Herby szlachty litewskiej

litery początkowe

Herby na litery "I-K"

I

Iłgowski

Herb Iłgowski

(Abdank odm.)

Hryncewiczowie (H232)

Iskrzycki

Herb Iskrzycki

własny

Iskrzyccy (Z225)


J

Jacyna

Herb Jacyna

 

Jacynowie (Hc118)
Onackiewiczowie (A82)
Onoszkowiczowie (A83)
Onoszkowie (A98)
Onoszkowie (ZM3)
Onuszkiewiczowie (Hn6)

Jacyna

Herb Jacyna (odm.)

odm.

Onackiewiczowie (Hw98)

Janina

Herb Janina

(Tarcza)

Antoniewiczowie (A101)
Antoniewiczowie (Hc4)
Batorowie (ZW[2]8)
Besserowie (B158)
Bieleccy (B303,304)
Gabryłowiczowie (H2)
Hołubiccy (ZW[1]23)
Hołubowie (ZW[2]43)
Jankowiczowie (Hr64)
Kołaczewscy (K1-80)
Onikiewiczowie (ZW[2]3)
Piaseccy (Hn140)
Woytkiewiczowie (W16)

Janusz

Herb Janusz

 

Lembiewscy (Hn99)

Jasieniecki ІІІ

Herb Jasieniecki ІІІ

własny

Woynowie (W191)

Jasieńczyk

Herb Jasieńczyk

 

Buszowie (B276,277)
Ganowie (ZW[2]34)
Haynowie (Ho24)
Heynowie (H286)
Horoszkowie (H96,97)
Michałowscy (Hw87)
Michałowscy (ZW[2]119,120)
Onisowiczowie (A94)
Siwochowie (ZW[2]166)

Jasieńczyk

Herb Jasieńczyk (odm.)

odm.

Karczewscy (K1-214)

Jasieńczyk

Herb Jasieńczyk (odm.)

odm.

Kamiomkowie (K1-114)

Jastrzębiec

Herb Jastrzębiec

(Łazęka)
 

Abramowiczowie (A11,12)
Bartoszewscy (B104)
Bielawscy (B315)
Bielczyńscy (ZW[2]12)
Bobrowscy (B9-11)
Bobrowscy (Hn10)
Bogdaszewscy (B31)
Borowikowie (B70)
Borowscy (B98,99)
Bortkiewiczowie (B108)
Budnowie (B227)
Budrykowie (B228)
Bujkowie (B233)
Butkiewiczowie (B262)
Butowscy (B266)
Byszewscy (B296)
Chilińscy (ZM109)
Choroszczowie (Ho20)
Diemianowiczowie (ZM35)
Domaszewiczowie (D39,40)
Domozyrscy (D32)
Drozdowiczowie (D155,156)
Drozdowiczowie (D157)
Drozdowscy (D158,160)
Drużyłowscy (D166)
Dudyczowie (D190)
Engenfeltowie (ZW[2]196)
Gaszyńscy (H117)
Gilewiczowie (H137)
Glińscy (Hn50)
Hamlikiewiczowie (H48)
Homoleccy (H42)
Hotkiewiczowie (H105)
Iwańscy (Z183)
Jankowscy (Hn200)
Jankowscy (Ho45)
Jankowscy (ZW[1]99)
Jędrzejewscy (ZW[2]55)
Jeżewscy (Hn65)
Kamieńscy (K1-108)
Kamińscy (ZW[2]82)
Koperniccy (K1-161,162)
Kozłowscy (K1-47,48,50-56,59-62)
Kozłowscy (Hc43)
Kozłowscy (ZW[2]77)
Łozińscy (ZW[1]42)
Mackiewiczowie (Hn114)
Mirgałowscy (ZW[2]118)
Niekraszewiczowie (ZW[2]130)
Niemirowie (Hw95)
Nowogórscy (ZW[1]48)
Protasowiczowie (Hn134)
Rogowscy (ZW[1]58,59)
Rożnowscy (ZW[2]150)
Sancewiczowie (Hn151)
Skroccy (Hc94)
Sławeccy (ZW[2]170)
Strękowscy (Hr49)
Suchorscy (Hw138)
Uścinowiczowie (Hr53)
Wierzbiccy (ZW[1]18)
Więccy (W130)
Wykowscy (W204)
Zakrzewscy (Z48)
Zanowie (Z76)
Zawadzcy (Hw168)
Zawistowscy (Ho116)
Zawitniewiczowie (Z26)
Zbaraszewscy (Z97)
Zborowscy (Z98,99)
Zborowscy (Hn77)
Zielonkowie (Z146)
Zienkowiczowie (Z157)
Zienowscy (Z168)
Zubkowscy (Z132)
Żdanowiczowie (J49-51)
Żegniewscy (J26)
Żegniewscy (Hn68)
Żołkowscy (J34)
Żołnierkiewiczowie (J43)
Żołtekowie (J58)
Żukowscy (J66,67,69,73,75,76)
Żukowscy (ZM42)
Żytkiewiczowie (J101)
Żyszkiewiczowie (J103)
Żywicowie (J88)

Jastrzębiec

Herb Jastrzębiec (odm.)

odm.
 

