 HURKO Ślepowron
259 GURSKI Lewalt II
260 GÓRSKI Nałęcz
261 GURSKI Nałęcz
262 GÓRSKI, GURSKI Nałęcz
263 GURSKI, GÓRSKI Nałęcz
264 GÓRSKI Nałęcz
265 GÓRSKI Trzaska
266 GÓRSKI Szeliga
267 GÓRSKI Sternberg
268 GURSKI, GÓRSKI
269 GURSKI, GÓRSKI *
270 HURYNOWICZ Prawdzic
271 HURYNOWICZ, ŻDANOWICZ-HURYNOWICZ Lubicz
272 HURYN, HURYNO Prawdzic
273 HURYN-SOKOLATYCKI Hurko
274 HASSAIM, BUTT-HUSSAIM Hosius
275 HUSSAKOWSKI
276 GUŚKOW *
277 HUTOROWICZ Hutor
278 HUTOROWICZ Hutor
279 HUTOROWICZ *
280 GUTKOWSKI Rawicz
281 GUTOWSKI Rawicz
282 GUTOWSKI Ślepowron
283 GUTOWSKI Ciołek
284 HUSZCZA, HUSZCZO Puchała
285 HUSZCZYŃSKI *
286 HEYNO Jasieńczyk
287 von HELMERSEN
288 HEMPEL Nałęcz
289 HENZELL Pomian
290 HENKIEL
291 HENNING Hełm
292 HERDMAN Lubicz
293 HERMAN Wąż
294 HERMAN Kotwica
295 HERMAN Łodzia
296 HERMAN Czapla
297 HERMAN, IŻYCKI-HERMAN Gozdawa
298 GERYNG Gierałt
299 GÜNTHER Szczyty
300 GIEDWIŁŁO Wieniawa

Artykuły 301 - 306
# Rodzina (Nazwisko) Herbu

301

GIEKOWICZ Trąby
302 GIĘDZWIŁO, GĘDZWIŁŁO Ślepowron
303 GIERŁOWICZ Kościesza
304 GIEROWSKI *
305 GIECEWICZ Doliwa
306 GIECZAN-GIECZEWICZ Leliwa

Przygotował i przetłumaczył J. Łyczkowski


* Pisowni nazwiska na łacince brakuje.

1) W źródle błędnie jest wskazany herb "Julita", J.Ł..

2) W źródle jest wskazana zniekształcona nazwa herbu - "Igłowski", J.Ł..

3) Alternatywna nazwa herbu "Prus I".