Herby szlachty litewskiej

litery początkowe

Herby na litery "L-M"

L-Ł

Larysza

Herb Larysza

 

Domańscy (D35-37)
Węglewscy (W229)
Zdanowscy (Z112)
Zdanowscy (ZW[2]68)

Larysza

Herb Larysza (odm.)

odm.

Hausmanowie (H114)

Leliwa

Herb Leliwa

 

Abramowiczowie (A10)
Abramowiczowie (Ho2)
Abramowiczowie (ZM1,2)
Adamowiczowie (A25-31)
Adamowiczowie (Hc1)
Arestowiczowie (A118)
Bahrycewiczowie (B33)
Barancewiczowie (B81)
Bernatowiczowie (B155)
Białopiotrowiczowie (ZW[2]10)
Białoszyccy (Ho7)
Bieleccy (B301,302)
Bierbaszowie (B151)
Bobińscy (B1)
Buzanowscy (B229,230)
Chruccy (Hc109)
Chruccy (ZW[2]182)
Czapscy (Hn188)
Doroniewscy (D82)
Duszkiewiczowie (D198)
Gintowtowie (H141)
Gordziałkowscy (H89)
Gowarkowscy (H3)
Hładkowie (H149)
Homolińscy (H43)
Hryncewiczowie (H233)
Illasewiczowie (Z213)
Irzykowiczowie (Z218)
Jelcowie (J2,3)
Jerzykowiczowie (J9)
Józefowiczowie (ZW[1]94)
Kondratowiczowie (K1-143)
Olechnowiczowie (A73,74)
Olechnowiczowie (Hc2)
Oleszkiewiczowie (A75)
Okuszkowie (Hr2)
Ostaszkiewiczowie (A165)
Ostrowscy (A170,171)
Pawłowscy (Hw101)
Piotrowiczowie (Hn141)
Połońscy (Hr39)
Sudnikowie (Hn166)
Szawernowscy (Hw145)
Waszklewiczowie (W123)
Wejtkowie (W127)
Wierozembscy (Hr6)
Wołodźkowie (W48-50)
Wyrzykowscy (W205)
Zacharewiczowie (Z90)
Żebrowscy (J21,22)
Żurawscy (J79,80)
Żuromscy (J82)

Leliwa

Herb Leliwa (odm.)

odm.

Kozielscy (K1-40)

Leliwa

Herb Leliwa (odm.)

odm.

Gieczewiczowie (H306)

Lepieski

Herb Lepieski

własny

Lepiescy (Ho53)

Leszczyc

Herb Leszczyc

(Bróg)

Dobrzyccy (D19)
Rysińscy (Hw128)
Wołoszczewscy (W37)

Letaw

Herb Letaw

 

Kanzlerowie (K1-145)

Lew III

Herb Lew III

 

Wysoccy (W214,215)

Lew IX

Herb Lew IX

 

Wagnerowie (W2)

Lew

Herb Lew (odm.)

odm.

Olekiewiczowie (A71)

Lew

Herb Lew

 

Wołczeccy (W118)

Lewalt II

Herb Lewalt II

 

Gurscy (H269)

Lewart

Herb Lewart

 

Kniażyszczowie (Hw58)
Krupscy (Hw70)
Ławowie (ZW[1]41)

Lewart

Herb Lewart (odm.)

odm.

von Graffowie (H202)

Lichtfus

Herb Lichtfus

 

Wachszteinscy (W120)
Winoberowie (W153)

Lis

Herb Lis, książęcy

książęcy

Sapiehowie, książęta (WKL[2]545)
Świrscy, książęta (WKL[2]557)

Lis

Herb Lis

(Bzyra, Mzury)

Dorożyńscy (D79)
Dubowieccy (D172)
Hordziejewiczowie (H87,88)
Iodkowie (Hw47)
Jodkowie (J15,16)
Karniccy (K1-193)
Konstantynowiczowie (K1-148)
Konstantynowiczowie (Hc45)
Kozłowscy (K1-57,58)
Leteccy (Hw75)
Michniewiczowie (Hn119)
Michniewiczowie (Ho58)
Mikszewiczowie (ZW[2]114)
Saułukowiczowie (Hw130)
Sądojewscy (ZW[2]160)
Wańkiewiczowie (W65)
Wańkowiczowie (W66,67)
Wańkowiczowie (Ho105)
Wołosewiczowie (ZW[1]15)
Woronowiczowie (W73,75,76)
Woropajowie (W79)
Worotyncowie (W81)
Worotyncowie (Hn26)
Zabiełłowie (Z3,4)
Zapaśnikowie (Z78)
Zapaśnikowie (Hn75)

Lis

Herb Lis (odm.)

odm.

