Herby szlachty litewskiej

litery początkowe

Herby na litery "U-Ż"

U

Ulanicki

Herb Ulanicki

 
 

Abrahimowiczowie (A5)

Ursyn

Herb Ursyn

 
 

Wolscy (W193)

Uszacki

Herb Uszacki

własny
(Junosza odm.)

Uszaccy (ZW[2]176)


W

Wadwicz

Herb Wadwicz

 

Borejszowie (B115)
Boreyszowie (Hc12)
Boreyszowie (Ho10)
Stankiewiczowie (ZM55)
Węcławscy (W234)
Wołczkowie (W115)

Waga

Herb Waga

 

Abramowiczowie (A6)
Hryniewieccy (H237)
Korzeniewscy (K1-173)

Waga

Herb Waga (odm.)

odm.

Korzeniewscy (K1-171)

Walbach

Herb Walbach

własny

Wolbekowie (W192)

Walczewski

Herb Walczewski

własny
(Kościesza odm.)

Walczewscy (W55)

Wannowski

Herb Wannowski

własny
(Kotwica odm.)

Wannowscy (W61)

Warnia

Herb Warnia

(Rak)
 

Gnoińscy (H163)
Żołnierzowscy (Hw174)
Żołnierzowscy (ZW[2]60)

Waśkiewicz

Herb Waśkiewicz

 
 

Waszkiewiczowie (W121,122)

Wąż

Herb Wąż

(Wąż koronowany)

Ambrożewiczowie (A79,80)
Furowiczowie (Hn180)
Hermanowie (H293)
Kozarscy (K1-34)
Odolscy (Ho65)
Podolińscy (Ho78)
Wienscy (W129)

Wczele

Herb Wczele

 

Brytwiczowie (B216)

Wenda

Herb Wenda

 

Chanieccy (Hc107)

Werezub

Herb Werezub

(Pomian odm.)

Zubowscy (Z137)

Wetzel

Herb Wetzel

własny
 

Wetzelowie (W226)

Weyd

Herb Weyd

własny
 

Weidowie (ZW[2]25)

Wieliczko

Herb Wieliczko

własny
(Syrokomla odm.)

Wieliczkowie (Ho109)

Wieniawa

Herb Wieniawa

(Bawoła Głowa)
 

Dzierzkowiczowie (D127)
Giedwiłłowie (H300)
Harasimowiczowie (H67)
Kadziewiczowie (K1-22)
Łukaszewiczowie (Hw80,186)
Ryłłowie (Hw127)
Wiercińscy (W241,242)
Zadolscy (Z41)

Wiernikowski

Herb Wiernikowski

własny
(Janina odm.)

Wiernikowscy (W133)

Wieruszowa

Herb Wieruszowa

 
 

Bokiejowie (B51)
Kowalscy (K1-14)
Walniccy (W54)
Walużyniczowie (W56)

Wieruszowa

Herb Wieruszowa (odm.)

odm.
 

Kowalscy (K1-15)

Wierzba

Herb Wierzba

własny
(Wendorff)

Wendorfowie (W223)

Wiewiórka

Herb Wiewiórka

 
 

Stockmarowie (ZW[2]192)

Wieże

Herb Wieże

 
 

Wołkowie (W109)

Wilczewski

Herb Wilczewski

własny
(Trzy Radła)

Wilczewscy (W150)

Wirpsza

Herb Wirpsza

własny
 

Wirpszowie (W160)

Wiszniowiecki

Herb Wiszniowiecki

własny
(Korybut II odm.)

Wiszniowieccy (W180)

Wojniłowicz

Herb Wojniłowicz

własny
(Syrokomla odm.)

Woyniłłowiczowie (W9-12)
Woyniłłowiczowie (Hc16)
Woyniłłowiczowie (Hn24)

Włoszek

Herb Włoszek

(Pielesz odm.)
 

Kagielowie (ZW[1]34)

Wolf

Herb Wolf

 
 

Wojtkiewiczowie (ZW[1]14)

Wołczaski

Herb Wołczaski

własny
(Murdelio odm.)

Wołczascy (W114)

Wołosiecki

Herb Wołosiecki

własny
(Sas II odm.)

Wołosieccy (W33)


Z-Ż

Zabawa

Herb Zabawa

Dąbrowscy (D48)
Piaseccy (Hw104)

Zadora

Herb Zadora

Bartoszewscy (B105)
Dowgiałłowie (D89)
Hawrykowiczowie (H111)
Paszkowscy (ZW[2]142)
Rusakomscy (Hc85)
Skuratowiczowie (Hn159)

Zagłoba

Herb Zagłoba

Dubiccy (D177)
Dubielewscy (D186)
Dubienieccy (D188)
Dubińscy (D174)
Dubiscy (D176)
Łabuńscy (ZM61)

Zaremba

Herb Zaremba

Byczkowscy (B294,295)
Ginterowie (ZW[2]40)
Gorszewscy (Ho33)
Kraczkowscy (Hc50)
Nosowiczowie (ZW[2]127)
Zarembowie (Z83)
Zarembowie (Ho115)

Zasztowt

Herb Zasztowt

własny
(Powała)

Zasztowtowie (Z91)

Zdań

Herb Zdań

 
 

Zaniewscy (Z72,73)

Zenowicz

Herb Zenowicz

własny
(Despot, Zieniewicz)

Zieniewiczowie (Z151,153)
Zenowiczowie (Z165)

Zenowicz

Herb Zenowicz (odm.)

odm.
 

Zenowiczowie (Z163,166,167)

Zenowicz

Herb Zenowicz (odm.)

odm.

Zenowiczowie (Z164)

Zerwikaptur

Herb Zerwikaptur

(Kaptur)

Cynkiewiczowie (ZW[1]80)

Zienkowicz

Herb Zienkowicz

własny

Zienkowiczowie (Ho117)

Znin

Herb Znin

 

Hryckiewiczowie (Hn51)

Żabka

Herb Żabka

(Lubicz odm.)
 

Żabczycowie (J23)

Żalechna

Herb Żalechna

własny
(Lis odm.)

Błusiowie (B177)

Żdan

Herb Żdan

własny
 

Żdanowiczowie (J53)

Żukowski

Herb Żukowski

 
 

Żukowscy (J68,70-72)

Żyżemski

Herb Żyżemski, książęcy

własny

Żyżemscy, książęta (J92)
Żyżemscy, książęta (WKL[1]630)