Zborowscy (Z100)

Jastrzębiec

Herb Jastrzębiec (odm.)

odm.
 

Mackiewiczowie (Hn115)

Jeleński

Herb Jeleński

własny
(Odrowąż odm.)

Jeleńscy (ZW[1]98)

Jelita

Herb Jelita

 

Antoszewscy (A103)
Bielawscy (B314)
Bielscy (B142)
Borzobohatowie (B85)
Dobrzyńscy (D17)
Dobrzyńscy (Hn56)
Dobrzyńscy (Hw179)
Dobrzyńscy (ZW[2]44)
Dziczkańcowie (D115)
Dziczkańcowie (ZM36)
Dziowgowie (D112)
Iskrzyccy (Z224)
Iwaszewscy (ZW[2]72)
Jakutowiczowie (ZW[1]97)
Komoccy (K1-128,129)
Koniuszewscy (ZM51)
Korytkowie (K1-217)
Misiewiczowie (Hw91)
Pieczkowscy (ZM89)
Skorobohatowie (ZM98)
Szydłowscy (Hw150)
Wilkoszewscy (W146)
Woyciechowscy (W22,25)
Woyciechowscy (Hn25)
Woydziewiczowie (W7)

Jelita

Herb Jelita (odm.)

odm.

Dobrzyńscy (D16)
Wierejscy (Hn38)

Jelita

Herb Jelita (odm.)

odm.

Waśkiewiczowie (W100)

Jelita II

Herb Jelita II

 

Bielawscy (Hw15)

Jełowiecki

Herb Jełowiecki

 
 

Korotkiewiczowie (K1-178)

Jesipowicz

Herb Jesipowicz

własny
(Ancuta odm.)

Jesipowiczowie (Ho47)
Jesipowiczowie (ZW[1]3)

Jezierza

Herb Jezierza

 
 

Drozdowscy (D159,162)
Żelazowscy (J36)

Junosza

Herb Junosza

(Baran)
 

Bancarewiczowie (B66)
Bańkowscy (B68)
Barancewiczowie (B82)
Baranowiczowie (B73)
Baranowscy (B80)
Bielińscy (ZW[2]22,23)
Bojanowscy (B129)
Bujanowscy (B281)
Chodykiewiczowie (ZW[1]76)
Daleccy (D30)
Dąbrowscy (D46,50,59)
Dąbrowscy (ZW[2]48)
Domienieccy (D63)
Gałeccy (H22,23)
Gałeccy (Hn41)
Grekowiczowie (H195,196)
Gzowscy (H134)
Jewniewiczowie (ZM123)
Juniewiczowie (Hc130)
Kamieńscy (K1-105)
Kowalewscy (K1-9,13)
Małyniczowie (Hn109)
Onichimowscy (А95)
Omiecińscy (А81)
Orłowscy (A130)
Piotrowscy (Hc80)
Pyrscy (Hn139)
Szaniawscy (ZW[2]188)
Wieleńczyccy (W227)
Załuscy (Z64,65)
Zdrojewscy (Z114)

Junosza

Herb Junosza (odm.)

odm.

Isakiewiczowie (Z222)

Junosza

Herb Junosza (odm.)

odm.

Zaliwscy (Z63)
Zaliwscy (ZW[2]65)

Junosza

Herb Junosza (odm.)

odm.

Dominikowscy (D62)

Juńczyk

Herb Juńczyk

 

Boguszewscy (B45)
Inczykowie (Z217)

Juraha

Herb Juraha

(Kotwica odm.)

Gizbertowie (H136)
Gizbertowie (Hn49)
Jurahowie (ZW[1]95)


K

Kalinowa

Herb Kalinowa

 

Kalinowscy (K1-85,86)
Kołłbowie (K1-81)
Woyciechowscy (W23)

Kalinowa

Herb Kalinowa (odm.)

odm.

Jermaszkiewiczowie (J8)

Kalwarya

Herb Kalwarya

własny

Szelutowie (Hr58)

Kampenhausen

Herb Kampenhausen

 

Kampanowscy (K1-130)
Kandybowie (K1-144)

Kantakuzen

Herb Kantakuzen

 

Kanowie, Kannowie (K1-150)

Kapłan

Herb Kapłan

własny

Kapłanowie (K1-154)

Karp

Herb Karp

 

Karpiłowiczowie (K1-196)

Kierdeja

Herb Kierdeja

(Kierdej)

Zamayscy (Z66)

Kisiel

Herb Kisiel

własny
(Namiot)

Kisielowie (Hw54)

Kitlitz

Herb Kitlitz (odm.)

odm.
(Kietlicz II)

Skirkowscy (Hn158)

Kmita

Herb Kmita

(Szreniawa odm.)
 