Zmaczyńscy (Z124,125)

Lis

Herb Lis (odm.)

odm.

Doroszkiewiczowie (D84,85)
Woronkowiczowie (W72)

Lis IV

Herb Lis IV

 

Doroszkiewiczowie (D83)
Doroszkiewiczowie (ZW[2]50,51)

Lis IV

Herb Lis IV (odm.)

odm.

Doroszkiewiczowie (D86)

Lubicz

Herb Lubicz

 

Abramowiczowie (A8,9)
Baczewscy (B128)
Bajkowie (B50)
Bakinowscy (B53,54)
Bernatowiczowie (B154)
Biełynowiczowie (Hw5)
Biełynowiczowie (ZW[2]11)
Bocianowscy (B122)
Bochanowiczowie (B120)
Boreyszowie (Ho11)
Borowscy (B94)
Bortkiewiczowie (B106,107)
Borsukowie (B102)
Bułanowiczowie (Ho14)
Chełchowscy (ZW[1]79)
Chojeccy (Hc106)
Dernałowiczowie (Hr19)
Domaniewscy (D33)
Gruszeccy (Ho34)
Grużewscy (H213)
Grużewscy (Hw37)
Herdmanowie (H292)
Hermanowiczowie (H94)
Hołowaczowie (Ho37)
Hołowkowie (H35)
Hrehorowiczowie (H187-191)
Hruszeccy (Hr15)
Hurynowiczowie (H271)
Jałozowie (Ho43)
Januszkiewiczowie (Hr65)
Jaworscy (Ho46)
Lisowscy (ZM66)
Łappowie (Hw79)
Monkiewiczowie (Hn111)
Moskiewiczowie (Ho60)
Moskiewiczowie (ZM74)
Możańscy (Hc55)
Nagrodzcy (ZW[1]50)
Niezabytowscy (Hn121)
Obrąpalscy (A13)
Obrąpalscy (ZW[1]1)
Orłowscy (A128)
Osiecimscy (A181,182)
Papłońscy (Hw102)
Radziszewscy (Hw190)
Rewieńscy (Hn147)
Rokiccy (ZW[2]151)
Romanowiczowie (Hn144)
Romanowiczowie (Ho88)
Romanowiczowie (ZM90)
Sadowscy (ZW[1]64)
Samowiczowie (ZW[2]159)
Sapieszkowie (Hn152)
Sawiccy (ZW[1]63)
Skiwscy (ZW[2]168)
Stacewiczowie (Hn163)
Szędzikowscy (Hr61)
Szydłowscy (ZM118)
Ułasiewiczowie (ZW[1]71)
Uszyńscy (ZW[2]177)
Użynowiczowie (ZW[1]69)
Wierzbiccy (W235,236)
Wierzbiccy (Hn36)
Wieszczyccy (ZW[2]33)
Wilpiszewscy (W148)
Wińscy (W156)
Wolańscy (W57,58)
Wolscy (W200)
Woyciechowscy (W24)
Woyciechowscy (Hw162)
Woytkiewiczowie (W17-19)
Zahorscy (Z34,36-39)
Zahorscy (Hn72)
Zahorscy (ZW[1]33)
Zalescy (Z53,57-60)
Żabykowie (ZM39)
Żondłowscy (J39)
Żydowiczowie (J90)
Żylewiczowie (J93)
Żylińscy (J94-97)

Lubicz

Herb Lubicz (odm.)

odm.

Kobylańscy (K1-7)

Lubicz

Herb Lubicz (odm.)

odm.

Milkiewiczowie (Hw89)

Lubicz

Herb Lubicz (odm.)

odm.

Strzemescy (Hw136)

Lubicz IV

Herb Lubicz IV

 

Nowaccy (Hw96)

Łabędź

Herb Łabędź

 

Borkowscy (B87-89)
Brzezińscy (B201,202)
Dudinowie (D189)
Koncewiczowie (ZW[2]85)
Leszczyłowscy (Hn100)
Marcinkiewiczowie (Hc59)
Marcinkiewiczowie (Hn113)
Marcinkiewiczowie (Hw187)
Marcinkiewiczowie (ZW[2]104)
Markiewiczowie (Hn112)
Obodowiczowie (A1)
d'Orionowie (A143)
Rajeccy (Hn142)
Stanilewiczowie (Ho98)
Tomaszewiczowie (ZW[1]65)
Wąsowiczowie (W62,63)
Węcewiczowie (Ho108)
Wołożyńscy (W52)
Zarembscy (Z81)
Zauścińscy (Z30)
Zubowiczowie (Z133-135)
Żudrowie (J61,62)