Hryckiewiczowie (H241)
Kmitowie (Hn91)

Kojen

Herb Kojen

 
 

Brecheisowie (B219)
Kolesińscy (K1-98)

Kolumna

Herb Kolumna

(Roch, Pierzchała)

Berlińscy (Hr5)
Bieliccy (B306)
Harackiewiczowie (Hn182)
Hatowscy (ZW[2]38)
Hołowczycowie (Ho38)
Oborscy (A4)
Wysoccy (W213)

Kolumna

Herb Kolumna (odm.)

odm.

Korzeniewscy (K1-172)

Kolumna

Herb Kolumna (odm.)

odm.

Montywiłłowie (Hw93)

Kołodyn II

Herb Kołodyn II

 

Aduckiewiczowie (A33)
Kolesińscy (K1-96)
Kołodzińscy, Kołodyńscy (K1-75)

Konopacki

Herb Konopacki

Konopaccy (K1-134)

Komar

Herb Komar

Bodziukowscy (B46)

Komoniaka

Herb Komoniaka

Żągayłowiczowie (J38)

Kopasina

Herb Kopasina

Kopalińscy (K1-152)

Kopycki

Herb Kopycki

Kopyccy (K1-160)

Korab

Herb Korab

Abramowiczowie (A7)
Bronowiccy (B193)
Bronowscy (B194)
Brzozowscy (B205-208)
Brżozowscy (Ho12)
Eysmontowie (ZW[1]93)
Giliccy (H139)
Gogolińscy (Hw31)
Horawscy (H69)
Karpińscy (K1-197,198)
Karpowiczowie (K1-199-208)
Laskowscy (Ho51)
Łascy (ZW[2]93)
Orzeszkowie (A125)
Orzeszkowie (Hn8)
Pacynkowie (Hn130)

Korczak

Herb Korczak

Balewiczowie (B61)
Bołdyszowie (B185)
Chodorowscy (Hn181)
Derewińscy (D110)
Hornowscy (H95)
Hornowscy (ZW[2]37)
Horodeccy (H63,64)
Hreczynowie (H204)
Hruszewscy (H216)
Illiniczowie (Z212)
Illiniczowie (ZM47)
Jeśmanowie (Hn66)
Jeśmanowie (J11-14)
Jeśmanowie (ZW[2]56)
Korbutowie (Hn92)
Korotyszewscy (K1-180)
Kotowiczowie (Hw65)
Manuwirowie (Hw84)
Ostrowscy (A168,169)
Ostrowscy (Ho72)
Ostrowscy (Hw100)
Sieliccy (Hr50)
Stawscy (Hn162)
Szpakowscy (ZW[2]190)
Wasiewiccy (W103)
Wolscy (W194)
Wołodźkowie (W51)
Wołkowie (W110,111)
Zahorowscy (Z31-33)
Zahorowscy (Hn71)
Zarankowie (Hw167)
Ziółkowscy (Z144)
Zubkowie (Z131)

Korczak IV

Herb Korczak IV

Bucewiczowie (B272)

Kornic

Herb Kornic

 

Korniłowiczowie (K1-192)
Korniłowiczowie (ZM9)
Korolkowie (K1-195)
Korpulewscy (K1-210)

Korwin

Herb Korwin

(Kruk)

Bujnowscy (Hw14)
Gronostajscy (H199)
Kamińscy (ZW[2]81)
Korotkiewiczowie (K1-176,177,179)
Korotkiewiczowie (Hr22)
Sujkowscy (Hw142)
Sujkowscy (ZW[2]157)
Święciccy (ZM96)
Wiszczyńscy (W182)
Wyszkowscy (W219)
Żukowscy (ZM43)
Żurawscy (ZW[2]61)

Korybut

Herb Korybut, książęcy

książęcy

Poryccy, książęta (WKL[1]64)
Wiszniowieccy, książęta (WKL[1]64)
Woronieccy, książęta (WKL[1]64)
Zbarascy, książęta (WKL[1]64)

Korybut

Herb Korybut

 

Daszkiewiczowie (D93-98)

Korybut

Herb Korybut (odm.)

odm.
 

Daszkiewiczowie (D99)
Daszkiewiczowie (Hc34)

Korzbok

Herb Korzbok

 
 

Boreccy (B116)
Niesiołowscy (Hn123)
Saplicowie (Hn153)
Wilamowiczowie (W151)

Korzun

Herb Korzun

własny
(Kot Morski odm.)

Korzunowie (Hr25)

Kosow

Herb Kosow

własny
 

Kossowowie (Hw63)

Kościesza

Herb Kościesza

 
 

Aleksandrowiczowie (A53,54)
Baranowiczowie (B72)
Bereśniewiczowie (B145-150)
Bujalscy (B279,280)
Długokańscy (ZM64)
Dorniakowie (D140)
Dziankowscy (D125)
Dziatłowiczowie (Hw24)
Dziupczyńscy (D120)
Gierłowiczowie (H303)
Golejewscy (H41)
Iacewiczowie (Hw42)
Kakowscy (Hw52)
Kakowscy (ZW[2]78)
Kołakowscy (Hw183)
Kordowscy (K1-188)
Korulscy, Korólscy, Korolscy (K1-211)
Korzeniewscy (Hw62)
Korzeniewscy (ZW[2]88)
Kozakiewiczowie (K1-28)
Kozarynowie (Hw67)
Menżyńscy (Hw86)
Olszewscy (A63-65)
Orańscy (A116,117)
Szymkiewiczowie (Hn197)
Szymkowiczowie (ZM119)
Targońscy (Ho104)
Targońscy (ZW[2]171,172)
Wereszczakowie (W132)
Wereszczakowie (Hn29)
Wołczkowiczowie (W116)
Wołkowiczowie (ZM15)
Wołkowie (W105,108)
Zakrzewscy (Z47)
Zakrzewscy (Hw193)
Zakrzewscy (ZW[2]62)
Zalescy (Z56)
Zambrzyccy (Z67-70)
Zambrżyccy (Ho114)
Zambrżyccy (ZW[2]66)

Kościesza II

Herb Kościesza II (odm.)

odm.
(Bereśniewicz)

Bereśniewiczowie (Hn13,14)
Bereśniewiczowie (Hw4)
Łuskinowie (Hw81)

Kościesza IV

Herb Kościesza IV

własny
(Żaba)

Żabowie (J24)
Żabowie (Hw165)

Kot Morski

Herb Kot Morski

 
 

Kotłubajowie (Hn86)

Kotwica

Herb Kotwica

Dziatkowie (D129)
Giedroyciowie (H125)
Gilewscy (H138)
Hermanowie (H294)
Kołłątajowie (K1-77)
Kołyszkowie (K1-90)

Kotwicz

Herb Kotwicz

Kaleniewiczowie, Kaliniewiczowie (K1-92)
Kalenkiewiczowie, Kalinkiewiczowie (K1-93)
Mikoszowie (Hw88)
Mikoszowie (ZW[2]112)
Smoliczowie (Hw133)
Tułkowscy (Hw191)

Kownia

Herb Kownia

Domaraccy (ZM32)
Kozakiewiczowie (K1-26,27,29-31)
Kozakiewiczowie (Hn82)

Koziczkowski

Herb Koziczkowski

Bernowiczowie (B320)

Kozika

Herb Kozika

(Zkrzyżłuk)

Kozikowscy (K1-42)

Kozłowski

Herb Kozłowski

własny
(Wieże odm.)

Kozłowscy (K1-49)
Kozłowscy (Hw184)

Kożanowski

Herb Kożanowski

własny
 

Kożanowscy (K1-23)

Kroje II

Herb Kroje II

 
 

Zbrożkowie (Z101)
Zbrożkowie (Hw171)

Krzeczkowski

Herb Krzeczkowski

(Junosza odm.)

de Wobowie (W1)

Krzywda

Herb Krzywda

 

Boguccy (B38)
Boguccy (ZW[1]10)
Danowscy (D72-74)
Rzewuscy (Hc81)
Sieńkowscy (Hn157)
Tarasowiczowie (Hn172)
Zgorzelscy (Z107)

Krzywda

Herb Krzywda (odm.)

odm.

Kobylińscy (K1-3)

Krzyż

Herb Krzyż

 

de Pont Mostowscy (ZW[2]106)

Krzyżostrzał

Herb Krzyżostrzał

 

Zmieczorowscy (Z127)

Krzyż Złomany

Herb Krzyż Złomany

 

Jakowiccy (ZW[2]200)

Kulpa

Herb Kulpa

własny

Puninscy (Ho83)

Kurcz

Herb Kurcz

(Kurczaba)

Ganeccy (H52)

Kusza

Herb Kusza

 

Zubowscy (Z138)

Kuszaba

Herb Kuszaba

(Paprzyca)

Bokuniowie (B55)
Bokszowie (B183,184)
Grodzińscy (H193)
Grudzińscy (H208)
Siekluccy (Hn155)
Świccy (ZM95)
Weraksowie (W69,70)
Zubrewiczowie (ZW[2]70)