Łada

Herb Łada

 

Bohdanowiczowie (B18-20,28)
Brodowscy (B191,192)
Brodowscy (Hn12)
Grądzcy (Hw36)
Grodziccy (H194)
Ihnatowscy (ZW[2]74)
Łapińscy (ZW[2]91)
Łappowie (ZW[2]92)
Ławrynowiczowie (ZW[2]94)
Waliccy (W39-44)
Zabłoccy (ZW[1]30)

Łada III

Herb Łada III

 

Sobolewscy (ZW[1]60,61)

Łada III

Herb Łada III (odm.)

odm.

Bartoszewiczowie (Hw3)

Łada IV

Herb Łada IV

 

Grodziccy (H194)
Korziukowie (K1-189)

Łada IV

Herb Łada IV (odm.)

odm.

Zabłoccy (Z7,11)

Łada IV

Herb Łada IV (odm.)

odm.

Zawistowscy (Z23-25)

Łada IV

Herb Łada IV (odm.)

odm.

Gnatowscy (H164)

Łada IV

Herb Łada IV (odm.)

odm.

Rżędzińscy (Ho90)

Łodzia

Herb Łodzia

 
 

Bilewiczowie (B164)
Bobiatyńscy (ZW[1]7)
Bulewscy (B250)
Hermanowie (H295)
Iwanowscy (Z175,176)
Kobylińscy (K1-2,4,6)
Kobylińscy (Hn81)
Łabeccy (ZW[1]39)
Osipowscy (Ho68)
Osipowscy (Hw99)
Osipowscy (ZW[2]5)
Wyganowscy (Hn35)

Łopot

Herb Łopot

 
 

Bykowscy (B290)

Łowejko

Herb Łowejko

własny
(Kotwica odm.)

Łowejkowie (ZW[1]40)

Łuk

Herb Łuk

 
 

Bożyczkowie (B47)
Halkiewiczowie (Hc22)
Hałkiewiczowie (H40)
Kamińscy (K1-119,121,123)
Podwińscy (Hw108)
Podwińscy (ZW[1]51)
Przewalscy (Hw114)
Rodziewiczowie (ZW[2]147,148)
Rodziewiczowie (ZW[2]146)

Łuk

Herb Łuk (odm.)

odm.
 

Kamińscy (K1-118)

Łukiański

Herb Łukiański

własny
(Przyjaciel odm.)

Łukiańscy (ZW[2]100)
Pawłowiczowie (ZW[2]136)

Łukomski

Herb Łukomski, książęcy

książęcy
(Roch III odm.)

Łukomscy, książęta (WKL[2]220)

Łyszczyński

Herb Łyszczyński

własny
(Korczak odm.)

Łyszczyńscy (ZM68)


M

Machwicz

Herb Machwicz

własny
 

Mackiewiczowie (Ho56)
Mackiewiczowie (Hw82)
Mackiewiczowie (ZW[2]107,108)

Makowski

Herb Makowski

własny
(Jelita odm.)

Makowscy (Ho57)

Masalski

Herb Masalski

 
 

Massalscy (Hc60)
Massalscy (ZW[2]105)
Tuhanowscy (Hn177)
Widmontowie (W141)
Widmontowie (ZW[2]27)

Massalski

Herb Masalski, książęcy

książęcy
 

Massalscy, książęta (WKL[2]275)

Mądrostki

Herb Mądrostki

 

Bukrejowie (Hn18)

Mogiła

Herb Mogiła

 

Bielewiczowie (B299)
Bujniewiczowie (B236)
Ciechanowiczowie (Hn183)
Downarowiczowie (D91)
Stankiewiczowie (Ho100)
Stankiewiczowie (Ho99)
Stankiewiczowie (ZW[2]143)
Tarasiewiczowie (ZW[1]67)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.

Stankiewiczowie (Hn161)
Stankiewiczowie (Hw134,135)

Mogiła II

Herb Mogiła II

 

Andruszkiewiczowie (A91)
Bohdanowiczowie (B21-24,29)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.
 

Budziłowiczowie (B220)

Mogiła

Herb Mogiła (odm.)

odm.
 

Bielewiczowie (B300)

Mora

Herb Mora

 
 

Kozubowscy (K1-67-69)

Mordasewicz

Herb Mordasewicz

własny
(Murdelio odm.)

Mordasewiczowie (Hw176)

Murdelio

Herb Murdelio

 

Snarscy (Hn160)

Myszkowski

Herb Myszkowski

własny

Myszkowscy (Hr36)